Mijn Communities
Help

Self Service April 2020 NL

11-08-2021 13:19 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 744 Weergaven

Verzuimformulieren

Inleiding

In 2017 werd de mogelijkheid geïntroduceerd om meldingen over ziekte en zwangerschapsverlof via Self Service te laten verwerken in HR Core Beaufort. Sindsdien hebben we van onze klanten feedback gevraagd en ontvangen voor wat betreft het gebruik van de formulieren. Deze feedback hebben we, samen met andere nieuwe inzichten en nieuwe wettelijke vereisten, verwerkt in de nieuwe formulieren.

De volgende bestaande formulieren zijn aangepast in deze release:
De dialoog:

 • R_VerzuimMelden_v202001 bestaande uit de formulieren:
  • R_VerzuimNieuw_v202001
  • R_VerzuimVerpleegadres_v202001

Formulieren zonder dialoog:

 • R_ZwangerschapsverlofNieuw_v202001
 • R_ZwangerschapFeitelijkeBevallingsdatum_v202001
 • R_ZwangerschapsverlofCorrectie_v202001
 • R_ZwangerschapverlofVerwijder_v202001

Importeren nieuwe formulieren

De nieuwe formulieren zijn beschikbaar in de Self Service omgeving die gekoppeld is aan je eigen omgeving. Om gebruik te kunnen maken van de nieuwe formulieren, moeten de formulieren worden geïmporteerd in je Self Service omgeving.

Voor het importeren van de nieuwe formulieren/dialogen/controles etc. kun je de volgende stappen uitvoeren:

Ga in Self Service onder Beheer naar het tabblad Formulierdefinities:


Af5GqU+NjxZzMAAAAASUVORK5CYII= l4JVmV3CEI4AAAAASUVORK5CYII=

 1. Kies voor Definities importeren.
 2. Selecteer de omgeving waarvan je de definities wilt importeren: Raet Template HRC (9999999).
 3. Selecteer vervolgens de regels m.b.t. verzuim en zwangerschapsformulieren (incl. alle definities, controles etc.).
 4. Klik bovenaan op Importeren.
 5. Vervolgens wordt in een pop-up aangegeven welke definities worden geïmporteerd.
 6. Bevestig met OK.
 7. Ga vervolgens naar Beheer.
 8. Kies voor Formulieren.
 9. Binnen deze lijst zijn ze nu zichtbaar en kun je ze verwerken.

Wijzigingen formulier R_VerzuimMelden_v202001


d6HMasCP728Vgn7O+nGk1b81SAoBAABsO6wQPOcAAMAUCsEiAAAwhUKwCAAATKEQLAIAAFMoBIsAAMAUCsEiAAAwhUKwCAAATKEQLAIAAFMoBIsAAMAUCsEiAAAwhUKwCAAATKEQLAIAAFPcVQgAAICXQSEAAIDBFAIAABhMIQAAgMEUAgAAGEwhAACAwRQCAAAYTCE
De belangrijkste wijziging aan dit formulier is dat de knop Berekenen is verdwenen, als ook de daaraan gekoppelde mogelijkheid om een verzuimpercentage of verzuimuren te berekenen. Conform de richtlijn van de Autoriteit Persoonsgegevens is het verzuimpercentage standaard op 100% gezet en is deze rubriek verborgen.

Het percentage mag worden gewijzigd nadat de bedrijfsarts dit heeft vastgesteld. Hiervoor kun je het formulier Corrigeren verzuimmelding gebruiken (o.b.v. ingangsdatum). Voor het registreren van het vastgesteld verzuimpercentage kun je bijvoorbeeld het formulier Aanpassing verzuimpercentage of Gedeeltelijke herstelmelding gebruiken.

Mocht het om een ziekmelding gaan met een ander ziektepercentage dan 100%, dien je wel dit formulier bij aanvang van dit verzuim te gebruiken. Dit is nodig om de verzuimziekmelding op de correcte manier te verwerken in HR Core Beaufort.

Tot slot zijn een aantal uiterlijke verbeteringen doorgevoerd. Een zichtbaar voorbeeld hiervan is dat m.b.t. informatie rondom zwangerschapsverlof bij waarde N (geen zwangerschapsverlof) niets wordt getoond. Een andere, niet zichtbare verbetering, is dat vanwege een aanpassing in HR Core Beaufort, nu ook in HRSS doorgegeven kan worden of het verzuimgeval doorlopend is.

Aanvraag zwangerschapsverlof (R_ZwangerschapsverlofNieuw_v202001)

De tekst met betrekking tot het gebruik van het formulier is aangepast. Daarnaast is functionaliteit toegevoegd om de einddatum van het bevallingsverlof te kunnen berekenen. Tot slot is er een tabel toegevoegd die gebruikt kan worden voor de berekening van de verlofperiode. In deze tabel is ook het meerlingenverlof verwerkt Het is overigens ook nog steeds mogelijk om zelf een afwijkende ingangsdatum op te geven als ingangsdatum voor het zwangerschapsverlof..

Tabel voor de berekening van de verlofperiode

Deze tabel bestaat niet in Self Service en zal daarom handmatig moeten worden toegevoegd. Dit kun je als volgt doen:

Er is een rubriek opgenomen in het formulier (R_ZwangerschapsverlofNieuw_ v202001) namelijk rubriek FS0434. Deze is toegevoegd voor het berekenen van het aantal weken zwangerschapsverlof.


FdH6kJozJohgflAj+KheBlaHpJYTOJzlfosHBg2n9IfEqHBmGCZzdhypX0Q+ABcSO3ThO2nfJei1tMgizbh3kqo0bN0n1CfxvwOmGJz6pMBhDMxtOYsYwXbGFILKS0jMsN6DHG0Z59+BhHxX9PHt8I+dvIFIP9bp2wa5xzq0xhjjDHGmAWsPo0xxhhjzH5YfRpjjDHG

Ga naar Beheer/ Rubriek(en) en klik op Filter. Voer de rubriekcode in en klik op Filter.


GNeKzFmWNRMSvUQB1oWX1syo0rsePH5eRiM9alDUSEb9GAdSFdtRkVUhcKev7KGstRPwaBVAXGtFsVoWL68mTJ+V2xGctyhqJiF+jAOqio6L9RHzWoqyRiPg1CqAubDxzRXzWoqyRiPg1CqAubDxzRXzWoqyRiPg1CqAubDxzRXzWoqyRiPg1CqAubDxzRXzWoqyRiP
B0AAADumrlUAAAAAO4eUgEAAIBNQyoAAACwaUgFAAAANg2pAAAAwKYhFQAAANg0pAIAAACbhlQAAABg05AKAAAAbBpSAQAAgE1DKgAAALBpSAUAAAA2DakAAADApiEVAAAA2DSkAgAAAJuGVAAAAGDTkAoAAABsGlIBAACATUMqAAAAsGlIBQAAADYNqQAAAMCmIRUA
Om deze rubriek te kunnen bewerken, klik je hierop en vervolgens kies je voor Inhoud.


wN+EAkY80yYuAAAAABJRU5ErkJggg==
Klik vervolgens op Nieuw en voeg de betreffende waarde in. Dit herhaal je tot alle waarden zijn gevuld conform onderstaande opgave.


sEj3EkYk48RPnkkhXP4XVPX4sOe08nV1n8Q+yk77dQwAAGHWk4ScAAABgxICfAAAA+BH4CQAAgB+BnwAAAPgR+AkAAIAfgZ8AAAD4EfgJAACAH4GfAAAA+BH4CQAAgB9J7aeurq5mAAAAYGRJ7afW1tYGAAAAYGRJ7ScAAABg5IGfAAAA+BH4CQAAgB+BnwAAAPgR+A
X19dTV1VFbW6u0v8Mmfb9K+6atQd0aGmhskqJY8561RQpako6kACbp6v8Dq1Yca46EQGEAAAAASUVORK5CYII=

Toelichting tabel

De waarde 0-2 is bedoeld voor een eenling, waarbij de optie 4-5-6 weken wordt berekend. De waarde 3 t/m 5 is bedoeld voor een meerling, waarbij de opties 8-9-10 weken wordt berekend. Hieronder zie je hoe deze tabel wordt gebruikt in het formulier.


z8aWj3YHBNmygAAAABJRU5ErkJggg==

Feitelijke bevallingsdatum vastleggen (R_ZwangerschapFeitelijkeBevallingsdatum_v202001)

Feitelijke wijzigingen voor wat betreft dit formulier zijn de berekening van de einddatum door middel van een nieuw script, de automatische doorvoer hiervan richting HR Core Beaufort en de toevoeging van dezelfde tabel (FS0434) voor de berekening van het verlof. Ook is het uiterlijk van dit formulier gewijzigd.

Door het vastleggen van de feitelijke bevallingsdatum wordt de einddatum van het zwangerschapsverlof definitief en kan dan afwijken van de initiële ingevulde einddatum zwangerschapsverlof. Hiermee kan een laatgeboorte worden vastgelegd via HRSS en wordt als volgt getoond. Deze datum wordt ook verwerkt in HR Core Beaufort.

Voorbeeld: Medewerker heeft een vermoedelijke bevallingsdatum van 01-05-2019. De feitelijke bevallingsdatum wordt echter 10-05-2019. Dit zijn 9 dagen na de vermoedelijke bevallingsdatum. Gevolg is dat de einddatum bevallingsverlof gewijzigd wordt met 9 dagen, nl. 30-07-2019 i.p.v. 21-07-2019.


IAAADIUOAQxJWix25H5AEAAJChwCGIK0WP3Y7IAwAAIEOBQxBXih67HZEHAABAhgKHIK4UPXY7Ig8AAIAMBQ5BXCl67HZEHgAAABkKHIK4UvTY7Yg8AAAAMhQ4BHGl6LHbEXkAAABkKHAI4krRY7cj8gAAAMhQ4BDElaLHbkfkAQAAkNlU4Pz54cPwydffuISDIIg8y
Tot slot:

Ook is aan dit formulier de mogelijkheid toegevoegd om de verlenging van het bevallingsverlof vanwege een ziekenhuisopname van het pasgeboren kind te berekenen. Op de website van het UWV staat uitgelegd hoe deze berekening tot stand komt. Deze link is ook op een A00001 rubriek toegevoegd aan het formulier. Mocht u de link niet willen tonen, dan kunt u deze rubriek op "hidden" zetten.

Aanpassen zwangerschapsverlof (R_ZwangerschapsverlofCorrectie_v202001)

Ook voor dit formulier geldt dat het uiterlijk een aantal aanpassingen heeft ondergaan. Belangrijke wijzigen zijn de aanpassing van de verlofberekening, de toepassing van een nieuwe functie en de aansturing van de EDI melding (aanpassing in startdatum WAZO, rubriek P02229).

Indien een medewerker een zwangerschapsverlof wilt aanpassen van 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum naar bijvoorbeeld naar 6 weken voor deze datum, dan dient hiervoor dit formulier te worden gebruikt.

De aanpassingen worden dan ook geregistreerd m.b.t. EDI en de wijziging met betrekking tot de einddatum zwangerschapsverlof. Het EDI bericht wordt dan alsnog aangemaakt op basis van (gewijzigde) ingangsdatum van het zwangerschapsverlof.


Dz62Bn5RXtRaAAAAAElFTkSuQmCC

Verwijderen zwangerschapsverlof (R_ZwangerschapsverlofVerwijder_v202001)

Van dit formulier is alleen het uiterlijk aangepast.
A+GjDbrOKJIAAAAASUVORK5CYII=

Afsluitende opmerkingen

 • Nieuwe formulieren t.o.v. oude formulieren (201709)

De overige formulieren zijn ongewijzigd en zijn alleen qua naam aangepast naar 202001.

 • Vroeggeboorte - Vroeggeboorte kan nog niet worden vastgelegd via HRSS en zul je rechtstreeks in HR Core Beaufort moeten vastleggen
 • Oude Formulier Einddatum Zwangerschapsverlof - Dit formulier hoeft niet meer ingevuld te worden. De einddatum van het zwangerschapsverlof wordt bepaald vanuit het formulier Vastleggen feitelijke bevallingsdatum.
 • Verwijderen zwangerschapsverlof - Het is alleen mogelijk om actieve verloven te verwijderen.
 • EDI

Op formulier R_ZwangerschapsverlofNieuw_v202001 en R_ZwangerschapsverlofNieuw_v202001 zijn standaard EDI rubrieken geplaatst. Indien je gebruik maakt van EDI zul je deze rubrieken op exporteren moeten zetten. Hier zal gedoeld worden op het formulier Nieuwe verzuimmelding en Aanvraag zwangerschapsverlof. Hoe je dit kunt doen is beschreven in de onderstaande bijlage.

Bijlage | Verplichte rubrieken Beaufort EDI koppeling

Is vanuit HR Core Beaufort een EDI koppeling naar een arbodienst in gebruik?

Dan zul je één of meerdere rubrieken op Exporteren moeten zetten bij de formulieren:

 • Registratie ziekmelding: R_VerzuimNieuw_v202001
 • Aanvraag WAZO: R_ZwangerschapsverlofNieuw_v202001

Gebeurt dit niet, dan zal dit in Beaufort resulteren in een EDI foutverslag waarbij er geen EDI bericht aangemaakt wordt voor de arbodienst. De waarde van de rubrieken is bepaald vanuit de best practice. Je hoeft alleen maar de rubrieken op Exporteren te zetten. Gebruik je de EDI koppeling alleen voor UWV Digi-ZSM, dan is er geen actie vereist.

Stappenplan verplichte EDI rubrieken

 1. Wordt er in Beaufort gebruik gemaakt van een EDI koppeling naar een arbodienst? Controleer eventueel of/welke berichten worden verstuurd via in het logboek van Youforce Zenden bij: - Berichtenverkeer Ziekherstel, of- Berichtenverkeer.
 2. Welke arbodienst / EDI ontvanger betreft het? Controleer dit eventueel in Beaufort bij "Genereren EDI berichten" (230009) onder het kopje "Naam".
 3. Bepaal wat de gebruikte bestandsdefinitie (A, B of C) voor deze EDI koppeling is via "Overzicht arbodienst / EDI ontvanger". Ter info: naast Arbo Unie maken ook andere arbodiensten gebruik van de bestandsdefinitie van de Arbo Unie.
 4. Zoek in "Overzicht verplichte EDI rubrieken" welke rubrieken verplicht zijn.
 5. Zet in de twee formulieren de betreffende rubrieken op Exporteren: zie Beheer- Formulieren - Klik op "R_VerzuimNieuw_v202001"- Inhoud, klik op Rubriek en vink Exporteren aan.

Herhaal deze stappen voor het formulier "R_ZwangerschapsverlofNieuw_v202001".

Overzicht Arbodiensten/ EDI ontvangers

Arbo Unie (+ Mkbasics)

   

A

Arbogroep GAK

Zorg van de Zaak

 

C

ArboNed (IT&Care)

 

HumanCapitalCare

B

   

Bedrijfsartsen5

 
   

Mensely

 

Ardyn

Zorg van de Zaak

 

A

Argo Advies

   

A

Blijwerkt

   

C

Capability

   

A

Commit Arbo

Zorg van de Zaak

 

C

Empirion

   

A

Maetis Arbo

Zorg van de Zaak

 

C

Perspectief Groep

   

A

Prevend Arbo Services

Zorg van de Zaak

 

A

Richting

   

C

Rienks Arbodienst

   

C

SMVH

   

C

Tredin (Track)

Blijwerkt

 

C

UWV Digi-zsm

   

nvt

Workbee

   

A

Overzicht verplichte EDI rubrieken

A

P02207

Ziektecode ArboUnie

1 (Conform afspraak)

1 (Conform afspraak)

 

A

P02208

Ziektecode ArboUnie

*postbewerking

5 (Zwangerschapsverlof)

 

A

P02213

Soort dienst ArboUnie

1 (Dagdienst)

1 (Dagdienst)

De doorwerking van deze verplichte rubriek is achterhaald en hoeft derhalve niet overeen te komen met de werkelijkheid.

B

P02202

Code gewenste acties

D1 (Abonnement)

D1 (Abonnement)

 

C

P02210

Reden ziekmelding

1 (Ziekte)

1 (Ziekte)

 

Postbewerking op rubriek P02208

Het bepalen van de juiste waarde van P02208 (Ziektecode Arbo Unie) bij de nieuwe ziekteregistratie vindt plaats via een postbewerking aan de hand van de waarde van P01609 (Code ziekteverzuim / Wegens). Dit script is reeds toegevoegd aan de formulieren in Best Practice omgeving.

Hierbij wordt de waarde ZW (Zwangerschap P01609) vertaald naar 1 (Ziek overig P02208) 1 en niet naar 5 (Zwangerschapsverlof P02208). Dit is wellicht op het eerste gezicht verwarrend, maar is wel correct. Het betreft namelijk een nieuwe ziekteregistratie (ten gevolge van zwangerschap) en geen zwangerschapsverlof.

 • Postbewerking: var a = v_FS0433#; if (a=='B') return ('3'); else if (a=='O') return ('4'); else return ('1');


QJiKRgiBEgEikIAhC2sJCMcIDtCAIQjrDA5sgCIKQengsVohECoIQJ3hgEwRBEFIPj8UKkUhBEOIED2yCIAhC6uGxWCESKQhCnOCBTRAEQUg9PBYrRCIFQYgTPLAJgiAIqYfHYoVIpCAIcYIHNkEQBCH18FisEIkUBCFO8MAmCIIgpB4eixUikYIgxAke2ARBEITUw2

Publishing Date : 8/11/2021

Medewerkers
Actieve onderwerpen