Mijn Communities
Help

Self Service April 2021 NL

06-04-2021 07:54 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 759 Weergaven

20-04-2021

Begindatum en einddatum niet bewaard na selecteren Afdelingsgroep in Gebruikersrol (change 2245192)

Pad: Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol

Op de pagina Gebruikersrol werd de begin- en einddatum niet bewaard na het selecteren van de Afdelingsgroep. Nu worden de begin- en einddatum bewaard en getoond. Als je op Afdelingsgroep klikt, zie je nu eerst de geselecteerde (nieuwe) afdelingen.

Foutieve presentatie kop naam bij Aannemen kandidaat W&S (change 2260251)

Wanneer je bij het proces Aannemen kandidaat naar een eerder dienstverband van een kandidaat hebt gezocht, toont het resultaat één of meerdere records met mogelijke kandidaatgegevens. In de 6e kolomkop wordt de geboortedatum getoond, maar de koptekst is Persoonsnummer. Deze kop naam is gecorrigeerd naar Geboortedatum.

Verwijder de gedeeltelijke W&S link on customer level (change 774100)

In Self Service hebben sommige beheerders de inloggegevens gedeeltelijk ingevuld in de sectie Werving- en selectie. Dit dien je in te vullen als je de vacatures wilt exporteren naar  het Werving- en selectiesysteem "Easycruit".

We verwijderen de gedeeltelijk ingevulde inloggegevens omdat deze niet werkten en deze zorgden voor een foutmelding in het uitvalverslag: Vacature kan niet worden geëxporteerd omdat Easycruit inloggegevens onjuist zijn. Dit foutbericht was onjuist. We hebben dit opgelost door de wijziging op te lossen: Maak het rekruteringssysteem leeg om onverwachte logboekfouten weg te laten, zie Release bericht van 15 april.

Vervangingen zijn niet altijd zichtbaar in de lijst met workflows (change 362817)

In de audit in Gedaan en Archief kon je zien of iemand een activiteit had gedaan namens b.v. een manager. Dit heet: vervanging. In deze kolom werd soms onterecht de waarde Onbekend getoond terwijl dit veld leeg moest zijn. Dit is nu opgelost.

15-04-2021

Standaardwaarde voor FormulierType wijzigen in 'leeg' bij filteren (verzoek: 1542746)

Voor dit verzoek zijn twee noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd op de manier van aanmaken en filteren van een formulier in Fomulieren.

Z

De eerste wijziging is dat bij het aanmaken van een nieuw formulier in Self Service, de standaard waarde die verschijnt in de lijst om het Formuliertype te selecteren op "G" (Generiek) wordt gezet. Aangezien dit het meest gebruikte formuliertype is, bespaart dit de beheerders tijd bij het aanmaken van een nieuw formulier.

Z

 

De tweede wijziging betreft de filtering bij het zoeken naar een formulier. In het verleden moesten de gebruikers het formuliertype opgeven samen met de formuliernaam. Vanaf nu is het niet meer nodig om het formuliertype op te geven en kan er alleen gezocht worden op de formuliernaam. De resultaten van het filteren zullen alle formulieren bevatten die overeenkomen met de opgegeven formuliernaam, ongeacht het formuliertype. Natuurlijk kan het formuliertype nog steeds gespecificeerd worden en alleen formulieren met die specifieke parameters zullen getoond worden in de filterresultaten.

Maak de setting (voor het W&S systeem) leeg om onverwachte logboekfouten weg te laten (change 2235151)

Als je bij de sectie Werving & Selectie toch gebruik wilde maken van de vacatures maar deze niet wilde gaan exporteren, verscheen er een onterechte foutmelding in het "Uitvalverslag" met de volgende melding: "Vacature kan niet worden geëxporteerd omdat Easycruit inloggegevens onjuist zijn". Dit foutbericht was onjuist. Daarom hebben we dat bericht uit het "Uitvalverslag" verwijderd.

Om je toch de gelegenheid te geven gebruik te maken van de vacatures zonder de export te activeren hebben we het Wervings- en selectie gedeelte aangepast.

De werking is als volgt:

Je kunt het Werving & Selectie gedeelte op twee manieren inregelen:

  • je wilt de vacature exporteren naar Easycruit. Je dient dan de credentials op te voeren;

  • je wilt de vacature in Self Service gebruiken zonder gebruik te maken van een systeem van derden zoals Easycruit (dus geen export). Als je de vacatures niet wilt exporteren, moet je "Geen" selecteren.

De sectie: Werving & Selectie kun je op 2 plaatsen vinden en invullen, te weten:

  • Inregelen op bedrijfsniveau: "Beheer/Systeem/Instellingen"

  • Inregelen op werkgevergegevens niveau: "Beheer/Systeem/Werkgevergegevens muteren"

Het werkgevergegevens niveau overruled het bedrijfsniveau.

Houdt er rekening mee dat wanneer je de vacatures hebt ingesteld op niet exporteren, je in Archief de vacature mutatie te zien krijgt met een gevulde exportdatum. Dit is om aan te tonen dat deze mutatie is uitgevoerd, De vacature mutatie wordt echter niet geëxporteerd.

Opgelost: Fout bij het verkrijgen van de lijst van de afdelingen (wijziging 2675660)

In het geval dat meerdere afdelingen een ouder-kind relatie hadden op drie niveaus, gaf het systeem een fout weer bij het opvragen van de lijst van afdelingen. Het zou nu moeten werken zoals verwacht.

Verbetering: Bevestiging en Memo pop-ups zijn nu gefocust (wijziging 2193596)

Als gebruikers de Bevestiging en Memo pop-up openen, ligt de focus nu op het tekstvak en kunnen ze direct beginnen met typen zonder eerst in het vak te hoeven klikken.

08-04-2021

Nieuwe versie van de e-Signing portaal

Onze partner voor digitale handtekeningen, Intradata, heeft gisteravond een nieuwe versie van het portaal uitgebracht. Deze versie biedt een verbeterde gebruikerservaring.

05-04-2021

Opgelost: Gedrag van datumvelden bij doorverwijzing vanuit MyTasks/ Portal (wijziging 2677379)

Als een gebruiker een taak opent van buiten Self Service - van MyTasks/ Portal bijvoorbeeld - moeten de datumvelden en kalender weer werken zoals verwacht.

 

Publishing Date : 4/20/2021

Medewerkers
Actieve onderwerpen