Mijn Communities
Help

Self Service - November 2020 NL

06-11-2020 15:14 (Bijgewerkt op 02-02-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 742 Weergaven

 

24-11-2020

Nieuwe sjablonen voor digitaal ondertekenen

Alle email voor digitaal ondertekenen hebben vanaf vandaag een nieuw ontwerp en bijgewerkte inhoud. De eerste email voor ondertekening en beide herinneringen (na 3 en 10 dagen vanaf de eerste dag) bevatten nu de datum tot wanneer de ondertekening kan worden uitgevoerd. Ook als de documenten niet langer beschikbaar zijn voor ondertekening, wordt de reden vermeld in de email. (het document is verlopen of het is ingetrokken voor correcties).

23-11-2020

Meerdere 'Inzet'-rijen bij wijziging contracturen (change 2027308)

Als je een nieuwe rij op het 'Inzet'-formulier wilde maken, werden er onbedoeld meerdere rijen aangemaakt. Dit is opgelost in deze release.

Niet mogelijk eigen sjablonen te gebruiken in email configuratie voor vacature-workflow (change 2076002)

Het is nu mogelijk om je eigen zelf geconfigureerde template te gebruiken in de email configuratie van de vacature-workflow. In het verleden kon je alleen de standaard email gebruiken.

'Inzet'-formulier kan waarde bevatten die niet in de tabel staat (change 1979544)

Bij het aanmaken van een nieuwe rij in 'Inzet'-formulier was het mogelijk om een ​​ongeldige waarde toe te voegen in de rubrieken' Functie 'en' Soort inzet '. Dit is opgelost in deze release. Vanaf nu kun je een niet aanwezige waarde in de tabellen niet meer muteren.

Documenten ter ondertekening verzenden naar gebruikers uit andere landen dan Nederland (change 2356491)

Documenten kunnen nu ter ondertekening worden verzonden naar gebruikers uit andere landen dan Nederland wanneer het telefoonnummer 8 cijfers heeft. Er was bijvoorbeeld een probleem met een Noors nummer (8 cijfers); de validatie van het telefoonnummer blokkeerde het ondertekeningsproces. Dit is opgelost in deze release.

20-11-2020

Inklapbaar Start Menu nu beschikbaar

Het nieuwe Self Service Start Menu is nu live. Met deze nieuwe functionaliteit kun je kiezen tussen 3 verschillende soorten Start Menu-weergaven (Klassiek, Adaptief, Samengevouwen) die je kan wijzigen met het pijlpictogram boven de Start Menu-elementen.

Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor alle gebruikers, samen met een nieuwe enquête die toegankelijk is via de Feedback-knop. Bezoek deze pagina om de volledige beschrijving van deze functionaliteit te lezen.

17-11-2020

Taken in afwachting van ondertekening worden uitgesloten van 'Mijn taken' in Youforce (change 2203040)

Zolang er een handtekening ontbreekt in de vorige workflowactiviteit, is de workflow niet zichtbaar in de lijst 'Mijn taken' in Youforce. Het wordt pas zichtbaar nadat de handtekening is gezet.

Het gebruik van Excel-formule = sys.check () in Uitgaven (Excel) resulteert in een dubbele waarschuwing (change 2178424)

Vanaf nu, wanneer er meerdere fouten van hetzelfde type in een Excel-bestand over de uitgaven staan, in plaats van meerdere keren dezelfde fouttekst te tonen, zullen we de foutmelding en het aantal keren dat deze optreedt met een 'Totaal aantal fouten' laten zien aan het einde van het bericht. Op deze manier zal hetzelfde bericht niet meerdere keren verschijnen en wordt de informatie gebruiksvriendelijker.

Klikken op een taak uit mijn takenlijst in Youforce opent Self Service maar toont geen pop-up met bericht van gebruiker (change 69778)

Bij toegang tot een wijziging (mutatie) die is geblokkeerd vanuit 'Mijn taken' in Youforce, is het niet meer mogelijk om actie te ondernemen op de wijziging. Omdat het is geblokkeerd, wordt een bericht weergegeven dat het niet kan worden gewijzigd en de weergave van de wijziging staat op 'alleen lezen', zodat het niet kan worden verwerkt totdat de blokkeerreden is voltooid (documentgeneratie, goedkeuring andere werknemer, ontbrekende handtekening ...).

Negatieve waarden toestaan ​​in Declaraties (change 2336306)

In veel declaraties staan ​​sommige klanten toe om de formulieren in te vullen met een totale waarde met een negatief bedrag. Om fouten met negatieve bedragen te voorkomen, hebben we een verificatie en een waarschuwing toegevoegd om gebruikers te informeren dat het totale bedrag van de uitgave negatief is.
De gebruikers krijgen een waarschuwingsbericht te zien met de mededeling dat het totale bedrag negatief is, maar ze kunnen doorgaan met het indienen van de uitgave als het bedrag correct is. Om dit te doen, moet de gebruiker op 'Verder' klikken in de waarschuwingspop-up. Het declaratieformulier wordt dan normaal verwerkt. Als het negatieve bedrag niet klopt, kunnen ze op 'Annuleren' klikken om terug te gaan naar het formulier en het bedrag op het onkostenformulier te wijzigen.

Juiste functie-informatie in gegevenskolom op 'Inzet'-formulier (change 2219013)

In sommige gevallen werd de weergave van de functiebeschrijving in de oude - en nieuwe datakolom omgekeerd. Dit is nu opgelost.

Voeg geen rubriek P01107 - Functie toe aan verschillende formulieren in een dialoogvenster

Als beheerders de rubriek P01107 - Functie hebben toegevoegd aan verschillende formulieren in een dialoogvenster, gaat dit fout als het "Inzet" -formulier in dat dialoogvenster staat. Het 'Inzet'-formulier (IR) zal altijd in de nieuwe gegevenskolom de informatie tonen die is ingevoerd in de rubriek Functie in het eerste formulier.
Wanneer u de rubriek P01107 op een ander formulier probeert te wijzigen, zal deze gewijzigde waarde niet in 'Inzet' worden weergegeven. Als u de rubriek P01107 - Functie op verschillende formulieren wilt weergeven, moet u een rubriek 'A00001' toevoegen met een kopieerformule.

Onjuist foutbericht met geldig e-mailadres (change 2063823)

Bij het genereren van een e-mail in Self Service werd soms een e-mail met een geldig adres geweigerd en niet verzonden met de melding 'E-mailadres niet geldig'. Dit is opgelost.

Spelfout gecorrigeerd in 'Salarischaal'

Er was een spelfout in rubriek P01151 - Functie / Salaris. De juiste tekst is 'Salarisschalen' met twee 's'. Dit is nu opgelost.

Time-out in Beheer \ autorisatie \ vervanging (change 2178887)

Sommige gebruikers hadden te maken met een time-outfout. Er is geen foutoorzaak gevonden, maar we hebben informatie toegevoegd aan onze logbestanden, dus in de toekomst hebben we meer informatie om het probleem op te lossen.

06-11-2020

Verkeerde manager in e-mail (change 1913694)

Als er op een afdeling manager-rollen en hogere manager-rollen voorkomen, werd willekeurig een manager uit deze rollen gekozen. Vanaf nu worden eerst de managers met een MGR-rol gekozen om in de e-mail te plaatsen.

Publishing Date : 11/6/2020

Medewerkers
Actieve onderwerpen