Mijn Communities
Help

Releases Youforce Self Service

Sorteren op:
26 januari 2023 Knop Opslaan werkt niet bij het opslaan van het pop up-scherm Vertalingen (change3640035) Bij bepaalde vrije velden (rubrieken) werkte de knop Opslaan niet als je het pop up scherm Vertalingen wilde opslaan. Je kon deze knop niet selecteren. Dit is nu verbeterd. Je kunt de knop Opslaan nu aanklikken.  Infloblok type veld wordt niet gekopieerd (change 2848788) Als beheerder wil je een formulier kopiëren met alle kolommen en waarden, inclusief de kolom Infoblok. De kolom Infoblok werd niet gekopieerd. Dit is nu gerepareerd, zodat deze kolom nu ook wordt gekopieerd. Een single quote sign (') veroorzaakt een 500-error in het activiteitenprofiel bij aanpassen autorisatie (change 3037816) Als je via het activiteitenprofiel een workflow activiteit wilde toevoegen, kreeg je een 500-error als in de naam van de workflow een single quote (') stond. Dit is opgelost. Als de naam van een workflow een single quote (') bevat, wordt de naam geaccepteerd en opgeslagen. Verlofdag boeken werkt niet met komma als decimaal scheidingsteken (change 67620) Bij het aanvragen van verlof voor het boeken van uren op een verlofdag mocht slechts één punt tussen de decimalen in het uur verlofvoorstelvak. Het is nu toegestaan om een komma te gebruiken bij het schrijven van decimalen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld 8,00 ook kan opgeven als 8,00. Let op: zodra je urennotatievak verlaat, wordt de komma vervangen door een punt. Opeenvolgende komma's worden getoond als onderdeel van de  werknemernaam (change 2999056) In de Te doen lijst bij de Werknemer kolom kwam het soms voor dat er meerdere opeenvolgende komma's werden getoond, bijvoorbeld bij ontbrekende tussenvoegsels van een naam. Dit is aangepast. Er wordt altijd maar één komma getoond. Optimalisatie gekoppeld aan importeren Workflow-definitie - unieke ID's (change 2784904) Je kon een workflow in de workflowdefinitie niet wijzigen. Dit vond plaats als je de functionaliteit: Definities importeren proces had gebruikt. Werd er bijvoorbeeld  een activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie werd geïmporteerd, terwijl er al een andere activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie (zonder spatie) bestond, dan kon je deze workflows niet wijzigen omdat ze dezelfde ID hadden. Dit ID moet uniek zijn. Vanaf nu maakt Self Service voor elke workflow een unieke ID aan. Verbetering voor het proces inrichtingsrapport (change 2663795) Als je een inrichtingsrapport wilde genereren en downloaden, kreeg je de melding: Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de mutatie. Probeer het opnieuw of neem contact op met uw beheerder. Dit gebeurde als er geen inrichting aanwezig was in een van de tabbladen. Voortaan zie dan in het tabblad of bestand de tekst: Geen inrichting aanwezig.   19 januari 2023 Door HRCore aangeboden nieuwe rubrieken worden niet goed geïmporteerd in Self Service (change 4101591) Bij het in gebruik nemen van een nieuwe rubriek in Self Service, die was aangemaakt in HRCore, werd deze niet altijd in Self Service bijgewerkt. In Self Service ontbrak dan de nieuwe rubriek. Dit is nu opgelost. Self Service werkt voortaan de rubriekentabel bij met de informatie vanuit HRCore, zodat de rubrieken in Self Service altijd gelijk zijn met die in HRCore. 6 januari 2023 Configuratie workflow - verbeteringen Extra e-mails De pop-up knoppen zijn altijd zichtbaar, het maakt hierbij niet uit hoeveel rijen er zijn. Voor het toevoegen van een nieuwe rij is er nu de knop Nieuwe Distributie Regel. Het e-mailveld is groter, zodat je meer kunt bekijken. Het laden gaat nu als volgt: bij het openen, wordt de informatie in de pop-up voor het eerst geladen als een gebruiker klikt op de knop Nieuwe Distributie Regel, vindt het laden opnieuw plaats alle andere validatie's vinden plaats als de gebruiker op de knop Opslaan klikt, het scherm wordt dus niet meer ververst bij elke klik door de velden van een rij Na     Voorheen     Verlofoverzicht - Verlofsaldo  vervallen verlof Als de waarde voor vervallen verlofrechten nul is, staat er in het Verlofoverzicht geen vervaldatum meer in de kolom Vervaldatum, maar zie je een liggend streepje: - .       Proces Werkpatroon (alleen Beaufort Online Klanten) Vanaf deze release kun je het werk patroon proces gebruiken. Dit moet je eerst inrichten, hoe je dit doet lees je in de instructies van het volgende kennisartikel (Werk Patroon). Met dit proces kun je  de bestaande werkpatronen uit Beaufort ophalen en bijwerken, of nieuwe aanmaken.
Volledig artikel weergeven
06-01-2023 15:48 (Bijgewerkt op 26-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 1390 Weergaven
9 december 2022 Verbetering Infoblok rubriek Het rubriek type 'Infoblok' zal nu altijd weergegeven worden, ongeacht of de activiteit de optie "Gegevens Wijzigbaar" aan heeft staan.  Zoals bij andere rubrieken kan de inhoud nog steeds verborgen worden voor verschillende rollen met de optie die hieronder is weergegeven. Via de Community hebben veel klanten aangegeven dat zij deze optie graag gesplitst zien. Omdat dit een ingrijpende verandering is voor alle rubrieken hebben wij dit nu nog niet kunnen meenemen. Daarnaast zal een Infoblok rubriek nu ook zichtbaar zijn in het Archief en de Te Doen lijst.   Community discussies/ ideeën over dit onderwerp: https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Self-Service/Weergave-Infoblok/ba-p/535910 https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Layout-infoblok-maar-dan-ook-zichtbaar-voor-vervolgstappen-SLSR/idi-p/462543 https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Infoblok-ook-zichtbaar-maken-voor-Manager-SLSR-I-571/idi-p/463138 https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Infoblok-zichtbaar-maken-voor-betrokkenen-in-de-workflow-waarbij/idi-p/462103
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 14:40 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 8 kudos
 • 747 Weergaven
16 november 2022 Medewerker selecteren voor Vervanging niet mogelijk (change 3929648) Een paar weken geleden hebben we het selecteren van Vervanging gewijzigd. Hierbij hebben we de inactieve managers verwijderd uit de selectielijst, omdat deze niet relevant waren om te worden geselecteerd. Na deze wijziging was het echter niet meer mogelijk om een medewerker te selecteren om iemand te vervangen. Dit is inmiddels opgelost. Als je de mogelijkheid hebt geactiveerd om een medewerker als vervanger te selecteren, kun je de medewerkers weer zien en selecteren. Naam verloftype nu volledig zichtbaar Als je de verloftype tabel opende en een verloftype wilde selecteren was de omschrijving niet volledig zichtbaar. Dit hebben we aangepast, zodat voortaan de volledige omschrijving van het verloftype dat je wilt selecteren zichtbaar is.
Volledig artikel weergeven
16-11-2022 13:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 534 Weergaven
Langzaam aan wordt voor alle klanten de volgende aanpassing op de autorisaties door gevoerd.   De laatste tijd duurde het vaak een nachtverwerking voordat nieuwe/aanpassingen in autorisaties zijn doorgewerkt. Op dit moment bereken we de autorisaties bij het inloggen in Self Service.   De autorisaties worden 1x voor een browser sessie berekent, dus niet iedere keer bij het klikken op de tegel Selfservice.   Alle PSA-ers met heel veel autorisaties kunnen vanaf nu een melding krijgen, dat het berekenen van de autorisaties nog even kan duren. Voordeel is ook, dat bij aanpassingen in de autorisaties enkel uitgelogd dient te worden, browser afsluiten en de autorisaties worden opnieuw berekent.   De melding ziet er als volgt uit:    
Volledig artikel weergeven
01-11-2022 14:01 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 614 Weergaven
14 september 2022 Niet-actieve medewerkers worden weergegeven in de lijst om een vervanger te kiezen bij de functionaliteit Vervanging (Change 3748913) Als je bij een gebruiker in de functionaliteit "Vervanging" een vervanger wilde opgeven kreeg je in de keuzelijst ook inactieve medewerkers te zien en was het ook mogelijk om deze te selecteren.  Vanaf nu worden inactieve medewerkers niet meer getoond in deze lijst. 9 September 2022 Alleen voor HR Core Beaufort: Verlofaanvraag mag niet langer zijn dan 60 dagen (Change 3692017) Voorheen werd er een blokkerende melding gegeven op het moment dat een verlofaanvraag langer was dan 60 dagen:   We hebben meerdere meldingen ontvangen van klanten die, bijvoorbeeld vanwege Spaarverlof, graag verlofopnames willen doen van meer dan 60 dagen. (zie ook dit idee: https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Verlofsparen-gt-beperking-max-60-dagen-opname-uit-systeem/idi-p/477082) Vanaf nu is het mogelijk ook meer dan 60 dagen verlof aan te vragen. "Infoblok type" toegevoegd aan het inrichtingsrapport Van rubrieken met als weergave "infoblok", ontbrak het type. Deze hebben we alsnog toegevoegd: Tekst van de knop "Auto" verbeterd in rekenbladen Het woord "Auto" zorgt voor verwarring bij gebruikers, men dacht namelijk dat deze knop te maken had met het type vervoersmiddel. Vooral omdat rekenbladen gebruikt worden voor dienstreizen en andere KM-declaraties. We hebben de tekst van deze knop gewijzigd naar "Automatisch berekenen": Zie ook dit idee: https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Verbergen-van-de-knop-quot-auto-quot-bij-declaraties-voor-de/idi-p/463354 Onterechte foutmelding bij het zoeken op datum in de tegel Importeren en exporteren (Change 3752212) Er wordt een onjuiste foutmelding weergegeven in de tegel "Importeren" en in de tegel "Exporteren". Wanneer u slechts met één datum wilt zoeken krijgt je een melding: "Selecteer een vanaf datum en een tot datum". Deze melding verdwijnt zeer snel en verandert in een foutmelding: "Datum klopt niet". We hebben dit nu veranderd. Je krijgt alleen een foutmelding als je het verkeerd hebt ingevuld. De lijst met documentsoorten van Personeelsdossier is niet gesorteerd (Change 2761510) Bij het aanmaken of aanpassen van een workflow in Workflowdefinitie kun je aangeven dat een document altijd als bijlage naar het Personeelsdossier moet worden gestuurd. Wanneer je een documentsoort in de inrichting wilde selecteren, was de lijst niet gesorteerd. Dit is nu opgelost. Je ziet de documentsoorten gesorteerd in de lijst staan. 8 september 2022 In het verlofoverzicht waren niet alle teksten vertaalt in het Engels (change 3667824) De volgende teksten worden vertaald naar het engels:   Nederlands Engels Opdrachtgever / instelling / Regnr Client / Institution/ Regnr Verlofrechtmutatie Leave Right Mutation Er zijn geen verlofrechtmutaties gevonden No Leave Right Mutations have been found Weergave bijgewerkt t/m Overview last updated on   7 september 2022  Je krijgt een 500 error foutmelding als je in Self Service probeerde in te loggen (change 3561031) Als je in Self Service inlogde als manager of HR professional, kreeg je soms een error 500. Dit had te maken dat Self Service op dat moment een nieuwe autorisatie aan het samenstellen was. Dit kon veel tijd in beslag nemen of een foutmelding genereren (error 500) als je veel autorisaties in je autorisatieprofiel had. We gaan in de komende 2 weken een nieuwe aanpak bij het inloggen van Self Service in productie zetten. Dit gaan we eerst bij enkele klanten aanzetten. Als dit naar tevredenheid functioneert zullen we de overige klanten omzetten naar deze nieuwe inlog aanpak. Deze nieuwe aanpak moet de prestaties verbeteren, vooral bij toegang tot Self Service.
Volledig artikel weergeven
07-09-2022 14:42 (Bijgewerkt op 18-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 841 Weergaven
22 juli 500-fout bij het aanklikken van een workflow omdat de naam ervan "OR" of "AND" bevat (change 3671476) Gebruikers hadden problemen met Workflows, Dialogen en Formulieren die de tekst "OR" en "AND" in hun namen en titels bevatten. Bij het klikken op een formulier dat een van deze teksten bevatte, werd een 500 foutmelding gepresenteerd. Na deze aanpassing werken workflows, dialogen en formulieren met de tekst "OR" en "AND" in hun naam en titel weer normaal. 20 juli 2022 Waarschuwingspopup verschijnt in Eindgebruikers ook al is het Persoonsnummer van de Manager niet gewijzigd (change 3595329) Bij het wijzigen van informatie van een gebruiker onder Eindgebruikers verscheen een popup met de melding dat het persoonsnummer van de manager was gewijzigd, ook al waren de wijzigingen toegepast op andere velden. Dit gedrag was verwarrend, omdat dat specifieke veld niet was gewijzigd. Van nu af aan zal dit bericht alleen verschijnen wanneer de wijzigingen toegepast op het persoonsnummer van de manager en niet op de andere velden. Fout bij het bladeren in de afdelingslijst (change 2848670) Gebruikers kregen een foutmelding wanneer ze naar een andere pagina wilden gaan in de pop-up die de lijst met waarden voor de afdelingslijst bevat. Navigeren naar de diverse pagina's gaat u zonder foutmeldingen Eindgebruiker en PSA-gebruikers kunnen niet hetzelfde certificaat hebben (change 3676322) Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of professional werd gecontroleerd of het certificaat (gebruikersnummer) al in gebruik was. Deze controle werd uitgevoerd zowel op de gebruiker als op de professional, omdat er geen dubbele certificaten mogen zijn. Deze controle was niet meer actief en is nu weer hersteld zodat hetzelfde certificaat niet meer gebruikt kan worden voor dezelfde eindgebruiker en PSA gebruiker. Als de beheerder een nieuw certificaat probeert aan te maken voor dezelfde gebruiker, zal de melding "Dit certificaat is al in gebruik" verschijnen en zullen de wijzigingen niet worden toegepast.    6 juli 2022   Perfomance issues/ 500 errors bij het gebruik van Self Service (change 3637810) Er traden time-outs op in Self Service. Om dit te voorkomen hebben we onze automatische capaciteitsbepaling aangepast zodat er geen time-outs meer zullen plaatsvinden. Deze wijziging wordt 6 juli in de avond effectief. 
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 15:03 (Bijgewerkt op 21-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 813 Weergaven
15 juni 2022 Een medewerker kan de rol van een andere manager (eindgebruiker) simuleren (change 3054365) Bij Beheer/Gebruikers Definitie/Eindgebruikers bestaat de mogelijkheid voor de applicatiebeheerder om handmatig een medewerker te koppelen aan een eindgebruiker (manager) account. Als hier dan per ongeluk de verkeerde medewerker wordt gekoppeld krijgt deze medewerker dan de autorisaties die bedoeld zijn voor een manager. Als je nu het persoonsnummer wilt wijzigen krijg je dit bericht: “ Je staat op het punt het persoonsnummer van de manager te wijzigen. Het instellen van een onjuist persoonsnummer kan autorisaties geven aan een medewerker die daar niet voor bevoegd is. Weet je zeker dat dit het juiste persoonsnummer/medewerker is? “   Het kan ook voorkomen dat je een medewerker probeert te koppelen die al een bestaand account heeft. Dan krijg je dit bericht:  “ Er bestaat al een account, namelijk: “......”, gekoppeld aan het persoonsnummer dat je probeert te wijzigen. De wijziging wordt niet opgeslagen! “ Dezelfde eindgebruiker is twee keer aangemaakt (change 3154800) We hebben het eindgebruikersproces verbeterd waardoor duplicatie van een account niet meer mogelijk is.
Volledig artikel weergeven
16-06-2022 09:47
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 698 Weergaven
  07-04-2022 It is not possible to create a new department/function (change 3425864) Self Service Beaufort only When creating a new department/function combination under "Settings/system/departments/functions" the error message "Function is called incorrectly, notify your administrator". We have now fixed this. It is now possible to create a new department/function combination under "Settings/system/departments/functions". Warning message when selecting role in email templates (change 3420512) In a workflow definition, an additional email can be added per activity on the 3rd tab. This additional email can be linked to a role. In this case, the warning message "You have previously chosen a role that currently no longer exists. Choose another role to ensure the mail is sent or delete the rule." was shown incorrectly. We have improved this. The warning message is only shown when a role name is no longer present. 04-04-2022 Not able to select the first form when creating a new dialog (change 398684) When creating a new dialog and trying o select an first form in search screen, the select pop up screen select the first form wasn’t closing anymore. The user could not continue anymore. This is fixed now. User could only see his/her own mutation details on first form in a dialog (change 3406750) The user couldn’t see his/her own mutation details in Done and Archive. They could only see mutation details on the first form and not from the other forms in the same mutation. This is fixed now. Mutations were blocked in document merge process (change 3390160) This change unblocked mutations which were blocked in document merge process because of an error 403. Mutations are blocked when trying to generate a document (change 2999024) This issue is not occurring anymore. The mutations blocked were unblocked on 24/03/2022 in the change 3398986 and the documents were generated. 01-04-2022 Easycruit - HR Self Service integration improvement (change 3382713) Now it's safe to use special characters in the Name Affix field as it no longer causes issues in the Hire Candidate process in HR Self Service.  
Volledig artikel weergeven
01-04-2022 14:29 (Bijgewerkt op 07-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 419 Weergaven
  07-04-2022 Het is niet mogelijk om een nieuwe afdeling/functie aan te maken (change 3425864) Alleen Self Service Beaufort Bij het maken van een nieuwe afdeling/functie combinatie onder "Beheer/Systeem/Afdelingen/Functies" komt de foutmelding "Functie wordt verkeerd aangeroepen, waarschuw uw applicatiebeheerder". We hebben dit nu gerepareerd. Het is nu weer mogelijk om een nieuwe afdeling/functie combinatie aan te maken. Onterecht waarschuwingsbericht bij aanvullende email gekoppeld aan een bestaande rol (change 3420512) In een workflowdefinitie kan op het 3e tabblad per activiteit een aanvullende email worden toegevoegd. Deze aanvullende email kan worden gekoppeld aan een rol. In dit geval werd het waarschuwingsbericht "U heeft eerder een rol gekozen die op dit moment niet meer bestaat. Kies een andere rol om te zorgen dat de mail verzonden wordt of verwijder de regel" onterecht getoond. Dit hebben we verbeterd. Het bericht wordt alleen getoond als er daadwerkelijk een rolnaam niet meer aanwezig is. 04-04-2022 Kan het eerste formulier niet selecteren bij het maken van een nieuwe dialoog (change 398684) Bij het maken van een nieuwe dialoog en het selecteren van een eerste formulier in het zoekscherm, sloot het selectie-pop-up scherm om het eerste formulier te selecteren niet meer af. De gebruiker kon niet meer verder. Dit is nu opgelost. Gebruiker kon alleen zijn/haar eigen mutatiedetails zien op het eerste formulier in een dialoog (change 3406750) De gebruiker kon zijn/haar eigen mutatiedetails niet zien in "Gedaan" en "Archief". Ze konden alleen mutatiedetails zien op het 1e formulier en niet van de andere achterliggende formulieren. Dit is nu opgelost. Mutaties zijn geblokkeerd in het proces voor het samenvoegen van documenten (change 3390160) Deze change deblokkeerde mutaties die waren geblokkeerd in het document samenvoegproces vanwege een error 403. Mutaties waren geblokkeerd terwijl documenten werden gegenereerd (change 299924) Dit probleem doet zich niet meer voor. De geblokkeerde mutaties werden vrijgegeven op 24/03/2022 in de change 3398986 en de documenten werden gegenereerd. 01-04-2022 Integratie met Easycruit verbeterd (change 3382713) Je kunt nu speciale tekens gebruiken in het veld 'Naam toevoeging'. Dit geeft geen problemen meer in het proces Aannemen kandidaat in Self Service.  
Volledig artikel weergeven
01-04-2022 14:28 (Bijgewerkt op 07-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1016 Weergaven
22-03-2022 Workflow with a '%' in the name cannot be selected in Activity Profile (change 3132840) When searching in Activity Profile for a workflow and using a special character, an error 500 appeared. This is fixed now. You are allowed to search by special characters in column names that exist in the list of workflows. 18-03-2022 Security issue solved by preventing javascript injections (change 3317159)  If an attacker (hacker) can control a script that is executed in the victim's browser, then they can typically fully compromise that user. Youforce allows you to set links to websites you use. If potentially an admin gets to see the same links, this could be used to perform an XSS attack on them. We have fixed the parameter “TransactieCode” to prevent javascript injections in Self Service. In this way an attacker cannot control a script. Error 500 when selecting a mutation from archive List (change 3133167) When clicking on a mutation in Done or in Archive, an error 500 appeared. The error occurred because HTML text wasn’t allowed there. (F.i. <b> - Bold text, <i> - Italic text or <mark> - Marked text). We solved this now by allowing HTML text in Done and Archive lists. Template name is not properly displayed in the Formdump Report (change 3091010) If the name of an existing template is changed into a new name, the new name  is not updated in the Configuration Report. We solved this. The last name of the template linked to an activity and transition will be shown in the configuration report. Social security number (BSN number) is valid with value 000000000 (change 2924482) Up until now it was allowed to enter and save an invalid BSN number with value 000000000. We have built in a check which doesn’t allow this anymore. Concurrency unit fails when using expense forms (with datatype: DE) (change 446763) When using “concurrency unit” in a workflow, an employee can only have 1 active mutation of this workflow in Todo. This was not working properly. An employee could have multiple active expense mutations at the same time. This is fixed now.  An employee can't create more than 1 active mutation at the same time when the concurrency unit has been filled in the workflow configuration. Datetime in GMT+0 in "uitvalverslag" (change 2875795) When facing the audit trail of a mutation including email the datetime that is presented you will see a difference of +1 or +2 (summer) between the fact that is sending the email and the datetime that is displayed on the report. This is fixed now. We use the CET datetime when registering email notification in "Uitvalverslag". Error 500 - Issue in Audit Trail when the user does not exist (change 2875718) If there is a mutation X that was started by a manager who left the company and the account or this manager was deleted in Self Service. When a different user clicked on the mutation and on the Audit trail (“+”) to see the facts an error 500 occurred. This is fixed now. When a user doesn’t exist anymore in Self Service and another user will click on the “+” in the Audit trail, the word: “Unknown” will appear instead of the name of the deleted user. "Failure report" tile gives an error 404 (change 2893964) When clicking on the tile “Failure report” the user gets an error 404. We have fixed this bug. The error isn’t occurring anymore. Wrong typo in warning message: “Anciënniteitmoet ingevuld zijn” (change 3328705) We have added a space between “anciënniteit”and “moet”. Date field from the module Flex Benefits gets turned around  (change 2886003) There was a malfunction of the system (Services). Now Flex Benefits is working as expected therefore this issue is not occurring anymore.
Volledig artikel weergeven
18-03-2022 13:16 (Bijgewerkt op 23-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 453 Weergaven
22-03-2022 Workflow met een '%' in de naam kan niet worden geselecteerd in activiteitenprofiel (change  3132840) Bij het zoeken in Activiteitenprofiel naar een workflow en het gebruik van een speciaal teken, verscheen fout 500. Dit is nu opgelost. Je kan nu zoeken met speciale tekens die voorkomen in de lijst met workflow namen. 18-03-2022 Beveiligingsprobleem opgelost door het voorkomen van javascript-injecties  (change  3317159) Als een aanvaller (hacker) een javascript kan besturen dat in de browser van de gebruiker wordt uitgevoerd, kan de aanvaller de gebruiker doorgaans volledig compromitteren. Youforce stelt je namelijk in staat om links in te stellen naar websites die je gebruikt. Als een beheerder mogelijk dezelfde links te zien krijgt, kan dit worden gebruikt om een XSS-aanval uit te voeren. We hebben de parameter “TransactieCode” aangepast om javascript injecties in Self Service te voorkomen. Op deze manier kan een aanvaller een script niet meer besturen en gebruikers compromitteren. Error 500 bij het selecteren van een mutatie uit archieflijst (change 3133167) Bij het klikken op een mutatie in Gereed of in Archief, verscheen er een error 500. De fout deed zich voor omdat HTML-tekst daar niet was toegestaan. (Bijvoorbeeld <b> - Vetgedrukte tekst, <i> - Cursieve tekst of <mark> - Gemarkeerde tekst). We hebben dit nu opgelost door HTML-tekst toe te staan ​​in de lijsten Gereed en Archief. Sjabloon naam wordt niet correct weergegeven in het Inrichtingsrapport (change 3091010) Als de naam van een bestaande sjabloon wordt gewijzigd in een nieuwe naam, wordt de nieuwe naam niet bijgewerkt in het inrichtingsrapport. Dit hebben we opgelost. De achternaam van het sjabloon dat aan een activiteit en mutatie is gekoppeld, wordt weergegeven in het inrichtingsrapport. Burgerservicenummer (BSN-nummer) is geldig met waarde 000000000 (change 2924482) Tot nu toe was het toegestaan ​​om een ​​ongeldig BSN-nummer met waarde 000000000 in te voeren en op te slaan. We hebben een controle ingebouwd die dit niet meer toestaat. “Concurrency eenheid” mislukt bij gebruik van declaratieformulieren (met datatype: DE) (change 446763) Bij gebruik van “Concurrency eenheid” in een workflow kan een medewerker slechts 1 actieve mutatie van deze workflow in “Te doen” hebben. Dit werkte niet naar behoren. Een werknemer kan meerdere actieve declaraties tegelijk hebben. Dit is nu opgelost. Een medewerker kan niet meer dan 1 actieve mutatie tegelijk aanmaken als de concurrency unit is ingevuld in de workflow configuratie. Datumtijd in GMT+0 in "uitvalverslag" (change 2875795) Wanneer je geconfronteerd werd met de audit trail van een mutatie wateen e-mail bevatte, werd de datetime met een verschil van +1 of +2 (zomer) gepresenteerd tussen het feit dat de e-mail wordt verzonden en de datetime die wordt weergegeven op het rapport. Dit is nu opgelost. We gebruiken de CET datetime bij het registreren van e-mailmeldingen in "Uitvalverslag". Error 500 - Probleem in Audit Trail wanneer de gebruiker niet bestaat (change 2875718) Als er een mutatie X is die is gestart door een manager die het bedrijf heeft verlaten en het account of deze manager is verwijderd in Self Service. Toen een andere gebruiker op de mutatie en op de Audit trail (“+”) klikte om de feiten te zien, trad er een fout 500 op. Dit is nu opgelost. Wanneer een gebruiker niet meer bestaat in Self Service en een andere gebruiker klikt op de “+” in de Audit trail, dan verschijnt het woord: “Onbekend” in plaats van de naam van de verwijderde gebruiker. Tegel "Uitvalverslag" geeft foutmelding 404 (change 2893964) Bij het klikken op de tegel "Uitvalverslag" kreeg de gebruiker een foutmelding 404. We hebben deze bug verholpen. Deze fout komt niet meer voor. Verkeerde typefout in waarschuwingsbericht: “Anciënniteitmoet ingevuld zijn” (change 3328705) We hebben een spatie toegevoegd tussen "anciënniteit" en "moet". Datumveld uit de module Flex Benefits werd omgedraaid (change 2886003) Er was een storing in het systeem (Services). Nu werkt Flex Benefits zoals verwacht, daarom doet dit probleem zich niet meer voor.
Volledig artikel weergeven
18-03-2022 13:13 (Bijgewerkt op 23-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 715 Weergaven
09-02-2022 Nieuw veld van Werving & Selectie (binnen het sollicitatieproces) Het Achternaam voorvoegsel wordt nu overgedragen van Werving & Selectie (EasyCruit) naar Self Service bij het aannemen van een kandidaat. De informatie is toegewezen aan de volgende rubrieken: HR Core Beaufort - P00302  HR Core Business - 26PS  HR Core Education - ZY05PARTIC
Volledig artikel weergeven
09-02-2022 13:18 (Bijgewerkt op 09-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 657 Weergaven
09-02-2022 New field from EasyCruit (within the hire candidate process) The Last Name Prefix is now transferred from EasyCruit to Self Service when hiring a candidate. The info is mapped to the following rubrics: HR Core Beaufort - P00302  HR Core Business - 26PS  HR Core Education - ZY05PARTIC
Volledig artikel weergeven
09-02-2022 13:19 (Bijgewerkt op 09-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 381 Weergaven
20-1-2022 Batch signing verbeterd Op de Batch Signing pagina, bij het filteren van de gegevens met de zoekfunctionaliteit en het verkrijgen van resultaten op meerdere pagina's, ging bij het gaan naar een andere pagina de zoekparameter verloren en werden de weergegeven gegevens niet meer vastgehouden. Dit is nu opgelost. De gefilterde selectiegegevens blijven nu vastgehouden.    
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 14:52 (Bijgewerkt op 20-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 472 Weergaven
20-1-2022 Batch Signing filtering improved Case fixed: In the Batch Signing page, when filtering the data by using the search functionality and getting results on multiple pages -> when going to another page the search parameter was lost and the displayed data was not filtered by it anymore.
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 15:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 366 Weergaven
[toc] Inrichting aanvullend geboorteverlof Self Service - HR Core Education - Payroll Gemal In het kader van het aanvullend geboorteverlof dat partners vanaf 1 juli 2020 kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind, zijn aanpassingen doorgevoerd in onze software. Naast de aanpassingen in de software zijn standaard processen binnen Self Service ontwikkeld voor klanten die gebruik maken van HR Core Education. Let op: We adviseren je om alleen deze geboorteverlof gerelateerde formulieren te importeren. Ben je minder bekend met de functionaliteiten en impact van zelf formulieren importeren, dan raden we je aan om dit niet zelfstandig te doen. Wij kunnen je hierbij helpen. Bij het importeren van formulieren overschrijf je namelijk eventueel reeds bestaande formulieren die dezelfde technische naam hebben in je Self Service omgeving. Voor de dialogen dien je een workflow te definiëren en de activiteiten op te nemen in de gewenste activiteitenprofielen. Activeren Self Service processen Voor de dialogen (STA_D_Aanvraag_geboorteverlof, STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof en STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof) en voor het formulier STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO dien je een workflow te definiëren en de activiteiten op te nemen in de gewenste activiteitenprofielen. Volg deze stappen om de dialogen en formulieren werkend te krijgen: 1. Ga naar Self Service - Beheer - Formulierdefinitie - Definities importeren (9999997). 2. Selecteer deze dialogen en formulier: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof, STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof) en Selecteer het  formulier:  STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO. Na selectie (aanvinken) wordt alles geïmporteerd wat je nodig hebt. De volgende dialogen, formulieren, rubrieken, formules en controles worden dan geïmporteerd: Dialogen: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof Formulieren: In te vullen door de medewerker: STA_F_Aanvraag_geboorteverlof - Aanvraagformulier geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof - Aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof - Correctie aangevraag aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G In te vullen door de werkgever (HR Professional): STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO - aanvraag WAZO | Aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_geboorteverlof_VM - Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof VM- Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof VM - Correctie aangevraagd aanviullend geboorteverlof - formuliertype: VM Controles: Wieg - Einddatum verlof Wieg - Geb. Dat. niet in toekomst Wieg - Geboorteverlof opname binnen 4 weken Wieg - Ing. dat. na geb. Wieg - Verplicht GV voor AGV Aan te passen rubrieken voor in gebruik name Je dient enkele rubrieken vooraf te veranderen. Het betreft: In Self Service: Standaard max uren werkweek: Geef hier op welk aantal max uren werkweek je hebt, bijvoorbeeld: 36 uur, 36.86, 38 of 40 uur. Deze rubriek staat in Self Service op het aanvraag formulier voor de medewerker bij zowel regulier als aanvullend geboorteverlof. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de tabellen "verlofsoort" en "afboekreden". Dit moet je in HR Core Education eerst inrichten. Meer informatie vind je hier: Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan  HR Core Education). Verder moet je de defaultwaarden van tabellen "verlofsoort" en "afboekreden" in de verlofrechtmutatieformulieren toevoegen. Deze rubrieken staan in Self Service op de verlofmutatie formulieren. Registratieproces in Self Service Op het formulier "Aanvraag geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Op het formulier "Aanvraag aanvullend geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken aanvullend geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Werken met verlof Je kunt het recht voor het aanvullende geboorteverlof via een verlofsoort inregelen zodat de medewerker dit verlof zelf kan opnemen via Self Service. Als je verlof wilt gebruiken zie Stappenplan HR Core Education:  Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Education) Corrigeren van de aanvraag aanvullend geboorteverlof Op het formulier "Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof" kan de medewerker een correctie maken op een eerdere registratie zolang de werkgever dit toestaat. De medewerker kan hier het gewenste aantal hele  weken, de (vermoedelijke) geboortedatum en kindgegevens corrigeren en indienen. Dit zal zorgen voor een correctie. In HR Core Education zal het verlof worden aangepast naar de gewenste correctie en worden herberekend.  Nadat de aanvraag WAZO is gedaan kan deze het desbetreffende aanvullend geboorteverlof niet meer worden gecorrigeerd. Deze controle/check ligt bij Personeelsadministratie. Aanvragen van de Wazo-uitkering door de werkgever Op het formulier "Aanvraag van de Wazo-uitkering" kan de HR professional de WAZO aanvraag registreren. Dit wordt automatisch via HR Core Education doorgestuurd en via EDI doorgestuurd naar het UWV. (Meer informatie vind je hier :Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan en Release Notes van HR Core Education). Links voor meer informatie In onderstaande link in de Wet Wieg staat het stappenplan van HR Core Education en nemen we je mee in de benodigde stappen voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen. Onze dienstverlening is beschreven in onze WIEG menukaart. Meer informatie vind je hier : Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Education) Publishing Date : 6/26/2020
Volledig artikel weergeven
17-06-2020 21:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 534 Weergaven
De release notes van Self Service Education van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 711 Weergaven
Labels