Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Vanaf 3 oktober 2022 vervangt de vernieuwde betaalservice de oude betaalservice. Het is dan niet meer mogelijk om betalingen met de oude betaalservice te verwerken. In dit bericht geven we antwoord op veelgestelde vragen over de betaalservice.
Volledig artikel weergeven
06-09-2022 16:43 (Bijgewerkt op 27-09-2022)
 • 15 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2309 Weergaven
Een of meerdere vooruitbetalingen van uw leverancier verwerken om deze uiteindelijk te kunnen verrekenen met een inkoopfactuur (eindafrekening). 
Volledig artikel weergeven
15-10-2018 14:48 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
 • 8 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 4460 Weergaven
In Visma.net ERP is het mogelijk om met verschillende valuta's te werken. De koersen voor deze valuta's kunnen handmatig worden vastgelegd (op dagbasis), maar kunnen ook automatisch ingelezen worden*. Afhankelijk van de instelling Importfrequentie worden koersen per dag geregistreerd, een koers per week of een koers per maand.    Let op: koersen worden alleen opgehaald wanneer een transactie gedaan wordt op een datum waarop nog geen koersinformatie bekend was in het venster Valutakoersen. In het venster Valutakoersen zult u deze geen koersen tegenkomen op dagen waarop geen enkele transactie is geregistreerd, ook al gebruikt u de instelling Dagelijks.   * Koersen worden opgehaald via de Bank of Finland (dagelijks rond 16:00) Koersen automatisch bijwerken Ga naar het venster Voorkeuren valuta Markeer de optie Valutakoersen automatisch importeren Selecteer de koersoort waarin de koersen opgeslagen worden Selecteer de frequentie (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks)  
Volledig artikel weergeven
16-11-2021 15:40 (Bijgewerkt op 04-09-2023)
 • 7 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1099 Weergaven
Aan welke eisen moet een wachtwoord eigenlijk voldoen voor Visma.net? Hoe lang blijft mijn wachtwoord geldig? Kan ik mijn huidige wachtwoord opnieuw gebruiken? Vind hier antwoorden op dit soort vragen.
Volledig artikel weergeven
11-03-2019 16:23 (Bijgewerkt op 21-06-2022)
 • 7 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2501 Weergaven
In deze procedure wordt het proces van automatische incasso doorlopen.  Hierbij gaan we ervan uit dat een basisinrichting aanwezig is met de juiste betaalmethoden en bank-/kasrekening voor incasso’s onderweg. Het incassoproces wordt aan de hand van een aantal stappen verder toegelicht: Vastleggen incassogegevens bij de debiteur Verwerken van de verkoopfacturen Verwerken van de incasso’s Verwerken van incasso’s in de bank Verwerken van storneringen in de bank Overzicht Overige zaken Vastleggen incassogegevens bij de debiteur  Ga naar het venster Debiteuren Open de stamgegevens van een debiteur Ga naar het tabblad Automatische incasso en vul de machtigingsgegevens in Er kunnen per debiteur meerdere machtigingen actief zijn.  Denk hierbij ook aan  eenmalige incasso’s. Zet bij de meest gebruikte overeenkomst een vinkje in de kolom Is standaard. Ga naar het tabblad Betaalmethode en zet een vinkje in het veld Is Standaard bij de juiste incasso methode (CORE of B2B). Verwerken van de verkoopfacturen Maak uw verkoopfacturen op de reguliere manier aan. Op het tabblad  Factuuradres  kan de machtiging voor een incasso worden gekoppeld. Als de machtiging als standaard is gemarkeerd in de debiteur dan zal deze automatisch al geselecteerd zijn. Wanneer de debiteur meerdere machtigingen heeft kan hier worden aangegeven welke machtiging gebruikt moet worden. Op het tabblad  Financiële gegevens is de betaalmethode zichtbaar. Zorg ervoor dat hier een van de twee incasso methoden is geselecteerd (CORE of B2B) Voordat een incasso verwerkt kan worden moeten de facturen zijn vrijgegeven. Afhankelijk van de  Afdruk- en e-mailopties  moet de factuur zijn gemaild, afgedrukt of verzonden naar Autopay. Verwerken van de incasso Visma.net maakt per betaalmethode een batch aan die eventueel nog gesplitst wordt in eerste en volgende incasso’s. Dit betekent dat max. 4 batches worden aangemaakt bij de verwerking van twee verschillende betaalmethoden. Houdt hier rekening mee als het totaal in te sturen batches per week door uw bank is gelimiteerd. Houdt tevens rekening met een eventuele maximale limiet per batch die door de bank wordt aangehouden. De vervaldatum van de factuur wordt als incassodatum aangehouden (mits deze niet in het verleden ligt). Open het venster Automatische incasso’s verwerken Vul de gewenste betaalmethode in. Afhankelijk van de inrichting wordt nu ook de gekoppelde bank-/kasrekening en rekening vereffening ingevuld. Pas deze, indien gewenst, aan.  Met het veld Tot aan vervaldatum kan worden bepaald dat alleen incasso’s met een vervaldatum lager dan deze datum worden getoond. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen verwerking dat nodig is bij de bank (vastgelegd bij de betaalmethode). Vink de gewenste incasso’s aan en klik op Verwerken of kies voor Alle verwerken.  Let op: bij veel facturen kan de verwerking veel tijd in beslag nemen. Wacht daarom altijd totdat het proces volledig is afgerond, alvorens een nieuwe verwerking te starten. Direct na het verwerken wordt een incassobestand aangemaakt en ter download aangeboden. Deze kan worden ingelezen in uw bankprogramma. Bij gebruik van de directe bankkoppeling wordt het incassobestand direct ingelezen in de bank. Na het verwerken van de incasso's zijn  Debiteurbetalingen  aangemaakt en gekoppeld aan de betreffende facturen. Deze betalingen zijn gekoppeld aan de bank-/kasrekening  Incasso Onderweg . Daarnaast is een Inkomende betaling onderweg aangemaakt waarin alle debiteurbetalingen gekoppeld zijn. Deze inkomende betaling onderweg wordt gebruikt om te matchen met de afschriftregel van de ontvangst van deze incassobatch.  Let op:  geef deze inkomende betaling nooit zelf vrij, dit gebeurd automatisch na het koppelen aan de afschriftregel.  Verwerken van incasso’s in de bank Open het venster Afschriftregels verwerken en klik op Matchen Selecteer de regel waarop de incasso batch als ontvangst is geboekt.  Controleer in het rechterdeel van het scherm of de juiste incassobatch (inkomende betaling onderweg) is geselecteerd. De herkenning van de incasso in de bank gaat in principe automatisch omdat  op basis van de bankreferentie automatisch de regel wordt herkend. Indien geen automatische match is gemaakt, kunt u een vinkje zetten bij Gekoppeld. Kies Verwerken .  De Inkomende betalingen onderweg heeft nu de status "Vrijgegeven" gekregen. Verwerken van storneringen in de bank Storneringen worden door Visma.net automatisch herkend doordat in de afschriftregel een EREF nummer staat.  Kies voor Storneringen verwerken. De betreffende openstaande post wordt hierbij automatisch gematcht Klik op Verwerken.  Hiermee wordt de betaling teruggedraaid en komt de factuur beschikbaar om opnieuw te incasseren. Let op: Het automatisch storneren van incasso's is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden: Incasso's zijn aangemaakt vanuit Visma.net Incasso is ook daadwerkelijk op de vervaldatum uitgevoerd Afschrifregels zijn ingelezen via een CAMT bestand of directe bankkoppeling Incassobatch is verwerkt (ontvangst) Instelling Annuleren via de vereffeningsrekening is niet gemarkeerd in de betaalmethode voor incasso Instelling Annuleringsdatum standaard gelijk aan documentdatum is niet gemarkeerd in de betaalmethode die voor de incasso is gebruikt. Overzicht In het venster  Overzicht automatische incasso’s  is een historie van alle incasso’s terug te vinden. Bij eventuele foutmeldingen kunnen incasso's opnieuw worden aangeboeden. Let op: om opnieuw te kunnen versturen moet de status "Fout bij verzenden naar Autopay" worden geselecteerd en moet een Betaalmethode gekozen zijn.    Overige zaken Incassant-ID Controleer in het venster  Organisaties  en/of  Vestigingen  in het tabblad Betalingsinstellingen  of het veld  Incassant is ingevuld. Dit veld is verplicht om een incasso te kunnen verwerken.  Uitvoeringstermijn Houd rekening met de uitvoeringsstermijn van de incasso’s bij de bank. Bij de meeste banken is dit de volgende werkdag, indien de incasso's tijdig zijn aangeleverd. Hierbij is tegenwoordig geen onderscheid tussen een eerste of doorlopende incasso. Meer informatie hierover kunt u navragen bij uw bank.  In de betaalmethode kan de uitvoeringstermijn worden vastgelegd voor zowel eerste als doorlopende incasso's.  Datum laatste incasso De eerste keer bij het verwerken van de incasso's verschijnt een melding rechts bovenin het venster. Deze melding geeft aan dat bij machtigingen waarbij al eerder (via een vorig systeem) geïncasseerd werd, de datum laatste incasso moet worden ingevoerd. Na het verwerken van de incasso's is het niet meer mogelijk deze datum aan te passen.   
Volledig artikel weergeven
28-06-2023 14:59 (Bijgewerkt op 28-06-2023)
 • 6 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 435 Weergaven
Als beheerder kan het handig zijn om een overzicht te hebben van alle gebruikers binnen de organisatie die werken met de software van Visma. Hiervoor is nu het self service portaal Authentication Settings beschikbaar. Authentication Settings maakt het mogelijk om het loginproces zelfstandig in te richten. Wanneer je een authenticatie beleid wilt instellen dat afwijkt van het door Visma ingestelde standaardbeleid, dan zijn hiervoor nu mogelijkheden beschikbaar.   In dit artikel laten we zien hoe gebruik gemaakt kan worden van de basisfunctionaliteit. De basisfunctionaliteit maakt het mogelijk om vanuit Authentication Settings een lijst met alle beschikbare gebruikers op te vragen binnen een bepaald domein (tab Gebruikers) waarbij gebruikersgegevens direct bewerkt kunnen worden (voornaam, achternaam, e-mailadres, land, taal). Ook is er informatie te vinden wanneer een gebruiker voor het laatst ingelogd is en het aantal keer dat een gebruiker in een bepaalde applicatie heeft ingelogd.   De beheerder krijgt tevens uitgebreide informatie te zien over het wachtwoord en de tweestapsverificatie (2FA)-opties van de desbetreffende gebruiker. Ook kan hij vanuit het venster gebruikers een aantal acties uitvoeren, zoals;   Verzenden reset wachtwoord e-mail (Send reset password e-mail) Genereer een eenmalig wachtwoord (Generate a one-time password) Genereer een eenmalige 2FA-backupcode (Generate a one-time emergency code) De Visma.net-gebruiker kan toegang krijgen door voor de verantwoordelijke medewerker de Authentication Settings service op klantniveau in te schakelen. Dit doe je door via Visma.net Admin de rol Authentication administrator toe te voegen aan het bedrijf waar (klant) achter staat. Indien je voor verschillende bedrijven een apart authenticatiebeleid wilt instellen kan de service ook op bedrijfsniveau worden ingeschakeld via Visma.net Admin. Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld per bedrijf met een ander domein werkt waarvoor je ook een apart beleid wilt instellen.   Schakel in dit geval eerst de service authentication settings in op bedrijfsniveau. Hierna kan op gebruikersniveau de rol Authentication administrator worden toegekend waarna de gebruiker rechten zal krijgen tot Authentication Settings voor de specifieke bedrijven. De verantwoordelijke medewerker kan nu inloggen in Visma Home waar de tegel Authentication Settings zichtbaar is geworden. Om gebruik te maken van de functionaliteit moet via Authentication Settings een domein geregistreerd worden. Na het registreren van het domein is de hierboven beschreven basisfunctionaliteit direct beschikbaar..    Wanneer je gebruik wilt maken van de geavanceerde opties zoals Single Sign-On dan kan een koppeling met een eigen identiteitsprovider opgezet worden op de tab Single Sign-On. Lees hierover meer in de volgende veelgestelde vraag. Let op: deze geavanceerde opties zijn niet gratis.   Binnen het portaal in het Help centre is een uitgebreide handleiding terug te vinden hoe het domein vastgelegd en geverifieerd kan worden, deze is ook beschikbaar via de volgende link.
Volledig artikel weergeven
16-01-2023 09:25 (Bijgewerkt op 19-09-2023)
 • 6 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 864 Weergaven
Bij het verwerken van afschriftregels kunnen er nulregels zichtbaar zijn. Aangezien deze waarschijnlijk niet verwerkt kunnen worden is het mogelijk de regels te verbergen. Deze actie kan voor meerdere regels worden uitgevoerd. Kolom zichtbaar maken Open het venster Afschriftregels verwerken Selecteer een Bank-/kasrekening. Open de configuratie kolommen Zorg ervoor dat de kolom Verbergen aan de Geselecteerde kolommen is toegevoegd Kies OK Geselecteerde verbergen Via de kolom Verbergen kunnen een of meerdere afschriftregels worden gemarkeerd. Markeer de nulregels die verborgen moeten worden. Kies de knop Geselecteerde verbergen Kies Ja op de waarschuwing die verschijnt De regels verdwijnen uit het venster Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken. Let op: Controleer altijd of de juiste regels zijn gemarkeerd voor het verwerken. Deze handeling kan niet ongedaan worden gemaakt.
Volledig artikel weergeven
26-05-2023 15:33 (Bijgewerkt op 31-05-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 357 Weergaven
Ontvangt u nog uw facturen van PostNL als PDF per email of stuurt u deze naar de scanservice?   Sinds enige tijd is het mogelijk om van PostNL een e-factuur te ontvangen.   Een e-factuur kent vele voordelen t.o.v. de traditionele PDF. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het besparen van kosten en tijd door de snellere verwerking . Hiermee kunt u uw administratie dus nog verder automatiseren.   Bovendien komen e-facturen vrijwel direct na het versturen door uw leverancier in Visma.net terecht. Dit voorkomt onnodige stress vlak voor een btw of rapportage deadline.   Daarnaast worden e-facturen via het beveiligde Peppol netwerk verstuurd waardoor de kans op spookfacturen nihil is.   U kunt om een e-factuur vragen via uw vaste aanspreekpunt bij PostNL.   Heeft u geen vast aanspreekpunt dan kunt u terecht bij de klantenservice van PostNL via 088-8686868 of per email via business@postnl.nl   Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen als u gebruik maakt van AutoInvoice (standaard bij Visma.net) en het ontvangen van e-facturen via Peppol hebt ingeschakeld.    U leest hier hoe u e-facturen via Peppol kunt inschakelen: Uw elektronisch factuuradres opzoeken in AutoInvoice   Heeft u nog vragen? Stel deze dan via uw vaste aanspreekpunt.   Update Ons is inmiddels duidelijk geworden dat voor de self-billing facturenstroom PostNL op dit moment helaas nog geen e-factuur kan sturen en dat voorlopig ook niet van plan is. Ontvangt u self-billing facturen? Dan is het wel goed om aan te geven bij PostNL dat u ook voor deze facturenstroom graag een e-factuur zou willen ontvangen. Wellicht wordt deze keuze van dan heroverwogen door PostNL. Handige links Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 15:36 (Bijgewerkt op 01-06-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1164 Weergaven
Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. Een andere situatie is de terugbetaling van een crediteur, waarvoor nog geen debetcorrectie bestaat en omgekeerd een betaling aan een debiteur, waarvoor nog geen creditnota bestaat. In al deze situaties is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: Aanmaken van een Bank-kasrekening Aanmaken van een Invoersoort Toepassen van de invoersoort bij het verwerken van afschriftregels Transactie toekennen aan de debiteur/crediteur 1. Aanmaken bank-/kasrekening Ga naar het venster Bank-/kasrekeningen Voeg via + een nieuwe rekening toe met de omschrijving Herclassificeren. Let op: Je kunt uiteraard kiezen om een herindelingsrekening per vestiging aan te maken. Maak in dat geval voor elke vestiging een aparte tussenrekening aan. Zet de Instellingen voor AutoPay-integratie zowel bij afschriften als inkomende betalingen op Uitsluiten van AutoPay Gebruik bij Rekening een tussenrekening (maak eventueel een nieuwe grootboekrekening aan) Kies de juiste Subrekening Voeg in het tabblad Betaalmethoden de betaalmethode 1 toe Markeer Gebruik in Crediteuren en Gebruik in Debiteuren Kies voor Opslaan en sluiten 2. Aanmaken invoersoort herindeling Open het venster Invoersoorten Klik op het + om een nieuwe invoersoort aan te maken met de code “CLSO” Kies Ontvangst Gebruik de omschrijving “Herclassificeren” Zet een vinkje bij Betalingen herindelen Selecteer bij het veld Rek. voorlopig boeken de bij stap 1 gekoppelde tussenrekening Klik op het + om de bank-/kasrekeningen te koppelen waarvoor deze herindeling beschikbaar moet zijn. Let op: Zorg dat hier geen betalingen onderweg of vereffeningsrekeningen tussen staan Kies voor Opslaan Maak nu op vergelijkbare wijze een invoersoort aan voor de herindeling van uitgaven met code “CLSU”.  3. Afschriftregel verwerken naar herindelen In dit voorbeeld wordt een afschriftregel verwerkt van een onbekende ontvangst van een crediteur die een terugbetaling heeft gedaan. Ga naar het venster Afschriftregels verwerken Selecteer de Bank-/kasrekening voor de verwerking van de afschriften Selecteer de afschriftregel met de ontvangst Kies Aanmaken op het tabblad Betaling aanmaken Selecteer de module Bank/kas Selecteer de invoersoort CLSO Wijzig indien gewenst het veld Omschr. trans. Kies Verwerken Deze onbekende ontvangst is nu terug te zien op de grootboekrekening 1102 Herclassificeren 4. Transactie toekennen aan debiteur/crediteur In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verwerkt moet worden.  Ga naar het venster Betalingen opnieuw indelen Selecteer de Invoersoort CLSO Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven. Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste crediteur Markeer de betreffende regel en kies voor Verwerken Let op: De betaling is nu verwerkt naar een crediteurenbetaling. Als ook bekend is op welke factuur deze terugbetaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop Resulterend document weergeven. Hiermee wordt het venster Debiteurenbetalingen geopend waar de betreffende factuur kan worden gekoppeld.  
Volledig artikel weergeven
22-07-2021 11:58 (Bijgewerkt op 26-05-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1835 Weergaven
Banktransactie met valutaverschillen eenvoudig afboeken
Volledig artikel weergeven
02-11-2018 16:19
 • 4 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 4140 Weergaven
Wist u dat u met 1 druk op de knop een factuur kunt crediteren en verrekenen met de orignele factuur?
Volledig artikel weergeven
08-10-2018 14:36 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3064 Weergaven
Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  
Volledig artikel weergeven
30-07-2021 12:13 (Bijgewerkt op 20-03-2023)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1776 Weergaven
Zoals te lezen was in dit bericht biedt Visma.net ERP nu de mogelijkheid om met notificaties te kunnen werken. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe een notitifcatie ingesteld kan worden. Neem gerust contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning bij het instellen van notificaties, zodat u hier volledig van kunt profiteren. Notificaties Met notificaties kunnen gebruikers een melding ontvangen van belangrijke gebeurtenissen binnen Visma.net ERP. Door op de notificatie te klikken zal het venster geopend worden, waarin de notificatie is ontstaan. Notificaties verschijnen zowel in de Visma Home  pagina als in Visma.net ERP. Configuratie van notificaties Om toegang te krijgen tot het kunnen configureren van notificaties, moet u de gebruikersrol Administrator hebben toegewezen: De notificaties zijn te vinden via het werkblad Configuratie - Aanpassingen - Notificaties. Uiteraard kunt u ook gewoon zoeken op de term Notificaties in het zoekvenster. Standaard worden er vijf systeemnotificaties meegeleverd die u kunt inschakelen indien gewenst. Bij het inschakelen kunt u tevens de ontvangers selecteren op basis van een gebruikersnaam of een toegangsrol. Onderstaand een voorbeeld van het inschakelen van de notificatie bij een wijziging van een IBAN in het venster crediteuren.   Eigen notificaties In dit voorbeeld maakt u een notificatie aan die moet verschijnen zodra een factuur is aangemaakt voor een totaalbedrag hoger dan 10.000,-. Door op het "+"-teken te klikken maakt u een nieuwe notificatie aan. Als eerste selecteert u het venster waarop de notificatie betrekking heeft. Op dit moment is de mogelijkheid voor notificaties beperkt tot 12 vensters. In dit voorbeeld kiezen we het venster AR301000.   Vervolgens selecteert u de categorie waarin deze notificatie getoond moet worden (Boekhouding, Facturering, Orders, Betalingen, Projecten of Systeeminformatie). In het notificatie-panel worden de notificaties gegroepeerd binnen een aantal vaste categorieën. Voor deze notificatie kunt u de categorie Facturering selecteren.   In het veld Naam van de melding voorziet u de melding van een naam, in dit voorbeeld "Factuur > 10.000".   In het veld Berichttekst kan het bericht worden samengesteld zoals deze in de notificatie getoond wordt. Hierin is het mogelijk om velden uit het gekozen venster te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer of het factuurbedrag. In dit voorbeeld kunt u de volgende tekst gebruiken: "Er is een factuur aangemaakt voor debiteur ((Document.CustomerID.AcctName)) voor een bedrag van ((Document.OrigDocAmt))"   In het veld Aantal dagen tot verval kunt u aangeven binnen hoeveel dagen er opvolging gegeven moet worden aan de notificatie, in dit voorbeeld "2 dagen".   In het tabblad Voorwaarden kan een conditie worden opgenomen waaronder deze notificatie getriggerd zal worden. Binnen elk venster zijn diverse velden beschikbaar waarmee u deze condities kunt samenstellen. Voor deze notificatie kunt u de volgende condities gebruiken: <Totaal> is groter dan "10.000,-" <Status> is gelijk aan "in balans"  In het tabblad Ontvangers bent u automatisch gekoppeld als ontvanger. Uiteraard kunt u hier meerdere gebruikers koppelen of op basis van de toegangsrol de gebruikers laten bepalen. U kunt de notificatie nu opslaan en zodra een verkoopfactuur met een totaalbedrag hoger dan 10.000,- is aangemaakt, zal u een notificatie ontvangen zowel in Visma.net ERP als in de Visma Home pagina. Door de notificatie aan te klikken zal direct de bewuste factuur geopend worden en verdwijnt de notificate uit het panel.      
Volledig artikel weergeven
11-06-2020 17:13 (Bijgewerkt op 23-11-2021)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3162 Weergaven
Heel eenvoudig uw bestanden koppelen aan transacties en stamgegevens?
Volledig artikel weergeven
04-10-2018 16:45 (Bijgewerkt op 08-10-2018)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1824 Weergaven
In situaties waarin een openstaand saldo op een factuur naar verwachting niet meer zal worden betaald, kan besloten worden om het saldo af te schrijven. Deze procedure geldt eveneens voor creditfacturen of debiteurbetalingen met een openstaand saldo. Instellen van een afboekingslimiet op debiteurniveau Open het venster Debiteuren  Open de stamgegevens van de betreffende debiteur Controleer of het veld Afboekingen inschakelen is gemarkeerd Leg op het tabblad Algemene informatie de gewenste afboekingslimiet vast. Bewaar de wijzigingen Tip! Zorg ervoor dat de basisinstellingen in het Debiteurtype is vastgelegd, zodat bij het aanmaken van een nieuwe debiteur de instelling direct is vastgelegd. Afboeken van een specifieke verkoopfactuur Open het venster Verkoopfacturen Open de verkoopfactuur die u wilt afboeken Kies Acties/afboeken  Het venster Saldo afboeken wordt geopend. In het veld Redencodes staat de redencode van de afboeking. Hierin is de tegenrekening van de boeking vastgelegd.  Kies Verwerken om het openstaande saldo af te boeken Meerdere verkoopfacturen tegelijkertijd afboeken Open het venster Saldo afboeken Kies de Soort “Afboeking”. Let op: wanneer een creditfactuur of debiteurbetaling moet worden afgeboekt, kies dan voor de Soort “Creditafboeking” Eventueel kan een aanvullende selectie op vestiging en/of debiteur worden gemaakt De redencode wordt gebruikt voor het bepalen van de tegenrekening van de boeking Geef een Limiet in voor het maximaal af te boeken bedrag. Let op: de afboekingslimiet die is vastgelegd in de stamgegevens van de debiteur is hierbij dus niet van toepassing. Markeer de facturen die afgeboekt moeten worden Kies Verwerken om het openstaande saldo in bulk af te boeken  
Volledig artikel weergeven
22-08-2023 11:44 (Bijgewerkt op 23-08-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 172 Weergaven
Wist u dat het mogelijk is om een SEPA bestand ook vanuit Visma.net Autopay te downloaden?
Volledig artikel weergeven
17-05-2019 10:01
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2140 Weergaven
Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden toegevoegd. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken. 
Volledig artikel weergeven
03-12-2018 15:19 (Bijgewerkt op 06-02-2019)
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 5841 Weergaven
Eenvoudig inzicht wie iets heeft aangemaakt en wie de laatste wijziging heeft gedaan via de Audithistorie.
Volledig artikel weergeven
18-10-2018 11:41
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2222 Weergaven
Een debiteur een ander code geven of bijvoorbeeld een artikel een ander nummer. In Visma.net is dat eenvoudig mogelijk.
Volledig artikel weergeven
27-09-2018 11:37 (Bijgewerkt op 08-10-2018)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2032 Weergaven
Met de komst van de nieuwe Rabobank Premium koppeling is er e.e.a gewijzigd.   Eén van deze wijzigingen is dat er bij wijzigingen altijd toestemming gegeven moet worden voor alle rekeningen waar toegang toe is, niet alleen de rekening waar een wijziging voor gemaakt wordt op dat moment.    Specifiek gaat het hier om de stap in de Rabobank waarbij de rekeningen worden geselecteerd in de Rabobank (stap 6) en er gekozen moet worden voor Ondertekenen (stap 7). Hierbij moet dus altijd voor alle rekeningen ondertekend worden. De beschreven stappen zijn op onderstaande pagina van de Rabobank terug te vinden:   https://www.rabobank.nl/bedrijven/service/online-bankieren/rekeningen-koppelen-aan-boekhoudpakket   Dit is dus afwijkend ten opzichte van de ‘oude’ Rabobank koppeling.   De Rabobank heeft inmiddels onderkend dat dit niet handig is en is een pilot gestart waarin een beoogde oplossing wordt gevalideerd. De Rabobank verwacht dat deze oplossing begin oktober definitief wordt doorgevoerd.
Volledig artikel weergeven
12-08-2022 15:50
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 479 Weergaven