Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
Wist u dat het via een herkenningsregel mogelijk is om de afschrijving van een batchbetaling automatisch te herkennen...?
Volledig artikel weergeven
20-07-2020 15:03 (Bijgewerkt op 02-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 1825 Weergaven
Na het registreren en verwerken van de bankafschriften kunnen er nog fouten aan het licht komen. Afhankelijk van de aard van de verwerking bestaan er verschillende correctiemethoden:  Een betaling is aan een onjuiste debiteur of crediteur toegewezen. De onjuiste verkoop- of inkoopfactuur is afgeletterd. Er is een onjuiste grootboekrekening of subrekening gebruikt. Een afschriftregel is onjuist verwerkt als bank-/kastransactie, in plaats van debiteur-/crediteurbetaling. 1. Betaling aan onjuiste debiteur/crediteur Voorbereiding: Controleer de voorkeuren bank/kas:   Open het venster Voorkeuren bank/kas Zorg ervoor dat de optie Alleen oorspronkelijke afschriftregel ontkoppelen is geselecteerd.  Correctieprocedure: Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen Zoek naar de foutieve betaling en open deze. Klik op de knop Annuleren De desbetreffende afschriftregel verschijnt opnieuw In het venster Afschriftregels verwerken, klaar voor de juiste verwerking. 2. Verkeerde verkoop-/inkoopfactuur afgeletterd Bij een onjuiste aflettering, volg deze instructies:  Open het venster Debiteurbetalingen of Crediteurbetalingen Open de betaling waarbij een foutieve factuur is afgeletterd. Ga naar de tab Betalingshistorie Selecteer de betreffende regel en kies Toepassing terugdraaien Ga naar de tab Te koppelen documenten, hier wordt de gecorrigeerde factuur zichtbaar (aangegeven met een negatief bedrag)  Selecteer in een nieuwe regel de correcte factuur en kies Vrijgeven 3. Verkeerde grootboekrekening/subrekening gebruikt Voor de correctie van een foutieve grootboekrekening en/of subrekening:  Open het venster Grootboekkaart Kies de relevante periode en de specifieke rekening Markeer de transactie die gecorrigeerd moet worden Klik op Corrigeren Selecteer de juiste rekening en/of subrekening in de kolom Nieuwe rekening/subrekening Kies Verwerken    4. Transactie onjuist verwerkt als bank-/kastransactie Wanneer na afloop vastgesteld wordt dat een transactie in de module Bank/kas is geregistreerd, maar eigenlijk als een debiteur- of crediteurbetaling of als onderdeel van een incassobatch had moeten worden geboekt, volg dan deze correctiestappen: Open het venster Transacties (in het onderdeel bank/kas) Zoek en open de foutieve transactie Kies de knop Acties/Tegenboeken Hierdoor komt de afschriftregel weer beschikbaar in het venster Afschriftregels verwerken, voor de juiste afhandeling.  
Volledig artikel weergeven
10-06-2024 13:45 (Bijgewerkt op 10-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 334 Weergaven
Het gebruik van filters is een veelgebruikte functie in Visma.net, maar wist je dat er ook diverse voorgedefinieerde parameters beschikbaar zijn voor het maken van gebruikers- en/of datum-afhankelijke condities? Onderstaande lijst geeft een overzicht van de beschikbare parameters:   Parameter Betekenis @Me De huidige ingelogde gebruiker @MyGroups De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (exclusief onderliggende groepen). Gebruik hierbij de condities "In" en "Niet In". De inrichting van de werkgroepen is terug te vinden in het venster Organisatiestructuur.  @MyWorkTree De werkgroep(en) waarvan de ingelogde gebruiker een lid is (inclusief onderliggende groepen).  @Today Huidige datum @WeekStart Startdatum van de huidige week. Het is mogelijk om te rekenen met parameters, door simpelweg optellen en aftrekken (zie illustratie voor een vervaldatum volgende week). @WeekEnd Einddatum van de huidige week.  @MonthStart Startdatum van de huidige maand @MonthEnd Einddatum van de huidige maand @QuarterStart Startdatum van het huidige kwartaal @QuarterEnd Einddatum van het huidige kwartaal @PeriodStart Startdatum van de huidige financiële periode @PeriodEnd Einddatum van de huidige financiële periode @YearStart Startdatum van het huidige jaar @YearEnd Einddatum van het huidige jaar  
Volledig artikel weergeven
23-03-2021 12:18 (Bijgewerkt op 23-05-2023)
 • 1 Antwoorden
 • 6 kudos
 • 1308 Weergaven
Hoe vervelend kan het zijn wanneer je na het invoeren van een factuur erachter komt dat het soort factuur verkeerd staat. Bijvoorbeeld een verkoopfactuur, terwijl het een creditnota moest zijn. Bij het wijzigen van het soort begin je dan weer helemaal opnieuw...   Een eenvoudige oplossing hiervoor is het kopieren en plakken. Onderstaande stappen ter illustratie van een verkoopfactuur: Er is een nieuwe verkoopfactuur aangemaakt met een aantal factuurregels op de soort Factuur. Dit had echter het soort Creditnota moeten zijn. Kies voor de optie Kopieren (te vinden onder het klembord). De factuur hoeft niet eerst opgeslagen te worden . Wijzig het soort naar Creditnota waardoor een melding verschijnt dat niet-opgeslagen wijzigingen verloren gaan Beantwoord deze vraag met Ok Er verschijnt nu een nieuwe factuur van het soort Creditnota Kies voor de optie Plakken (eveneens te vinden onder het klembord) De creditnota met alle factuurregels staat nu gereed!
Volledig artikel weergeven
01-10-2021 11:42
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 575 Weergaven
Soms is het nodig om uw consultant of een supportmedewerker tijdelijk mee te laten kijken in uw administratie in Visma.net ERP. In de bijlage leest u hoe u zowel uw consultant als een supportmedewerker (tijdelijk) toegang kunt geven tot uw administratie.
Volledig artikel weergeven
17-04-2020 14:24 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 4684 Weergaven
In Visma.net Financials zijn diverse sneltoetsen tot uw beschikking voor veelgebruikte functies.
Volledig artikel weergeven
27-09-2018 11:42 (Bijgewerkt op 20-12-2018)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 1494 Weergaven
Het tijdelijk onderbreken van het genereren van een afschrijving kan overwogen worden in verschillende specifieke situaties. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn in het kader van een operationele onderbreking, een reorganisatie of in afwachting van een beslissing aangaande het toekomstig gebruik. Verder kan het onderbreken van de afschrijvingen ook worden toegepast tijdens de opbouw van een activum, waarbij start van de afschrijvingen worden uitgesteld totdat het activum volledig bedrijfsklaar is.  Afschrijvingen onderbreken Open het venster Vaste activa Selecteer het activum waarvoor de afschrijvingen moeten worden onderbroken Ga naar het tabblad Saldo Controleer in de kolom Laatste afschrijvingsperiode vanaf wanneer de onderbreking effectief wordt, namelijk de eerstvolgende periode. Als er geen laatste periode vermeld staat, zal de onderbreking ingaan op de eerste periode waarop de eerste afschrijving zou worden gegenereerd. Kies Acties/Onderbreken   Het activum wordt nu gemarkeerd als status Onderbroken, wat inhoudt dat er momenteel geen afschrijvingen voor dit activum gegenereerd worden. Afschrijvingen opnieuw activeren Wanneer de afschrijvingen weer in gang gezet moeten worden: Open het venster Vaste activa Selecteer het activum waarvoor de afschrijvingen onderbroken zijn Kies Acties/Opnieuw activeren Bij het opnieuw activeren wordt gevraagd om de huidige periode te kiezen. Specifieer de periode waarin de afschrijvingen hervat moeten worden en kies Ok.      
Volledig artikel weergeven
08-07-2024 13:26
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 58 Weergaven
Indien op de activa-tussenrekening transacties staan die niet gekoppeld zijn aan een specifiek activum, kun je afletteren door de volgende stappen te volgen: Open het venster Aankopen activeren Markeer de betreffende transactie Markeer de optie Afgeletterd in de regel Kies Verwerken  
Volledig artikel weergeven
21-06-2024 11:55
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 85 Weergaven
Bij het het versturen van een grote hoeveelheid mails ineens kan het voorkomen dat niet alle mails worden uitgevoerd. Een oorzaak hiervan kan liggen aan het feit dat de hoeveelheid mails wordt gezien als een poging tot spam of dat de uitgaande mailserver het aantal mails niet binnen 1 sessie kan uitvoeren. Om dit te voorkomen kan Visma.net de uitgaande mails groeperen in batches tot een maximaal ingestelde hoeveelheid.    Ga hiervoor naar het venster E-mail accounts (systeem) en selecteer de door u gebruikte mailprovider. In het veld Groep e-mail legt u een maximaal aantal mails per batch vast . Dit aantal zal vervolgens door de uitgaande mailserver per sessie verwerkt worden (bijvoorbeeld 100).        
Volledig artikel weergeven
13-02-2023 16:40
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 338 Weergaven
Kies de voor u beste werkwijze om uw creditcard transacties te verwerken.
Volledig artikel weergeven
19-10-2018 16:26 (Bijgewerkt op 03-01-2020)
 • 1 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 2977 Weergaven
In de praktijk is het vaak wenselijk om journaaltransacties onder te kunnen brengen in verschillende categorieën. Hoewel het al mogelijk is om middels een deelproces onderscheid te maken (zoals debiteuren, crediteuren, bank/kas), ontbreekt er binnen het deelproces grootboek een verdere specificatie. Zo is het lastig om bijvoorbeeld loonjournaalposten en correcties apart te kunnen identificeren. Hiervoor kun je een extra veld, Transactiecode, beschikbaar maken in de journaaltransactie. Functionaliteit activeren Open het venster Functionaliteit in-/uitschakelen Klik op Aanpassen Selecteer de optie Transactiecodes onder Financieel Klik op Inschakelen Transactiecodes aanmaken Open het venster Transactiecodes Klik op + om een nieuwe regel toe te voegen Selecteer de module Grootboek Kies Grootboekinvoer in Transacties module  Voer een code en een omschrijving in Klik opOpslaan Transactiecodes gebruiken Open het venster Journaaltransacties Klik op + om een nieuwe transactie aan te maken Selecteer de gewenste transactiecode Voer, zoals gebruikelijk, de transacties in  
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 13:44
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 319 Weergaven
De kostprijs van een activum kan achteraf worden aangepast door een transactie af te letteren op een activum. Dit kan een toevoeging (kostprijs verhogend) of een inhouding (kostprijs verlagend) zijn.  Afschrijvingen zullen vanaf dat moment rekening houden met de gewijzigde kostprijs.  Toevoeging (kostprijs verhogen) Verhoog de kostprijs van een acitvum door een transactie (debet) af te letteren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij een inkoopfactuur als extra investerting op een bestaand activum.  Boek een transactie (op tussenrekening activa), zoals een Inkoopfactuur of een reguliere Journaaltransactie.  Open het venster Vaste activa Open het activum waarop de extra investering afgeletterd moet worden Kies tab Aflettering Selecteer Toevoeging in het veld Afletteringssoort Kies de grootboekrekening waarop de transactie is geboekt Selecteer de datum en periode voor de verwerking van de toevoeging Markeer de betreffende transactie  Geef het bedrag in dat afgeletterd mag worden in het veld Geselecteerd bedrag (dit kan een deel van het totale bedrag zijn). In het veld Verwachte kosten zie je de nieuwe kostprijs.   Klik op de knop Verwerken Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken* Inhouding (kostprijs verlagen) Verlaag de kostprijs van een acitvum door een transactie (credit) af te letteren. Dit kan bijvoorbeeld bij een creditfactuur of in geval van een herinvestering.  Boek een transactie (op tussenrekening activa), zoals een debetcorrectie zijn of een reguliere Journaaltransactie (bijvoorbeeld een herinvesteringsreserve).  Open het venster Vaste activa Open het activum waarmee de transactie afgeletterd moet worden Kies tab Aflettering Selecteer Inhouding in het veld Afletteringssoort Kies de grootboekrekening waarop de af te letteren mutatie was geboekt Selecteer de datum en periode voor verwerking van de inhouding Markeer de betreffende transactie  Voer het bedrag in dat afgeletterd mag worden in het veld Geselecteerd bedrag. In het veld Verwachte kosten zie je de nieuwe kostprijs.   Klik op de knop Verwerken Kies Opslaan om de wijziging definitief te maken*   * LET OP: indien de optie Inkooptransacties automatisch vrijgeven NIET is gemarkeerd in het venster Voorkeuren vaste activa, moeten de activatransacties eerst worden vrijgegven via het venster Transacties vaste activa vrijgeven.
Volledig artikel weergeven
23-02-2024 16:47
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 264 Weergaven
Om aflettering mogelijk te maken, zijn enkele configuratiestappen vereist: het opzetten van Aflettergroep(en) en een Nummerreeks voor aflettering. Daarna kan direct worden gestart met het afletteren via het venster Transacties afletteren. Als laatste stap is er een overzicht beschikbaar op de Grootboekkaart waarin informatie over de aflettering kan worden weergegeven. Configuratie Aflettergroep(en) Het venster Aflettergroepen biedt de mogelijkheid om een aflettergroep samen te stellen. Een aflettergroep bestaat uit één of meerdere grootboekrekeningen die zijn gekoppeld aan één of meerdere vestigingen. Het afletteren van transacties gebeurt op basis van deze aflettergroepen. Als je bijvoorbeeld werkt met één tussenrekening en twee vestigingen, kun je ervoor kiezen om twee aflettergroepen aan te maken. Beide aflettergroepen zijn gekoppeld aan dezelfde tussenrekening, maar elk met een andere vestiging. Aanmaken Aflettergroep Open het venster Aflettergroepen Maak een nieuwe groep aan Geef de groep een herkenbare naam en duidelijke omschrijving Koppel de grootboekrekeningen (+) aan de aflettergroep Kies Opslaan en sluiten Nummerreeks aflettering In het venster Voorkeuren grootboek zijn twee nummerreeksen beschikbaar voor aflettering. De nummerreeks Aflettergroep wordt gebruikt om een volgnummer toe te kennen aan de aflettergroepen. Standaard is deze nummerreeks ingesteld op handmatig.   De tweede nummerreeks Aflettering wordt toegepast om elke aflettering van een uniek nummer te voorzien. Deze nummerreeks is verplicht en staat ingesteld op automatisch toekennen van nummers. Indien nodig kan deze reeks worden aangepast.  Transacties afletteren In het venster Transacties afletteren kunnen journaaltransacties worden afgeletterd op basis van een aflettergroep. Selecteer de aflettergroep en het venster toont alle (niet-afgeletterde) journaaltransacties van de gekoppelde grootboekrekening(en) en vestiging. Vervolgens is het een kwestie van het markeren van de transacties die afgeletterd kunnen worden. Hierbij wordt direct weergegeven welk bedrag nodig is om de aflettering af te stemmen op het ingestelde saldo (0,00). Zodra er geen verschil meer is, kan de aflettering worden gedeblokkeerd en definitief worden gemaakt via de knop Afletteren.   Bij het aanmaken van een nieuwe aflettering worden de overgebleven transacties opgehaald. Grootboekkaart In de grootboekkaart zijn drie kolommen beschikbaar voor de aflettering; Referentienummer aflettering, Datum aflettering en Afgeletterd door Gebruiker. Dit biedt direct inzicht in de status van de aflettering. Met een eenvoudig filter kunnen bijvoorbeeld alleen de niet-afgeletterde transacties worden getoond. Via het Referentienummer aflettering kan worden doorgeklikt naar het bijbehorende afletterdocument voor meer informatie.   
Volledig artikel weergeven
29-12-2023 12:01
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 261 Weergaven
Indien u met een directe bankkoppeling werkt, dan worden bankafschriften normaal gesproken automatisch voor u klaar gezet om te verwerken in het scherm Afschriftregels Verwerken. Soms is er echter een probleem waardoor de afschriften niet automatisch worden klaar gezet.   Bankafschriften komen als eerste binnen in de AutoPay service. Bij ontbrekende afschriften is de eerste plek, om te controleren of de afschriften zijn binnen gekomen, dan ook AutoPay.    Hieronder staat beschreven hoe nagegaan kan worden waar het probleem precies zit en hoe dit vaak zelfstandig is op te lossen. Blijft het probleem terugkomen? Schakel dan uw vaste aanspreekpunt in. 1. Autopay openen Open AutoPay vanuit Visma.net Home of via het menu linksboven. 2. Controleer de ontvangen bankafschriften Kies in AutoPay voor het tabblad Overzicht en vervolgens voor Bankdownloads in het linkermenu. Dit geeft het overzicht weer van alle ontvangen bankafschriften. Bovenaan kan er onder andere op basis van het rekeningnummer en de datum gefilterd worden. Hebben één of meerdere afschriften geen downloaddatum gekregen in de kolom Gedownload óf staat er de downloaddatum 01-01-2001, ga dan verder met stap 4 om de afschriften alsnog handmatig te downloaden. Is dit niet het geval, ga dan verder met stap 5. Staan de betreffende afschriften helemaal niet in AutoPay? Neem dan contact op met uw vaste aanspreekpunt.     3.Afschriften opnieuw downloaden Selecteer de gewenste afschriften en klik rechtsonderaan op de groene Downloadopties  knop. Opnieuw afschriften downloaden kan met de onderste optie Voor downloaden beschikbaar stellen. Let op: Is de Voor download beschikbaar stellen knop niet beschikbaar, kies dan eerst voor de optie Als gedownload markeren. Hierna is de knop wel beschikbaar.   4. Controleer of de afschriften binnenkomen in Visma.net ERP De afschriften zullen nu binnen komen in Visma.net ERP in het scherm Postvak In - AutoPay. In de meeste gevallen worden de afschriften op gezette tijden, automatisch verwerkt via de ingestelde automatiseringsagenda's. Hierdoor zijn de afschriftregels automatisch beschikbaar in het scherm Afschriftregels Verwerken.   Afhankelijk van de instellingen in de betreffende automatiseringsagenda’s worden afschriften één of meerdere keren per dag verwerkt. Staan er afschriften van meerdere dagen in dit overzicht, controleer dan de instellingen in de automatiseringsagenda’s (zie stap 6) of vraag om aanvullende ondersteuning via het vaste aanspreekpunt. 5. Overzicht automatiseringsagenda’s Ga naar het venster Overzicht automatiseringsagenda’s en identificeer alle agenda’s voor het venster CA.50.40.0S. Dit kan ook door te filteren op de kolom Scherm. Let op dat alleen actieve agenda’s worden gebruikt in deze stap. Te herkennen aan het vinkje in de kolom Actief.     Lijken de agenda’s correct te zijn ingesteld? Ga dan verder met stap 7. In deze stap kan de agenda direct gestart worden om de afschriften te verwerken. Stap 7 is ook te gebruiken als er niet gewacht kan worden totdat de automatiseringsagenda de afschriften periodiek heeft verwerkt. 6. Agenda uitvoeren Open de agenda en kies rechtsboven voor de optie Agenda uitvoeren     De afschriften zullen nu verwerkt worden en beschikbaar komen in het scherm Afschriftregels Verwerken.   Zijn de afschriftregels toch niet beschikbaar in Afschriftregels Verwerken? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon voor aanvullende ondersteuning.
Volledig artikel weergeven
16-11-2022 13:15 (Bijgewerkt op 17-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 597 Weergaven
Ontvangt u nog uw facturen van PostNL als PDF per email of stuurt u deze naar de scanservice?   Sinds enige tijd is het mogelijk om van PostNL een e-factuur te ontvangen.   Een e-factuur kent vele voordelen t.o.v. de traditionele PDF. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het besparen van kosten en tijd door de snellere verwerking . Hiermee kunt u uw administratie dus nog verder automatiseren.   Bovendien komen e-facturen vrijwel direct na het versturen door uw leverancier in Visma.net terecht. Dit voorkomt onnodige stress vlak voor een btw of rapportage deadline.   Daarnaast worden e-facturen via het beveiligde Peppol netwerk verstuurd waardoor de kans op spookfacturen nihil is.   U kunt om een e-factuur vragen via uw vaste aanspreekpunt bij PostNL.   Heeft u geen vast aanspreekpunt dan kunt u terecht bij de klantenservice van PostNL via 088-8686868 of per email via business@postnl.nl   Het is mogelijk om e-facturen te ontvangen als u gebruik maakt van AutoInvoice (standaard bij Visma.net) en het ontvangen van e-facturen via Peppol hebt ingeschakeld.    U leest hier hoe u e-facturen via Peppol kunt inschakelen: Uw elektronisch factuuradres opzoeken in AutoInvoice   Heeft u nog vragen? Stel deze dan via uw vaste aanspreekpunt.   Update Ons is inmiddels duidelijk geworden dat voor de self-billing facturenstroom PostNL op dit moment helaas nog geen e-factuur kan sturen en dat voorlopig ook niet van plan is. Ontvangt u self-billing facturen? Dan is het wel goed om aan te geven bij PostNL dat u ook voor deze facturenstroom graag een e-factuur zou willen ontvangen. Wellicht wordt deze keuze van dan heroverwogen door PostNL. Handige links Wat zijn e-facturen? 5 voordelen van e-facturen eLearning AutoInvoice
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 15:36 (Bijgewerkt op 01-06-2023)
 • 4 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1496 Weergaven
Voor het gebruik van Visma.net AutoInvoice ontvangt u van ons regelmatig een factuur met de kosten voor het totaalverbruik per periode. U kunt hiervan zelf een specificatie downloaden. We leggen u in het bijgevoegde document stap-voor-stap uit hoe u dit doet.
Volledig artikel weergeven
20-04-2022 09:15
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1021 Weergaven
In Visma.net ERP is het mogelijk om te werken met verschillende valuta's. De koersen voor deze valuta's kunnen handmatig worden bijgehouden (op dagbasis), maar er is ook een optie om deze automatisch in te laten lezen*. Afhankelijk van de gekozen Importfrequentie kunnen de koersen dagelijks, wekselijks of maandelijks worden geregistreerd.    Let op: koersen worden uitsluitend opgehaald wanneer een transactie gedaan wordt op een datum waarvoor nog geen koersinformatie in het venster Valutakoersen bekend was. Het kan dus voorkomen dat je in het venster Valutakoersen geen koersen ziet voor dagen waarop er geen transacties zijn geregistreerd, zelfs als je de optie Dagelijks hebt geselecteerd als importfrequentie.   * Koersen worden opgehaald via de Bank of Finland (dagelijks rond 16:00) Koersen automatisch bijwerken Ga naar het venster Voorkeuren valuta Markeer de optie Valutakoersen automatisch importeren Selecteer de koersoort waarin de koersen opgeslagen worden Selecteer de frequentie (Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks)  
Volledig artikel weergeven
16-11-2021 15:40 (Bijgewerkt op 15-04-2024)
 • 7 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 1619 Weergaven
Voor het betalen van inkoopfacturen zijn drie datums beschikbaar op de factuur: Vervaldatum, Kortingsdatum en Betaaldatum.  Hoe worden deze datums bepaald en op welke manier kunnen ze gebruikt worden bij het betalen van de facturen? Toelichting datums Vervaldatum De vervaldatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de vervaltermijn zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Kortingsdatum De kortingsdatum in een inkoopfactuur wordt berekend op basis van de factuurdatum plus het aantal dagen van de kortingstermijn, zoals is vastgelegd in de betalingsvoorwaarde.  Betaaldatum De betaaldatum in een inkoopfactuur (tabblad Financiële gegevens) wordt bepaald aan de hand van de instelling Betalen op in het venster Crediteuren: Kortingsdatum; betaaldatum is de kortingsdatum Vervaldatum; betaaldatum is de vervaldatum Daarnaast heb je nog te maken met de doorlooptijd voor betalingen in het venster Crediteuren. De doorlooptijd is een aantal extra dagen die nodig zijn om de betalingen daadwerkelijk uitgevoerd te hebben. Normaal gesproken is de doorlooptijd ingesteld op 0 dagen; in die situatie is de betaaldatum dus hetzelfde als de korting- of vervaldatum.  Voorbeeld: De doorlooptijd betalingen is voor een crediteur ingesteld op 1 dag en het betalen op is ingesteld op de Vervaldatum. De betalingsvoorwaarde voor deze crediteur is ingesteld op 30 dagen vervaltermijn. Voor een inkoopfactuur die wordt ingeboekt op datum 10-04-2021 is het gevolg: Vervaldatum staat op 10-05-2021  Betaaldatum staat op 09-05-2021 Betalingen verwerken In het venster Betalingen verwerken kunnen de inkoopfacturen geselecteerd worden die betaald moeten worden. Over het algemeen kan hier volstaan worden met een selectie op de Betaaldatum. Deze datum is immers op de juiste manier ingesteld volgens bovenstaande criteria. Je filtert hiermee alle facturen op de datum waarop de betaling uitgevoerd moet gaan worden.  Wil je facturen meenemen die pas volgende week betaald hoeven te worden, is het dus voldoende om de Betaaldatum op volgende week in te stellen. Een aanvullende filtering is mogelijk op de Kortingsdatum, maar bij een juiste inrichting zal deze in de praktijk nooit nodig zijn.    Let op: in het venster Betalingen verwerken is naast een filter op Betaaldatum ook de mogelijkheid aanwezig om alle facturen op dezelfde Betaaldatum uit te voeren via een groepsgewijze actie. Deze datum staat dus los van de selectie op Betaaldatum! De kolom Betaaldatum staat hier voor de uitvoerdatum van de betaling, terwijl de kolom Oorsponkelijke betaaldatum de betaaldatum weergeeft van de inkoopfactuur.   TIP: wil je altijd de uitvoerdatum op de huidige datum laten uitvoeren (en dus geen geagendeerde betalingen uitvoeren), kan de instelling Altijd huidige datum als betaaldatum hanteren in het venster Voorkeuren crediteuren gemarkeerd worden.     
Volledig artikel weergeven
31-03-2021 14:30 (Bijgewerkt op 08-01-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 997 Weergaven
Via de snelselectie voorkomt u eindeloos scrollen door lijsten
Volledig artikel weergeven
28-09-2018 13:29 (Bijgewerkt op 08-10-2018)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 935 Weergaven
Het proces van desinvestering wordt toegepast voor het afvoeren van een activum. Dit kan om verschillende redenen noodzakelijk zijn, waaronder: Einde van de levensduur van het activum Verkoop van het activum Diefstal van het activum Onbruikbaarheid van het activum Let op: Het is ook mogelijk een activum tegen te boeken, wat inhoudt dat de eerdere transacties worden teruggedraaid (tegengeboekt). Dit kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer een activum foutief was geactiveerd.  Procedure voor het desinvesteren 1. Desinvesteringsmethoden Controleer of de gewenste desinvesteringsmethode beschikbaar is Open het venster Desinvesteringsmethoden Controleer of de gewenste methode beschikbaar is en de juistheid van de gekoppelde grootboekrekening. 2. Uitvoeren desinvestering Open het venster Vaste activa Selecteer het activum dat afgevoerd gaat worden Kies Acties/Desinvesteren Selecteer de gewenste datum voor de desinvestering. De periode wordt overeenkomstig de datum geselecteerd, indien gewenst kan de periode nog worden gewijzigd.  (Optioneel) Voer de waarde in waarvoor het activum is verkocht. Selecteer de gewenste desinvesteringsmethode Indien nodig, markeer de optie Afschrijven voor desinvestering om afschrijvingen tot de geselecteerde periode te genereren. Vermeld de reden van desinvestering Bevestig met Ok Journaalposten  Rekening Debet Credit Rek. winst/verlies Het verlies (boekwaarde - opbrengsten, indien de boekwaarde groter is dan het opbrengsten) of 0,00 De winst (opbrengsten - boekwaarde, als de boekwaarde kleiner is dan de opbrengsten) of 0,00 Rek. vaste activa 0.00 Aanschafkosten Rek. cumulatieve afschrijvingen Bedrag cumulatieve afschrijvingen 0.00 Rek. opbrengsten* Bedrag opbrengsten 0.00   * Registratie verkooptransactie Na het uitvoeren van de desinvestering moet het geregistreerde waardebedrag, dat tijdens de desinvestering is ingevoerd, formeel als verkooptransactie worden geboekt.  Initieer hiervoor de standaardprocedure voor het maken van een verkooptransactie en gebruik dezelfde grootboekrekening die is gekozen tijdens de desinvestering (rekening Opbrengsten). 
Volledig artikel weergeven
01-07-2024 14:31 (Bijgewerkt op 03-07-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 143 Weergaven