Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma eAccounting

Sorteren op:
Wanneer u te maken heeft met btw-tarieven die afwijken van de standaard btw-tarieven in Visma eAccounting; is onderstaande workaround wellicht een oplossing voor u om toch een correcte btw-aangifte te kunnen boeken en verzenden vanuit Visma eAccounting naar de Belastingdienst.   In dit voorbeeld gaan we uit van een kantine van een sportvereniging waarbij een afwijkend btw tarief is afgesproken: 13% exclusief van de omzet.   In eAccounting zijn de btw tarieven van 0%, 9% en 21% vaste gegevens welke niet aangepast kunnen worden. Indien u een ander tarief wilt hanteren dan dient u een omzetrekening te gebruiken waar btw code 7 (Btw verkoop, overig tarief) aan gekoppeld is:        Vervolgens kunt u de omzet als volgt boeken (afhankelijk van waar u de omzet boekt kan dat de kas, bank of via een handmatig boekstuk zijn):     In het laatste veld "Btw" dient u handmatig het btw bedrag zelf te berekenen en in te vullen.    Vervolgens ziet u in rubriek 1C van de btw-aangifte dit bedrag terugkomen (via Boekhouding,  Btw aangifte)              
Volledig artikel weergeven
08-09-2021 11:19 (Bijgewerkt op 13-07-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 969 Weergaven
Vraag Hoe corrigeer ik de btw voor het privégebruik van mijn auto in mijn btw-aangifte? Antwoord Rijdt u als ondernemer een zakelijke auto, maar gebruikt u die auto ook privé? In dat geval mag u niet alle btw die u betaalt zomaar als zakelijke kosten opvoeren. Er moet dan een verrekening uitgevoerd worden voor het privégebruik van de zakelijke auto. Om het btw-bedrag voor het privégebruik in Visma eAccounting in te kunnen voeren, zult u dit bedrag eerst moeten berekenen. Vervolgens kunt u dit in Visma eAccounting verwerken met een handmatig boekstuk.   Let op: Voor de juistheid van de boeking en de te gebruiken grootboekrekeningen verwijzen wij u naar uw boekhouder of accountant. De stappen hieronder kunt u uitsluitend als leidraad gebruiken voor het verwerken van deze correctie in Visma eAccounting. 1. Bereken de btw-correctie. Meer informatie hierover vindt u terug op de website van de Belastingdienst. 2. Maak een grootboekrekening aan voor het privégebruik van de auto, indien hiervoor nog geen rekening aanwezig is. Via Instellingen - Rekeningschema - Nieuwe grootboekrekening kunt u de rekening toevoegen. Belangrijk is dat u btw-code 8 - Btw privégebruik aan de rekening koppelt. Als rekeningtype zou u bijvoorbeeld Autokosten kunnen selecteren. In het onderstaande voorbeeld hebben we rekening 4650 toegevoegd aan het standaardrekeningschema. 3. Maak een Handmatig boekstuk aan. Hiervoor gaat u naar Boekhouding - Boekstukken - Nieuw boekstuk. U voert de velden Datum (31-12) en Omschrijving in en vinkt Toon boekingen incl. btw aan. Daarna voegt u twee boekstukregels toe. Gebruik als debetrekening de rekening toe die u in de vorige stap heeft aangemaakt, en kies aan de creditzijde voor rekening 1620. Tip: Mocht u bij het selecteren van rekening 1620 de melding krijgen dat handmatige boekingen niet zijn toegestaan, ga dan naar Instellingen - Rekeningschema - bewerk rekening 1620 en deactiveer de instelling Blokkeer handmatige boekingen voor die rekening. 4. De boeking ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: Debet: 4650 Btw privégebruik auto (met btw-code) Credit: 1620 Btw verkoop, privégebruik 5. Voer tenslotte de bedragen in zoals u die in stap 1 heeft berekend. Controleer of de boeking in evenwicht is (verschil 0) en klik op Boek om het boekstuk te verwerken. Let op: In het bovenstaande voorbeeld wordt uitgegaan van het standaardrekeningschema van Visma eAccounting. Indien u Visma eAccounting bent gestart met een Auditfile-import met eigen rekeningschema, neem dan indien nodig contact op met uw boekhouder om te bepalen welke debetrekening er gebruikt moet worden in de boeking. Als creditrekening gebruikt u de rekening die aan btw-code 8 is gekoppeld in Instellingen - Bedrijf - Btw-codes.   Oplossing voor grondslag als btw bedrag op de btw aangifte Door de onderstaande 4 boekingsregels aan te maken wordt zowel de grondslag als het BTW bedrag juist vermeld op de aangifte.   Voorbeeld In dit voorbeeld is de cataloguswaarde van een (marge) bus € 68.441 x btw correctie 1,5% is het af te dragen BTW bedrag € 996.   Boekstuk:   4650 BTW privé gebruik auto: BTW bedrag (debet) 1620 BTW verkoop, privé gebruik: BTW bedrag (credit) 4650 BTW privé gebruik auto: Grondslag (debet) 4650 BTW privé gebruikt auto: Grondslag (credit) MET btw code 8 (0%)       BTW aangifte 4e kwartaal 2019:   Succes!   
Volledig artikel weergeven
11-11-2019 11:39 (Bijgewerkt op 21-08-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 8849 Weergaven
Vraag Hoe richt ik de btw-codes in nadat ik mijn bedrijf ben gestart met een Auditfile-import?   Antwoord Je kunt op twee manieren starten met Visma eAccounting: met de standaardinrichting, of met een eigen inrichting door middel van Auditfile-import. Wanneer je voor de standaardinrichting hebt gekozen, zijn de btw-codes al volledig voor je ingericht op basis van het standaardrekeningschema van Visma eAccounting.  Wanneer je bent gestart met een eigen inrichting is het belangrijk dat je grootboekrekeningen koppelt aan de btw-codes voordat je begint met boeken, om ervoor te zorgen dat de btw-aangifte de juiste boekingen en bedragen toont.   Het koppelen van de btw-codes kan via Instellingen - Bedrijf in het tabblad Btw-codes.   Hieronder is een voorbeeldinrichting te zien aan de hand van het standaardrekeningschema van Visma eAccounting.   Belangrijke aandachtspunten   1) Grootboekrekeningen mogen niet op meerdere aangifterubrieken worden gebruikt Op de btw-aangifte in Visma eAccounting worden de gegevens opgehaald op basis van de inrichting van de btw-codes en het saldo van de bijbehorende grootboekrekeningen. Het is daarbij van belang dat je dezelfde grootboekrekening niet koppelt aan btw-codes die op verschillende aangifterubrieken terechtkomen. Als dat het geval is, kunnen de boekingsgegevens niet correct op de btw-aangifte worden gepresenteerd.   In de bovenstaande voorbeeldinrichting zie je bijvoorbeeld dat rekening 1641 aan twee btw-codes is gekoppeld, namelijk btw-code F en G. Dat is geen probleem, aangezien die btw-codes beide op dezelfde aangifterubriek terechtkomen, namelijk 4A. Zo levert het ook geen problemen op dat rekening 1642 als tweede (verlegde) rekening bij deze twee btw-codes is gekoppeld, aangezien de tweede rekening in beide gevallen op aangifterubriek 5B uitkomt. Het zou wel problemen opleveren wanneer bijvoorbeeld rekening 1600 naast btw-code 1, ook aan btw-code 2 zou zijn gekoppeld. Omdat die btw-codes op verschillende aangifterubrieken terechtkomen (respectievelijk 1A en 1B), zouden boekingen op 1600 op basis van de koppeling dan op beide aangifterubrieken worden getoond. Om dergelijke dubbeltellingen te voorkomen mogen grootboekrekeningen dus alleen aan meerdere btw-codes worden gekoppeld, indien die btw-codes bij dezelfde aangifterubriek horen.   Tip: In dit overzicht uit het Help Centre kun je eenvoudig controleren welke aangifterubrieken bij de btw-codes horen.   2) Het is niet verplicht om grootboekrekeningen in te vullen bij btw-codes je niet gebruikt Bij btw-codes die niet worden gebruikt in je administratie is het niet nodig om een grootboekrekening te koppelen. Bij de betreffende btw-codes kan het veld voor de grootboekrekening dus leeg worden gelaten. Mocht een ongekoppelde btw-code later toch gebruikt worden bij facturen of boekstukken, dan verschijnt er automatisch een scherm in Visma eAccounting waarin je alsnog de grootboekrekening kunt opgeven. Houd daarbij uiteraard rekening met het hiervoor beschreven aandachtspunt omtrent de aangifterubrieken.   3) Raadpleeg je boekhouder/accountant bij twijfel over de btw-inrichting Indien je niet zeker weet welke grootboekrekeningen er gekoppeld moeten worden aan bepaalde btw-codes, adviseren wij dit af te stemmen met je boekhouder/accountant. Aangezien er is gekozen voor een eigen inrichting met een eigen rekeningschema, kan de supportafdeling van Visma eAccounting niet bepalen hoe de btw-inrichting eruit moet zien en is de boekhouder/accountant daarvoor de aangewezen partij. De toelichting in dit artikel kan dan van pas komen bij het inrichten van de btw-codes.   Tip: Heb je geen boekhouder/accountant en wil je graag samenwerken met een kantoor waar men bekend is met Visma eAccounting? Op onze website vind je een overzicht van de geschikte kantoren bij jou in de buurt.
Volledig artikel weergeven
24-04-2019 16:59 (Bijgewerkt op 13-07-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 2214 Weergaven