annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Vejledninger i Visma HR

Sortér efter:
Om du er ny eller erfaren bruger af Visma Community, så kan man altid bruge en god vejledning. Derfor har vi samlet en masse vejledninger til brugen af Visma Community.
Vis hele artiklen
02-08-2021 18:48
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 103 Visninger
Beskrivelse af roller i Visma HR og My Visma    I Visma HR er der en række standardroller til rådighed, som frit kan benyttes af  virksomheder, der anvender systemet. Standardrollerne er opsat med udgangspunkt i de roller og processer, der typisk findes i danske virksomheder.    I My Visma og My Visma Self Service er rollerne begrænset til en leder-, medarbejder- og administratorrolle.   Dette dokument indeholder en overordnet beskrivelse af alle standardroller.    Virksomhedens adgang til Visma HR styres først og fremmest af de moduler, virksomheden har adgang til. Herefter er det den enkelte rolles opsætning, der er afgørende for, hvilke menupunkter og felter en bruger har adgang til. På rolleniveau styres adgangen via moduler eller via rettigheder (opret, læs, rediger, slet eller Ja/Nej).    Roller i Visma HR Følgende standardroller findes i Visma HR:    Administrator, organisation Administrator, firma HR Løn Specielle oplysninger Fraværsregistrator Kursusadministrator Afdelingsleder, læs Leder (til brugere af Leder- medarbejdermodul) Medarbejder (til brugere af Leder- medarbejdermodul) My Visma Medarbejder - beskrevet under My Visma Menupunkter i Visma HR Rollebeskrivelser følger strukturen i menupunkterne:    Dashboard Firma Medarbejdere Godkend fravær og lønregistreringer (kun til Leder- medarbejdermodul) Kurser og uddannelse Fælles rapportering fravær  Indlæs oplysninger Rapporter Påmindelser Indstillinger Administrator, organisation Minimum én person i virksomheden skal have denne rolle (se undtagelse under Administrator, firma). Administrator har som udgangspunkt adgang til alle medarbejdere og felter, herunder indstillinger på de moduler, som er tilknyttet kundens Visma HR.   Dashboard Adgang til Dashboard, hvor rollen kan oprette virksomhedsnyt og nyttige links, som vises på ledere og medarbejderes dashboard.   Firma  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til virksomhedens organisation, herunder  firma, afdelinger og afdelingsledere.    Medarbejdere  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til medarbejdernes:    Medarbejder Stamoplysninger Ansættelse Løn, pension og goder Statistik Pårørende Fremtidig lønseddel Ansættelsesudvikling Fravær Uddannelse Specielle oplysninger Dokumenter Lønregistreringer (kun Leder- medarbejdermodul) Firmabil Evt. Saldi sidste lønkørsel Arbejdskalender   Godkend fravær og lønregistreringer (kun Leder- medarbejdermodul)  Rollen kan godkende eller afvise medarbejdernes fraværs- og lønregistreringer.    Kurser og uddannelse  Rollen kan administrere kurser og uddannelse ved hjælp af menupunkterne Kursuskatalog,  Kursusudbyder samt definere uddannelseskrav.    Fælles rapportering fravær  Adgang til at registrere fravær på flere medarbejdere på en nemmere måde.   Indlæs oplysninger  Her kan indlæses fravær og specielle oplysninger på medarbejderne.  Rapporter Rollen har adgang til følgende standardrapporter:   Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Lønregistreringsrapport Medarbejderliste Specielle oplysninger Uddannelse   Gemte rapporter HRM Analytics (tilkøb) Revisionsspor Fraværssaldi organisation Påmindelser Rollen kan oprette påmindelser vedr.  Fødselsdage Runde fødselsdag Jubilæer Fraværsregistrering Godkend registreringer Fravær refusion Specielle oplysninger Indstillinger Rollen har i menupunktet Indstillinger mulighed for at tilrette virksomhedens Visma HR opsætning på en lang række punkter, f.eks.: Indhold i opslagstabeller, specielle oplysninger og oplysningskategorier, fraværskalender, kategorier til dokumenter, arbejdsplan, projektnumre, fravær via e-mail, opsætning af løn- og fraværskoder, fraværssaldi osv.  Under Indstillinger styrer administrator også brugere og brugeradgange. Administrator, firma  Standardrollen ’Administrator, firma’ har næsten de samme rettigheder som rollen ’Administrator, organisation’. Typisk anvendes rollen ’Administrator, firma’, hvis virksomheden har flere firmaer, og hvor administratorerne kun må se data i ‘eget’ firma. Det samme kan være gældende, hvis der er flere kundeforhold i én Visma HR løsning. Nedenfor er kun nævnt de punkter, hvor de to roller har forskellige rettigheder.  Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen har rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til virksomhedens organisation, herunder firma, afdelinger og afdelingsledere. Rollen kan ikke oprette nye firmaer.  Indlæs oplysninger Rollen kan indlæse fravær på medarbejdere i det firma, rollen har adgang til. Rollen kan ikke indlæse specielle oplysninger Indstillinger  Under menupunktet Indstillinger har rollen begrænsninger i forhold til rollen ’Administrator, organisation’.  Rollen giver ikke adgang til at: oprette eller redigere brugeradgange se Opslagskoder, Opslagstabeller og Organisation oprette Arbejdsplan  automatisk adgang til alle specielle oplysninger mappe administration (kategori til dokumenter) HR  HR rollen har fuld adgang til de fleste menupunkter i systemet bortset fra de lønspecifikke.  Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til virksomhedens organisation, herunder  firma, afdelinger og afdelingsledere. Rollen kan ikke oprette nye firmaer.  Rollen har ikke automatisk adgang til alle firmaer og afdelinger. Medarbejder  Rollen har fuld rettighed (opret, læs, rediger, slet) til medarbejdernes:  Medarbejder Stamoplysninger Ansættelse Statistik Pårørende Ansættelsesudvikling Fravær Uddannelse Specielle oplysninger Dokumenter (rollestyret) Arbejdskalender Kurser og uddannelse  Rollen kan administrere kurser og uddannelse ved hjælp af menupunkterne Kursuskatalog,  Kursusudbyder samt definere uddannelseskrav.  Fælles rapportering fravær  Adgang til at registrere fravær på flere medarbejdere på en nemmere måde. Indlæs oplysninger  Her kan indlæses fravær på medarbejderne. Rollen kan ikke indlæse specielle oplysninger. Rapporter Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Jubilæer Kontaktinformation Medarbejderliste Specielle oplysninger Uddannelse   Gemte rapporter HRM Analytics (tilkøb) Fraværssaldi organisation Indstillinger  Adgangen til menupunktet Indstillinger begrænser sig til indhold i specielle oplysninger, specielle oplysningskategorier, fraværskalender og evt. projektnumre.  Løn  Rollen ’Løn’ har adgang til Visma HR med henblik på at kunne administrere løndata. Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen kan se virksomhedens organisation, herunder firma, afdelinger og afdelingsledere. Rollen har ikke automatisk adgang til alle firmaer og afdelinger. Medarbejder  Rollen har adgang til medarbejdernes:  Medarbejder Stamoplysninger (læs) Ansættelse (opret, læs, rediger, slet) Løn, pension og goder (opret, læs, rediger, slet) Statistik Pårørende (læs) Fremtidig lønseddel Ansættelsesudvikling  Fravær (læs) Uddannelse (læs) Specielle oplysninger (opret, læs, rediger, slet) Dokumenter (læs) Lønregistreringer (opret, læs, rediger, slet) Firmabil Evt. Saldi sidste lønkørsel Arbejdskalender Kurser og uddannelse  Rollen kan se Kursuskatalog og Kursusudbyder.  Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Lønregistreringsrapport Medarbejderliste Specielle oplysninger Uddannelse   Gemte rapporter HRM Analytics (tilkøb) Fraværssaldi organisation Indstillinger Rollen har i menupunktet Indstillinger begrænset mulighed for at påvirke virksomhedens Visma HR opsætning. Men ’Løn’ kan se fraværskalender, redigere i specielle oplysninger,  oplysningskategorier, projektnumre, opsætning af løn- og fraværskoder.  Specielle oplysninger Rollen ‘Specielle oplysninger’ er beregnet til virksomheder, som ønsker at lægge administrationen af f.eks.udleveret IT udstyr ud til medarbejdere i en IT afdeling. Firma  Rollen har læseadgang til virksomhedens organisation, herunder firma, afdelinger og  afdelingsledere.  Medarbejder  Rollen har adgang til medarbejderne via menupunktet ‘Alle medarbejdere’, og rettighed til medarbejdernes Specielle oplysninger (opret, læs, rediger, slet) Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapport: Rapportoversigt Specielle oplysninger Indstillinger  Rollen har adgang til Mine indstillinger NB: Det er administrator, der giver adgang til de faner på Specielle oplysninger, som rollen skal have adgang til. Fraværsregistrator  Rollen ’Fraværsregistrator’ er primært oprettet til brug for virksomheder, der ikke benytter Leder- og medarbejdermodul.  Firma  Rollen har læseadgang til virksomhedens organisation, herunder firma, afdelinger og  afdelingsledere.  Medarbejder  Rollen har rettighed til medarbejdernes:  Stamoplysninger (læs) Fravær (opret, læs, rediger, slet) Arbejdskalender Rollen kan også registrere fravær på medarbejderne via menupunkterne Fælles rapportering  fravær eller indlæse en Excel fil med fravær via menupunktet Indlæs oplysninger. Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Fraværsliste   Gemte rapporter Indstillinger  Rollen har i menupunktet Indstillinger adgang til Mine indstillinger og Fraværskalender.  Kursusadministrator Denne rolle benyttes til administration af kurser og uddannelse. Firma  Rollen har læseadgang til virksomhedens organisation, herunder firma, afdelinger og  afdelingsledere.  Medarbejder Rollen har adgang til medarbejderdata i følgende menupunkter:  Stamoplysninger  Specielle oplysninger (opret, læs, rediger, slet) Uddannelse (opret, læs, rediger, slet) Rapporter Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Specielle oplysninger  Uddannelse  Gemte rapporter Kurser og uddannelse  Rollen kan administrere kurser og uddannelse ved hjælp af menupunkterne Kursuskatalog,  Kursusudbyder samt definere uddannelseskrav.  Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  Afdelingsleder, læs  Rollen ’Afdelingsleder, læs’ har læseadgang til alle medarbejderoplysninger. Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen har læseadgang til virksomhedens organisation, herunder firma, afdelinger og  afdelingsledere.    Medarbejder  Rollen har læseadgang til egne medarbejderes:  Medarbejder Stamoplysninger (minus CPR nr. og reg./kontonr.) Ansættelse Løn, pension og goder Statistik Pårørende Ansættelsesudvikling Fravær Uddannelse Specielle oplysninger Dokumenter (rollestyret) Lønregistreringer Arbejdskalender Rollen kan eventuelt se: Saldi fra sidste lønkørsel og ramme/trin oplysninger. Kurser og uddannelse  Rollen har læseadgang til Kursuskatalog, Kursusudbyder samt Uddannelseskrav.  Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Lønregistreringsrapport Medarbejderliste Specielle oplysninger Uddannelse   Gemte rapporter Indstillinger  Rollen har meget begrænset adgang menupunktet Indstillinger, men har adgang til Mine indstillinger og kan se indhold i specielle felter og oplysningskategorier samt fraværskalender.   Leder  Denne rolle benyttes kun af virksomheder, der har Leder-medarbejdermodul.  Leder har adgang til egne oplysninger på samme måde som rollen Medarbejder. Derudover har Leder har adgang til en række oplysninger på egne medarbejdere.  Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen kan se egen afdeling i virksomhedens organisation. Medarbejder  Rollen har adgang til medarbejdernes data i følgende menupunkter:  Stamoplysninger (kan redigere adresser, e-mails, telefonnumre og evt. reg./kontonr.)  Ansættelse (læse) Pårørende Fravær (kan ikke redigere lønbehandlet fravær) Lønregistreringer (kan ikke redigere lønbehandlet lønregistrering) Dokumenter (læse) Rollen kan eventuelt se: Saldi fra sidste lønkørsel, arbejdskalender og specielle oplysninger. Godkend fravær og lønregistreringer  Rollen kan godkende eller afvise medarbejdernes fraværs- og lønregistreringer.  Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Jubilæer Kontaktinformation Lønregistreringsrapport Medarbejderliste   Gemte rapporter HRM Analytics (tilkøb) Fraværssaldi organisation Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  Medarbejder Denne rolle benyttes kun af virksomheder, der har Leder-medarbejdermodul.  Dashboard  Medarbejderadgang til Dashboard. Medarbejder Rollen har adgang til egne data i følgende menupunkter:  Stamoplysninger (kan redigere adresser, e-mailadr., telefonnumre og evt. reg./kontonr.) Pårørende Fravær (kan ikke redigere godkendt eller lønbehandlet fravær) Lønregistreringer (kan ikke redigere godkendt eller lønbehandlet lønregistrering) Dokumenter (rollestyret) Rollen kan eventuelt se: Saldi fra sidste lønkørsel, arbejdskalender og Specielle oplysninger. Rapporter  Medarbejder har ikke adgang til rapporter. Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  Roller i My Visma - Self Service Menupunkter i My Visma - Self Service Rollebeskrivelser følger strukturen i menupunkterne:  Dashboard Firma Medarbejdere Godkend fravær og lønregistreringer Rapporter Påmindelser (tilkøb) Indstillinger Self Service Administrator Minimum én person i virksomheden skal have denne rolle. Administrator har som udgangspunkt adgang til alle medarbejdere og til indstillinger på moduler tilknyttet My Visma Self Service.  Dashboard Adgang til Dashboard, hvor rollen kan oprette virksomhedsnyt og nyttige links, som vises på ledere og medarbejderes dashboard. Firma  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til virksomhedens organisation, herunder  firma, afdelinger og afdelingsledere.    Medarbejdere  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til medarbejdernes:  Medarbejder Stamoplysninger Ansættelse Løn, pension og goder Statistik Pårørende Fremtidig lønseddel Ansættelsesudvikling Fravær Specielle oplysninger (Firmabil, Refusion barsel og sygdom, Udleverede effekter) Dokumenter Lønregistreringer Firmabil Arbejdskalender Godkend fravær og lønregistreringer Rollen kan godkende eller afvise medarbejdernes fraværs- og lønregistreringer.  Rapporter Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Lønregistreringsrapport Medarbejderliste Specielle oplysninger   HRM Analytics (tilkøb) Revisionsspor Fraværssaldi organisation Påmindelser (tilkøb) Rollen kan oprette påmindelser vedr.  Fødselsdage Runde fødselsdag Jubilæer Fraværsregistrering Godkend registreringer Fravær refusion Specielle oplysninger Indstillinger Rollen har i menupunktet Indstillinger mulighed for at tilrette opsætningen i systemet på en række områder, f.eks.: Indhold i opslagstabeller, specielle oplysninger (felter til registrering af Udleverede effekter), fraværskalender, arbejdsplan, fravær via e-mail, opsætning af løn- og fraværskoder, fraværssaldi osv.  Under Indstillinger styrer administrator også brugere og brugeradgange. Self Service Leder Denne rolle benyttes af virksomheder med My Visma med Self Service. Leder har adgang til egne oplysninger på samme måde som rollen Medarbejder. Derudover har Leder har adgang til en række oplysninger på egne medarbejdere.  Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen kan se egen afdeling i virksomhedens organisation. Medarbejder  Rollen har adgang til medarbejdernes data i følgende menupunkter:  Stamoplysninger (kan redigere e-mailadresser og telefonnumre)  Medarbejder Stamoplysninger (læs) Ansættelse  (læs) Løn, pension og goder (læs) Statistik (læs) Pårørende (opret, læs, rediger, slet) Fravær (kan ikke redigere lønbehandlet fravær) Lønregistreringer (kan ikke redigere lønbehandlet lønregistrering) Dokumenter (læse) Specielle oplysninger (udleverede effekter) Arbejdskalender Godkend fravær og lønregistreringer  Rollen kan godkende eller afvise medarbejdernes fraværs- og lønregistreringer.  Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Dokumenter Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Lønregistreringsrapport Medarbejderliste Specielle oplysninger   HRM Analytics (tilkøb) Fraværssaldi organisation Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  Self Service Medarbejder Dashboard  Medarbejderadgang til Dashboard. Medarbejder Rollen har adgang til egne data i følgende menupunkter:  Medarbejder Stamoplysninger (kan redigere adresser, e-mailadr. og telefonnumre) Ansættelse Løn, pension og goder Statistik Pårørende Fravær (kan ikke redigere godkendt eller lønbehandlet fravær) Lønregistreringer (kan ikke redigere godkendt eller lønbehandlet lønregistrering) Dokumenter Rapporter  Medarbejder har ikke adgang til rapporter. Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  Roller i My Visma Menupunkter i My Visma Rollebeskrivelser følger strukturen i menupunkterne:  Dashboard Firma Medarbejdere Rapporter Indstillinger My Visma Administrator Minimum én person i virksomheden skal have denne rolle. Administrator har som udgangspunkt adgang til alle medarbejdere og felter i My Visma.  Dashboard Adgang til Dashboard, hvor rollen kan oprette virksomhedsnyt og nyttige links, som vises på ledere og medarbejderes dashboard. Firma  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til virksomhedens organisation, herunder  firma, afdelinger og afdelingsledere.    Medarbejdere  Rollen har alle rettigheder (opret, læs, rediger, slet) til medarbejdernes:  Medarbejder Stamoplysninger Ansættelse Løn, pension og goder Statistik Pårørende Fremtidig lønseddel Ansættelsesudvikling Fravær Specielle oplysninger (Firmabil, Refusion barsel og sygdom, Udleverede effekter) Lønregistreringer (læs) Firmabil Arbejdskalender Rapporter Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Lønregistreringsrapport Medarbejderliste Specielle oplysninger   HRM Analytics (tilkøb) Revisionsspor Fraværssaldi organisation Indstillinger Rollen har i menupunktet Indstillinger mulighed for at tilrette opsætningen i systemet på en række områder, f.eks.: Indhold i opslagstabeller, specielle oplysninger (felter til registrering af Udleverede effekter), fraværskalender, arbejdsplan, opsætning af løn- og fraværskoder, fraværssaldi osv.  Under Indstillinger styrer administrator også brugere og brugeradgange. My Visma Leder Denne rolle benyttes af virksomheder med My Visma. Leder har adgang til egne oplysninger på samme måde som rollen Medarbejder. Derudover har Leder har adgang til en række oplysninger på egne medarbejdere.  Dashboard Lederadgang til Dashboard. Firma  Rollen kan se egen afdeling i virksomhedens organisation. Medarbejder  Rollen har læseadgang til medarbejdernes data i følgende menupunkter:  Medarbejder Stamoplysninger (kan redigere e-mailadresser og telefonnumre) Ansættelse Løn, pension og goder Statistik Pårørende Fravær Specielle oplysninger (udleverede effekter) Rapporter  Rollen har adgang til følgende standardrapporter: Rapportoversigt Anciennitet Ansættelse Ansættelse og fratrædelser Fraværsliste Fødselsdage Goder Jubilæer Kontaktinformation Løn, pension og goder Medarbejderliste Specielle oplysninger   HRM Analytics (tilkøb) Fraværssaldi organisation Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  My Visma Medarbejder Denne rolle bruges primært til medarbejdere, der skal have adgang til My Visma appen. Hvis medarbejderen logger på web versionen vises dette meget begrænsede indhold. Dashboard  Medarbejderadgang til Dashboard. Medarbejder Rollen har adgang til egne data i følgende menupunkter:  Medarbejder Stamoplysninger (læs) Fravær Rapporter  Medarbejder har ikke adgang til rapporter. Indstillinger  Adgang til Mine indstillinger.  Fleksible roller (kun til Visma HR) I Visma HR er det muligt at oprette kundetilpassede roller. Dette kan være små  tilpasninger af eksisterende standardroller, f.eks. at Leder må godkende egne fraværs- og  lønregistreringer, men det kan også være opbygning af helt nye roller.   Ændring/oprettelse af roller foretages af en Visma konsulent og ydelsen er fakturerbar.  Adgang til dokumenter og specielle oplysninger Kundens administrator styrer selv hvilke roller, der skal have adgang til  dokument i de specifikke kategorier fanerne i specielle oplysninger En rolle, der har adgang til dokumenter på medarbejderne, har altid adgang til de dokumenter, der ikke er tilknyttet en kategori. Dette gør sig f.eks. gældende for dokumenter, der bliver uploadet via menupunktet Lønregistreringer. Disse dokumenter ligger ikke i en kategori, medmindre dokumenterne flyttes manuelt. Ved oprettelse af nye Specielle oplysningskategorier får rollen ‘Administrator, organisation’ altid adgang til disse faner på medarbejderne. Øvrige roller tildeles manuelt adgang af administrator. Adgang til rapporter Rollernes adgang til rapporter styres af hvilke oplysninger, rollen i øvrigt har adgang til. Man kan f.eks. ikke danne en rapport med lønoplysninger, hvis man ikke har adgang til dette menupunkt. Man får heller ikke vist CPR nr. i en rapport, hvis man ikke har adgang til CPR nr. på medarbejder stamoplysninger.  Rapporter dannes i Excel eller evt. PDF format. Adgang til My Visma app Alle medarbejdere, der har en rolle i Visma HR/My Visma, hvortil de har tilknyttet deres medarbejdernr., har adgang til My Visma app.  
Vis hele artiklen
25-02-2021 14:04
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 415 Visninger
  Denne vejledning kan hjælpe dig til opsætning af fraværssaldi visning i appen 'My Visma' og online i Visma HR.
Vis hele artiklen
16-11-2020 08:24 (Senest opdateret 03-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 889 Visninger
Denne vejledning beskriver, hvorledes du opsætter saldovisning i Visma HR/My Visma.
Vis hele artiklen
21-08-2020 15:00 (Senest opdateret 05-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2371 Visninger
Læs om hvordan du kan indlæse Fravær og Specielle oplysninger i Visma HR.
Vis hele artiklen
17-04-2020 13:39 (Senest opdateret 17-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1332 Visninger
Som del af hjælpepakken til erhvervslivet kan I søge lønkompensation for medarbejdere, som er hjemsendt som følge af COVID-19. I kan søge lønkompensation, hvis mindst 30 % af medarbejderne eller mindst 50 medarbejdere er hjemsendt. Du kan læse mere om, hvad der skal til for, at I kan søge lønkompensation her.    Vi står selvfølgelig klar til at hjælpe jer med at få søgt lønkompensationen.   Ferie i lønkompensationsperioden For at virksomheden kan søge om lønkompensation er medarbejderen forpligtet til at anvende ferie, feriefridage og/eller optjent afspadsering på i alt 5 dage i lønkompensationsperioden.    Såfremt du ikke har ferie, feriefridage og/eller afspadsering til gode svarende til 5 dage, skal du holde tjenestefri uden løn eller anvende feriedage fra det nye ferieår. Du kan læse mere om afholdelse af ferie, og hvordan du registrerer ferien her .   Sådan kommer du i gang Ønsker du, at vi skal hjælpe dig med at søge lønkompensation, skal du i Visma Løn registrere de medarbejdere, som du har tænkt dig at hjemsende. Ordningen skelner mellem funktionærer og ikke-funktionærer. Derfor er der oprettet to forskellige fraværskoder i Visma Løn: for funktionærer anvendes FK 91, for ikke-funktionærer, elever og lærlinge anvendes FK92. Du kan læse mere om bestemmelse af funktionærer/ikke-funktionærer her . Register fravær i Visma løn: Det er vigtigt, at du anvend korrekt fraværskode: For funktionærer - vælg FK91 Hjemsendt COVID19 funktionær For ikke-funktionærer, lærlinge og elever - vælg FK92 Hjemsendt COVID19 ikke-funktionær Registrer eventuel ferie i perioden med korrekt fraværskode. Læs mere her .    Når du har registreret alle hjemsendte medarbejdere, skal du give besked til Visma. Det gør du ved, at  Give os besked via CRM (Community) og meddele, at der ligger fravær, som der skal søges kompensation for I beskeden skal du oplyse den mailadresse, hvor du ønsker at modtage filen til jeres ansøgning (sendes via sikker mail) HUSK at kontrollere oplysningerne og tilføje eventuelle ændringer inden , I sender ansøgningen til behandling gennem virk.dk.  Vi vil nu hente, beregning og udarbejde den Excel-fil, som skal vedlægges ansøgningen som dokumentation. Resultatet sendes til den angivne mailadresse.   Excel-filen indeholder nedenstående oplysninger.: A: Påkrævet information B: Beskrivelse  C: Hvad skal kunden kontrollere? CPRnummer - - Navn - - Periode start - - Periode slut - - Ansættelsesforhold - - Månedsløn  Visma angiver månedsløn inkl. ATP og arbejdsgivers pensionsandel.  Kontrollér om den oplyste løn er retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt nyt beløb Beskæftigelsesgrad i timer Visma angiver normtid. For medarbejdere uden fast normtid oplyser Visma den gennemsnitlige arbejdstid på baggrund af de seneste 3 måneders arbejdstid.  Kontrollér om den oplyste arbejdstid er retvisende for kompensationsperioden. Hvis ikke, indsæt antal arbejdstimer Antal dage undtaget  Ferie og anden sygdom  registreres som fravær med korrekt fraværskode. Visma oplyser antallet af dage.  OBS: Det oplyste omfatter ikke evt. planlagt uddannelse eller dage, hvor medarbejderen er omfattet af anden offentlig ydelse Kontrollér om antallet af dage undtaget er korrekt. Indsæt evt. korrekt antal dage Når I har kontrolleret om data er korrekte, indsendes ansøgning via virk.dk . Se evt. vejledning samme sted. Du kan indberette igen på et senere tidspunkt, hvis det bliver nødvendigt (fx hvis flere medarbejdere hjemsendes eller perioden forlænges). 
Vis hele artiklen
31-03-2020 21:19
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 368 Visninger
Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma HR
Vis hele artiklen
25-03-2020 14:31 (Senest opdateret 05-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 2140 Visninger
Se her hvordan du tilføjer nye fraværskoder.
Vis hele artiklen
19-03-2020 12:31
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 798 Visninger
Vejledning til Firmabil modulet i Visma Løn og Visma HR.
Vis hele artiklen
10-03-2020 07:57 (Senest opdateret 03-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 675 Visninger
Denne vejledning beskriver funktionaliteten i menupunkterne Firma og Medarbejdere.
Vis hele artiklen
14-04-2020 16:06 (Senest opdateret 14-04-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1466 Visninger
I denne vejledning kan du læse om, hvordan du som administrator giver dine medarbejdere adgang til Visma HR.
Vis hele artiklen
02-11-2020 13:11
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 4082 Visninger
I den vedhæftede vejledning kan dine ledere læse om modulets mange funktioner og muligheder. Vejledningen er tilpasset ledererollen i Visma HRM Analytics. Du kan derfor med fordel give lederne adgang til vejledningen ved at tilføje et link til Visma HR dashboardets Nyttige Links.   Vejledningen vil løbende blive opdateret i forbindelse med, at vi tilføjer nye elementer.   God læselyst!
Vis hele artiklen
02-07-2019 11:48 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1051 Visninger
Læs om hvordan du kan naviger rundt i Visma HRM Analytics og bruger alle de nye muligheder og rapporter, som modulet indeholder. Guiden henvender sig til administratorer i systemet.
Vis hele artiklen
13-06-2019 16:53 (Senest opdateret 06-11-2019)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 3120 Visninger
Denne vejledning henvender sig til kunder, der selv skal implementere Visma HR eller Visma HR Basic.   I denne vejledning finder du introduktion og vejledning til brug i implementeringen af din Visma HR eller Visma HR Basic løsning, samt en introduktion til dine 2 timers supportmøde.   
Vis hele artiklen
21-02-2019 12:47 (Senest opdateret 09-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 867 Visninger
20-02-2019 14:12 (Senest opdateret 09-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 721 Visninger
Lad Vismas konsulenter hjælpe dig med at løse dine opgaver. Se oversigten over vores service- og konsulentydelser
Vis hele artiklen
11-06-2018 10:03 (Senest opdateret 05-02-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 644 Visninger
Har I dokumenter, der ikke skal slettes efter 5 års inaktivitet
Vis hele artiklen
22-05-2018 16:29 (Senest opdateret 09-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 585 Visninger
I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. In this instruction, you can find appendix for Visma Enterprise products.
Vis hele artiklen
02-05-2018 13:17 (Senest opdateret 04-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1066 Visninger
27-12-2017 08:44 (Senest opdateret 09-05-2019)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 601 Visninger
Det er muligt at give jeres medarbejdere adgang til Orkidé via det såkaldte leder-medarbejdermodul, så de kan registrere eget fravær og variable lønregistreringer, for eksempel KM-godtgørelse, overarbejde og diæter.
Vis hele artiklen
21-12-2017 09:44 (Senest opdateret 09-05-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2340 Visninger