Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn Finans

Sortér efter:
I Visma Løn er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Der findes en række standard formater til indlæsning af filer. PDF vejledninger er vedlagt på dansk og engelsk.
Vis hele artiklen
14-12-2017 14:55 (Senest opdateret 12-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 4831 Visninger
Udskydelse af A-skat og AM-bidrag Som en del af en ny inflationshjælpepakke har regeringen og et bredt politisk flertal aftalt likviditetshjælp til alle  virksomheder. Man vil derfor udskyde betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 henholdsvis 3½ måned og 6 måneder.   Betalingsfrister Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder Arbejdsgiver stamoplysninger står med Tilmelding i Visma Løn: Tilmelding = 13 Tilmelding = 14   Gældende Udskudt betaling Gældende Udskudt betaling Juni 10. juli 31. oktober 2023     Juli 10. august 12. februar 2024 31. juli 10. november 2023 August     31. august 29. februar 2024   Ændring af betalingsfrister i Visma Løn Du skal ændre datoen for betaling af A-skat og AM-bidrag i Visma Løn, inden du kører din lønkørsel for juni måned. Når du ændrer afregningstypen for A-skat, følger AM-bidraget automatisk med, og du skal derfor ikke ændre på AM-bidraget.   Ændring af A-skat/AM-bidrag for små og mellemstore virksomheder Vælg Opsætning og Afregningstype Angiv Afregningstype 8500 for A-skat for små og mellemstore virksomheder Klik på Find I højremenuen vælger du Afregningsperiode Find lønperioden Dobbeltklik på linjen Ret i feltet ’Betal.dato’ til f.eks. 31-10-2023 Klik på Gem Gentag fra punkt 5 til 8 for juli måned.   Ændring af A-skat/AM-bidrag for store virksomheder   Vælg Opsætning og Afregningstype Angiv Afregningstype 8505 for A-skat for store virksomheder Klik på Find I højremenuen vælger du Afregningsperiode Find lønperioden f.eks. Dobbeltklik på linjen: Ret i feltet ’Betal.dato’ til f.eks. 10-11-2023 Klik på Gem   Gentag fra punkt 5 for august måned.   Vejledning i PDF format kan hentes her.
Vis hele artiklen
13-03-2020 12:23 (Senest opdateret 31-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1182 Visninger
Ved brug af Visma Løn, skal der altid oprettes en Dataleverandøraftale (DL01) hos Mastercard Payment Services (tidl. Nets). Bemærk!!! Visma Løn kunder er selv dataleverandører. Primær cvr.nr. er den aftale der er indgået med Visma. Aftale oplysningerne kan ses i Visma Løn under Opsætning, Kundeforhold, Kundeforhold stamopl.   En dataleverandøraftale er den aftale, du indgår med Overførselsservice om udveksling af data. Der oprettes kun én dataleverandøraftale pr. kundeforhold, selv om der findes flere arbejdsgivere på kundeforholdet. Undtagelser kan forekomme, kontakt Visma. Endvidere skal der oprettes en aftale om Overførselsservice.  Overførselsservice bruges til overførsel af løn, ATP, A-skat, pension samt de øvrige udbetalinger i forbindelse med en lønkørsel.   Der skal oprettes en Overførselsservice aftale (OS) for hver arbejdsgiver. Den skal udfyldes med følgende oplysninger: Dataleverandør: Kundens primære CVR nr Data afsender: Den enkelte arbejdsgivers CVR nr   Ændrer du reg./kontonummer på en arbejdsgiver skal der oprettes en ny aftale om Overførselsservice. Det gælder også hvis du ændre CVR nummer eller hvis du ønsker at tage NemKonto i brug.   OBS: Hvis lønkørsel indeholder flere arbejdsgivere på samme kundeforhold og blot een af disse arbejdsgivere ikke har en gyldig OS aftale, så bliver hele lønkørsel afvist af Mastercard Payment Services.  Hvis du opretter en ny arbejdsgiver i et eksisterende kundeforhold, skal det ligeledes oprettes en ny aftale om Overførselsservice. I disse tilfælde skal der IKKE oprettes en ny Dataleverandøraftale, da den eksisterende Dataleverandøraftale anvendes.    Når Overførselsservice har gennemført en leverance dannes en overførselskvittering, der indeholder oplysning om hvordan Overførselsservice har behandlet den indsendte leverance.   Overførselskvitteringen leveres som en elektronisk kvitteringen til dataleverandøren.   Overførselskvittering findes her:  https://ft.pbs.dk HUSK! Du skal bruge en Nøglefil fra DanID.   Se vedhæftede vejledning for oprettelse af dataleverandør og overførselsservice.
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:48 (Senest opdateret 24-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2118 Visninger
I denne vejledning kan du læse om oprettelse, ændring og fratrædelse af medarbejdere i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
13-12-2017 10:32 (Senest opdateret 09-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1291 Visninger
I denne vejledning til pension og orlov, kan du få et samlet overblik over lønarter til håndtering af kapitalpension, alderspension, ratepension, nedsat arbejdstid m.m.
Vis hele artiklen
08-12-2017 21:51 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 2258 Visninger
Der findes i Visma Løn Finans forskellige muligheder for håndtering af omsorgsdage jf. overenskomst og lokalaftaler.
Vis hele artiklen
09-12-2017 14:35 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1835 Visninger
Introduktion til CPR-validering i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
16-04-2018 14:05 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 815 Visninger
Denne vejledning beskriver løsningen til Timebank og flekstid i Visma Løn Finans.
Vis hele artiklen
09-12-2017 15:36 (Senest opdateret 03-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1937 Visninger
Beregning af løn i forbindelse med fravær uden løn Visma Løn Finans kan hjælpe dig med administration af løn i forbindelse med orlov.   Ved orlov kan det være aktuelt, at lønberegningen ændres så der i den periode hvor der er registreret orlov kun beregnes løn på udvalgte lønarter eller slet ingen lønberegning   For at løse dette kan medarbejderens faste lønarter stoppes eller startes i perioden for et eventuelt fravær.   Beregning af dage i forbindelse med fravær  For alle ”FASTE” lønarter gælder, at de forholdsberegnes efter følgende regel: Antal løndage beregnes efter start og slutdato på den faste lønart. Hvis fraværsdato starter før eller slutter efter lønperiodens start og slutdato, benyttes lønperiodens datoer. Tilsvarende benyttes datoer fra medarbejderens ansættelsesfohold i forbindelse med tiltrædelse af fratrædelse, hvis disse starter eller slutter i perioden.   Registrering af fravær i tidligere lønperioder Registreres orlov til en lønperiode der har været anvendt, skal der afvikles efterregulering, for at inkludere fraværsdage i tiden før lønperioden. Se vejledning til Efterregulering.   Oprettelse af lønarter med løntræk Ved anvendelse af en fraværskode hvor der forventes lønstop, oprettes yderligere en fast lønart til løntræk Fast lønart 1006 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. dag. Satsen beregnes udfra månedsløn divideret med antal dage pr.måned iht. opsætning på stillingskategori. Fast lønart 1007 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag afhængig af opsætning på MDLØN. Sats pr. dag beregnes ud fra en faktor opsat på resultattabel FAKDAG. Fast lønart 1008 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. time afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. time. Lønarten beregner timer for en hel arbejdsdag. Fast lønart 1009 - Månedsløn træk Lønarten beregner en sats pr. dag på samme måde som lønart 1006 afhængig af opsætning på MDLØN. Opsætning på MDLØN viser hvilke personlige tillæg der vil indgå i satsen pr. dag. Ovennævnte lønarter skal oprettes med samme periode som fraværet. Lønarterne vil herefter beregne antal dage/timer afhængig af opsætning på stillingskategori.  Opsætning af beregninger. For at du kan få MultiLøn Erhverv til at beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.   Opsætning af beregninger. For at Visma Løn Finans kan beregne løn ud fra forskellige satser, skal der ske en opsætning i systemet.    Opsætning af fraværskoder / lønarter.   Lønarter med særlige beregninger: 1006, månedsløn, træk: månedsløn * antal dage beregnet efter løntrans start og slutdato i forhold til periodens dage. F.eks. løn * 10 (dage fra trans / 20 (dage i perioden).  1007, månedsløn, træk: Årsløn (løntrin, personlig) / 260 (faktor fra resultattabel) * antal dage beregnet efter løntrans start og slutdato. F.eks. 246000 / 260 * 10 (dage fra trans).  1008, månedsløn, træk: timesats (beregnet af alm. Årsløn / årstimer) * antal timer (beregnet som, dage fra trans * 7,4 eller 7,2 * arbejdstidsprocent eller hvis arbejdstidskalender, timerne fra denne) For den enkelte fraværskode kan følgende lønart startes eller stoppes:  
Vis hele artiklen
09-12-2017 12:32 (Senest opdateret 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1278 Visninger
Se hvordan du ændrer dispositionsdatoen for lønudbetaling i Visma Løn Finans.
Vis hele artiklen
08-12-2017 20:36 (Senest opdateret 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 807 Visninger
Vejledning til opsætning af kontoplan og bogføring i Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
11-12-2017 13:51 (Senest opdateret 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1656 Visninger
En vejledning til håndtering af ferie i Visma Løn Finans - jf. gammel ferielov. Der er oprettes en særskilt vejledning til ny ferielov pr. 1. september.
Vis hele artiklen
11-12-2017 14:45 (Senest opdateret 02-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 4345 Visninger