Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Rapportoversigt i PDF-format     Sådan danner du rapporter Rapporterne udskrives fra Visma Løn ved at: Åbne Visma Løn Vælge rapporter Vælge fra drop down-menuen   Afregning pr. betalingsdato Formål Rapporten anvendes som datoafregningsoversigt for afregning af feriepenge. Format Excel/csv Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer & Startdato   Afregning pr. dispositionsdato Formål Rapporten anvendes som datoafregningsoversigt med totaler pr. bestillingsdato, samt subtotaler pr. betalingsmodtager (Løn, Pension, SKAT, Barsel, ATP). Format Html Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer & Startdato   Afstemningsliste (eIndkomst)  Formål   Rapporten anvendes til afstemning af valgte periodes lønkørsel med eIndkomst. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Afstemningsliste eIndkomst (år til dato) Formål   Rapporten anvendes til at afstemme årets lønkørsler med eIndkomst. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer & Periode   Afstemningsliste (lønperioden) Formål   Rapporten anvendes til at afstemme saldototaler for den valgte lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Afstemningsliste (år til dato) Formål  Rapporten anvendes som oversigt af saldototaler fordelt på arbejdsgivernummer samt stillingskategorier. Format   Html Indtastning før dannelse   Periode + eventuelt Arbejdsgivernummer   Afvigelsesliste udvidet *Kræver abonnement og opsætning for at blive vist*   Anciennitetskort Formål Rapporten anvendes som oversigt over den pågældende lønkørsels fratrædende medarbejdere og dertilhørende information om ansættelse, fratrædelse og ferieoptjening. Format Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Anmærkningsliste Formål Rapporten anvendes som oversigt over eventuelle anmærkninger ifm. lønkørslen. Format Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer   Arbejdsgiverstamkort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over virksomhedens aktive services samt aktive, automatiske rapportbestillinger fordelt pr. arbejdsgiverforhold. Format  Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer og Kun ændrede kort: JA/NEJ   Bogføringsbilag Formål Rapporten anvendes til at afstemme lønkørselens debet/kredit saldi. Indeholder ligeledes finanskontonumre over periodens lønposteringer. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Bogføringsbilag med spec. Formål   Rapporten anvendes til at afstemme lønkørselens debet/kredit saldi, ydermere indeholder rapporten specificerede detaljer på medarbejderniveau over periodens lønposteringer. Format Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Bogføringsbilag med spec. (år til dato) Formål  Rapporten anvendes til at afstemme lønkørslens debet/kredit saldi år til dato, ydermere indeholder rapporten specificerede detaljer på medarbejderniveau over periodens lønposteringer. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer + periode   Ferieafregningsliste Formål Rapporten anvendes som oversigt over ferieafregning efter den gamle ferielov. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   NYF Ferieafregningsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over ferieafregning efter den nye ferielov. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Ferienulstilling Formål   Rapporten anvendes som oversigt over nulstillede ferie- og feriefridage. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Ferieregnskab Formål   Rapporten anvendes som oversigt over restferie fra den gamle ferielovsperiode. Format Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer, Sortering: Aflønningsform/Afdeling & Datafil output: JA/NEJ   NY Ferielov FerieRegnskab Formål  Rapporten anvendes som saldooversigt på medarbejderens opsparede og afholdte ferie samt ferietillæg. Format Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer, Sortering: Aflønningsform/Afdeling & Datafil output: JA/NEJ   Fradragsliste Formål   Rapporten anvendes som saldooversigt for fradragssaldi i den pågældende lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Fradragsliste med overførsler Formål   Rapporten anvendes som oversigt over fradrag med overførsler. Format   Html Indtastning før dannelse  Kørselsordre & eventuelt Arbejdsgivernummer   Kvitt. På indlæste (modtaget) eSkattekort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over rekvirerede eSkattekort på medarbejdere. Format   Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer & Periode: Fra/Til   Lønsedler Formål   Rapporten anvendes som udskrift af den valgte periodes lønsedler. Format   Html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Selektionsnr., Arbejdsgivernr., Medarbejdernr. & Slet arb.tekst til lønseddel: JA/NEJ   Medarbejdere til gode (år til dato)  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderes saldi på månedlige, løbende optjeninger (Afspadsering, Fritvalgskonto, Feriefri, Omsorgsdage og Aftalefri). Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer Datafil output: JA/NEJ   Medarbejdere uden eSkattekort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere, som ikke har et skattekort. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer Datafil output: JA/NEJ   Medarbejderoversigt Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderen personlige månedsløn eller personlige timeløn. Format Excel/csv Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer, afdelingsnummer, Udbetalingsstednr. & Gyldig pr.   Medarbejderstamkort Formål  Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere inkl. oplysninger om adresse CPR, ansættelsesoplysninger/-dato, skattekorts-info samt bankkonto. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, medarbejdernummer, Kun ændrede kort: JA/NEJ & Datafil output: JA/NEJ   Overførselsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af løn, pension, ATP, AMBI, A-SKAT og Barsel fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Ny Overførselsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af ferieafregning fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Overførselstotal Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af samtlige afregninger fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Overtid pr. afdeling Formål   Rapporten anvendes som oversigt over overtidstimer på samtlige medarbejdere fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Personalegode – ej udbetalte Formål   Rapporten anvendes som oversigt over saldi af månedens personalegoder samt totalsaldo år til dato. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Personlige satser Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderens samtlige personlige satser (timeløn, tillæg mv.). Format  Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, medarbejdernummer & Gyldig pr.   Reg. Fraværsoplysninger Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdernes fravær. Udskrives som   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Medarbejdernummer, Fraværskode & Inkludér anvendt fravær: JA/NEJ   Reg. Lønoplysninger Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderens faste, variable og personlige lønsatser. Du kan få et overblik på enkelte lønarter, udvalgte medarbejdere eller arbejdsgivere. Format  Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Medarbejdernummer, Lønart & Gyldig pr.   Revisionsrapport Formål   Rapporten anvendes som ”sladrehank” til visning af indlæst og manuelt indtastet løndata. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Dato fra/til + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   SH-opsparingsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over Søgnehelligdage saldi. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Syge-/fraværsliste  Formål Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdernes samlede, registrerede fravær. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Tilmeldte medarbejdere til eBoks Formål Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere som er tilmeldt e-Boks. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Gyldig pr., Incl. Fratrådte & Datafil output: JA/NEJ   Udbetaling befordringsgodtgørelse  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over udbetalt befordring. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Ændringsliste  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over ændringer i tabeller med nye værdier eller datoer. Format   Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer   Omkørsel af bogføring Formål   Rapporten anvendes som oversigt over bevægelser ifm. en omkørsel af en lønkørsel. Ved kørsel af denne rapport foretages en omkørsel af bogføring. Dertil viser den også resultatet af omkørslen. Format Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer
Vis hele artiklen
10-06-2022 10:18 (Senest opdateret 10-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 ros
 • 805 Visninger
Sådan tilmeldes rapporter til lønkørslen  Husk, du kan tilvælge tre valgfrie rapporter.   I Arbejdsgiver stamoplysninger tilgås højre-menuen/drop-down og her vælges Rapportbestilling.  I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige eller obligatoriske. Hvis man ønsker at tilmelde en frivillig rapport, så dobbeltklikkes der blot på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt fra’ rettes til fx 01-10-2020. Husk at trykke Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Anciennitetskort’ blive dannet i kørsler efter d. 1. oktober 2020. Rapporten vil derfor kunne tilgås via Udskrifter fra lønkørsel. Er rapporten ikke tilmeldt i Rapportbestillinger, kan den ALTID dannes manuelt via Rapporter (se næste side).   Sådan dannes rapporter manuelt efter endt lønkørsel   Man danner en rapport via 'Rapporter' og 'Rapporter'. I højre-menuen/drop-down vælges fx  ’Ferieregnskab’. Herefter skriver man kørselsordre fx ’12010’. Til sidst trykker man OK, og rapporten dannes i 'Vis job'.    
Vis hele artiklen
30-09-2020 15:40 (Senest opdateret 01-10-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1555 Visninger
Vejledning til afmelding af rapporter i forbindelse med lønkørsel   I Arbejdsgiver stamoplysninger tilgås højre-menuen/drop-down og her vælges Rapportbestilling.   I Rapportbestilling kan man i kolonnen ’Bestilling’ se de rapporter, der er frivillige eller obligatoriske.      Hvis man ønsker at stoppe en frivillig rapport, så dobbeltklikkes der blot på linjen for rapporten, og datoen i ’Bestilt til’ rettes til fx 30-06-2020.           Husk at trykke Gem efter datoen er rettet. I eksemplet her vil rapporten ’Bogføringsbilag med spec. Regneark’ ikke længere blive dannet efter d. 30. juni 2020. Rapporten vil derfor ikke kunne tilgås via Udskrifter fra lønkørsel, men vil ALTID kunne dannes manuelt via Rapporter (se næste side).       Sådan dannes rapporter manuelt   Man danner en rapport via Rapporter og Rapporter. I højre-menuen/drop-down vælges fx ’Bogføringsbilag med spec.’. Herefter skriver man kørselsordre fx ’12007’ og evt. vælger en Arbejdsgiver, man vil køre for – i dette tilfælde Arbejdsgiver 1. Til sidst trykker man OK og rapporten dannes i Vis job.      
Vis hele artiklen
25-08-2020 11:42
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 806 Visninger
Læs vejledningen til rapportmodulet i Visma Løn her.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:13 (Senest opdateret 31-03-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1357 Visninger
Vejledning HTML rapporter til Excel HTML rapporter til Excel Har du en rapport i MultiLøn Erhverv, som kun findes i html format, kan du importerer den til Excel, på følgende måde.   Vælg menupunkterne   Lønadministration   og   Udskrifter fra lønkørsel Find rapporten i oversigten, f.eks. Overførselslisten Marker rapporten Klik på Klik på ’ Hent aktuel’ Dobbelt klik på mappen der kommer frem Træk filen over i en mappe på din computer Åben programmet Excel Klik på fanen ’Data’ I området ’Hent eksterne data’ / ’Get External Data’, klik på ikonet ’Fra tekst’/’From text’ 11.Find den mappe, hvor du på computeren gemte din fil i punkt 7 12.I filtype skal du lige huske at vælge ’Alle filer (*.*)’ 13. Marker filen og klik på ’Åbn’ / ’Import’ 14. Nu vil der komme en skærmbillede frem ’Guiden tekstimport’ 15. Vælg ’Næste’ / ’Next’     Kontroller at kolonnerne er rigtige. Hvis man vil have det delt op anderledes, kan man rykke på pilene, eller dobbeltklikke på dem for at slette Vælg ’Næste’ / ’Next’ Klik på ’Udfør’ / ’Finish’. Får du nedenstående vindue, kan du vælge hvilken celle importen skal starte i, klik derefter OK. 19. Nu har du rapporten i Excel.
Vis hele artiklen
15-12-2017 10:56 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1243 Visninger