Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Rapportoversigt i PDF-format     Sådan danner du rapporter Rapporterne udskrives fra Visma Løn ved at: Åbne Visma Løn Vælge rapporter Vælge fra drop down-menuen   Afregning pr. betalingsdato Formål Rapporten anvendes som datoafregningsoversigt for afregning af feriepenge. Format Excel/csv Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer & Startdato   Afregning pr. dispositionsdato Formål Rapporten anvendes som datoafregningsoversigt med totaler pr. bestillingsdato, samt subtotaler pr. betalingsmodtager (Løn, Pension, SKAT, Barsel, ATP). Format Html Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer & Startdato   Afstemningsliste (eIndkomst)  Formål   Rapporten anvendes til afstemning af valgte periodes lønkørsel med eIndkomst. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Afstemningsliste eIndkomst (år til dato) Formål   Rapporten anvendes til at afstemme årets lønkørsler med eIndkomst. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer & Periode   Afstemningsliste (lønperioden) Formål   Rapporten anvendes til at afstemme saldototaler for den valgte lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Afstemningsliste (år til dato) Formål  Rapporten anvendes som oversigt af saldototaler fordelt på arbejdsgivernummer samt stillingskategorier. Format   Html Indtastning før dannelse   Periode + eventuelt Arbejdsgivernummer   Afvigelsesliste udvidet *Kræver abonnement og opsætning for at blive vist*   Anciennitetskort Formål Rapporten anvendes som oversigt over den pågældende lønkørsels fratrædende medarbejdere og dertilhørende information om ansættelse, fratrædelse og ferieoptjening. Format Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Anmærkningsliste Formål Rapporten anvendes som oversigt over eventuelle anmærkninger ifm. lønkørslen. Format Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer   Arbejdsgiverstamkort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over virksomhedens aktive services samt aktive, automatiske rapportbestillinger fordelt pr. arbejdsgiverforhold. Format  Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer og Kun ændrede kort: JA/NEJ   Bogføringsbilag Formål Rapporten anvendes til at afstemme lønkørselens debet/kredit saldi. Indeholder ligeledes finanskontonumre over periodens lønposteringer. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Bogføringsbilag med spec. Formål   Rapporten anvendes til at afstemme lønkørselens debet/kredit saldi, ydermere indeholder rapporten specificerede detaljer på medarbejderniveau over periodens lønposteringer. Format Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Bogføringsbilag med spec. (år til dato) Formål  Rapporten anvendes til at afstemme lønkørslens debet/kredit saldi år til dato, ydermere indeholder rapporten specificerede detaljer på medarbejderniveau over periodens lønposteringer. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer + periode   Ferieafregningsliste Formål Rapporten anvendes som oversigt over ferieafregning efter den gamle ferielov. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   NYF Ferieafregningsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over ferieafregning efter den nye ferielov. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Ferienulstilling Formål   Rapporten anvendes som oversigt over nulstillede ferie- og feriefridage. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Ferieregnskab Formål   Rapporten anvendes som oversigt over restferie fra den gamle ferielovsperiode. Format Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer, Sortering: Aflønningsform/Afdeling & Datafil output: JA/NEJ   NY Ferielov FerieRegnskab Formål  Rapporten anvendes som saldooversigt på medarbejderens opsparede og afholdte ferie samt ferietillæg. Format Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer, Sortering: Aflønningsform/Afdeling & Datafil output: JA/NEJ   Fradragsliste Formål   Rapporten anvendes som saldooversigt for fradragssaldi i den pågældende lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Fradragsliste med overførsler Formål   Rapporten anvendes som oversigt over fradrag med overførsler. Format   Html Indtastning før dannelse  Kørselsordre & eventuelt Arbejdsgivernummer   Kvitt. På indlæste (modtaget) eSkattekort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over rekvirerede eSkattekort på medarbejdere. Format   Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer & Periode: Fra/Til   Lønsedler Formål   Rapporten anvendes som udskrift af den valgte periodes lønsedler. Format   Html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Selektionsnr., Arbejdsgivernr., Medarbejdernr. & Slet arb.tekst til lønseddel: JA/NEJ   Medarbejdere til gode (år til dato)  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderes saldi på månedlige, løbende optjeninger (Afspadsering, Fritvalgskonto, Feriefri, Omsorgsdage og Aftalefri). Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer Datafil output: JA/NEJ   Medarbejdere uden eSkattekort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere, som ikke har et skattekort. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer Datafil output: JA/NEJ   Medarbejderoversigt Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderen personlige månedsløn eller personlige timeløn. Format Excel/csv Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer, afdelingsnummer, Udbetalingsstednr. & Gyldig pr.   Medarbejderstamkort Formål  Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere inkl. oplysninger om adresse CPR, ansættelsesoplysninger/-dato, skattekorts-info samt bankkonto. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, medarbejdernummer, Kun ændrede kort: JA/NEJ & Datafil output: JA/NEJ   Overførselsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af løn, pension, ATP, AMBI, A-SKAT og Barsel fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Ny Overførselsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af ferieafregning fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Overførselstotal Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af samtlige afregninger fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Overtid pr. afdeling Formål   Rapporten anvendes som oversigt over overtidstimer på samtlige medarbejdere fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Personalegode – ej udbetalte Formål   Rapporten anvendes som oversigt over saldi af månedens personalegoder samt totalsaldo år til dato. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Personlige satser Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderens samtlige personlige satser (timeløn, tillæg mv.). Format  Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, medarbejdernummer & Gyldig pr.   Reg. Fraværsoplysninger Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdernes fravær. Udskrives som   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Medarbejdernummer, Fraværskode & Inkludér anvendt fravær: JA/NEJ   Reg. Lønoplysninger Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderens faste, variable og personlige lønsatser. Du kan få et overblik på enkelte lønarter, udvalgte medarbejdere eller arbejdsgivere. Format  Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Medarbejdernummer, Lønart & Gyldig pr.   Revisionsrapport Formål   Rapporten anvendes som ”sladrehank” til visning af indlæst og manuelt indtastet løndata. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Dato fra/til + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   SH-opsparingsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over Søgnehelligdage saldi. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Syge-/fraværsliste  Formål Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdernes samlede, registrerede fravær. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Tilmeldte medarbejdere til eBoks Formål Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere som er tilmeldt e-Boks. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Gyldig pr., Incl. Fratrådte & Datafil output: JA/NEJ   Udbetaling befordringsgodtgørelse  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over udbetalt befordring. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Ændringsliste  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over ændringer i tabeller med nye værdier eller datoer. Format   Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer   Omkørsel af bogføring Formål   Rapporten anvendes som oversigt over bevægelser ifm. en omkørsel af en lønkørsel. Ved kørsel af denne rapport foretages en omkørsel af bogføring. Dertil viser den også resultatet af omkørslen. Format Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer
Vis hele artiklen
10-06-2022 10:18 (Senest opdateret 10-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 ros
 • 602 Visninger
Pdf vejledning   I Visma Løn er der mulighed for genvejstaster og her vil du kunne se, hvilke der er og hvordan de anvendes. Ens for dem alle er at de åbner et menupunkt i Hovedmenuen til venstre – derefter kan du navigere i undermenuerne med ↓ og ↑ - når du står på det menupunkt du gerne vil vælge, så klik på Enter   Beskrivelse Genvej Forklaring Arbejdsgiver Alt + A Åbner menupunktet Arbejdsgiver i hovedmenuen, hvor du finder al information om den eller de arbejdsgivere der er Medarbejder Alt + M Åbner menupunktet Medarbejder i hovedmenuen – her vises undermenuer til registrering af stamdata og løndele mm. Lønadministration Alt + L Åbner menupunktet Lønadministration i hovedmenuen – her vises undermenuer, som omhandler lønkørsler, decentrale indlæsninger, samt visning af f.eks. lønsedler for en periode på én enkelt medarbejder Rapporter Alt + T Åbner menupunktet Rapporter i hovedmenuen – her findes der standardrapporter eller du kan anvende tilkøbt rapportmodul, samt visning af jobs der er kørt i systemet under Vis job Opsætning Alt + S Åbner menupunktet Opsætning i hovedmenuen – her vises undermenuer, hvor du bl.a. kan se Stillingskategorier, resultattabeller, kontoplan mm. Visma Løn Alt + I Åbner menupunktet Visma i hovedmenuen – her finder du Kontakt os og kan se, hvordan du kommer i kontakt med os Højremenu Alt + E Kan anvendes når du står i en undermenu og der er yderligere valgmuligheder i højre side i en dropdown menu. Når du står i højremenuen, vælg med pilene, menupunktet du ønsker at se, tryk herefter på Enter for at vælge Et niveau tilbage Esc Ønsker du at gå et skridt tilbage eller annullere en proces – tryk på Esc og ved flere tryk på Esc kommer du til hovedmenuen Ny Alt + N Anvendes når du er i en undermenu og ønsker at oprette f.eks. en ny medarbejder eller en ny lønart, fraværskode Kopier Ctrl + C Kopierer den tekst eller de tal du har markeret enten i Visma Løn eller andet program, hvorfra du skal bruge data til at sætte ind i Visma Løn Indsæt Ctrl + V Indsætter det du har kopieret sidst med kopi funktionen (Ctrl + C) Fortryd Ctrl + Z Fortryder du din sidste handling – kan gøres flere gange i træk, hvis der er foretaget flere rettelser i træk uden at gemme i processen Ny periode Alt + P Anvendes når du står i menuen Ansættelsesforhold, Resultattabel eller Kontoplan og skal oprette en ny periode Gem Alt + G Anvendes til at gemme eller starte en funktion/rapport Ok Alt + O Anvendes til at gemme eller starte en funktion/rapport Slet Alt + X Anvendes til sletning af f.eks. lønart, fravær eller resultattrin Søg Alt + Q Anvendes når du i en undermenu ønsker at søge en medarbejder frem, hvor muligheden Søg er tilgængelig Søg i oversigt Ctrl + F Søgning af specifik data – enten i systemet, i en oversigt, i lønsedler eller f.eks. kontoplan/linier Hjælp Alt + J Anvendes til at få hjælp til skærmbillede eller felter, så kommer en beskrivelse op i et pop up vindue Frem Page Down Anvendes, hvis du skal bladre frem og tilbage på medarbejderne eller f.eks. under Vis job i datoerne Tilbage Page Up Anvendes, hvis du skal bladre frem og tilbage på medarbejderne eller f.eks. under Vis job i datoerne Første forekomst Ctrl + Home Fører dig til f.eks. første medarbejder under Ansættelsesforhold Sidste forekomst Ctrl + End Fører dig til f.eks. sidste medarbejder under Ansættelsesforhold  
Vis hele artiklen
11-03-2022 08:38 (Senest opdateret 11-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 586 Visninger
Dette værktøj er en hjælp til at opdatere medarbejdernes adresser på en nem måde ved at indlæse og opdatere alle medarbejderes adresseoplysninger på én gang.
Vis hele artiklen
22-11-2021 13:50 (Senest opdateret 22-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 936 Visninger
Vejledning log på Visma Løn 1.    Log på Visma Løn Når du skal arbejde i Visma Løn, skal du logge på en sikker forbindelse. Åben en Internet browser f.eks. Google Chrome Angiv url: community.visma.com Klik på firkanten med de 9 små firkanter i, på den blå bjælke. Klik på Find områder Vælg Visma Løn Gå i højre menuen under Relevante links og vælg Log på Visma løn Her vil du blive bedt om, at angive CVR-nummer og brugernavn (har du tidligere bedt om at systemet skal huske det, står det der i forvejen) Angiv din adgangskode Du vil modtage en engangskode retur, enten via mail eller som sms. Du skal skrive koden i feltet Engangskode Klik på Log in og du er nu logget på Visma Løn. OBS!! Gem evt. adressen som en genvej til systemet.
Vis hele artiklen
19-01-2021 15:03 (Senest opdateret 19-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 978 Visninger