Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Pdf Vejledning   1.    Indledning Denne vejledning indeholder de lønarter, du skal anvende til bogføring i forbindelse med den nye ferielov. Hvert afsnit har en overskrift, der fortæller i hvilken forbindelse bogføringslønarten bliver brugt. Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem   Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem   1.     Hensættelse af feriepenge - ferie med løn Det er muligt at bogføre opsparede feriepenge på funktionærer. Det vil være 12,5% af den ferieberettigede løn, der bliver bogført. Ved afholdelse af ferie nedskrives hensættelsen med værdien af en feriedag. Det er vigtigt at bogføringen bliver sat korrekt op, så den altid vil afspejle, hvad der er af udestående feriepenge. Hensættelsen vil kunne afstemmes til ferieregnskabet. Ønskes denne mulig udnyttet skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: 4703 – feriepenge optjent, ferie med løn – oprettes i debet i resultatopgørelsen og i kredit i balancen. Til nedskrivning af hensættelsen når der afholdes ferie bruges disse lønarter, alt efter om der afholdes ferie i dage eller i timer: 4911 – feriepenge vedr afholdte dage – oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. 4914 – feriepenge vedr. afholdte timer - oprettes i kredit i resultatopgørelsen og i debet i balancen. Ved udbetaling af 5. ferieuge med lønart 4760 og 4762 (dage) eller 4761 og 4763 (timer)  skal følgende lønart oprettes i din kontoplan: 44764 - udbetaling af 5. ferieuge – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen I forbindelse med fratrædelser skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan: FerieKonto indeværende år: 4966 (4962 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4967 – AM-bidrag af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4968 – A-skat af feriepenge – oprettes i kredit på balancen 4969 – Nettoferiepenge – oprettes i kredit på balancen Feriekonto tidligere år: 4971 (4963 ved ferie i timer) – Bruttoferiepenge SÅ – oprettes i debet på balancen (for at nedskrive hensættelsen) 4972 – AM-bidrag af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4973 – A-skat af feriepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen 4974 – Nettoferiepenge SÅ – oprettes i kredit på balancen Kontant udbetaling af overført ferie: 44922 – Udbetaling af overført ferie ved fratrædelse – oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen   2.    Løbende beregning af feriepenge Bogføring af løbende beregning af optjente feriepenge skal følgende lønarter oprettes i din kontoplan. Du skal kun oprette de lønarter, for den ferieudbyder du har: 4708 - Feriepenge optjent Feriekort - oprettes i både debet og kredit på din kontoplan. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 4706 - Feriepenge optjent Feriekasse - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge Feriekasse - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge Feriekasse - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390 4705 - Feriepenge optjent FerieKonto - oprettes i debet. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8299 8325 - AM-bidrag af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 8356 - A-Skat af Feriepenge FerieKonto - oprettes i kredit 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390.   3.    Fri egen regning En medarbejder der holder ferie, som ikke er optjent og dermed bliver trukket i løn. Her skal du oprette følgende lønart i din kontoplan, alt efter hvilken værdi du har oprettet på din resultattabel ‘FEEGEN’ 4871 - Fri egen regning, dage 4,8%. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 0 4872 - Fri egen regning, timer. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 1 4873 - Fri egen regning, 1/260. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 4254. Resultattabel ’FEEGEN’ = blank eller 2   Lønarterne krediteres resultatopgørelsen/driften.     Ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere Arbejdsgiver. Ferie der afholdes, styres således, som skal oprettes i kontoplan: 4866 - Ferietræk tidliger arb.giver dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4867 - Ferietræk tidliger arb.giver timer, bogføres i kredit på resultatopgørelsen   4.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge  bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4962 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 5.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, som skal afregnes til FerieKonto, skal have følgende lønarter bogført: FerieKonto 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4969 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4974 - Nettoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen   Feriekort 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4986 - Bruttoferiepenge bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4987 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i kredit på balancen FerieKasse 4966 - Bruttoferiepenge bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af feriepenge bogføres i kredit på balancen 4980 - Nettoferiepenge bogføres i kredit på balancen   6.    Fratrædelse af ferie i timer - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i timer, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4962 - Bruttoferiepenge, skal bogføres i debet på balancen, f.eks. på finanskontoen for skyldige hensatte feriepenge 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4963 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen    7.    Fratrædelse af ferie i dage - Ferie med løn - Kontant En medarbejder der fratræder og som har optjent ferie med løn i dage, der skal have feriepengene kontant udbetalt, skal have følgende lønarter bogført: 4966 - Bruttoferiepenge skal bogføres i debet på resultatopgørelsen, f.eks. på finanskontoen for fratrådte medarbejdere 4967 - AM-bidrag af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen 4968 - A-skat af udbetalte feriepenge, bogføres i kredit på balancen Feriepenge for tidligere ferieår, der følgende lønarter oprettes i kontoplanen: 4971 - Bruttoferiepenge SÅ bogføres i debet på resultatopgørelsen 4972 - AM-bidrag af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen 4973 - A-skat af feriepenge SÅ bogføres i kredit på balancen  8.  Bogføring af difference ved fratrædelser Bogføring ved fratrædelse sker på de samme lønarter som hidtil, så der skal ikke opsættes nye lønarter i kontoplanen. Undtagelse: Hvis der løbende hensættes feriepenge på medarbejdere der har ferie med løn.  I overgangsperioden indtil alt kører på gennemsnitsberegning, skal der oprettes 3 nye lønarter, for at sikre udligning af eventuelle differencer, hvis der løbende hensættes til feriepengeforpligtelsen. Lønart 44925 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år 0’ (indeværende år) Lønart 44921 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -1’ (sidste år) Lønart 44926 ‘Diff bogf Gl-Ny metode år -2’ (forrige år)   Lønarterne bogfører differencen mellem gl. og ny beregningsmetode.   Lønarterne oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Kopiér f.eks. lønart 4703. 9.    Feriepengedifferenceberegning For medarbejdere som optjener ferie med løn, og som går op eller ned i tid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet. Bogføring af det beløb medarbejderen bliver trukket for i løn, eller får mere udbetalt, skal bogføres på følgende lønart: 4923 - Feriepengedifferenceberegning, bogføres i debet på resultatopgørelsen 14051 – Løn feriedage ændret tid jf. gammel ferielov 14030 - Løn overført ferie ændret tid jf. gammel ferielov   10.    Ferie på forskud timer Hensættelse af ferie på forskud i timer, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4954 - Forskudsferie afholdte timer, skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen. 4952 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 11. Ferie på forskud dage Hensættelse af ferie på forskud i dage, kan bogføres i din kontoplan på følgende lønarter: 4953 - Forskudsferie afholdte dage, bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med de optjente feriepenge, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 12. Ferie på forskud, løbende beregning af feriepenge Medarbejdere der har løbende beregning af feriepenge, kan få tildelt forskudsferie. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse. Det kan bogføres på følgende lønarter: Feriekort 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning. Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 44767 - Tildel Forskudsferie Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen (Konti vedr. optjening af feriepenge)   FerieKonto 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjent feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning, skal bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4930 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit. Lønarten vises på lønsedlen som lønart 8390   Feriekasse 4951 - Optjente feriepenge for perioden, modregnet i anvendt forskudsferie. Denne lønart anvendes kun, hvis du har løbende hensættelse af feriepenge. Skal bogføres i kredit på resultatopgørelsen og debet på balancen. 4958 - Forskudsferiepenge modregnet med optjente feriepenge for perioden. Bogføres i debet på resultatopgørelsen og kredit på balancen 4945 - Feriepenge modregning, nedskrivning af gæld med optjente feriepenge i perioden. Bogføres i kredit på balancen (Konto vedr. optjening af feriepenge) 4767 - Tildel Forskudsferie løbende beregning.Bogføres i kredit på resultatopgørelse (konto vedr. ferie på forskud), debet på balancen (konto vedr. ferie på forskud) og debet på resultatopgørelsen (konto vedr. optjening af feriepenge) 8325 - AM-bidrag af Feriepeng - oprettes i kredit. 8356 - A-Skat af Feriepenge - oprettes i kredit. 4934 - Nettoferiepenge FerieKonto - oprettes i kredit på balancen.   13. Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, som bliver trukket på en af de variable lønart 4696 eller 4797, skal sættes op i kontoplanen på følgende måde lønart: 4796 - TBF. forskudsferie dage Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4797 - TBF. forskudsferie timer Debet i  resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Der sker modregning i lønnen på ny lønart “44956 - Modregnet forskudsferie”, hvis medarbejder har afholdt for meget forskudsferie, og der ikke har kunne ske fuld modregning i den almindelige feriepengeberegning. Vises på lønsedlen som lønart 4956.   lønart 44956 Modregnet forskudsferie skal oprettes i kredit i kontoplanen   14. Udbetaling af feriepenge fra feriekort For medarbejdere der har anmodet om at få udbetalt feriepenge fra arbejdsgiver på deres feriekort, skal det udbetalte feriepengebeløb bogføres på følgende lønarter: 4790 - Anmodet Feriekort udbetaling, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4793 – Feriekort udbetaling sidste år, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4794 - Feriekort udbetaling indv. År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 4795 - Feriekort udbetaling forrig År, skal bogføres i debet på resultatopgørelsen 8326 - AM-bidrag feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen 8357 - A-skat feriepenge Feriekort, skal bogføres i kredit på balancen   15. Udbetaling af feriehindring i dage kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40110. 40112 - Udbetalte dage/feriepenge. Bogføres i debet.   16. Udbetaling af feriehindring i timer kontant Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40111. 40113 - Udbetalte timer/feriepenge. Bogføres i debet. 17. Udbetaling af 5. ferieuge Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4760 eller 4762 til ferie i dage: 44760 - Udbetalte Feriedage. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4761 eller 4763 til ferie i timer: 44761 - Udbetalte ferietimer. Bogføres i debet.   Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764.   18. Korrektion af restferie fra ny ferielov Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 40105, 40115, 40118 eller 40108 44763 – Bogføring af korrektion på udbetalt feriepenge, -dage og -timer. Oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance. 19. Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Overstyres beregningen af feriepenge og feriedage i Visma Løn på nedenstående lønarter, skal disse lønarter bogføres i debet på kontoplanen: 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år.    20. Udbetaling af overført ferie (ny ferielov) ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du fratræder en medabejder der får kontakt udbetaling af overført ferie. 4922 Udbetal Overført Ferie. Oprettes i debet 44922 Bogføring 4922. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44923 Bogføring 4922. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44922 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse.                               Ferie i timer 4905 Udbetal overførtf.timer(fratr). Oprettes i debet, udbetalt overført ferie 44908 Bogføring 4905. Oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. sidste års feriepengehensættelse. NYT 44909 Bogføring 4905. Oprettes i debet på balance og kredit på resultatopgørelse. Kopiér f.eks. lønart 44908 for at bogføre evt. forrige års feriepengehensættelse. 21. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Ferieår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lovgrundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   Dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i ferieåret 1.9.XX-31.8.XX. 21.1. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4605 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, lovgrundlag (ikrafttrædelses kode E) 4611 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb., skal oprettes i debet. 21.3. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår to gange årligt, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode T) 4606 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet. 21.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår, OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode E) 4608 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb., skal oprettes i debet på balancen   21.5. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4786 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4782 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.7. Udbetaling af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4785. 4787 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet.   21.8. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4780. 4781 -Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet.   21.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4627. 4627 - Eks. ferietillæg lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   21.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4626. 4626 - Eks. ferietillæg OK-grundlag udb. fr., skal oprettes i debet.   22. Ferietillæg/Ekstra ferietillæg - Kalenderår Ferietillæg og Ekstra ferietillæg kan opspares efter kalenderår eller ferieår. Der findes også to grundlag ferietillægget kan beregnes af: Lov-grundlag, det vil sige at den ferieberettigede nedskrives med afholdt ferie OK-grundlag, den ferieberettigede løn nedskrives IKKE med afholdt ferie.   Vær særlig opmærksom på du vælger de korrekte lønarter til bogføringsopsætningen.   I dette afsnit handler det om ferietillægget der opspares i kalenderår 1.1.XX-31.12.XX. 22.1. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4620 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.2. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår, lovgrundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4625 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.3. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4621 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.4. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag (Ikrafttrædelseskode U) 4623 - Ekstra ferietillæg OK-grl. udb, skal oprettes i debet på balancen   22.5. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4771 - Ferietillæg ekstra lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.6. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4770. 4772 - Ferietillæg ekstra OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.7. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4777 - Ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.8. Udbetaling af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag manuelt Denne bogføringslønart udløses når du anvender den variable lønart 4775. 4776 - Ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet på balancen   22.9. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4629. 4641 - Eks. ferietillæg indv. år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen 4642 - Eks. ferietillæg sidste år lovgrundlag udb. fr., skal oprettes i debet på balancen   22.10. Udbetaling af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag ved fratrædelse Denne bogføringslønart udløses når du anvender stillingskategorilønart 4628. 4636 - Eks. ferietillæg indv. år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen 4637 - Eks. ferietillæg sidste år OK-grundlag udb. fr.  i debet på balancen   23. Pro rata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg Løbende udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i ferieåret, skal bogføres på følgende lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag, i debet på balancen 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag, i debet på balancen 4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag, i debet på balancen 24. Hensættelse af ferie Husk at når du bogfør hensættelse af feriepenge eller ferietillæg, er det vigtigt at du får modposteret hensættelsen i forbindelse med udbetaling, fratrædelse eller afholdelse af ferie/ferietillæg. 24.1. Hensættelse af feriepenge efter regnskabslovens konkrete metode Efter ny ferielov er indført er der kommet en regnskabsmæssig konsekvens og en ny mulighed for hensættelse af feriepenge i Visma Løn. Det betyder at du kan hensætte efter den konkrete/faktiske metode. Denne metode omfatter kun de medarbejdere som har ferie med løn. Grundlag: AM-grundlag (felt 13) + pension arbejdsgiver (felt 148) + ATP (felt 46) + pension lønmodtager felt 147 -/+ lønartstype 7500 (i denne lønartstype er oprettet lønarterne for Bonus, som er variable med et minus) Summen af grundlaget divideres med medarbejderens normtid for at finde timelønnen.   Ferie i dage: Derefter skal der udregnes en dagssats ved at sige timelønnen gange med 7,4 gange med (medarbejder normtid/160,33) Denne dagssats skal så ganges med antallet af restferiedage. På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19883 - Hensætter dage På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19883 - Ny ferielov dage hensættelse Ferie i timer: Timelønnen skal så ganges med antallet af rest ferietimer. Måneden efter skal der gøres det samme, men her kigges der på hvad der blev hensat sidste måned og så er det differencen som skal bogføres.  På stillingskategorien oprettes følgende stillingskategorilønart: 19884 - Hensætter timer   På kontoplanen oprettes i debet på resultatopgørelsen og i kredit på balancen følgende lønarter: 19884 - Ny ferielov timer hensættelse   OBS!! Der kan ikke foretages omkørsel af bogføring på den konkrete metode. Anvendes denne metode til hensættelse skal følgende lønarter ikke optræde i den kontoplan: 4703, 4911 eller 4914 24.2. Hensættelse af optjente feriepenge Visma Løn – ferie med løn Ønsker du at hensætte optjente feriepenge skal følgende lønart oprettes i din kontoplan. Lønarten oprettes i debet og kredit, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4703 - Feriepenge optjent   24.3. Afholdelse af ferie i dage Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i dage, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4911 - Ferieforbrug dage/Feriepenge   24.4. Afholdelse af ferie i timer Visma Løn - Ferie med løn Afholdes ferie med løn i timer, skal følgende lønart bogføres, for at nedskrive hensættelsen af de optjente feriepenge (lønart 4703). Lønarten oprettes i debet på balancen og i kredit på resultatopgørelsen, det vil sige at du skal oprette to linjer. Én linje med lb.nr. 1, og én linje med lb.nr. 2 4914 - Ferieforbrug timer/Feriepenge   24.5. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår lovgrundlag 4900 - Opsparing ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.6. Hensættelse af Ferietillæg Ferieår OK-grundlag 4901 - Opsparing ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.7. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår lovgrundlag 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen   24.8. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Ferieår OK-grundlag 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag, skal oprettes i debet i resultatopgørelse og kredit på balancen 24.9. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår lovgrundlag 4902 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.10. Hensættelse af Ferietillæg Kalenderår OK-grundlag 4904 - Ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.11. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår lovgrundlag 4624 - Ferietillæg lovgrundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen   24.12. Hensættelse af Ferietillæg ekstra Kalenderår OK-grundlag 4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag kalenderår, skal oprettes i debet på resultatopgørelse og kredit på balancen 24.13.  Nedskrivning af hensat restferietillæg ved fratrædelse 44928 - Bogf udligning hensat FE.till. , skal oprettes i både kredit på balancen og debet i resultatopgørelsen (modsat lønart f.eks. 4900). Det bliver fremover automatisk nedskrevet i det hensatte ferietillæg i bogføringen, når medarbejderen fratræder, såfremt det ikke udbetales. 25.      Feriesaldi ved ny arbejdsgiver Lønarter 41014 til konvertering og flytning af feriesaldi til ny arbejdsgiver i 1. lønkørsel. Følgende lønart skal bogføres i kontoplanen, såfremt du anvender hensættelse af feriepengene på lønart 4703/4911/4914: 41014 'Saldo Feriepenge'  
Vis hele artiklen
19-08-2020 19:53 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 14143 Visninger
Pdf Vejledning Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel.   Bemærk: Særlige dage eller timer beregnes forholdsmæssigt i den måned, hvor der ansættes / fratrædes midt i en lønperiode, men kun ved løbende optjening. Ved fast årlig tildeling af særlige dage/timer sker der ingen forholdsberegning af de tildelte dage/timer ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdes eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt. Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.              1.   Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Klik på OK 1.    Tildeling af særlige dage/timer, som ferieloven Ny løsning til særlige dage, hvor beregning af værdi og afholdelse af dage følger Ferielovens dage, mht. afholdelse og værdi. Så vil afholdt ferie behandles før optjening og det betyder at hensættelse af beløb til særlige dage beregnes af den reducerede ferieberettiget løn. Derudover vil Særlige dage som tildeles i perioden først kunne bruges i efterfølgende måned, som ny ferielov.    23942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på OK   3.   Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.   Individuel optjening af særlige dage / timer Personlig sats lønart  9981, antal dage / timer kan oprettes under Personlige satser på den enkelte medarbejder og bruges i stedet for resultattabel (SÆRDG / SÆRTI). Lønarten kan kun bruges ved løbende optjening af særlige dage/timer.   5.   Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent. Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver løngruppe det skal gælde for.   Eksempel: En fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned. OBS! Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved deltid’.   6.   Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt. Ingen opsparing medmindre at der i resultattabel SSOPCT er angivet en procent, som beregnes af den ferieberettigede løn. 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   7.   Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)   Særlige dage/timer i egen fraværskode Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien : 3949 - Særlige dage 3945 - Særlige timer   OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver. Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med følgende værdi:   2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem 8.   Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer (dette forudsætter at du har opsparet et beløb på særlige dage/timer):   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, sats (sats udfyldes, hvis satsen ikke skal være den som systemet beregner, ud fra opsætning på resultattabel SSODSA) samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   9.   Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer OBS! Lønarterne vises IKKE på lønsedlen. 10.   Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indeværende år 9999 Særlige dage tidligere år 9999 Særlige timer indeværende år 9999 Særlige timer tidligere år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   11.  Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   12. Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage saldo 213911 Særlige timer saldo 210052 Afholdt særlige dage, vises som 3945 210053 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210057 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210058 Afholdt særlige timer, vises som 3945   13. Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   14.     Særlige dage på elever Elever som er ansat efter følgende regler, kan i Visma Løn sættes op i sin egen løngruppe med særlige dage. Så der bliver tildelt særlige dage ud fra ansættelsesdato, men samtidig bliver der også optjent samtidighedsferie. Det kræver en henvende til Visma Løn, for lønsystemet skal tilpasses så samtidighedsferie afholdes før tildelte feriedage. Kontakt Visma.   Ansat fra 2. september - 31.oktober tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles: 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår   Ansat fra 1. november - 30. juni tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles: 3 ugers betalt hovedferie 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien   Ansat fra 1. juli - 1. september optjenes  Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra starten af. Det vil sige, at: Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned Visma Løn skal tilpasses med følgende opsætning:   Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage   Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage. Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage. Resultattabel SSO oprettes med 1 – årlig tildeling Resultattabel SSM oprettes med 9 – ferieår starter i september måned. Resultattabel FERSÆR oprettes med 1, for at styre optjening af samtidighedsferie samt nedskrivning af særlige dage med optjent samtidighedsferie.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Elever ansat fra 1.7.xx - 1. 9.-xx optjener samtidighedsferie Egen løngruppe   Afholdelse af ferie Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40/50 efter aftale med Visma, når lønsystemet er tilpasset med ferierækkefølgen på de særlige dage.   15.  Hensættelse i bogføringen   Til brug for hensættelse af Særlige dage/timer i bogføringen skal der i kontoplanen oprettes følgende tre lønarter: 19880 - Særlige dage/timer, periodens opsparing - debet i resultatopgørelse og kredit i balancen 19881 - Særlige dage/timer, periodens afholdelse - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse 19882 - Særlige dage/timer, periodens udbetaling - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse – Nedskriver hensættelse med værdien fra ferieregnskabet. OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.  
Vis hele artiklen
16-11-2020 16:16 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 2 Svar
 • 1 ros
 • 5571 Visninger
pdf vejledning   1.      Ferie fra tidligere arbejdsgiver I lønsystemet er det muligt for medarbejdere at afholde ferie optjent hos deres tidligere arbejdsgiver, før de afholder ferie der bliver optjent hos nuværende arbejdsgiver. Det kræver du opretter de feriedage medarbejderen har med fra tidligere arbejdsgiver. Når medarbejderen holder ferie, vil ferien fra tidligere arbejdsgiver ske som et træk i lønnen. Når ferien fra tidligere arbejdsgiver er brugt, vil lønsystemet ud fra fraværsrækkefølgen, anvende de optjente feriedage hos nuværende arbejdsgiver.   2.      Tildelt ferie fra tidligere arbejdsgiver Variabel lønart 4752 oprettes med antal dage fra tidligere arbejdsgiver. Lønarten er IKKE ferieår bestemt. HUSK, at det blot er en visning af feriedagene. Medarbejderen vil blive trukket i løn som “Fri egen regning”, da medarbejderen har feriepenge der udbetales fra FerieKonto/-kort eller lignende.   Én af følgende lønarter oprettes i jeres kontoplan: 4866 - Ferietræk tidligere arbejdsgiver i dage   4867 - Ferietræk tidligere arbejdsgiver i timer   Fraværsrækkefølgen skal oprettes med lønart 4865 og pensionsgrundlaget med 4866 eller 4867, kontakt Visma.   3.       Visning af ferie fra tidligere arbejdsgiver Ferie fra tidligere arbejdsgiver vises kun på lønsedlen i den pågældende lønkørsel, hvor den variable lønart 4752 er oprettet.   Efterfølgende lønkørsler vil medarbejdere ikke kunne se saldoen på sin lønseddel. Arbejdsgiver vil altid på rapporten ’Ny Ferielov Ferieregnskab’, kunne se medarbejderens saldo på linjen ’indeværende ferieår’ i feltet ’ Ferie tidligere Arbejdsgiver’.    Medarbejderen kan se sin saldo via My Visma app, eller on-line adgang til My Visma/Visma HR.   4.      Korrektion af ferie fra tidligere arbejdsgiver Til korrektion af ferie fra tidligere arbejdsgiver , som fx. kan være oprettet med forkert saldo, kan nedenstående lønarter anvendes til korrektion af både feriedage eller ferietimer: Lønart 4753 - Ferie tidl. arbejdsgiver sidste år Lønart 4754 - Ferie tidl. arbejdsgiver år forrige år  
Vis hele artiklen
16-01-2023 08:58 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 356 Visninger
pdf vejledning 1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Fraværsrækkefølge Visma Løn er oprettet med en fraværsrækkefølge der sikre, at det ældste ferie afholdes først og derefter ny ferie, samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Ferien afholdes i følgende rækkefølge: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard fraværsrækkefølgen med f.eks. feriefri. Rækkefølgen kunne være: Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Fraværsrækkefølgen kan oprettes med hjælp fra en konsulent fra Visma, eller bestilles via vores webshop. Rækkefølgen opsættes specifikt efter hvordan ”reglerne” er i jeres virksomhed. Fraværet registreres på samme fraværskode som ferie, kode 40 eller 50. 3.     Ferie på forskud Ferie på forskud skal aftales mellem arbejdsgiver og lønmodtager. Der kan max tildeles det antal feriedage/timer på forskud, som kan optjenes i samme ferieår. F.eks. står du i august måned, så kan der kun tildeles 2,08 feriedage (2,12 feriedage hvis medarbejderen har været ansat et helt ferieår), for det er de feriedage du kan optjene med august lønnen. Har medarbejdere på fratrædelsestidspunktet nogle feriedage på forskud, som ikke kan nå at blive modregnet i den optjente ferie, vil der skulle ske en modregning i tilgodehavende løn/feriegodtgørelse. Hvis tilgodehavende ikke dækker ferie på forskud, kan der ikke rejses yderligere krav. OBS!!! Tildelt forskudsferie som er afholdt, vil vises på lønsedlen i hele ferieåret. 4.     Tildeling af ferie på forskud 4.1.  Medarbejdere, ferie med løn Når en medarbejder bruger af den tildelte forskudsferie, får medarbejderen sin almindelige løn. Den optjente ferie i den pågældende måned, hvor der afholdes ferie på forskud, bliver modregnet i den tildelte forskudsferie, så gælden på forskudsferien nedskrives. Tildeling af forskudsferie skal ske på en af følgende variable lønarter: 4765 – Forskuds feriedag 4766 – Forskuds ferietimer   4.2.  Medarbejdere med feriegodtgørelse Tildeling af ferie på forskud skal ske med et antal dage, samt værdien af feriedagene. Værdien af feriedagene beregnes på baggrund af lønnen de sidste 4 uger før ferieafholdelse, jvf. ferieloven. Skulle der ske en regulering i medarbejderens løn, vil denne regulering IKKE påvirke de feriepenge der er blevet beregnet ved tildeling af ferie på forskud. FerieKonto/Feriekasse: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud, som så sørger for udbetalingen til medarbejderen. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for ellers vil der ikke kunne ske en udbetaling fra FerieKonto/Feriekasse. Feriekort: Visma indberetter de feriedage og feriepenge som er tildelt ferie på forskud til eIndkomst. Det er vigtigt at dette kommer med i en lønkørsel eller supplerende lønkørsel, før medarbejderen skal bruge af sin ferie på forskud, for det er ikke muligt for arbejdsgiver at udbetale ferie på forskud i samme lønkørsel som det er tildelt.    For disse medarbejdere gælder det, at lønsystemet modregner de feriedage og feriepenge der er tildelt ferie på forskud, i de optjente feriedage og feriepenge fra lønkørslen.  Derfor skal tildeling af ferie på forskud, tidligst ske i lønkørslen før ferie på forskud skal anvendes. Tildeling af ferie på forskud skal ske på følgende variable lønarter: Lønart 4767 - Løbende beregning af ferie til FerieKonto, Feriekasse og Feriekort Vælg Medarbejder og Variabel lønoplysninger Klik på Ny Angiv datoen f.eks. 01-01-2023, lønart 4765, 4766 eller 4767 Udfyld med antal feriedage/timer på forskud samt på lønart 4767 feriepenge Klik på Gem, hvis der ikke er flere medarbejdere eller tryk på Tab og gentag punkt 3 og 4. Du kan også bruge Fællesregistrering/Variable lønoplysninger, hvis det er en gruppe af medarbejdere der skal tildeles ferie på forskud.   4.3.  Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du en medarbejder der fratræder og skylder forskudsferie, sker der en modregning i lønnen på lønart ’44956 Modregnet forskudsferie’. Vises på lønsedlen som lønart 4956.   Du skal oprette nedenstående lønart i din kontoplanen: Lønart 44956  - Modregnet forskudsferie Debet i resultatopgørelsen (konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelsen (konto som fri egen regning)     5.     Visning af ferie på forskud Ferie på forskud vil fremgå af medarbejderens lønseddel i ”bodyen”.   På rapporten ’Ny ferielov ferieregnskab’ vil tildelt ferie på forskud og skyldig ferie på forskud også fremgå, så du kan danne dig et overblik over hvilke medarbejdere der skylder ferie på forskud. Forskudsferie vil fremgå af rapporten hele ferieåret, også hvis der ikke længere er noget skyldig forskudsferie. Eksempel på visning af feriedage på forskud, her ses et uddrag af rapporten.        
Vis hele artiklen
18-01-2023 08:15 (Senest opdateret 29-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 516 Visninger
pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Korrektionslønarter Du vil som udgangspunkt ikke anvende korrektionslønarter, da lønsystemet automatisk håndtere beregning af feriedage, ferietimer og feriepenge. Er saldi indlæst forkert fra dit tidligere lønsystem, eller anden arbejdsgiver, kan du have behov for at skulle foretage en korrektion. 2.1.  Medarbejdere som har ferie med løn Lønarterne må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Oprettes lønarterne med en dato tidligere end nuværende lønperiode, skal der køres en efterregulering for at få rettelsen i den korrekte lønperiode. Lønarterne retter i ’Optjent’ og ’Restferie’. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40015 ’Korrektion Feriepenge indeværende år’. Bogføres (skal oprettes i din kontoplan, hvis hensættelser bogføres) men indberettes IKKE til eIndkomst på aktive medarbejdere. På fratrådte medarbejdere indberettes til eIndkomst. Bruttoferiepenge +/- 40013 Korrektion af Arbejdstidsprocent Lønarten anvendes til at angive en ny Arbejdstidsprocent på medarbejdere der opsparer feriedage. Lønarten skal IKKE anvendes på medarbejdere der opspare ferie i timer Arbejdstidsprocent År (Kalenderår) Måned (i det indtastede kalenderår)   Lønarten overskriver tidligere arbejdstidsprocent for den måned der angives. Medarbejderens arbejdstidsprocent bruges til feriepengedifferenceberegning. I hver måneds lønkørsel tilknyttes en arbejdstidsprocent til månedens opsparing af feriedage, eller den måned der er lagt feriedage ind på en korrektions- eller en saldolønart. Når der skal rettes, er det derfor for alle de måneder, hvor der er feriedage med en forkert arbejdstidsprocent.   Lønarten må ikke bruges til at rette aktuel måneds arbejdstidsprocent i aktuel måneds lønkørsel (Eks. rette juni måneds arbejdstidsprocent i juni-lønkørslen).   Arbejdstidsprocent anvendes ikke, hvis medarbejderen optjener og afholder ferie i timer. Der sker derfor ikke noget, hvis lønarten oprettes.   Eksempler på brug af lønarten Eksempel 1: En medarbejder med fejlagtig feriepengedifferenceberegning i aktuel lønkørsel, kan få rettet arbejdstidsprocent i relevante måneder til den aktuelle under ferien, så sker der ikke længere differenceberegning. Eksempel 2: En selskabsskiftet medarbejder der er oprettet med 16,64 dage og 100% arbejdstid via en saldolønart i april, med første lønkørsel i maj. Arbejdstidsprocenten skulle have været 80%.  Lønart 40013 udfyldes som nedenfor, og alle dage der er lagt ind i april, vil få en arbejdstidsprocent på 80% fra og med den næste lønkørsel.       2.2.  Medarbejdere som har løbende beregning af ferie Lønarten må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn.  Følgende variabel lønart kan anvendes: 40055 Korrektion feriedage/feriepenge løbende beregning. Bogføres og indberettes til eIndkomst   2.3.  Korrektion af feriedage og feriepenge ved fratrædelse til FerieKonto Ønsker du at overstyre den beregning af feriepenge og feriedage, Visma Løn foretager i forbindelse med en fratrædelse, kan du angive de feriedage og feriepenge der skal afregnes på nedenstående variable lønarter og det vil være de feriedage og feriepenge der bliver afregnet ved fratrædelse. Kan anvendes til både FerieKonto og Feriekort: Lønart 40120 Korr. fratr. Feriep/dage indeværende år Lønart 40130 Korr. fratr. Feriep/dage Sidste år Skal oprettes i kontoplanen i debet på lønart 40120 og 40130.   2.4.  Korrektion af ferie med løn Lønarterne må KUN benyttes til medarbejdere som har været med i en lønkørsel i Visma Løn. Lønarterne behandles før afholdt ferie, fratrædelse mm. Kan anvendes til både Feriekort og medarbejdere som har ferie med løn. Lønarterne kan korrigere i indeværende ferieår, sidste år og forrige år. Lønarterne retter i ’Afholdt’ og ’Restferie’. Angiver du en korrektion som er højere end rest, korrigeres kun restsaldoen. Bliver kommenteret på rapporten Anmærkningsliste. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40115 - Korrektion feriedage og bruttoferiepenge 40118 - Korrektion ferietimer og bruttoferiepenge Bogføres på lønart 40115 og 40118 Bogføres feriepengehensættelse på 4703/4911, skal lønart 44763 oprettes i kontoplan i debet og kredit på resultatopgørelse og balance   Lønart 40115 og 40118 kan IKKE anvendes i en 13. lønkørsel. Indberettes til eIndkomst på fratrådte medarbejdere. Ved korrektion af feriedage el. ferietimer på lønart 40115 el. 40118 reguleres både antal afholdte feriedage/timer og antal restferiedage/timer i rapporten Ny Ferielov Ferieregnskab. Lønarterne har følgende input: Dage/timer +/- Bruttoferiepenge +/- Ferieår (eks. 2021) Eksempel på korrektion med lønart 40115 el. 40118 En medarbejders restferie skal tillægges 2 dage Lønart 40115 oprettes med 2 dage, værdi af bruttoferiepenge samt ferieår. Resultat:  Der lægges to dage til restferie for 2021 Der trækkes to dage fra afholdt ferie for 2021  
Vis hele artiklen
18-01-2023 11:43 (Senest opdateret 23-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1082 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.     Udbetaling ifølge ferieloven Standard udbetales ferietillægget således: Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Udbetalingen aktiveres ved ikrafttrædelseskode ’T’ på de relevante kørselsselektioner. 3.     Reduktion af den ferieberettigede løn (lov-grundlag) Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag. Ferietillægget bliver beregnet af den ferieberettigede løn. 4.     Ferietillæg efter ferieloven Standard optjenes 1% i ferietillæg af den ferieberettigede løn. Det lovpligtige ferietillæg kan ændres til en anden procent. Det kan enten gøres via en resultattabel, eller en personlig sats lønart. Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Beregning af ferietillæg Der findes to grundlag til beregning af ferietillæg.  Alt efter grundlag kan en af følgende stillingskategori lønarter anvendes: 4900 - Ferietillæg lovgrundlag (Ferieloven) Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning 4901 - Ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4900 eller 4901 Angiv en dato Klik på Gem 4.1.  Udbetaling af ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker. Kan f.eks. bruges til udbetaling på enkelte medarbejder i andre lønperioder. 4785 - ‘Ferietillæg lov- og OK-grundlag’ 5.     Automatisk udbetaling af 1% ferietillæg ved fratrædelse Medarbejdere der optjener det lovpligtige 1% ferietillæg med ferieåret som optjeningsperiode, kan få beregnet og  udbetalt tilgodehavende ferietillæg automatisk ved fratrædelse. Det gælder for de medarbejdere, der optjener 1% ferietillæg på stillingskategorilønart ‘4900 Opsp. ferietillæg lovgrundlag’ eller ‘4901 Opsp. ferietillæg OK-grundlag’ og som anvender ferieåret, som optjeningsperiode. Opret stillingskategorilønart på relevante stillingskategorier: 4632 - Ferietillæg lov udbetaling v/fratrædelse    Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4632 Angiv en dato Klik på Gem   5.1.  Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at ændre tekst på lønsedlen, er den løanrt du ser på lønsedlen som du skal ændre teksten på. Følgende lønarter kan der ændres tekst på: 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736 og 4737 Vælg Opsætning og Lønartsopsætning Angiv lønart Klik på Find Klik på Ny Udfyld felterne med ønsket tekst i både feltet ’Brugertekst’ og ’Udskriftstekst’ Klik på Gem         Beregning af udbetalt ferietillæg: Fratrædelser i perioden 1/9 - 31/5  Før der er sket udbetaling af 1% ferietillæg skal der udbetales ferietillæg forholdsvist for afholdte feriedage.  (Optjent ferietillæg / Optjente feriedage x  Afholdte feriedage)   Fratrædelser i perioden 1/6 - 31/8 Efter der er sket udbetaling af 1% ferietillæg:   (Optjent ferietillæg minus udbetalt ferietillæg) / feriedage optjent efter 1. juni  x Afholdte feriedage   Afholdte feriedage beregnes på baggrund af afholdte feriedage fra ferieåret fratrukket optjente feriedage fra september til maj. Er resultatet positivt beregnes ferietillæg til udbetaling.  Ferietillæg der udbetales ved fratrædelse indgår i pensionsgrundlag 5 og 6, men kan tilpasses til de andre pensionsgrundlag ved at kontakte en Visma konsulent. Såfremt der er medarbejdere, som ikke skal have udbetalt ferietillæg ved fratrædelse er det muligt at stoppe udbetaling ved at oprette en variabel lønart 9403 på medarbejderen i den lønperiode, hvor vedkommende fratræder.  Lønarten kan også anvendes i en efterfølgende lønkørsel og  kan efterreguleres, hvis fratrædelsen efterreguleres og der ikke skal ske udbetaling af ferietillæg: Følgende variable lønart oprettes ved fratrædelse: 9403 - Stop 1 % ferietillæg v/fratrædelse    5.2.  Lønarter der skal oprettes i kontoplan: Følgende lønarter oprettes i kontoplanen i debet på resultatopgørelsen: Ferie i dage og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4900: 4732 - FE.tillæg lov v/fratr sep-maj 4733 - FE.tillæg lov v/fratr jun-aug Ferie i timer og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4900: 4734 - FEtillg lov fratr sep-maj 4735 - FEtillg lov fratr jun-aug   Ferie i dage og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4901: 4730 - FE.tillæg OK v/fratr sep-maj 4731 - FE.tillæg OK v/fratr jun-aug   Ferie i timer og opsparing af ferietillæg på stillingskategorilønart 4901: 4736 - FE.tillg OK fratr sep-maj time 4737 - FE.tillg OK fratr jun-aug time   Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan Klik på Find I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem 6.     Ekstra ferietillæg Ekstra ferietillæg er overenskomst- eller aftale bestemt. Ekstra ferietillæg der opspares i ferieåret (1/9 – 31/8), og udbetales på et aftalte tidspunkt, skal have én af følgende stillingskategori lønarter oprettet: 4610 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning. 4607 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. grundlaget bliver ikke nedskrevet, når der afholdes ferie. Nedskriver grundlaget når medarbejderen holder fri egen regning.   Stillingskategori lønarterne oprettes således: Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4610 eller 4607 Angiv en dato Klik på Gem   Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Udbetaling af ekstra ferietillæg Ekstra ferietillæg får ikrafttrædelseskode E, for at sikre at udbetalingen kan ske uafhængigt af ferielovens ferietillæg. Optjent for perioden 1.9.XXXX til 31.5.XXXX udbetales med maj lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX05, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX04. Optjent for perioden 1.6.XXXX til 31.8.XXXX udbetales med august lønnen. Det vil sige, at for bagudlønnede sker det i lønkørsel 1XX08, og for forudlønnede sker det i lønkørsel 1XX07. Når ikrafttrædelseskoden aktiveres i lønkørslen, tømmes opsparet, ikke udbetalt ekstra ferietillæg til medarbejderen. Ønsker du kun at udbetale det ekstra ferietillæg én gang i året, skal du fjerne ikrafttrædelseskode ’E’ på den pågældende kørselsordre f.eks. 1XX08. Udbetaling skal ske senest i august måned. Oprettelse, ændring eller sletning af Ikrafttrædelseskode Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’1XX05’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Klik på Ny, Angiv ’E’, og klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’E’ og klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3) samt hvis du ønsker det ekstra ferietillæg ikke skal udbetales flere gang om året, ligesom det lovpligtige ferietillæg.   6.1.  Udbetaling af ekstra ferietillæg - ferieår variabelt Variabel lønart tømmer opsparet, men endnu ikke udbetalt ekstra ferietillæg. Udbetalingen er inklusiv opsparet ekstra ferietillæg i den lønkørsel hvor udbetalingen sker 4780 -  ‘Ferietillæg ekstra lov + OK-grundlag’    7.     Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår Ifølge ferieloven kan du udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Følgende variable lønarter kan anvendes:   4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)    4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet.  
Vis hele artiklen
14-02-2023 13:22 (Senest opdateret 16-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1097 Visninger
Feriesystemet I Visma Løn er det muligt at administrere Optjent ferie i dage eller timer Afholdt ferie i dage eller timer Ferie med løn, udbetaling af ferietillæg/ekstra ferietillæg og overført ferie Løbende afregning af feriepenge til FerieKonto/Feriekasse Løbende beregning af feriepenge til feriekort Ferie på forskud Ingen Ferie Vi har opdelt vores ferievejledning i følgende emner, klik på linket og læs mere:   Opsætning af ferie dage/-penge Opsætning af ferie timer/-penge Afholdelse af ferie Udbetaling af ferie Ferie ved fratrædelse Ferie på forskud Ferie fra tidligere arbejdsgiver Feriesaldi nye medarbejdere Ferietillæg ferieår Ferietillæg kalenderår   Korrektion af ferie Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg      
Vis hele artiklen
12-10-2020 14:16 (Senest opdateret 01-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 21962 Visninger
Pdf vejledning   Mange medarbejdere har betalte fridage ud over de 25 feriedage, der følger af ferieloven. Disse fridage kan være kaldt ekstra feriedage, feriefridage, aftale-fridage, 6. ferieuge, omsorgsdage eller andet. Fælles for denne type betalt frihed er, at disse dage ikke er reguleret af ferieloven, men af overenskomster eller individuelle aftaler mellem virksomheden og medarbejderen. Det er altså den enkelte virksomheds overenskomst, eller de individuelle aftaler, der definerer hvordan disse dage skal tildeles, afholdes og hvilken værdi dagene har.   Denne vejledning vil hjælpe dig med at sikre, at du får vist de fridage, som dine medarbejdere har udover de 25 lovgivningsmæssige feriedage.    Ifølge ferieloven optjener medarbejdere 2,08 feriedage pr. måned eller 0,94 feriedage pr. 14. dagslønnede. Derfor er det også dette antal feriedage, som der optjenes i Visma Løn.   Har du spørgsmål eller brug for hjælp af en konsulent fra Visma Enterprise, kan du ringe til os på tlf. 88 97 97 00.
Vis hele artiklen
21-04-2020 12:49 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2775 Visninger
Pdf vejledning   1.      Ferieår Visma Løn arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.      FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Perioden for indberetning og indbetaling til FerieKonto, sker automatisk ud fra Lønperioden, afregnet efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse - lønsystemet kigger her på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales med udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto. Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Hvis der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter der blev udbetalt for meget løn - i det øjeblik feriepengene er afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt. Og kan ikke længere tilbageføres.   3.      Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   3.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende beregning af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform Klik på Gem       *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for alle de feriekasser som Skat accepterer, dog indberettes der ikke feriedage og feriepenge i forbindelse med fratrædelse af en medarbejder der har ferie med løn. Her kan kan nævnes nogle af de feriekasser der findes: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, HORESTA eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn. 4.      Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår. Afregningen sker ved at oprette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration. Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage. 4.1.  Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene. Fratrædelseskode Funktion 1 Feriepenge kontant på lønseddel 2 Feriepenge på feriekort funktionær 3 Feriepenge til FerieKonto/feriekasse funktionær 4 Feriepenge løbende beregning, timeløn FerieKonto/Feriekort/Feriekasse 8 Medarbejder uden ferie 9 Fratrådt i tidligere system   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld feltet fratrådt med en fratrædelseskode og en fratrædelsesdato Klik på Gem   4.2.  Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)  Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning. 4.3.  Fratrædelse af medarbejdere som skylder forskudsferie Har du medarbejdere der fratræder og skylder ferie på forskud, skal du køre en fremtidig lønseddel og aflæse på lønsedlen, hvad medarbejderen skylder i feriepengene og feriedagene. De skyldige feriedage og feriepengene oprettes på en af nedenstående variable lønarter og vil dermed blive modregnet i lønnen, som fri egen regning før skat: 4796 - Tilbageførsel af forskudsferie i dage (Ferie med løn og løbende beregning af feriepenge til Feriekort, FerieKonto eller Feriekasse)    4797 - Tilbageførsel af forskudsferie i timer (Ferie med løn)   Du skal oprette ovenstående lønarter i din kontoplanen: Lønart 4796 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   Lønart 4797 Debet i resultatopgørelse (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i balancen (Konto vedr. forskudsferie) Kredit i resultatopgørelse (konto som fri egen regning)   4.4.   Korrektion af feriepenge ved fratrædelse Ønsker du at angive nogle andre feriedage, ferietimer eller feriepenge end det Visma Løn har beregnet kan du anvende nedenstående lønarter, hvor du angiver de feriedage og/eller feriepenge der skal afregnes: 40120 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge indv. år 40130 - Korrektion fratr. Feriedage/feriepenge sidste år   Lønarterne nulstiller feriesaldo og afregner det antal feriedage og feriepenge, der angives på lønarterne. Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen.   4.5.   Fratrædelse efter årsskiftet - overført ferie ny ferielov Hvis en medarbejder der har ferie med løn fratræder i det nye kalenderår, vil overført ferie automatisk udbetales kontant jf. Ferieloven. Det betyder, at ferie sidste år kun afregnes til Feriekonto/Feriekort eller Feriekasse i perioden 01/09 - 31/12, derefter udbetales ferie fra sidste år kontant. Ved udbetaling af overført ferie ved fratrædelse beregnes en værdi pr. dag: (12,5% af den ferieberettigede løn i hele ferieåret) / (optjente feriedage el. -timer i ferieåret) x (antal restdage el. timer).   Opgørelsen sker som et gennemsnit for hele ferieåret og vil normalt afvige fra det beløb, der opgøres i ferieregnskabet. Bogføring Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan: Ferie i dage: Lønart 4922 oprettes i debet, udbetalt overført ferie Lønart 44922 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   Ferie i timer Lønart 4905 oprettes i debet, udbetalt overført ferie Lønart 44908 oprettes i kredit og debet for at bogføre evt. tidligere feriepengehensættelse for 2020.   5.      Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ferietillæg skal udbetales, enten samtidig med at ferien afholdes, eller også udbetales ferietillægget for perioden 1. september til 31. maj sammen med lønnen for maj måned. Dette kan du læse i ferielovens § 18. Har en medarbejder afholdt ferie efter ny ferielov ved sin fratræden, men endnu ikke fået udbetalt ferietillægget, der svarer til de afholdte feriedage. Her vil arbejdsgiveren i forbindelse med lønmodtagerens fratræden skulle afregne ferietillægget svarende til de feriedage, som lønmodtageren har afholdt. Dette ferietillæg skal udbetales direkte til lønmodtageren. For den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt, skal arbejdsgiveren afregne feriegodtgørelse med 12,5 % til FerieKonto. Dette står i ferielovens § 16, stk. 4. Der skal ikke udbetales ferietillæg for den ferie, som lønmodtageren ikke har holdt endnu. Der er i beregningen af 12,5 % i feriegodtgørelse taget højde for ferietillægget på 1 %.  OBS!!! Medarbejdere der fratræder med maj og august lønnen, vil IKKE få udbetalt det optjente ferietillæg. Kun det ferietillæg de mangler at få for afholdte feriedage. Eksempel på fratrædelse pr. 31. marts Optjent i ferieåret 14,56 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 10 feriedage Restferie til Feriekonto (14,56 - 10 dage) 4,56 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (14,56 -4,56) 10 feriedage Kør en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 10 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Eksempel på fratrædelse pr. 31. august Optjent i ferieåret 25 feriedage Afholdt ferie i alt ultimo fratrædelsesmåned 20 feriedage Restferie til Feriekonto (25 - 20 dage) = 5 feriedage Ferietillæg udbetales ifm. fratrædelse (20 - 18,72 dage) = 1,28 feriedage. Da medarbejderen i maj måned har fået udbetalt ferietillæg for perioden 1.9. til 31.5 = 18,72 feriedage, skal der kun udbetales ferietillæg på forskellen op til afholdte feriedage. Har medarbejderen afholdt mindre end 18.72 feriedage ved fratrædelse, skal der ikke udbetales noget og for meget udbetalt må ikke modregnes. Kør en lønkørsel frem, før du sætter fratrædelsesdatoen på og fra rapporten Ny ferielov ferieregnskab, tager du de optjente dage (kolonne R) og dividere det op i Ferietillæg (kolonne AH) og ganger med de 1,28 feriedage og udbetaler det på en af nedenstående lønarter.   Til udbetaling af ferietillæg (optjent i ferieåret), i forbindelse med fratrædelse, kan bruges en af følgende variable lønarter: 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4900) 4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag – beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag. (Optjent via stillingskategorilønart 4901) Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag. 6.      Ekstra ferietillæg i forbindelse med fratrædelse I nogle overenskomster skal det ekstra ferietillæg håndteres særskilt i forbindelse med en fratrædelse.  Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Ferieår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4626 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb fratrædelse Stillingskategorilønart 4627 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb fratrædelse   Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: Stillingskategorilønart 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse Stillingskategorilønart 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem     7.      Udbetaling af feriepenge med Feriekort på fratrådte medarbejdere For at udbetale feriepenge til fratrådte medarbejdere oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så trækprocenten ikke standard er 55%, men den faktiske trækprocent som fremgår af medarbejderens skattekort.   Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her. 
Vis hele artiklen
12-01-2023 11:32 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1070 Visninger
pdf vejledning   1.     Ferieår/kalenderår Ferietillæg kan beregnes på forskellige år. Standard er ferieår: Ferieår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX, udbetales med maj og august lønnen. Kalenderår: 01.01.XXXX til 31.12.XXXX, udbetalingen sættes op individuelt.   2.     Korrektionslønarter Du vil som udgangspunkt ikke anvende korrektionslønarter, da lønsystemet automatisk håndtere beregning og udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg. Er saldi indlæst forkert fra dit tidligere lønsystem, eller anden arbejdsgiver, kan du have behov for at skulle foretage en korrektion. 2.1.  Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg, ferieår Nedenstående lønarter er til brug for korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i Ferieåret. Lønarterne oprettes med en dato, som skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Eksempel: Er du i f.eks. oktober 2022, og skal korrigere ferietillæg optjent fra 1.9.2021 - 31.8.2022, skal korrektionen behandles i en efterregulering, datoen kan være f.eks. 1-8-2022. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40050 Nulstilling af Ferietillæg tidligere ferieår (Ferieår -2) 40051: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (lovgrundlag) (Ferieår -1) Korrigere både lovgrundlag og OK-grundlag Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40050 og 40051   40058: nulstilling ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1) 40059: nulstilling ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel  Bogføres på lønart 40058 og 40059   40052: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (OK grundlag) (Ferieår -1) 40053: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (OK grundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40052 og 40053   40056: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår sidste år (Lovgrundlag) (Ferieår -1) 40057: nulstilling ekstra ferietillæg ferieår forrige år (Lovgrundlag) (Ferieår -2) Lønarten oprettes på medarbejderen uden input værdi Lønarten vises IKKE på lønseddel Bogføres på lønart 40056 og 40057   Følgende variable lønarter kan efterreguleres: 40030 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4900) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40030   40032 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4610) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40032   40031 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4901) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40031   40033 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4607) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget Bogføres på lønart 40033     2.2.  Korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg, kalenderår Nedenstående lønarter er til brug for korrektion af ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent i kalenderåret. Lønarterne oprettes med en dato, som skal ligge i det ferieår som ønskes korrigeret.  Opskrives med et positivt beløb og nedskrives med et minus beløb. Følgende variable lønarter kan anvendes: 40041 Korrektion Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4902) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40041   40046 Korrektion Ekstra Ferietillæg lovgrundlag (stillingskatgorilønart 4624) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg lovgrundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40046   40043 Korrektion Ferietillæg OK (stillingskatgorilønart 4904) Bruges til at korrigere Ferietillæg 1% OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Grundlag (ferieberettigede løn) Bogføres på lønart 40046   40048 Korrektion Ekstra Ferietillæg OK – grundlag (stillingskatgorilønart 4622) Bruges til at korrigere ekstra ferietillæg OK – grundlag Ferietillæg + opskriver ferietillægget og - nedskriver ferietillægget År (optjeningsår)f.eks. 2020 Måned (den måned ferietillægget er optjent) f.eks. ‘9’ for september måned Bogføres på lønart 40048
Vis hele artiklen
18-01-2023 11:06 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 437 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Ferie saldi Saldolønarterne kan benyttes til medarbejdere som IKKE har været lønbehandlet i Visma Løn (f.eks. en ny kunde i Visma Løn eller medarbejdere som skifter fra én arbejdsgiver til en ny arbejdsgiver). De opdaterede saldi dokumenteres i: Medarbejderens lønseddel. Rapporten Ny ferielov Ferieregnskab.   Lønarterne indberettes ikke til eIndkomst og bliver ikke bogført. 41011 ‘Saldo Feriedage’ Opdater saldoen for feriedage. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest feriedage  Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned feriedagene er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Hvis ikke procenten er korrekt kan det udløse feriepengedifference beregning når medarbejderen afholder ferie) Optjente feriedage   41014 ‘Saldo Feriepenge’ Opdaterer saldoen for bruttoferiepenge. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest feriepenge Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Optjente bruttoferiepenge   41016 ‘Saldo Ferietimer’ Opdaterer saldoen for ferietimer med værdien der er oprettet på lønarten. Lønarten oprettes med følgende værdier: Rest ferietimer Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Arbejdstid (Arbejdstidsprocenten for den måned ferietimerne er optjent. Har medarbejderen optjent feriedagene på fuldtid skal værdien i feltet = 100%. Har medarbejderen optjent feriedagene på 30 timer om uge vil det svare til at værdien skal være 81,08%. Optjente ferietimer   40020 ‘Saldo Ferietillæg - lovgrundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Grundlag (ferieberettigede løn), kan udfyldes med 0 (nul)   40021 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år) Grundlag (ferieberettigede løn), kan udfyldes med 0 (nul)     40022 ‘Saldo ekstra ferietillæg - lovgrundlag ’, ferieår Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år)   40023 ‘Saldo ekstra ferietillæg OK-grundlag’, ferieår Opdaterer saldoen for ekstra ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ekstra ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Måned, her skal angives ’8’ (august sidste år), for de feriedage der vedrører sidste år. Er det feriedage for indeværende år, angives måneden før første lønkørsel. OBS!! Er det 14-dags lønnede medarbejdere skal du angive ’7’ (juli sidste år)   40040 ‘Saldo Ferietillæg – lovgrundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Grundlag (ferieberettigede løn)   40042 ‘Saldo Ferietillæg OK-grundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022 Grundlag (ferieberettigede løn)   40045 ‘Saldo ekstra Ferietillæg – lovgrundlag’, kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (lovgrundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022   40047 ‘Saldo ekstra Ferietillæg OK-grundlag’ kalenderår Opdater saldoen for ferietillæg (OK-grundlag).  Lønarten oprettes med følgende værdier: Opsparet ferietillæg Kalenderår f.eks. 2022
Vis hele artiklen
18-01-2023 13:02 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 243 Visninger
pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor det er arbejdsgiver der administrerer feriepengene. Opret følgende variable lønart: 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver nu beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, så det er medarbejderens skattekort der anvendes. OBS!! Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    3.     Udbetaling af ferie ved feriehindring  Er feriehindringen sygdom eller orlov efter barselsloven, og består feriehindringen fortsat frem til udgangen af den følgende ferieafholdelsesperiode, kan feriepenge udbetales til medarbejderen.  Udbetaling sker på baggrund af de Restferiepenge og feriedage/-timer til rådighed, der vises på rapporten ‘Ny ferielov ferieregnskab’.  Beregning er, Restferiepenge divideres med restferiedage, og resultatet er udbetaling pr. feriedag. Følgende variable lønarter oprettes på medarbejderen: 40110 - Udbetaling af feriedage, kontant 40111 - Udbetaling af ferietimer, kontant Lønarterne skal oprettes i debet i kontoplanen på hhv. 40112 og 40113. 4.     Bogføring af ferie Oprettelse af de nye lønarter i forbindelse med ferie, er beskrevet i et separat vejledning, som hedder ‘Kom godt i gang med ny ferielov - Bogføring’. Vejledningen findes samme sted, som du har hentet denne vejledning her.   4.1.  Udbetaling af restferie Udbetaling af restferie fra gammel ferielov, hvis du er omfattet 4070 - Feriedage (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) Resultattabel ‘OVERFE’ skal oprettes med 1 for respektive løngrupper 4065 - Ferietimer (Bruttoferiepenge/rest feriedage fra ferieregnskab) 4076 - Feriedage fra Feriekort (Nettoferiepenge jf. Gammel ferielov) 880 - Udbetaling af feriedage (omregner dage til timer ud fra normtid) 881 - Udbetaling af ferietimer (time sats) Udbetaling af restferie i dage, ny ferielov 4760 - Udbetaling feriedage, primo 4762 - Udbetaling feriedage, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er medarbejderens timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.    Antal arbejdstimer pr. feriedag omregnes ud fra følgende prioritet Personlig sats 9918 Resultattabel TRTIM Generel sats 7,4 forholdsberegnet med medarbejders arbejdstidsprocent   Bogføres i debet på lønart 44760 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4760 og 4762 kan ikke anvendes med et negativt antal feriedage. Hvis der er udbetalt for mange feriedage skal det tilbageføres med korrektionslønarter. OBS! Omregnes medarbejders feriedage på lønart 9980 ‘Omregning feriedage v. deltid’, og skal der udbetales 5. Ferieuge, opskrives feriedagene til korrekte enheder for en fuldtidsansat. Du opskriver feriedage på variabel lønart 40115, så de svarer til optjente feriedage på fuld tid.  Lønart 4760, 4761, 4762, 4763 udbetaler timeløn med antal timer pr. dag i forhold til normtid.  Udbetaling af restferie i timer, ny ferielov 4761 - Udbetaling ferietimer, primo  4763 - Udbetaling ferietimer, ultimo   Satsen til udbetaling af 5. Ferieuge er timeløn på udbetalingstidspunktet:  Månedsløn (lønart 1000) + evt. faste tillæg jf. opsætning i resultattabel MDLØN - se vejledning.    Bogføres i debet på lønart 44761 i kontoplan. Evt. bogføring af hensættelse/skyldig konto bogføres i debet og kredit med lønart 44764. Lønart 4761 og 4763 kan ikke anvendes med et negativt antal ferietimer. Hvis der er udbetalt for mange ferietimer skal det tilbageføres med korrektionslønarter. Eksempel på anvendelse af lønart 4760 og 4761 Udbetaling af feriedage/-timer primo lønkørslen (behandles før afholdelse af ferie) Scenarie: Medarbejder har en restsaldo på 3 feriedage, som skal udbetales. Der registreres en uges ferie i januar, som skal anvende feriedage optjent i 2021.  Eksempel på anvendelse af lønart 4762 og 4763 Udbetaling af feriedage/-timer ultimo lønkørslen (behandles efter afholdelse af ferie). Scenarie: Medarbejder og arbejdsgiver aftaler i september måned at restferie skal udbetales, selvom ferieafholdelsesåret ikke er afsluttet.     
Vis hele artiklen
18-01-2023 13:34 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 786 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   2.     Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster som har vedtaget, at opsparing af ferietillæg sker i kalenderåret (01.01 til 31.12) og udbetales typisk i april måned – kørselsordre 12X04. Er procenten for ferietillægget en anden end 1%, kan det ændres generelt for en løngruppe på en resultattabel eller det kan ændres personligt på en medarbejder: Resultattabel 4003 - Ferietillæg lovpligtig   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK For at ændre optjening af ferietillægget til kalenderår, kræver det en ændring på stillingskategorien. Her skal oprettes en af følgende to stillingskategori lønarter, som håndterer optjening i kalenderår. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes, eller ikke nedskrives ved afholdelse:   4902 - Ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn, dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget når der afholdes ferie, og når medarbejderen har fri egen regning.   4904 - Ferietillæg OK-grundlag - kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn, dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning.   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4902 eller 4904 Angiv datoen 01-09-2020 Klik på Gem Udbetaling af ferietillægget kalenderår Udbetaling af ferietillægget sker når der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’. Skal udbetaling ske i en anden lønperiode skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønsket kørselsordre. OBS! Der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12X04’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’ Klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ Klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   2.1.  Udbetaling af ferietillæg - kalenderår variabelt Skal du udbetale ferietillæg for enkelte medarbejdere i andre lønperioder, kan du anvende en variabel lønart som tømmer opsparet ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  4770 ‘Udbetaling Ferietillæg lov- og OK-grundlag’   Skal der udbetales en del af det optjente ferietillæg, kan en af nedenstående lønarter anvendes alt efter grundlaget, hvor der angives det ønskede beløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.    4773 Udbetaling Ferietillæg lov  Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4652 4774 Udbetaling af Ferietillæg OK Bruges til udbetaling af ferietillæg 1% som optjenes via OK - grundlag Bogføres på lønart 4650   3.     Ekstra Ferietillæg – Kalenderår Der er overenskomster hvor opsparing af ekstra ferietillæg sker i kalenderåret og udbetales typisk i april måned. Det ekstra ferietillæg optjenes fra 1. januar til 31. december og udbetales i april måneds lønkørsel til alle - kørselsordre 12X04. Procenten for ekstra ferietillæg, oprettes enten generelt for en løngruppe på en resultattabel, eller personligt på en medarbejder: Resultattabel 4007 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem       Ønsker du at ændre ferietillægsprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på: Personlig sats 9912 - Ekstra ferietillæg - kalenderår   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK   Optjening af ekstra ferietillæg i kalenderår, kræver at du opretter en af følgende to stillingskategori lønarter. Der er to forskellige grundlag, alt efter om den ferieberettigede løn skal nedskrives når ferie afholdes eller ikke nedskrives ved afholdelse:   4622 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag – kalenderår Det opsparede ferietillæg beregnes af OK-grundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. at beregningsgrundlaget ikke nedskrives, når der afholdes ferie. Grundlaget nedskrives når medarbejderen holder fri egen regning 4624 - Ekstra ferietillæg lov – kalenderår Det opsparede ekstra ferietillæg beregnes af lovgrundlaget for ferieberettiget løn. Dvs. der sker nedskrivning af beregningsgrundlaget, når der afholdes ferie og når medarbejderen har fri egen regning   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4622 eller 4624 Angiv en dato Klik på Gem     Udbetaling af ekstra ferietillæg Udbetalingen sker når der på kørselsordre 12X04 er oprettet ikrafttrædelseskode ‘U’. Skal udbetalingen ske i en anden lønperiode skal ikrafttrædelseskode ’U’ slettes på 12X04 og oprettes på den ønskede kørselsordre. OBS! Der kan være flere kørselsselektioner det skal oprettes på f.eks. 1 - Bagud, 2- Forud eller 3- Timeløn   Vælg Lønadministration og Kørselsselektion Angiv kørselsordre f.eks. ’12X04’ Klik på Find Klik på Ny, Angiv ’U’ Klik på Gem hvis udbetalingen skal oprettes eller Dobbeltklik på Ikrafttrædelseskode ’U’ Klik på Slet, hvis udbetalingen ikke skal ske på denne kørselsordre Vælg i ‘Højremenuen’, Ikrafttrædelseskode Gentag ovenstående hvis du både har forudlønnede (selektion = 2), bagudlønnede (selektion = 1) eller timelønnede (selektion = 3).   3.1.  Udbetaling af ekstra ferietillæg - kalenderår variabelt Skal du udbetale ekstra ferietillæg for enkelte medarbejdere i andre lønperioder, kan du anvende en variabel lønart som tømmer opsparet ekstra ferietillæg, som endnu ikke er udbetalt, men opsparet i foregående kalenderår.  4775 ‘Udbetaling ekstra Ferietillæg lov + OK-grundlag’   Skal der udbetales en del af det optjente ekstra ferietillæg, kan en af nedenstående lønarter anvendes alt efter grundlaget, hvor der angives det ønskede beløb både for indeværende kalenderår og sidste kalenderår.  4778 Udbetaling Ekstra Ferietillæg lov Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via lovgrundlag Bogføres på lønart 4653 4779 Udbetaling af Ekstra Ferietillæg OK  Bruges til udbetaling af ekstra ferietillæg som optjenes via OK - grundlag   4.     Automatisk udbetaling af ekstra ferietillæg - Kalenderår Opret en af følgende stillingskategori lønarter for få afregnet ekstra ferietillæg ifb. med fratrædelse: 4628 - Ekstra ferietillæg OK-grundlag udb. fratrædelse 4629 - Ekstra ferietillæg lovgrundlag udb. fratrædelse   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv f.eks. ’1001’ Klik på Find Vælg i ‘Højremenuen’, Lønoplysninger Klik på Ny Angiv enten stillingskategori lønart 4628 eller 4629 Angiv en dato Klik på Gem 5.     Udbetaling af ferietillæg saldi ved ændring af ansættelsesvilkår Udbetaling af saldo på både lovpligtig ferietillæg og ekstra ferietillæg uanset om de er optjent efter kalenderår eller ferieår, kan ske i forbindelse med at medarbejdere har skiftet arbejdsgiver eller ansættelsesvilkår, og alle typer optjente ferietillæg ønskes udbetalt. Variabel lønart 47 - Afregning af alle ferietillæg, ekskl.  lønperioden Variabel lønart 44770 - Afregning af alle ferietillæg, inkl.  lønperioden   Begge lønarter er af typen ‘Variabel efterregulering’, hvilket betyder at de kan efterreguleres på baggrund af den dato de registreres med.   Eksempel 1 Oprettes lønart 47 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 30. juni.   Eksempel 2 Oprettes lønart 44770 på en medarbejder den 1. juli og der køres løn for juli måned, vil lønarten udbetale saldo på ferietillæg og ekstra ferietillæg optjent til og med 31. juli, dvs. inklusiv lønperiodens optjening af ferietillæg. Følgende lønarter skal oprettes i kontoplan til bogføring: 4786, 4787, 4781, 4782, 4771, 4772, 44771, 44772, 4776, 4777, 4636, 4641   6.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn  
Vis hele artiklen
14-02-2023 11:43 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 244 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.     Optjening af feriedage Standard optjenes 2,08 feriedage pr. ansættelsesmåned. Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: 14-dageslønnede opsparer 0,96 feriedage pr. lønperioder. Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.   For ferie i dage skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien Blank eller 0 (nul) for de respektive stillingskategorier   2.1.  Optjening af feriedage -  arbejdsuge mindre end 5 dage Det er muligt at oprette feriedage i forhold til antal arbejdsdage. Så medarbejdere på deltid kan registrer ferie på deres arbejdsdag. Medarbejdere der er på deltid og ikke arbejder hver dag, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdsdage medarbejderen har. Opret personlig sats lønart: 9980 Omregning feriedage, deltid - antal feriedage medarbejderen optjener i ferieåret (1.9.XX-31.8.XX) Eksempel En medarbejder der arbejder 4 dage om ugen skal oprettes med 20 feriedage på lønart 9980. Lønsystemet vil pr. måned tildele medarbejderen forholdsmæssige feriedage regnet ud fra de 20 divideret med 12 måneder = 1,67 feriedag   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   2.2.  Afrunding af feriedage, årligt 14-dagslønnede og månedslønnede bliver afrundet til 25 feriedage i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 24,96 feriedage ultimo august. OBS! Afrundingen indrapporteres til eIndkomst på timelønnede medarbejdere. Har en timelønnet medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af feriedage, anvendes korrektionslønart 40055.   2.3.  Optjening af feriedage på løsarbejdere Har du timelønnede med få timer om ugen og ønsker at der skal beregnes feriedage ud fra præsterede arbejdstimer, oprettes følgende stillingskategori lønart: 300020 Markering for løsarbejder   Lønarten anvender antal arbejdstimer, som indrapporteres til eIndkomst i felt ’200 – Løntimer’ og multiplicerer med faktor 0,01297(2,08/160,33) og derved finder det antal feriedage som medarbejderen har optjent. Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny     Udfyld   Klik på OK     3.     Optjening af feriepenge Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn. For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK     4.     Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   4.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1 *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem            4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge. Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter. Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.   6.         Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste     7.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   8.     Direktør Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-20XX Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 9.     Tilpas tekster på lønsedler                 Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter  
Vis hele artiklen
14-02-2023 14:28 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 435 Visninger
Pdf vejledning 1.     Ferieår Feriesystemet kan arbejde med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022) 2.             Optjening af ferietimer Standard optjenes 15,41 ferietimer pr. ansættelsesmåned. For ferie i timer skal resultattabel ’FEENH’, oprettes med værdien 1 for de respektive stillingskategorier   Med denne opsætning på stillingskategorien og resultattabellen vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af ferietimer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   2.1.  Afrunding af ferietimer Månedslønnede bliver afrundet til 185 ferietimer i relevant lønkørsel for lønperiode august, såfremt der er optjent 184,92 ferietimer ultimo august. Har en medarbejder ikke været ansat hele året, og ønsker arbejdsgiver at opskrive antallet af ferietimer, anvendes korrektionslønart 40118.   3.     Optjening af feriepenge Standard optjenes 12,5 % i feriepengegodtgørelse af den ferieberettigede løn. For beregning af feriepenge og feriedage skal en af følgende stillingskategori lønarter oprettes: 4600 – Ferie med løn (funktionær) 4601 – Løbende optjening af feriepenge (timelønnede)   Du har mulighed for at ændre feriepengeprocenten for en løngruppe på: Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejder, kan du gøre det på: Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld          Klik på OK     4.     Afregning af feriepenge Feriedage og Feriepenge kan afregnes og indberettes til eIndkomst, for grupper af medarbejdere til følgende ordninger: FerieKonto Feriekort Feriekasse – manuelt afregning   4.1.  Opsætning af feriepengeafregning Resultattabel FEAFR Ferieafregning styrer afregning af feriepenge til FerieKonto, Feriekort og Feriekasse for både løbende optjening af feriepenge og afregning af feriepenge ved fratrædelse af funktionærer, som har ferie med løn. Resultattabel FEAFR opsættes for alle relevante stillingskategorier el. løngrupper. Resultattabel Feriepenge afregnes til Værdi FEAFR FerieKonto 0 eller blank FEAFR Feriekort 2 FEAFR Feriekasse* 1 *Feriepenge til Feriekasse Der indberettes feriepengeoplysninger til eIndkomst for følgende feriekasser: Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre, eller MFD Feriekasse). Feriepengene afregnes manuelt, uden om Visma Løn.     Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel ’FEAFR’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg stillingskategori Angiv værdi (0, 1 el. 2) i den gældende aflønningsform     Klik på Gem        4.2.  Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto og Feriekasse (3F Feriekasse, Bager- og Konditormestre i Danmark, Danske Slagtermestre eller MFD Feriekasse). Feriepenge til FerieKonto og Feriekasse bliver beskattet i lønkørslen og bliver til Nettoferiepenge. Feriepenge til Feriekort, det vil sige Arbejdsgiver administrerer bruttoferiepenge, feriepenge før skat, som først bliver til nettoferiepenge på udbetalingstidspunktet.   5.     FerieKonto regler for indberetning og indbetaling Indberetning og indbetaling til FerieKonto sker automatisk ud fra Lønperioden, som afregnes efter nedenstående regler: Ferie med løn fratrædelse Senest den sidste dag i fratrædelses måneden indberettes og indbetales Feriegodtgørelse – her ses på om Lønseddelsperioden er udfyldt og så er det slutdatoen på perioden der afgør hvornår afregningen sker. Er Lønseddelsperioden ikke udfyldt på kørselsordren vil det være Lønperioden der afgør afregningstidspunktet: Slutter lønperioden mellem den 1. og den 15. i en måned, indberettes og indbetales inden udgangen af samme måned Slutter lønperioden mellem den 16. og indtil udgangen af måneden, indberettes og indbetales senest den 15. i den efterfølgende måned   Det vil fremgå af rapporterne Ny ferielov Ferieafregningsliste og Ny Overførselsliste, hvad der er indberettet og indbetalt til FerieKonto.   Feriepenge kan efterreguleres i en vis periode (indtil medarbejder har fået feriepengene). Er der er udbetalt for meget til FerieKonto, kan det rettes i en supplementskørsel senest den 15. i måneden efter. Er feriepengene afregnet til FerieKonto, kan de potentielt være udbetalt, og kan ikke længere tilbageføres.   6.         Indberetning til Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger til eIndkomst. 6.1.  Opsætning af indberetning til Feriepengeinfo På Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder tre valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto, Feriekasse eller Feriekort.      ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis ingen indberetning til eIndkomst ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasser.          Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Ny ferielov Ferieafregningsliste   7.     Tidsregistreringssystem der leverer ferie fravær i timer Anvender du et tidsregistreringssystem der kun kan levere registreringen i timer, men du optjener og afholder ’ferie med løn’ i dage, skal resultattabel: FEFRAV have værdien 1 for de pågældende løngrupper   Lønsystemet vil omregne ferietimerne til feriedage, ved at tage værdien fra registreringen og dividere med 7,4 timer, svarende til 1 feriedag. Hvis resultattabel TRTIM indeholder en anden værdi, eller den personlige sats lønart 9918 har en anden værdi, så anvendes denne værdi. Resultattabel FEFRAV skal sættes op til håndtering af at registreringen er i timer, der skal omregnes til dage: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’FEFRAV’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-202X Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. F1 og værdien 1 for ferie i timer Klik på Gem   8.     Ferieberettigede grundlag – kundespecifikt Standard er defineret hvilke lønarter som er ferieberettiget og hvilke lønarter, som ikke er ferieberettiget. Med konsulentassistance kan du få defineret hvilke lønarter du ønsker skal være ferieberettigede eller ej – faktureres efter tidsforbrug. Grundlaget specificeres under lønartstype 1109. Denne lønartstype er som udgangspunkt tom. Lønartstypen oprettes med de lønarter som f.eks. ikke skal tælles med i den ferieberettiget løn med et minus og med et plus for de lønarter som skal tælles med i grundlaget for ferieberettiget løn.   Bogføring af ferieberettiget grundlag – kundespecifikt Ferieberettiget løn beregnes standard på ’lønartstype 1103’, men kan tilpasses på ’lønartstype 1109’. For at bogføre grundlaget skal nedenstående lønart oprettes på din kontoplan i både debet og kredit. Lønarten påvirker ingen feriesaldi. Lønart 9841 - Kontering Ferieberettiget løn   9.     Direktør Der findes tre måder at håndterer medarbejdere uden ferie, f.eks. direktører, honorar, bestyrelse mm.: Der optjenes IKKE feriepenge, feriedage og ferietillæg: Opret fast lønart 905 - Stop feriepengeberegning Der optjenes Kun ferietillæg: Tjek at der på stillingskategorien er oprettet følgende stillingskategori lønarter: 4600 - Ferie med løn 4900 - Opsp. ferietillæg lovgrundlag  Resultattabel 4002, skal oprettes med værdien 0, for ingen optjening af feriepenge Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv en dato Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem Personlig sats lønart 9980, skal oprette med værdien 0, for at der IKKE optjenes feriedage. Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges Personlig sats Klik på Ny Angiv startdato f.eks. 1.X.20XX, lønart 9980 og værdien 0 Klik på Gem Der optjenes feriedage og ferietillæg, men IKKE feriepenge Direktøren kan ligge i samme stillingskategori som i dag, men på resultattabel 4002, oprettes løngruppen med værdien = 0 (kræver at direktøren ligger i egen løngruppe), så optjenes der ikke feriepenge: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’4002’ Klik på Find Klik på ‘Ny periode’ Angiv datoen 01-0X-20XX Klik på Gem Vælg i højremenuen ‘Resultattrin’ Klik på ‘Ny’ Angiv løngruppe f.eks. KA og værdien 0 for Ingen optjening af feriepenge Klik på Gem 10.  Tilpas tekster på lønsedler                 Anvender du engelsk tekst eller ønsker du at ændre teksten på dine lønsedler, skal du have tilpasset nedenstående lønarter med den engelske tekst/nye tekst, for at ferie bliver vist som du ønsker:   Lønart Udskriftslønart Navn 4993 44200 Ferieberettiget løn 44765 44220 Tildel forskudsferie, dage 44766 44220 Tildel forskudsferie, timer 44953 44230 Forskudsferie afh. dage 44954 44230 Forskudsferie afh. timer 44955 44235 Skyldige feriepenge på forskud 44947 44250 Ferietimer til rådighed lønseddel 44949 44260 Feriedage til rådighed lønseddel 4991 44280 Feriepenge lønseddel 4992 44300 Ferietillæg lønseddel Lov 4997 44300 Ferietillæg lønseddel 4658 4430 Ferietillæg udbetalt –lovgrundlag 4659 4430 Ferietillæg udbetalt –OK-grundlag 4994 44320 Ferietillæg ekstra 4998 44320 Ferietillæg ekstra.Lov lønseddel 44902 44902 Ferietillæg L.grl Ovk Lønseddel 44904 44904 Ferietillæg Ovk-g.lg Lønseddel 44905 44905 Ekstra ferietillæg lov/OK Lønseddel 44906 44906 Ekstra ferietillæg lov Lønseddel 4962 8302 Feriepenge I. år (timer/Dage) 4967 8303 AM-bidrag af feriepenge I. år 4924 8304 A-skat af feriepenge I. år 4969 8305 Overført til FerieKonto   Sådan tilpasses teksten på lønsedlen: Klik på Opsætning og Lønartsopsætning Angiv en af ovenstående lønart Klik på Find Klik på Ny Angiv datoen 1.X.20XX og evt. Tekstekode f.eks. EN (teksten koden findes på stillingskategorien under Opsætning) og angiv den danske/engelske tekst i Bruger tekst og Udskrift tekst Klik på Gem Gentag ovenstående for de øvrige lønarter  
Vis hele artiklen
14-02-2023 15:11 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 210 Visninger
Pdf vejledning   1.     Ferieår Feriesystemet arbejder med følgende år: Ferie Optjeningsår = 01.09.XXXX til 31.08.XXXX (start 01.09.2020) Ferieafholdelsesperiode: 01.09.XXXX til 31.12.XXXX (start 01.09.2020 - 31.12.2021) Overført ferie (første gang ferie kan overføres efter ferieloven pr. 01.01.2022)   1.1.  Afholdelse af ferie fra sidste år / tidligere år Ældst ferie afholdes først og Visma Løn behandler ferie iht. den fraværsrækkefølge, der er sat op i lønsystemet. 2.     Fraværskoder som behandler ferie Kombination af fraværskode og lønart: Fraværskode Lønart til fravær Beskrivelse 40 3950 Ferie med løn i dag 41 4004 Ferie uden løn, timelønnede, kun dage – indgår i ATP beregningen 42 1587, 1597 (res 4011), 4880 Fri egen regning 43 1579, 11589 Fri egen regning, dage * sats 47 3814, 3872 Ferie med feriekort 49 3950 Ferie med løn i timer 50 3950, 3951 Ferie med løn, kan være dage eller timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   3.     Fraværsrækkefølge Visma Løn er oprettet med en fraværsrækkefølge, der sikre at det ældste ferie afholdes først og derefter ny ferie samt ferie på forskud. Når alt ferie og ferie på forskud er afholdt trækkes medarbejderen i løn for antal feriedage/timer. Fraværsrækkefølgen er som standard: Optjent ferie, det ældste ferie blive afholdt først Ferie på forskud, hvis det er tildelt medarbejderen Træk i løn   I nogle overenskomster samt lokalaftaler, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først. Det er muligt at få tilpasset standard fraværsrækkefølgen med f.eks. feriefri-. Eksempel Afholdelse af feriefridage Afholdelse af optjent ferie Afholdt ferie på forskud Træk i løn   Fraværsrækkefølgen oprettes med hjælp fra en konsulent eller kan bestilles via vores webshop. Fraværet registreres på fraværskode 40/50 til ferie med løn. 4.     Reduktion af den ferieberettigede løn Når der afholdes ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge. Den ferieberettigede løn reduceres  standard med 4,8 procent af månedslønnen pr. feriedag. Følgende lønarter tages med i beregningen: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   Reduktionen af den ferieberettigede løn kan ændres på Resultattabel ’FEREDU’. Der findes fire muligheder for nedskrivning af ferieberettigede løn. Opret resultattabellen med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) - nedskriver den ferieberettigede løn med 4,8% pr. afholdt feriedag jf. ferieloven (standard) 1 – Løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlig lønart 9918. 2 – Løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag. 3 – Nedskriver IKKE den ferieberettigede løn   Er resultattabel ’FEREDU’ oprettet med 0 (nul) eller blank og ønsker du den ferieberettigede løn reduceret med en anden procent, opretter du procenten på: Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem   Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEREDU skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK 4.1.  Timelønnede medarbejdere, ferie med løn (lærlinge/elever) Disse medarbejdere optjener ferie med løn i dage. Når disse medarbejdere afholder ferie bliver den ferieberettigede løn nedskrevet med 4,8% af deres timeløn. Resultattabel FEREDU skal være 0/blank for denne løngruppe   For at dette grundlag kan være timelønnen, skal lønartstype 4750 oprettes med f.eks. lønart 1100 og sekvens = 0, hvis der er flere lønarter der skal danne grundlaget oprettes disse tilsvarende på denne lønartstype. Kontakt en konsulent hos Visma, for at få hjælp til opsætningen. 4.2.  Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at fraværsrækkefølge benyttes (fraværslønart 3950 skal oprettes på fraværskoden), samt at resultattabel: DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper   5.     Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen. 5.1.  Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer   Feriesaldoen nedskrives ved afholdelse af ferie. Såfremt medarbejderen ikke har en feriesaldo, vil der ske et træk i lønnen. På lønsedlen vises afholdt ferie med følgende lønarter, når der nedskrives i feriesaldoen: Fraværskode 40/50 – Afholdt feriedage, lønart 4911 Fraværskode 49 – Afholdt ferietimer, lønart 4914   Ønskes standard teksten på lønarten ændret skal følgende lønarter oprettes med den ønsket tekst under Opsætning/Lønartsopsætning:   44911 for Afholdte feriedage, visningslønart 4911 44914 for Afholdte ferietimer, visningslønart 4914   5.2.  Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie. Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/8 – 1/9) altid deles i 2 registreringer: 29/8 – 31/8 samt 1/9 – 1/9.   5.3.  Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Fraværskode 47 kan bruges på timelønnede medarbejdere, med feriegodtgørelse til Feriekort.  Du kan holde øje med hvor mange feriedage en medarbejder dermed har afholdt. OBS!!! Fraværskoden er kun til registrering, der sker ingen beregning eller nedskrivning ved brug af denne fraværskode. Fraværskode 47 kan bruges med følgende fraværslønarter: 3814 – fraværet vises IKKE på lønsedlen 3872 – fraværet vises på lønsedlen   5.4.  Registrering af ferie på ”faste” timelønnede Der skal beregnes ATP, når medarbejdere afholder ferie optjent i virksomheden, og har månedlige lønudbetalinger. Dette gælder for timelønnede medarbejdere med feriegodtgørelse (dog ikke løsarbejdere og lærlinge/elever). Du bruger følgende fraværkode for beregning af ATP, hvor det ikke er løntimer: Fraværskode 41 med tilhørende fraværslønart 4004 Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK   6.     Udbetaling af feriepenge med feriekort For at udbetale feriepenge til medarbejderen, hvor arbejdsgiver administrerer feriepengene, oprettes variable lønart 4790 - ‘Anmodet Feriekort udbetaling’ med det antal feriedage og feriepenge der står i Virk.dk.   Beløbet bliver beskattet i lønkørslen og nettoferiepengene udbetales til medarbejderen. OBS!!! Når du skal udbetale feriepenge til en fratrådt medarbejder, kan det være en god ide, at foretage en ‘Genrekvirering af eSkattekort’ i form af et bikort, da trækprocenten standard er 55%, så det er medarbejderens bikort som anvendes. Visma har en Feriekortservice, som automatisk henter og registrerer feriepengeanmodninger - så behøver du ikke længere at tænke over udbetaling af feriekort. Læs mere om den nye service her.    7.     Feriepengedifference beregning  I ferieloven findes en 0% regel.  Det betyder for medarbejdere som optjener ferie med løn og afholder ferie på forskellig normtid, skal der foretages arbejdstidsdifferenceberegning mellem optjeningstidspunktet og afholdelsestidspunktet for ferie. Dette sker automatisk i lønsystemet, når ferie registreres i dage. OBS!!! Ved afholdelse af ferie i timer optjenes ferietimer allerede i forhold til normtiden, så der anvendes ikke feriepengedifference beregning. Der foretages ikke feriepengedifference beregning på 14-dagslønnede medarbejdere. Formlen lønsystemet bruger: Nuværende arbejdstidsprocent = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold / overenskomst normtid fra Ansættelsesforhold * 100 Timer pr. dag = medarbejder normtid fra Ansættelsesforhold * 12 / 52 / 5, afrundet til 2 decimaler Nuværende = -Timer pr. dag * Dage (fortegnet er minus) Optjent = Timer pr. dag * (Optjent arbejdstidsprocent / Nuværende arbejdstidsprocent) * Dage   Eksempel: Der afholdes 5 feriedage Arbejdstid på ferieafholdelsestidspunktet – 160,33 = 7,4 timer pr. dag Arbejdstid på optjeningstidspunktet – 130 = 6 timer pr. dag Timesatsen på afholdelsestidspunktet = 150 kr.   -7,4 time * 5 feriedage = -37 timer 7,4 time * ((130/160,33*100=81)/(160,33/160,33*100=100)) * 5 feriedage = 30 timer Medarbejderen trækkes i løn: -37 timer + 30 timer * 150 kr. = -1.050 kr.   Regneark til brug for kontrol af udregning i Visma Løn   8.     Fri egen regning Ved afholdelse af ferie, hvor du ikke har ferie til gode, vil der ske træk i lønnen for ikke optjent ferie. Løntrækket kan beregnes på tre måder: 4,8% af den ferieberettigede løn pr. feriedage. Det er følgende lønarter der danner grundlaget: Som er følgende faste lønarter: 1000, 1060, 1065-1069, 1101, 1103, 1108, 1150, 1152, 1154, 1156, 1158, 1214, 1215, 1251, 1340, 1342, 1344, 1346, 1348, 1480-1482, 1500, 1502, 1510-1519, 1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1595, 1596, 1660, 1662, 1664, 1666, 1668, 1740, 1741, 2999, 3000, 3002, 3004, 3020, 3022, 3024, 3029, 3030, 3032, 3040, 3042, 3044, 3048, 3050-3055, 3059-3067, 3090, 3100, 3999, 33000, 33002, 33004, 33022, 33042, 33044, 43066-43069.   7,4 time gange timesatsen.  1/260 pr. afholdt feriedag   Resultattabel ’FEEGEN’ har tre muligheder for at styre beregningen af løntrækket ved afholdelse af ferie. Resultattabel ’FEEGEN’ kan oprettes med en af følgende værdier: Blank eller 0 (nul) – løntrækket sker med 4,8% af den ferieberettigede løn per. afholdt feriedag 1 – løntræk sker med timelønnen ganget med 7,4 timer pr. feriedag, medmindre værdien af en dag er ændret på resultattabel TRTIM eller personlig lønart 9918. 2 – løntrækket sker med 1/260 pr.  afholdt feriedag.     Er resultattabel ’FEREDU’ oprettet med 0 (nul) eller blank og ønsker du den ferieberettigede løn reduceret med en anden procent, opretter du procenten på: Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet Gyldig Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen     Klik på Gem        Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere (resultattabel FEEGEN skal have værdien Blank eller 0(nul)), oprettes Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld     Klik på OK   8.1.  Medarbejdere med månedsløn og løbende optjening af feriepenge Når disse medarbejdere afholder ferie uden løn og deres løn skal reduceres med 4,8%,  anvendes følgende fraværskode: 42 – Ferie egen regning, med tilhørerende fraværslønart 1587   Du kan også vælge at bruge samme fraværkode som du bruger i forvejen til afholdelse af ferie f.eks. 40, 50 eller 42 og på stillingskategorien oprette med følgende lønart: 4880 - Fri egen regning   Med denne fraværslønart betyder det at ferierækkefølgen ikke anvendes og der vil altid trækkes fri egen regning. Lønarten har dage i input.   Fraværslønarten bruger opsætningen i resultattabel FEEGEN, for beregning af fri egen regning. Såfremt resultattabellen er blank trækkes 4,8% pr. feriedag. Følgende værdier kan anvendes: Blank eller 0 - beregnes reduktionen i procent af månedslønnen iht. opsætning på personlig sats 9909, eller resultattabel 4004 eller med generel sats 4,8% pr. feriedag. 1 - beregnes reduktionen med timelønnen gange timer pr. dag  iht. opsætning på personlig sats 9918, resultattabel TRTIM eller generel sats 7,4 timer pr. dag ganget feriedage.   På kontoplan skal en af følgende lønarter oprettes i kredit: 4881 - Fri egen regning 4,8% 4882 - Fri egen regning træk med timesatsen.   Lønarterne går til statistik i IL-type 0026 ”Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede)”.     Sådan opretter du fraværskoden til relevante stillingskategori:   Vælg Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny     Udfyld Klik på OK         9.     Prorata udbetaling af ferietillæg og ekstra ferietillæg - ferieår I ferieloven står der at du kan udbetale ferietillæg i forbindelse med at medarbejderen afholder ferie, det vil sige løbende udbetaling. Der er oprettet variable lønarter til manuel udbetaling af opsparet ferietillæg og ekstra ferietillæg fra ferieloven optjent i ferieåret. 4788 - Udbetaling Ferietillæg lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af lovgrundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4900)    4789 - Udbetaling Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ferietillæg opsparet af OK-grundlag.   (Optjent via stillingskategorilønart 4901)      4783 - Udbetaling Ferietillæg ekstra lovgrundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af lovgrundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4610)    4784 - Udbetaling ekstra Ferietillæg OK-grundlag - beløb Anvendes til manuel udbetaling af ekstra ferietillæg opsparet af OK-grundlag.  (Optjent via stillingskategorilønart 4907)    Husk opsætning på din kontoplan af ovenstående lønarter, så de bliver konteret i dit bogføringsbilag.   10.  Afslutning af ferieafholdelsesåret  10.1.                       Overførsel af ferie Beskrivelse af lønsystemets håndtering af overført ferie Når ferieafholdelsesåret slutter den 31. december, slutter også afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret.  Ifølge ferieloven skal restferie op til 5 dage udbetales. Det kan i stedet aftales med medarbejderen, at ferien overføres til afholdelse i næste kalenderår.   Ferie som ikke er afholdt ved udgangen af en tilhørende afholdelsesperiode betragtes i Visma Løn som overført ferie.  I lønsystemet vil ferien automatisk blive til overført ferie og indgår stadig i puljen af ferie til afholdelse. Der er derfor ingen grænse for hvor meget ferie der kan overføres. Ferie fra forrige og tidligere år betragtes også som overført. Da samtidighedsferie bliver afholdt efter FIFO (first in first out) princippet, vil overført ferie blive afholdt før ferie fra indeværende ferieår. Det kræver altså ikke særskilt handling at afholde overført ferie, det sker automatisk. Læs evt. mere her.      
Vis hele artiklen
14-02-2023 16:23 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 553 Visninger
Vedhæftet et regneark som kan hjælpe med at beregne Feriepengedifferenceberegning i Ny Ferielov
Vis hele artiklen
08-07-2020 21:48 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3245 Visninger
Afslutning af ferieafholdelsesperioden 31/12. Når vi kommer til 31. december 2022 slutter afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret 2021. Det betyder, at det er tid til at håndtere restferien i lønsystemet.   Der er tre varianter, som Visma Løn håndterer:   Restferiedage føres videre Restferiedage skal udbetales og saldi nedskrives  Restferiedage skal nulstilles eller korrigeres I denne vejledning kan du se, hvordan du skal håndtere overførsel, udbetaling og nulstilling af restferie (herunder den 5. ferieuge).  
Vis hele artiklen
03-12-2021 12:36 (Senest opdateret 15-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 7495 Visninger