Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:45 (Senest opdateret 25-11-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 5661 Visninger
Her kan blive klogere på valgfrit sprog på lønseddel i Visma Løn.
Vis hele artiklen
05-07-2019 13:10 (Senest opdateret 01-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1644 Visninger
Her finder du vejledning til brugeradministration i Visma Løn.
Vis hele artiklen
01-07-2019 15:37 (Senest opdateret 31-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3515 Visninger
pdf vejledning   Indledning Fra 5. Juni 2022 kommer lønsedlerne i mit.dk Fra 5. Juni 2022 vil alle borgere over 15 år få digital post fra det offentlige og en række private virksomheder ét sted – i mit.dk. Du kan se frem til nye muligheder for både at læse og reagere på vigtige henvendelser, så du fx kan underskrive aftaler og betale regninger ét og samme sted – i mit.dk. Samtidig opbevares dine dokumenter med personlige og fortrolige oplysninger sikkert.   Lønkørsler, der godkendes i Visma Løn fra 5. Juni 2022, vil medarbejdere få tilsendt i mit.dk.     mitBasic Medarbejdere som: Ikke har et dansk CPR-nr. Er under 15 år Er oprettet med CVR-nr. Har ikke mulighed for at få leveret deres lønseddel i mit.dk, da CPR-nr. i kombination med NemID/MitID er adgangsgivende. I stedet for vil de modtage lønseddel via mitBasic, som oprettes med e-mailadresse.  Log ind i mit.dk med dit NemID eller MitID Som borger i Danmark har du automatisk adgang til mit.dk fra den 21. marts 2022. Du kan logge på mit.dk med dit NemID eller MitID, så snart du har hentet appen til din telefon eller tablet. Du kan også logge på og se din digitale post via www.mit.dk . Logo og afsendernavn i mit.dk Som arbejdsgiver kan du i mit.dk få din virksomheds eget logo og firmanavn som afsender, så medarbejderne kan se, hvor lønsedlen kommer fra:   Logo og afsendernavn i mit.dk betegnes: SenderID  Logo på lønseddel og SenderID har ikke samme format Der skal indsendes 2 logoer, hvis logo ønskes på begge  Medarbejdere kan få en notifikation om ny lønseddel via mail Indsendes der IKKE logo og afsendernavn, vises Vismas logo og navn Logo og afsendernavn vil fremgå i notifikationsmail, indbakke og app’en Vismas logo vil altid fremgå i bunden af lønsedlen   Specifikation af Logo I kan bestille eget logo til jeres lønsedler. Logoet vil blive placeret i øverste højre hjørne. Logo til lønseddel skal sendes til mit.dk@visma.com og overholde følgende specifikationer:   Filtype: .png Max filstørrelse: 40 kb Format: max 140 x 400 px (højde x bredde) Filnavn: CVR-nr._kundeforholdsnummer_arbejdsgivernummer _customer.png. Indsæt egne oplysninger i teksten markeret med gul. ( Bemærk - på lønsedlen er det kun muligt at vælge logo på arbejdsgiverniveau). Kan være i både farver og s/h    Specifikation af SenderID SenderID dækker over logo og afsendernavn. Vær opmærksom på følgende specifikationer: Afsendernavn.  Der skal fremsendes CVR-nr. og det virksomhedsnavn, som man ønsker koblet på det pågældende CVR-nr.  Fx: CVR-nr: 41 01 60 27  Virksomhedsnavn: Visma Enterprise    Specifikationer senderID logo Filtype: .png Max filstørrelse: 512kb  Format: Kvadratisk - min. 200 x 200 px Filnavn: CVR-nr _senderid.PNG ( Bemærk, der kan kun vælges ét logo pr. CVR-nr. på SenderID). Indsæt egne oplysninger i teksten markeret med gul. Kan være i både farver og s/h   VIGTIGT! Logo til SenderID har et andet format end logo til lønsedler. Hvis I ønsker begge dele, skal I fremsende to logofiler. Se særskilte specifikationer for logo til lønseddel. Har I flere CVR-nr., kan der vælges et logo pr. CVR-nr. i SenderID’et. Der kan IKKE vælges forskellige logoer under samme CVR-nr.   Visma Løn I lønsystemet er det muligt at ændre på medarbejder stamoplysninger, hvis medarbejderen ikke har NemID/MitID og skal have adgang til sin lønseddel.    På siden for Medarbejder stamoplysninger skal du ændre feltet “mit.dk” til “Nej”’.       Visma HR I HR-systemet er det muligt at ændre på fanen “Medarbejder”, hvis medarbejderen ikke har NemID/MitID og skal have adgang til sin lønseddel.    I fanen “Medarbejder” skal du ændre feltet “Lønseddel” til mitBasic. Det er kun administrator, der kan ændre i dette felt. Ved valg af mitBasic kræver det en mailadresse, som skal udfyldes i feltet “E-mail (privat)”, hvor det tjekkes, om du har husket “@”.    
Vis hele artiklen
17-08-2022 09:19 (Senest opdateret 17-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3257 Visninger
Arbejdsgiver stamoplysninger   1.   Ny arbejdsgiver   Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder. Klik på Gem Husk at du skal oprette en OS aftale hos Mastercard (tidl. Nets), når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskrive med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Overførselsservice på tlf: 80 81 06 65. Se vejledning til oprettelse af overførselsaftale på dette link: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Ny-arbejdsgiver-aendring-af-cvr-nr-eller-bank-oplysninger/ta-p/118639   Felter på arbejdsgiver stamoplysninger: Arbejdsgiver Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre. CVR-nr. Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Enterprise kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale. OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her. Her kan du IKKE anvende NemKonto. Gyldig Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999. Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet. Periode Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato. Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato. Navn Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn. Adresse (linie 1) Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn. Adresse (linie 2) Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn. Postdistrikt Feltet skal altid udfyldes med postnummeret. E-mail Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse. Lønseddel via Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende: eBoks alle eBoks/Direkte forsend Direkte forsendelse Løn udbetales via Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende: Anden konto (registrerings- og kontonummer) NemKonto OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Mastercard (tidl. Nets) tlf. 80 81 06 65, at du har en gyldig OSN aftale. Lønansvarlig Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig. DA-foreningskode Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik. Pnr Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk. Kontoplan Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan Sorteringskode Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode Reg./konto Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets. Max.træk med. Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr. Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. Tekst lønseddel Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn. Feriekort indberetning Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende: Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. 3F Feriekasse eller en af de 18 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361 Feriekasse/koncern Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen. Max.træk arb. Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00. Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. 2.   Tilmelding Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.   1 Overførsel løn Overførsel af lønninger til Nets 2 Øvrige overførsler Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm. 3 Fraværsadministration Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver 4 Ferieregnskab Håndtering af ferie i Visma Løn 7 Decentral registrering Indlæsning af filer 8 Ansættelsesbetegnelse på lønseddel Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen 10 Indberetning til DS Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik 13 Ambi og A-skat Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned 14 Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000 Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned 15 DA FERIEKORT Anvendes ikke 16 DA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 17 DA barselsfond Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond 18 ILtyper med i statistik Anvendes IKKE 19 Afdeling på lønseddel Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen 20 Medarbejdernr på lønseddel Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen 21 Udbetalingssted på lønseddel Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen 22 Horesta Anvendes IKKE 23 Årstotal pr. medarbejder Anvendes IKKE 24 DA/LO udviklingsfonden Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond 25 Dataudtræk til 3.part Anvendes IKKE 26 FA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet 27 Indberetning til ACF Anvendes IKKE 55 Auto indberetning fraværsstatisk DS Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik 56 Auto indberetning fraværsstatisk DA Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 57 Auto indberetning fraværsstatisk FA Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet   3.   Rapportbestilling Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode. De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter. Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje.   4.   Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Mastercard (tidl. Nets), for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Se vejledning til oprettelse af overførselsaftale på dette link: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Ny-arbejdsgiver-aendring-af-cvr-nr-eller-bank-oplysninger/ta-p/118639   5.   Skift af CVR nr. på arbejdsgiver Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver. Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale hos Mastercard (tidl. Nets). Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.   
Vis hele artiklen
17-12-2020 09:11 (Senest opdateret 06-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 1886 Visninger
Pdf vejledning   I Visma Løn er der mulighed for genvejstaster og her vil du kunne se, hvilke der er og hvordan de anvendes. Ens for dem alle er at de åbner et menupunkt i Hovedmenuen til venstre – derefter kan du navigere i undermenuerne med ↓ og ↑ - når du står på det menupunkt du gerne vil vælge, så klik på Enter   Beskrivelse Genvej Forklaring Arbejdsgiver Alt + A Åbner menupunktet Arbejdsgiver i hovedmenuen, hvor du finder al information om den eller de arbejdsgivere der er Medarbejder Alt + M Åbner menupunktet Medarbejder i hovedmenuen – her vises undermenuer til registrering af stamdata og løndele mm. Lønadministration Alt + L Åbner menupunktet Lønadministration i hovedmenuen – her vises undermenuer, som omhandler lønkørsler, decentrale indlæsninger, samt visning af f.eks. lønsedler for en periode på én enkelt medarbejder Rapporter Alt + T Åbner menupunktet Rapporter i hovedmenuen – her findes der standardrapporter eller du kan anvende tilkøbt rapportmodul, samt visning af jobs der er kørt i systemet under Vis job Opsætning Alt + S Åbner menupunktet Opsætning i hovedmenuen – her vises undermenuer, hvor du bl.a. kan se Stillingskategorier, resultattabeller, kontoplan mm. Visma Løn Alt + I Åbner menupunktet Visma i hovedmenuen – her finder du Kontakt os og kan se, hvordan du kommer i kontakt med os Højremenu Alt + E Kan anvendes når du står i en undermenu og der er yderligere valgmuligheder i højre side i en dropdown menu. Når du står i højremenuen, vælg med pilene, menupunktet du ønsker at se, tryk herefter på Enter for at vælge Et niveau tilbage Esc Ønsker du at gå et skridt tilbage eller annullere en proces – tryk på Esc og ved flere tryk på Esc kommer du til hovedmenuen Ny Alt + N Anvendes når du er i en undermenu og ønsker at oprette f.eks. en ny medarbejder eller en ny lønart, fraværskode Kopier Ctrl + C Kopierer den tekst eller de tal du har markeret enten i Visma Løn eller andet program, hvorfra du skal bruge data til at sætte ind i Visma Løn Indsæt Ctrl + V Indsætter det du har kopieret sidst med kopi funktionen (Ctrl + C) Fortryd Ctrl + Z Fortryder du din sidste handling – kan gøres flere gange i træk, hvis der er foretaget flere rettelser i træk uden at gemme i processen Ny periode Alt + P Anvendes når du står i menuen Ansættelsesforhold, Resultattabel eller Kontoplan og skal oprette en ny periode Gem Alt + G Anvendes til at gemme eller starte en funktion/rapport Ok Alt + O Anvendes til at gemme eller starte en funktion/rapport Slet Alt + X Anvendes til sletning af f.eks. lønart, fravær eller resultattrin Søg Alt + Q Anvendes når du i en undermenu ønsker at søge en medarbejder frem, hvor muligheden Søg er tilgængelig Søg i oversigt Ctrl + F Søgning af specifik data – enten i systemet, i en oversigt, i lønsedler eller f.eks. kontoplan/linier Hjælp Alt + J Anvendes til at få hjælp til skærmbillede eller felter, så kommer en beskrivelse op i et pop up vindue Frem Page Down Anvendes, hvis du skal bladre frem og tilbage på medarbejderne eller f.eks. under Vis job i datoerne Tilbage Page Up Anvendes, hvis du skal bladre frem og tilbage på medarbejderne eller f.eks. under Vis job i datoerne Første forekomst Ctrl + Home Fører dig til f.eks. første medarbejder under Ansættelsesforhold Sidste forekomst Ctrl + End Fører dig til f.eks. sidste medarbejder under Ansættelsesforhold  
Vis hele artiklen
11-03-2022 08:38 (Senest opdateret 11-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 714 Visninger
Vejledning log på Visma Løn 1.    Log på Visma Løn Når du skal arbejde i Visma Løn, skal du logge på en sikker forbindelse. Åben en Internet browser f.eks. Google Chrome Angiv url: community.visma.com Klik på firkanten med de 9 små firkanter i, på den blå bjælke. Klik på Find områder Vælg Visma Løn Gå i højre menuen under Relevante links og vælg Log på Visma løn Her vil du blive bedt om, at angive CVR-nummer og brugernavn (har du tidligere bedt om at systemet skal huske det, står det der i forvejen) Angiv din adgangskode Du vil modtage en engangskode retur, enten via mail eller som sms. Du skal skrive koden i feltet Engangskode Klik på Log in og du er nu logget på Visma Løn. OBS!! Gem evt. adressen som en genvej til systemet.
Vis hele artiklen
19-01-2021 15:03 (Senest opdateret 19-01-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1066 Visninger
Her finder du en guide til NemKonto i Visma Løn.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:12 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2397 Visninger
  I denne vejledning kan du finde en oversigt over brugerrettigheder til lønsystemerne Visma Løn og Visma Løn Finans
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:00 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1792 Visninger