Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Pdf Vejledning Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel.   Bemærk: Særlige dage eller timer beregnes forholdsmæssigt i den måned, hvor der ansættes / fratrædes midt i en lønperiode, men kun ved løbende optjening. Ved fast årlig tildeling af særlige dage/timer sker der ingen forholdsberegning af de tildelte dage/timer ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdes eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt. Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.              1.   Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Klik på OK 1.    Tildeling af særlige dage/timer, som ferieloven Ny løsning til særlige dage, hvor beregning af værdi og afholdelse af dage følger Ferielovens dage, mht. afholdelse og værdi. Så vil afholdt ferie behandles før optjening og det betyder at hensættelse af beløb til særlige dage beregnes af den reducerede ferieberettiget løn. Derudover vil Særlige dage som tildeles i perioden først kunne bruges i efterfølgende måned, som ny ferielov.    23942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på OK   3.   Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.   Individuel optjening af særlige dage / timer Personlig sats lønart  9981, antal dage / timer kan oprettes under Personlige satser på den enkelte medarbejder og bruges i stedet for resultattabel (SÆRDG / SÆRTI). Lønarten kan kun bruges ved løbende optjening af særlige dage/timer.   5.   Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent. Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver løngruppe det skal gælde for.   Eksempel: En fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned. OBS! Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved deltid’.   6.   Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt. Ingen opsparing medmindre at der i resultattabel SSOPCT er angivet en procent, som beregnes af den ferieberettigede løn. 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   7.   Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)   Særlige dage/timer i egen fraværskode Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien : 3949 - Særlige dage 3945 - Særlige timer   OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver. Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med følgende værdi:   2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem 8.   Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer (dette forudsætter at du har opsparet et beløb på særlige dage/timer):   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, sats (sats udfyldes, hvis satsen ikke skal være den som systemet beregner, ud fra opsætning på resultattabel SSODSA) samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   9.   Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer OBS! Lønarterne vises IKKE på lønsedlen. 10.   Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage indeværende år 9999 Særlige dage tidligere år 9999 Særlige timer indeværende år 9999 Særlige timer tidligere år   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   11.  Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   12. Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage saldo 213911 Særlige timer saldo 210052 Afholdt særlige dage, vises som 3945 210053 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210057 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210058 Afholdt særlige timer, vises som 3945   13. Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   14.     Særlige dage på elever Elever som er ansat efter følgende regler, kan i Visma Løn sættes op i sin egen løngruppe med særlige dage. Så der bliver tildelt særlige dage ud fra ansættelsesdato, men samtidig bliver der også optjent samtidighedsferie. Det kræver en henvende til Visma Løn, for lønsystemet skal tilpasses så samtidighedsferie afholdes før tildelte feriedage. Kontakt Visma.   Ansat fra 2. september - 31.oktober tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles: 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår   Ansat fra 1. november - 30. juni tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles: 3 ugers betalt hovedferie 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien   Ansat fra 1. juli - 1. september optjenes  Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra starten af. Det vil sige, at: Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned Visma Løn skal tilpasses med følgende opsætning:   Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage   Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage. Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage. Resultattabel SSO oprettes med 1 – årlig tildeling Resultattabel SSM oprettes med 9 – ferieår starter i september måned. Resultattabel FERSÆR oprettes med 1, for at styre optjening af samtidighedsferie samt nedskrivning af særlige dage med optjent samtidighedsferie.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Elever ansat fra 1.7.xx - 1. 9.-xx optjener samtidighedsferie Egen løngruppe   Afholdelse af ferie Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40/50 efter aftale med Visma, når lønsystemet er tilpasset med ferierækkefølgen på de særlige dage.   15.  Hensættelse i bogføringen   Til brug for hensættelse af Særlige dage/timer i bogføringen skal der i kontoplanen oprettes følgende tre lønarter: 19880 - Særlige dage/timer, periodens opsparing - debet i resultatopgørelse og kredit i balancen 19881 - Særlige dage/timer, periodens afholdelse - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse 19882 - Særlige dage/timer, periodens udbetaling - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse – Nedskriver hensættelse med værdien fra ferieregnskabet. OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.  
Vis hele artiklen
16-11-2020 16:16 (Senest opdateret 16-06-2023)
 • 2 Svar
 • 1 ros
 • 5570 Visninger
Håndtering af fritvalg i Visma Løn
Vis hele artiklen
12-12-2017 17:17 (Senest opdateret 20-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 9507 Visninger
Her kan du blive klogere på aftalefri i Visma Løn.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:32 (Senest opdateret 20-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1363 Visninger
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn.
Vis hele artiklen
12-12-2017 16:58 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 8318 Visninger
Pdf vejledning   Feriefritimer I Visma Løn administreres afholdte feriefritimer gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefritimer følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskonto Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldo   1.      Løbende opsparing af feriefritimer Tildeling Den løbende opsparing af feriefritimer pr. lønperiode sker via resultattabeller, hvor du skriver de timer, der skal spares op i lønperioden. Resultattabel: 3797 Feriefritimer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabelnummer Klik på Find Klik på Ny periode Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen Klik på Gem Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.   Husk også at oprette en stillingskategorilønart, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende opsparer feriefritimer.   Stillingskategorilønart: 3797 Feriefritimer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Vælg en lønart og startdato Klik på OK   Stop tildeling Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal opspare feriefritimer løbende, kan du oprette en ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefritimer fra den dato: Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop   2.      Feriefritimer uden opsparing af beløb Tildeling Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Automatisk tildeling Resultattabel 3801 feriefritimer tildeling, oprettes med antal timer, som medarbejderen skal tildeles på det givne tidspunkt.   Resultattabel FRISM Feriefri år start, oprettes med tildelingsmåneden, f.eks. ’05’ for maj måned eller ’01’ for januar måned, så vil tildelingen ske i den angivet måned hvert år.   Stillingskategori Lønart 3791 Feriefritimer tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.   Medarbejdere som skal have anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefritimer: Eksempel Medarbejderen er ansat 01.01.2023 og skal have feriefritimer tildelt d. 01.10.2023   Lønart 3795 Feriefri opsp. stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 01.01.2023 og slutdato 30.09.2023   Lønart 3801 Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 01.10.2023   Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefritimer.   Afholdelse Månedslønnede Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor det kun er timerne, der skal registreres, bruger du   Fraværskode 61 – fraværslønart 3812   Skal feriepengegrundlaget reduceres i forbindelse med afholdelse af feriefri, skal du sætte følgende resultattabel op:   FERFRI - skriv kode 2 for at reducere feriepengegrundlaget. Opret stillingskategorilønart 3845 på stillingskategorien. Når medarbejderen holder feriefritimer, hvor der skal udbetales en sats pr. time, bruger du   Fraværskode 63 – fraværslønart 3815 Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriebeløb (lønart 3805).   Timelønnede Når medarbejderen holder feriefritimerne, bruger du Fraværskode 61 – fraværslønart 3811 De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801). Fraværskode 61 – fraværslønart 3823 De indrapporterede feriefritimer bliver ganget enten med den personlige timeløn fra ansættelsesforhold/Personlig sats/Lønart 9905/+Lønart 9906 eller med satsen fra Resultattabel 1100. Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801). Hvis timelønnen IKKE bliver udbetalt som ferieberettiget løn ved afholdelse af feriefritimer, skal du bruge Fraværskode 61 – fraværslønart 3808 Timerne nedskrives i saldo (lønart 3801) - beløbet nedskrives IKKE.   Hvis feriefri bliver udbetalt med timer gange sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3819 Timerne bliver ganget med satsen, og beløbet bliver nedskrevet i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805).   Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at der skal udbetales en sats for timerne, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3815 Timerne bliver IKKE ganget med satsen, og beløbet bliver IKKE nedskrevet i det opsparede feriefribeløb.   Hvis medarbejderens afholdelse af feriefritimerne betyder, at satsen skal udbetales til timeløn (lønart 9905 eller resultattabel 1100) + tillæg (1090-1099, 1101, 1104(9906) -1107, 1110, 1114-1119, 1121, 1122, 1210, 1211, 1213-1215, 1250, 1251, 1270-1281), skal du bruge Fraværskode 61 – fraværslønart 3828 Timerne bliver ganget med satsen af ovenstående lønarter, og beløbet bliver nedskrevet i de opsparede feriefritimer.     3.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende: Opsparing af feriefribeløbet sker som en procent af den ferieberettigede løn. Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. Procenten for det opsparede beløb lægges på Resultattabel 3840.   Tildeling Du kan tildele timerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger   Afholdelse Feriefribeløb - ikke ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3820 Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte ferietimer (lønart 3801).   Feriefribeløb - ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3824 Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Fraværskode 61 – fraværslønart 3837 De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).   4.      Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.   5.      Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Har du en overenskomst, hvor feriefritimer opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:   Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. Procenten lægges ind på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri.   Tildeling Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Afholdelse Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge   Fraværskode 63 – fraværslønart 3816 På fraværskoden indberetter du de timer, som nedskriver saldoen for ferietimer (lønart 3801). Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen.   Udbetaling Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge Variabel lønart 3817 Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats.   6.      Udbetaling af feriefritimer, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefritimer som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet.   Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri: Lønart 3821: Udbetaling af feriefritimer – timer i input. Lønarten henter den personlige timeløn (lønart 9905) eller sats fra resultattabel 1100.   Lønart 3822: Udbetaling af feriefritimer – timer gange sats i input.   Lønart 3827: Udbetaling af feriefritimer/SH med saldotjek – timer gange sats i input. Nedskriver SH-saldoen, men timerne bliver IKKE nedskrevet i feriefritimer.    Lønart 3835: Feriefritimer udbetales i timer gange sats.   Lønart 3839 Udbetal Feriefritimer, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal timer (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3839 Udbt. feriefritimer sats.     7.      Udbetaling af feriefritimer, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3831: Feriefritimer udbetales som timeløn – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer og ganger med den personlige timeløn (lønart 9905) eller henter satsen fra resultattabel 1100. OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.   8.      Tildeling af feriefritimesaldo ved nyt afholdelsesår Tildeler du feriefritimer ved nyt ferieår i september måned eller tildeles feriefri den 1. maj eller 1. januar.   Du tildeler ferie under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:   Lønart 3801 - Feriefritimer – skriv antallet af feriefritimer   Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger Klik på Ny Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ Klik på OK Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på Klik på OK   9.      Automatisk nulstilling af feriefritimer For automatisk nulstilling af feriefritimer, kræver det opsætning af fraværsrækkefølge.   Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefritimer. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefritimer skal ske.   Visma Løn nulstiller automatisk feriefritimer når nulstillingsmåned nås men gemmer feriefritimer, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefritimer ønskes udbetalt.   Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefritimer med det forbrugte antal.   10.  Visning af feriefribeløb på lønsedlen Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma Enterprise.   11.  Overførsel af feriefri Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal de resterende feriefritimer overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 311 - feriefritimer overfører saldi fra sidste år   12.  Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for                Feriefritimer   Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en liste, men kan også udskrives som csv-fil, der kan læses af Excel. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Ja’ til Datafil-output.   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.   13.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive fritvalgskontoen Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefri skal nedskrives i fritvalgskontoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Fastlønnede timelønnede med træk i løn ved afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3867 udb. af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret timesatsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3867 og træk i løn på lønart 13863 Træk feriefritimer.   Timelønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3854 udbetaling af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret time satsen på resultattabel 3867 for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales feriefritimerne med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3854 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto. Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3849 Afholdelse af feriefritimer fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefritimerne på lønart 3849 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3849 ikke konteres.   14.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Fastlønnede timelønnet med træk i løn for afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3859 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3859 og træk i løn på lønart 13862 Træk feriefritimer.   Timelønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3857 udbetaling af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefritimer med en fast sats pr. time. Opret resultattabel 3857 med sats pr. time for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3857 ikke udbetales med medarbejderens samlede timeløn. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3857 Udbetaling feriefri fra SH saldoen           Månedslønnede afholdelse af feriefri i timer   Fraværskode 61 Feriefri i timer, oprettes med fraværslønart 3858 Afholdelse af feriefritimer fra SH saldoen for de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefritimer på lønart 3858 Afholdelse feriefri fra SH saldoen. Konteres lønart 9818 Skyldig SH, skal lønart 3858 ikke konteres.   15.  Hensættelse (Feriefritimer) til timeløn Feriefritimer kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper.   Når du indtaster timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Hensættelse (Ferifritimer) til timeløn gange en procent Feriefritimer kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper.   Når du opretter timer, ganges timerne med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Bruges feriefri i timer, skal du oprette lønarterne 13851, 13854, 13857, 13859, 13860 både debet og kredit på kontoplanen.  
Vis hele artiklen
10-03-2023 14:38 (Senest opdateret 10-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 185 Visninger
Pdf vejledning   Feriefribeløb I Visma Løn administreres afholdt feriefri gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefri følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskonto Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldo   1.      Feriefribeløb Tildeling Du kan tildele beløbet i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3805 – Feriefribeløb, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har opsparet ret til et feriefribeløb, via Lønart 3804 – Feriefribeløb, faste lønoplysninger   Udbetaling Hvis ferien udbetales med enhed gange sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3807 Fraværskoden kræver indtastning af enheder og sats, som bliver ganget med hinanden. Beløbet bliver nedskrevet i feriefribeløbet (lønart 3805), men enhederne bliver ikke nedskrevet.   2.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Har du feriefridage, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, skal du gøre følgende: Lønart 3840 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et feriefribeløb. Opsparingen vises på lønsedlen, så der man kan ses hvad der bliver beregnet for indeværende lønperiode. Procenten for det opsparede feriefribeløb oprettes på Resultattabel 3840.   Tildeling af feriefridage Du kan tildele feriefridagene i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Afholdelse Afholdelse af feriefridage og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på   Fraværskode 62 – fraværslønart 3809 Fraværskoden skal have antal dage og satsen, som feriefribeløbet nedskrives med. Lønarten ganger antal dage med den angivne sats, og beløbet udbetales. Nedskrivningen sker i både det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefridage (lønart 3800).   3.      Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Har du feriefritimer, hvor der opspares en procent af den ferieberettigede løn, som skal bruges i forbindelse med afholdelse af feriefritimer, skal du gøre følgende:   Lønart 3840 oprettes på de stillingskategorier, hvor feriefribeløb skal opspares. Procenten for det opsparede feriefribeløb oprettes  på Resultattabel 3840.   Tildeling Du kan tildele feriefritimerne i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger   Afholdelse Feriefribeløb - ikke ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb skal ske via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3820 Nedskrivningen sker i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Feriefribeløb - ferieberettiget Afholdelse af feriefritimer og nedskrivning i det opsparede feriefribeløb sker via fraværsregistreringen på Fraværskode 63 – fraværslønart 3824 Nedskrivningen foregår i det opsparede feriefribeløb (lønart 3805) og i de tildelte feriefritimer (lønart 3801).   Fraværskode 61 – fraværslønart 3837 De indrapporterede feriefritimer ganges med sygeløn (kvartalsvist gennemsnit). Feriefritimer nedskrives i saldo (lønart 3801), og feriefribeløbet nedskrives i den opsparede saldo (lønart 3805).   4.      Feriefribeløb saldo på lønseddel er kundeejet De udbetalende lønarter og fraværskoder til feriefribeløb, hvor saldoen ikke er opsparet, bliver vist som negativ saldo på lønsedlen. For at undgå dette, kan du med hjælp fra en konsulent fra Visma Enterprise, definerer hvilke lønarter som skal påvirke saldofeltet feriefribeløbet. Det vises på lønartstype 3805 Feriefribeløb saldo. Pris for denne ydelse er pt. 2.450 kr.   5.      Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Har du en overenskomst, hvor feriefri opspares ved forhøjelse af SH-procenten, skal du gøre følgende:   Lønart 4500 skal oprettes på de stillingskategorier, hvor der skal opspares et forhøjet SH til feriefri og SH. Procenten oprettes på resultattabel 4500 med den samlede procent for både SH og feriefri   Tildeling Du kan tildele feriefritimer/feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via Lønart 3801 – Feriefritimer, variable lønoplysninger Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan oprette en saldo frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefritimer, via Lønart 3803 – Feriefritimer, faste lønoplysninger Lønart 3804 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Afholdelse Skal feriefritimerne nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge   Fraværskode 63 – fraværslønart 3816 På fraværskoden indberetter du de feriefritimer, som nedskriver saldoen (lønart 3801). Beløbet, der udbetales, nedskrives i den saldo, der er optjent ved forhøjelse af SH-procenten. Fraværskoden ganger IKKE timer med satsen.   Skal feriefridagene nedskrives i saldoen, og feriefribeløbet udbetales som sats, skal du bruge Fraværskode 63 – fraværslønart 3826 På fraværskoden indberetter du de dage, som nedskriver saldoen for feriefridage (lønart 3800), og beløbet nedskrives i SH-saldoen. Fraværskoden ganger dagene med satsen.   Udbetaling Hvis du udbetaler et feriefribeløb, hvor timerne IKKE bliver registreret, skal du bruge Variabel lønart 3817 Lønarten kræver indtastning af enheder gange sats.   6.      Udbetaling af feriefribeløb, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefri som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet.   Du kan bruge følgende variabel lønart til udbetaling af feriefribeløb: Lønart 3874 Feriefribeløb udbetalt, med beløb i input. Den udbetaler beløbet du opretter på lønarten og regulerer ikke på feriefritimerne/-dagene. OBS! beløbet går negativt, hvis der udbetales mere, end der står som optjent under beløb.     7.      Udbetaling af feriefribeløb, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriefribeløb saldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3841: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet.   Lønart 3842: Feriefribeløb udbetales – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet. Lønart 3843: Feriefribeløb udbetales eller trækkes – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefribeløbet og modregner, hvis beløbet er negativt.   OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres.   8.      Visning af feriefribeløb på lønsedlen Bliver feriefribeløbet på lønsedlen vist med en negativ saldo, kan dette ændres ved at definere hvilke lønarter der skal påvirke saldofeltet. Denne ændring kan foretages ved at kontakte en konsulent fra Visma.   9.      Overførsel af feriefribeløb Afholdelse af feriefri følger kalenderåret, skal det resterende feriefribeløb overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 312 - feriefribeløb overfører saldi fra sidste år   10.  Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for                Feriefribeløb   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK   Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.   11.  Beskatning af feriefri I nogle overenskomster skal det løbende optjente feriefribeløb, beskattes i perioden og netto feriefri beløb skal overføres til en fond.   Den løbende optjening af feriefri, sker ved oprettelse af: Stillingskategori lønart 3840 og resultattabel 3840 oprettes med procenten, som der skal beregnes af den ferieberettigede løn, for de respektive løngrupper. Feriefri grundlaget vises på lønsedlen ud for lønart 3840.   For at beskatning foretages, oprettes Lønartstype 3815 Grundlag AM feriefribeløb med stillingskategorilønart 3840. Herefter vil feriefribeløbet blive vist på lønsedlen, med Brutto feriefri, AM-bidrag af feriefri, A-skat af feriefri og Netto feriefri. Overførsel til den enkelte feriefond, skal foretages manuelt. Netto feriefribeløb vil fremgå af rapporten ’Bogføringsbilag med spec’. For at saldoen nedskrives på lønsedlen og i rapporten Medarbejder til gode, skal Lønartstype 3805 oprettes med lønart 8284.
Vis hele artiklen
08-03-2023 13:35 (Senest opdateret 08-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 171 Visninger
Pdf vejledning   Feriefri I Visma Løn administreres afholdte feriefridage gennem fraværssystemet. Tildeling, udbetaling og opsparing af beløb sker via lønarter.   Optjening og afholdelse af feriefridage følger kalenderåret i systemet. Hvis I bruger ferieåret til optjening og afholdelse, skal alle saldi overføres manuelt til et nyt kalenderår ved årsskiftet.   Der er følgende former for feriefri: Løbende opsparing af feriefritimer Løbende opsparing af feriefridage Feriefridage uden opsparing af beløb Feriefritimer uden opsparing af beløb Feriefribeløb Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefridage Opsparing af feriefribeløb i procent af ferieberettiget løn, feriefritimer Opsparing af forhøjet SH-procent af ferieberettiget løn Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Udbetaling af feriefri, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Tildeling af feriefri saldi i fremtiden Udbetaling af feriefri der skal nedskrive Fritvalgskontoen Udbetaling af feriefri der skal nedskrive SH saldoen   1.     Løbende opsparing af feriefridage Tildeling Den løbende opsparing af feriefridage pr. lønperiode sker via nogle resultattabeller, hvor du angiver de dage, der skal spares op i lønperioden. Resultattabel: 3796 Feriefridage   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabelnummer Klik på Find Klik på Ny periode Skriv en dato for, hvornår det skal gælde fra, ud for ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælger du ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg en løngruppe og en værdi ud for aflønningsformen Klik på Gem Hvis du har flere løngrupper og værdier, gentager du punkt 8 til 10.   Husk også at lægge oprette en stillingskategori lønart ind på stillingskategorien, som sørger for, at de lønmodtagere, der er knyttet til denne stillingskategori, løbende opsparer feriefridage.   Stillingskategorilønart: 3796 Feriefridage   Vælg Opsætning og Stillingskategori Angiv stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Vælg en lønart og startdato Klik på OK   Stop tildeling Har du har en eller flere medarbejdere i en stillingskategori, som ikke skal opspare feriefridage løbende, kan du lægge oprette en såkaldt ”stop lønart” under faste lønoplysninger, så medarbejderen ikke opsparer feriefridage fra den dato: Lønart 3795 – Feriefriopsparing, stop 2.     Feriefridage uden opsparing af beløb Tildeling Du kan tildele feriefridage i forhold til saldoen i lønsystemet via   Lønart 3800 – Feriefridage, variable lønoplysninger   Eller du kan lægge oprette en saldo ind frem i tiden, når medarbejderen har optjent ret til feriefridage, via   Lønart 3802 – Feriefridage, faste lønoplysninger   Automatisk tildeling Resultattabel 3800 Feriefridage tildeling, oprettes med antal dage, som medarbejderne skal tildeles på det givne tidspunkt.   Resultattabel FRISM Feriefri år start MD, oprettes med den tildelingsmåned f.eks. 2= februar, 3= marts osv., hvor feriefridagene skal tildeles og tildelingen vil ske hvert år i den måned.   Stillingskategori Lønart 3790 Feriefridage tildel. årlig, oprettes på stillingskategorien.   Medarbejdere som skal have en anciennitet på f.eks. 9 måneder, inden tildeling af feriefridage:   Eksempel Medarbejderen er ansat 1.1.2023 og skal have feriefridage tildelt d. 1.10.2023.   Lønart 3795 Feriefri opsp. Stop, oprettes under faste lønoplysninger med startdato 1.1.2023 og slutdato 30.09.2023   Lønart 3800 Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger med startdato 1.10.2023 Året efter vil medarbejderen automatisk få tildelt feriefridage. Afholdelse Når medarbejderen holder feriefridage, hvor det kun er feriefridagene, der skal registreres, bruger du   Fraværskode 60 – fraværslønart 3810   Når medarbejderen holder feriefridage, hvor der udbetales en sats pr. feriefridag, bruger du Fraværskode 62 - fraværslønart 3818   Skal den ferieberettigede løn nedskrives med 4,8% (ligesom ferie) i forbindelse med afholdelse af en feriefridag, bruger du Fraværskode 60 - fraværslønart 3829 Udbetales de oprettede feriefridage til en timesats, anvendes denne fraværskode. Fraværskoden vil nedskrive feriefridagene i saldoen for feriefridage, og udbetaler dagene med formlen: oprettede feriefridage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time. Fraværskode 60 - Fraværslønart 3846 Skal medarbejderen trækkes i løn for afholdte feriefridage, oprettes under ’Variable lønoplysninger’ Lønart 3848 Afholdte feriefridage/træk, oprettes med antal feriefridage som er afholdt på. Feriefridage saldo bliver nedskrevet med det indtastes antal.   Medarbejderen vil blive trukket i løn udfra beregningen: Antal indtastede feriefridage gange medarbejderens normtid pr. dag gange med timelønnen (månedsløn divideret med normtid pr. måned)   3.     Udbetaling af feriefri, som en variabel lønoplysning Du kan udbetale feriefridage som en variabel lønoplysning, hvor der ikke sker en registrering i fraværssystemet. Du kan bruge følgende variable lønarter til udbetaling af feriefri: Lønart 3825: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input.   Lønart 3830: Feriefridage udbetales ved at beregne 4 procent af månedslønnen. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen.   Lønart 3832: Udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og gange med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.   Lønart 3834: Udbetaling af feriefridage – dage gange sats i input. Faktoren i resultattabel 3834 divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag.   Lønart 3847: Lønarten nedskriver de indtastede dage i saldoen for feriefridage, og udbetaler indtastede dage med formlen, antal indtastede dage gange med normtimer pr. dag gange timeløn. Normtimerne er en af følgende: personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4 time.   Lønart 3838 Udbetal Feriefridage, oprettes under variable lønoplysninger. Lønarten udbetaler antal dage (som er oprettet på lønarten) og ganger med satsen som er oprettet på de respektive løngrupper på resultattabel 3838 Udbt. feriefridag sats.   Lønart 4073 Feriefridage i timer udb, oprettes under variable lønoplysninger, hvis virksomheden har deltidsansatte og der skal udbetales feriefridage i timer. Lønarten tager højde for hvis medarbejderen er på deltid. Lønarten udbetaler timelønnen beregnet ud fra månedslønnen divideret med medarbejderens normtid   OBS! Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet på resultatopgørelsen.   4.     Udbetaling af feriefridage, hvor restsaldo tømmes – variabel lønoplysning Ønskes hele feriesaldoen udbetalt, kan du bruge følgende lønarter: Lønart 3832: Feriefridage udbetales i timer – ingen input, da lønarten tømmer saldoen for feriefritimer. Lønarten beregner 4 procent af månedslønnen og dividerer med 7,4 time. Hvis du har en anden procentsats, skal du skrive den på resultattabel 3830, hvorefter lønarten vil bruge den nye procentsats i beregningen. Lønart 3836: Udbetaling af feriefridage – ingen input. Lønarten tømmer saldoen for sidste år, og satsen findes ved hjælp af en faktor fra resultattabel 3834. Faktoren i resultattabellen divideres op i månedslønnen og giver en sats pr. dag.   OBS! Lønarter, der udbetaler saldo, kan ikke efterreguleres. Husk at oprette ovenstående lønarter i din kontoplan i debet på resultatopgørelsen.   5.     Tildeling af feriefrisaldo ved nyt afholdelsesår Nogle tildeler feriefridage ved nyt ferieår i september måned. Andre tildeler feriefri den 1. maj eller 1. januar.   Du tildeler feriefridage under variable lønoplysninger eller fællesregistrering på følgende lønarter:   Lønart 3800 - Feriefridage - skriv antallet af feriefridage   Vælg Medarbejder, Fællesregistrering og Variable lønoplysninger Klik på Ny Skriv, hvem fællesregistrering er for, ved at vælge aflønningsform, løngruppe eller stillingskategori Udfyld felterne ’Dato’ og ’Lønart’ Klik på OK Du kan nu se en oversigt over de medarbejdere, som lønarten vil blive oprettet på Klik på OK   6.     Automatisk nulstilling af feriefridage For automatisk nulstilling af feriefridage, kræver det opsætning af fraværsrækkefølge. Nulstilling feriefridage opsættes på følgende måde: Resultattabel FRINUL opsættes med den måned, hvor nulstillingen skal ske. Som regel er det samme måned som tildelingen af nye feriefridage. Er det f.eks. maj måned, angives der 05 udfor de løngrupper hvor nulstillingen af feriefridage skal ske. Visma Løn nulstiller automatisk feriefridage når nulstillingsmåned nås, men gemmer feriefridage, hvis der senere skulle komme fravær vedr. gammel periode, eller hvis de nulstillede feriefridage ønskes udbetalt. Kommer der fravær vedr. gammel periode, nedskrives de nulstillede feriefridage med det forbrugte antal. Skal der efterfølgende ske udbetaling af de resterende nulstillede feriefridage: På Medarbejder/Medarbejdersaldi kan man på hver enkelt medarbejder se, hvor mange nulstillede feriefridage der er til rest.   Variabel lønart 3792 Nulstil. Feriefridage/saldo oprettes med det antal dage der skal udbetaltes. Herefter oprettes lønarten til udbetaling af dagene, f.eks. 3825 Udbetal feriefridage, med antal dage og den ønskede sats.     7.     Overførsel af feriefridage Afholdelse af feriefridage følger kalenderåret, skal de resterende feriefridage overføres til nyt kalenderår, kan det gøres ved at bruge variable lønoplysninger eller fællesregistrering. Lønart 310 - feriefridage overfører saldi fra sidste år   8.     Afstemning af feriefrisaldi Rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ viser ’år til dato’ saldi for               Feriefridage   Rapporten er sorteret efter Arbejdsgiver / Afdeling / Medarbejdernummer. Rapporten er som udgangspunkt en csv-fil, men kan også udskrives som en HTML liste. Du kan vælge denne filtype ved dannelsen af rapporten ved at vælge ’Nej’ til Datafil-output.   Rapporten/filen kan rekvireres på følgende måder:   I lønkørslen  Hvis rapporten/filen ønskes dannet ved hver lønkørsel, skal du sætte rapporten op på følgende måde: vælg Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælger du ’Rapportbestilling’ Vælg rapporten ’Medarbejder til gode (år til dato)’ Dobbeltklik på linjen Skriv en startdato Klik på OK   Rapporten dannes både som liste og som csv-fil i lønkørslen.   Ved bestilling ad hoc Du kan danne rapporten på følgende måde: vælg Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Medarbejder til gode (år til dato)’   Her får du mulighed for at bestille rapporten som liste eller som en csv-fil. Rapporten/filen rekvireres pr. kørselsordre.     9.     Afholdelse af feriefridag skal nedskrive fritvalgskontoen Overenskomst der indeholder aftale om at afholdelse af feriefridage skal nedskrives i fritvalgskontoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Timelønnede afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3856 udbetaling af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Udbetaling af feriefridage omregnes til timer og udbetales med en fast sats pr. dag. Opret resultattabel 3867 med sats pr. dag for de respektive løngrupper. Oprettes resultattabellen 3867 ikke, udbetales med medarbejderens samlede timeløn gange 7,4 pr. dag. Kontering af udbetalingen af feriefritimerne på lønart 3856 Udbetaling feriefri fra fritvalgskonto.   Månedslønnede afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3855 Afholdelse af feriefridage fra fritvalgskontoen på de anvendte stillingskategorier. Kontering af afholdelse af feriefridage på lønart 3855 Afholdelse feriefri fra fritvalg. Konteres lønart 9826 Skyldig fritvalgskonto, skal lønart 3855 ikke konteres.   10.  Afholdelse af feriefri i timer skal nedskrive SH saldoen Overenskomster der indeholder at afholdelse af feriefri skal nedskrives i SH saldoen. Opsættes på følgende måde for de forskellige medarbejdergrupper:   Afholdelse af feriefridage   Fraværskode 60 Feriefri i dage, oprettes med fraværslønart 3875 Afh. Feriefridage m. SH tjek. På lønarten udbetales et beløb pr. feriefridag fra SH saldo. SH saldoen kan ikke blive negativ. Lønarten udbetaler det beløb der angives, men er beløbet større end SH saldoen, vil medarbejderen blive trukket i løn på lønart 4521 Manglende SH saldo.   11.  Hensættelse (Feriefridage) til timeløn Feriefridage kan hensættes ved at oprette resultattabel FRIHEN med ’1’ for de respektive løngrupper.   Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personligsats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter. OBS!!! Timerne bliver afrundet til hele eller halve dage. Eksempel der optjenes 0,42 feriefridage pr. måned og de ganges med 7,4 time = 3,108 det afrundes til 3 timer som bliver ganget med timesatsen og hensat i bogføringen.   Hensættelse (Ferifridage) til timeløn gange en procent Feriefridage kan hensættes til timeløn + en procentsats ved at oprette resultattabel FRIHEN med en sats for de respektive løngrupper. Hvis f.eks. timelønnen hensættes med timeløn gange 25%, skal resultattabel FRIHEN oprettes med 1,25 på de respektive løngrupper. For ovenstående punkter gælder at: Når du opretter dage, ganges dagene med den sats som er angivet for timer pr. dag (personlig sats 9918 eller resultattabel TRTIM eller 7,4) gange med timelønnen (månedsløn/normtid for månedslønnede) og beløbet bogføres via nedenstående bogføringslønarter.   Bruges feriefri i dage, skal du oprette lønarterne i kontoplanen i debet og kredit 13850 = Hensættelse fra resultattabel FRIHEN Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13855 13852 = Hensættelse Automatisk ved tildeling årligt fra resultattabel 3800 Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13858 13853 = Hensættelse Automatisk ved tildeling løbende fra resultattabel 3796 Nedskriver hensættelse ved afholdelse 13856   OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.    
Vis hele artiklen
06-03-2023 08:49 (Senest opdateret 06-03-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 323 Visninger
Pdf vejledning   Mange medarbejdere har betalte fridage ud over de 25 feriedage, der følger af ferieloven. Disse fridage kan være kaldt ekstra feriedage, feriefridage, aftale-fridage, 6. ferieuge, omsorgsdage eller andet. Fælles for denne type betalt frihed er, at disse dage ikke er reguleret af ferieloven, men af overenskomster eller individuelle aftaler mellem virksomheden og medarbejderen. Det er altså den enkelte virksomheds overenskomst, eller de individuelle aftaler, der definerer hvordan disse dage skal tildeles, afholdes og hvilken værdi dagene har.   Denne vejledning vil hjælpe dig med at sikre, at du får vist de fridage, som dine medarbejdere har udover de 25 lovgivningsmæssige feriedage.    Ifølge ferieloven optjener medarbejdere 2,08 feriedage pr. måned eller 0,94 feriedage pr. 14. dagslønnede. Derfor er det også dette antal feriedage, som der optjenes i Visma Løn.   Har du spørgsmål eller brug for hjælp af en konsulent fra Visma Enterprise, kan du ringe til os på tlf. 88 97 97 00.
Vis hele artiklen
21-04-2020 12:49 (Senest opdateret 15-02-2023)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2775 Visninger
Her findes vejledning til seniorordning i Visma Løn.
Vis hele artiklen
04-05-2018 15:31 (Senest opdateret 14-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 2535 Visninger
Afspadsering i Visma Løn kan være både i timer og i beløb.
Vis hele artiklen
27-09-2019 12:58 (Senest opdateret 02-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 9884 Visninger
Håndtering af SH i Visma Løn
Vis hele artiklen
10-09-2019 12:21 (Senest opdateret 04-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 5051 Visninger
Her finder du guiden til Opsparinger i Visma Løn.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:19 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1031 Visninger
Læs guiden til omsorgsdage/-timer i Visma Løn.
Vis hele artiklen
11-07-2019 10:33 (Senest opdateret 11-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1365 Visninger