Mijn Communities
Help

Verstoringen Youforce Self Service

Sorteren op:
18-08-2023 8.40 uur: De verbinding is weer hersteld en Self Service is weer bereikbaar.   18-08-2023 8.30 uur: Het lijkt te worden veroorzaakt door een DNS probleem. Er wordt gewerkt aan het herstellen van de connectiviteit.   18-08-2023 8:00 uur Op dit moment als je naar de tegel Self Service gaat krijg je de melding "Service Unavailable" We werken aan een oplossing.
Volledig artikel weergeven
18-08-2023 08:08 (Bijgewerkt op 18-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 17 kudos
 • 625 Weergaven
13-09-2022 - Vanavond vindt een release plaats die dit issue moet oplossen. 09-09-2022 - In sommige gevallen wordt de  ToDo lijst niet bijgewerkt, wanneer deze wordt geopend door de gebruiker. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing die gisteren is uitgerold. Wij zijn bezig om het deel van de fix dat dit probleem veroorzaakt terug te draaien. Tot die tijd adviseren wij om de F5 toets te gebruiken om de pagina te vernieuwen zodat de bijgewerkte ToDo lijst wordt getoond.
Volledig artikel weergeven
09-09-2022 08:45 (Bijgewerkt op 10-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 362 Weergaven
6-6-2023 11:05 Er is een fix uitgerold. De export loopt weer door. Mogelijk dat mutaties nog in een "wachtrij" staan. Deze zal dan zo snel mogelijk worden opgelost.   Bericht wordt hierbij afgesloten   6-6-2023 09:15 uur Gisteren was er een verstoringen op de Export. Deze is voor Beaufort opgelost. Echter voor Education staat de export nog stil. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een fix. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.   Volgende bericht om 11:00 uur  
Volledig artikel weergeven
06-06-2023 09:26 (Bijgewerkt op 10-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 390 Weergaven
22-05-2023 10.30 uur: De foutmelding is verholpen. We zien echter dat deze er in een klein aantal gevallen voor gezorgd heeft dat het formulier of de dialoog meerdere keren in template beheer terug te vinden is. PD is samen met Intradocs nog aan het onderzoeken hoe dit is ontstaan en hoe diet weer recht getrokken kan worden.   26-04-2023 14:00 uur: We zien dat er onterecht foutmeldingen kunnen ontstaan wanneer een dialoog geïmporteerd wordt via de tegel 'Definities importeren'   Wanneer je echter kijkt bij de definities is het importeren wel gelukt en is de dialoog gewoon zichtbaar.   De foutmelding ontstaat doordat er een verkeerde check wordt uitgevoerd. Deze check zal worden aangepast zodat de melding niet meer onterecht zal worden weergegeven.
Volledig artikel weergeven
26-04-2023 14:03 (Bijgewerkt op 10-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 961 Weergaven
Update 4 juli 2023 13:30 uur: We zien dat na het terugdraaien van een release de documenten weer op normale wijze worden gegenereerd. Op dit moment is nog niet duidelijk of de release ook het issue heeft veroorzaakt. De rootcause is dus nog in onderzoek.   4 juli 2023 11:00 uur: We zien op dit moment dat het genereren van documenten niet werkt. De ontwikkelaars hebben dit in onderzoek en we zullen het bericht updaten bij meer informatie.
Volledig artikel weergeven
04-07-2023 10:58 (Bijgewerkt op 10-08-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 969 Weergaven
3-8-2023 13.00 uur: De service is weer bereikbaar en de SMSjes worden weer verstuurd. Het issue is hiermee verholpen.   3-8-2023 12:30 uur Op dit moment zien we dat er geen SMS berichten voor digital signing verstuurd kunnen worden. Dit betekend dat de medewerker de code om digitaal te kunnen ondertekenen niet kan ontvangen. We houden je op de hoogte wanneer dit probleem is verholpen.
Volledig artikel weergeven
03-08-2023 12:40 (Bijgewerkt op 03-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 211 Weergaven
Op afgelopen dinsdag 20 juni is er om 10 uur in de ochtend een release doorgevoerd. Helaas heeft dit een onvoorzienbaar gevolg voor de configuratie van de afstandsberekening gehad.   Dit houdt in dat vanaf die tijd tot vandaag (vrijdag 23 juni) 15:20 uur de berekeningen en automatische aanvullingen via Here.com zijn uitgevoerd in plaats van de berekening via de BAG-api.   Je kunt dit eventueel merken in de mutaties als: Adressen die niet herkend waren (#value melding in een rekenblad) Adressen die niet het juiste resultaat gaven in het rechtstreekse formulier of geen enkel resultaat zichtbaar word Een verschillend aantal KM dan verwacht We hebben een fix uitgevoerd waarin de configuratie weer goed is gezet. Mocht je afgelopen dagen problemen hebben ervaren met mutaties dan kun je deze opnieuw laten berekenen (knop berekenen) of opnieuw indienen.   Ons excuus voor het ongemak.
Volledig artikel weergeven
23-06-2023 15:29 (Bijgewerkt op 27-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 435 Weergaven
16-6-2023 12.30 uur: De storing is bij Azure verholpen. We zien dat de service instances weer stabiel zijn. De vertragingen zijn hiermee verholpen.   16-6-2023 9:50 uur: Op dit moment is er een storing bij Microsoft Azure. We zien dat deze storing in sommige gevallen impact heeft op onze klanten. Dit uit zich door langere laad tijden of het niet kunnen ophalen van gegevens (lege te doen lijst). We zijn hierin afhankelijk van de provider maar zullen jullie op de hoogte houden wanneer het issue is verholpen.   Extra toevoeging: Wanneer je last hebt van dit issue kan het helpen om je Youforce helemaal uit te loggen en opnieuw in te loggen. Het issue kan later nog wel weer terug komen zolang de storing bij Microsoft Azure speelt.
Volledig artikel weergeven
16-06-2023 09:52 (Bijgewerkt op 16-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 390 Weergaven
5 juni 2023 1:15 Er is een fix uitgebracht die dit probleem heeft opgelost. Wij zien nu voor alle klanten dat de export weer loopt. Voor sommige klanten is er een wachtrij opgebouwd van nog niet verstuurde mutaties. Momenteel zijn wij bezig deze wachtrijen weg te werken.   5 juni 2023 11:20 Wij hebben de oorzaak gevonden en zijn bezig aanpassingen te doen. Wij verwachten dat dit de problemen snel zal oplossen, maar we hebben nog geen specifieke release tijd. Uiterlijk 14:00 zullen wij een update geven. Als er voor die tijd nieuws is zullen wij dit eerder plaatsen.   5 juni 2023 10:30 uur   We zien dat er vertragingen zijn in het aanmaken van de export bestanden. Wij zijn bezig te onderzoeken waarom deze vertraging speelt. Zodra hier meer informatie over is brengen wij u verder op de hoogte.
Volledig artikel weergeven
05-06-2023 10:37 (Bijgewerkt op 05-06-2023)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 879 Weergaven
2 juni 2023 9.30 uur Op dit moment is het genereren van bestanden weer op normaal niveau. Intern word er verder aandacht besteed aan het voorkomen van dit soort vertragingen.   1 juni 14:00 uur Op dit moment krijgen we opnieuw meldingen dat de document generation vertraagd is. DEVOPS is op de hoogte en er wordt gewerkt aan een oplossing.   1 juni 2023 11:00 uur We zien dat de vertraging is verholpen. De bestanden worden weer op normaal niveau gegenereerd.   31 mei 2023 15:30 uur We zien dat er op dit vertragingen zijn bij het opstellen van documenten. Hierdoor kan het langer duren voordat het document gegenereerd is. We werken met hoge prioriteit aan een oplossing. Zodra er meer bekend is zal het bericht worden geupdate.
Volledig artikel weergeven
31-05-2023 15:31 (Bijgewerkt op 02-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 374 Weergaven
Update 26-5-2023 10.40 uur: Afgelopen week hebben we een release gehad waarmee dit issue is opgelost. De documenten zouden nu juist toegevoegd moeten kunnen worden zonder de workaround toe te passen.   -- Op dit moment ontvangen we meerdere meldingen dat het uploaden van een document zorgt voor een foutmelding.    De foutmelding geeft aan dat in het bestand een andere extensie is gevonden die niet wordt geaccepteerd door Self service. Hieronder een voorbeeld.     Wij hebben een workaround. Als de PDF nogmaals opgeslagen wordt via de Print knop (print to PDF) of via 'save as' dan kan de nieuwe versie wel geüpload worden.   PD is op de hoogte van het issue en werkt aan een oplossing.
Volledig artikel weergeven
22-05-2023 11:39 (Bijgewerkt op 26-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 352 Weergaven
4-5-2023 14:00 uur: Inmiddels hebben we van vele klanten de reactie ontvangen dat na opnieuw versturen het ondertekenen wel goed verlopen is. Hiermee wordt dit bericht gesloten. Wel wordt er nog onderzoek gedaan naar hoe digital signing nog stabieler/verbeterd kan worden.   25-04-2023 14:30 uur: Pd heeft verschillende digital signing requesten gevonden die zijn vastgelopen. Dit is nog ontstaan vanuit problemen binnen intra data die afgelopen donderdag (20 april) hebben plaatsgevonden.   De vastgelopen requesten zullen in de loop van de dag worden verwijderd aan de pd kant. De documenten komen dan te staan onder 'niet verzonden'. Wanneer je deze weer opnieuw verstuurd is de verwachting dat het goed gaat en de mail verstuurd wordt.   25-04-2023 11.30 uur: We zien de laatste tijd een aantal aanvragen met betrekking tot digital signing waarbij de batch blijft hangen op 'Bezig met verzenden' en hierdoor geen mail gestuurd wordt ter ondertekening. Het issue is met hoge prioriteit in behandeling. Wanneer meer informatie bekend is zal dit bericht worden bijgewerkt.
Volledig artikel weergeven
25-04-2023 11:31 (Bijgewerkt op 04-05-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 967 Weergaven
Update 7-3-2023 11:00 uur: We hebben dit issue afgelopen tijd gemonitord en zien dat dit niet meer is voorgekomen. Hiermee zal dit verstoringsbericht worden gesloten.   Update 5-12-2022 14:15 uur: Wij zien dat meerdere klanten nog vragen hebben over deze melding, en aangeven dat deze melding nog steeds voor komt. Dit klopt helaas. Er waren 2 problemen die dezelfde foutmelding veroorzaakt. 1 van deze oorzaken was de ASM Module. Dit probleem is nu opgelost.    De tweede oorzaak is dat de server soms "Out of Memory" raakt. Dit probleem speelt helaas nog steeds en kan deze foutmelding veroorzaken. Momenteel wordt dit opgelost door de geraakte server te herstarten, dit kunnen wij in sommige gevallen al doen net voordat de "Out of Memory" melding komt. Maar dit lukt helaas niet altijd.   Wij zijn nog bezig de oorzaak van dit probleem te vinden om dit permanent te kunnen oplossen. Dit probleem is nog dus nog niet helemaal opgelost. Onze excuses als vorig bericht verwarring heeft veroorzaakt.   Update 1-12-2022 10.00 uur: De melding 'onbekende fout' werd op twee manieren veroorzaakt.    Binnen kantoor tijden werd dit veroorzaakt door de 'Out of memory' issue die dit eerder ook veroorzaakte. Er wordt nu nog gewerkt aan een generieke oplossing.   Daarnaast kwam de melding ook voor buiten kantoor tijden. Dit had te maken met de ASM module. Deze module werd gestart buiten kantoor tijden. Dit veroorzaakt dat bepaalde scripts en formules in de declaratie formulieren werden geblokkeerd. Deze ASM module is nu op transparant gezet. Dit houd in dat deze nog wel draait maar dat het jullie werkzaamheden niet meer hindert. Dit issue is dus volledig opgelost.   Update 29-11-2022 12.00 uur: Helaas zien we weer berichten van klanten waarbij de melding 'onbekende fout' weer naar boven komt bij declaraties. Het issue is bekend bij PD en er wordt gewerkt aan een oplossing. We houden jullie op de hoogte.   Update 17-11-2022 8.30 uur: Wij hebben aanpassingen gedaan in hoe vaak een service instance wordt herstart. Hierdoor hoort dit probleem niet meer voor te komen. Ook hebben wij de monitoring op dit probleem aangepast waardoor dit probleem wordt voorkomen. De Service instances zullen nu minder lang open staan waardoor de “Out of Memory” error wordt voorkomen.   Update 15-11-2022 13.00 uur: Onder tussen hebben we mogelijk de oorzaak gevonden. De melding ontstaat zodra de service instance "out of memory" raakt. Zodra de instance opnieuw wordt opgestart is het probleem verholpen. Op dit moment is PD aan het onderzoeken of er mogelijkheden zijn om dit automatisch opnieuw op te starten. Tot die tijd wordt dit gemonitord en zodra het issue voorkomt worden de instances direct herstart door PD.   We zien dat er steeds meer meldingen komen waarbij er sprake is van de foutmelding "onbekende fout" bij het indienen van declaraties. Het issue is bekend bij PD en er wordt gewerkt aan een oplossing.    
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 12:02 (Bijgewerkt op 07-03-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 2754 Weergaven
6-12-2022 13.45 uur:  De vertragingen zijn verholpen. De wachtrij is inmiddels weer bij en alle documenten worden op de normale snelheid gegenereerd.   6-12-2022 11.00 uur: We zien dat het genereren van documenten vertraagd is binnen Self Service. Op dit moment wordt onderzocht wat de oorzaak is. Zodra er meer informatie is zal dit bericht worden geupdate.
Volledig artikel weergeven
06-12-2022 10:57 (Bijgewerkt op 06-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 330 Weergaven
Update 16.00 uur: De rest van de dag is de performance stabiel gebleven. Ook hebben we veel positieve berichten vanuit klanten ontvangen. PD heeft een generieke oplossing doorgevoerd. De instance die problemen veroorzaakte is volledig vervangen.   Update 12.30 uur: De verstoring werd veroorzaakt door een instance met een te hoge respons tijd. Ook nadat deze instance herstart was bleven de problemen bestaan. PD heeft de capaciteit verhoogd en de instance weer herstart. We zien dat de performance issues hiermee verminderd zijn. Het kan zijn dat je even opnieuw moet inloggen voor je de verbetering merkt.   Wel blijft de instance die voor problemen zorgde nog bestaan. De herstart is een workaround. PD blijft daarom monitoren en werken aan een generieke oplossing.   Update 11.10 uur: Veel klanten melden last te hebben van traagheid en witte schermen die ook kunnen leiden tot 500 errors. We zijn op de hoogte en werken met alle hoogste prioriteit aan een oplossing. Zodra er meer bekend is zal dit bericht worden geupdate.
Volledig artikel weergeven
11-11-2022 11:19 (Bijgewerkt op 11-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 704 Weergaven
27.10.2022 13.00 We zien dat de performance na de aanpassingen stabiel is gebleven. Hiermee wordt dit verstoringsbericht afgesloten. We begrijpen de frustraties en blijven continu aan verbeteringen werken.   27.10.2022 11:45 De CPU's waren overbelast. We hebben acties genomen om dit weer in orde te brengen en zien dat de performance weer stabiliseert.    27.10.2022 9:15  Op dit moment is er sprake van traagheid binnen Self Service wat kan resulteren in 500 errors. We zijn dit aan het onderzoeken en houden je op de hoogte van de voortgang.
Volledig artikel weergeven
27-10-2022 09:26 (Bijgewerkt op 27-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 966 Weergaven
Vanochtend hebben wij performance problemen geconstateerd. Deze problemen hebben van 9:00 uur t/m 10:30 uur geduurd. Een aantal processen namen erg veel tijd en capaciteit in beslag. Hierdoor liepen de andere processen op de server met vertraging. Dit had voornamelijk te maken met het berekenen van autorisaties. Inmiddels hebben wij acties ondernomen en zijn deze problemen opgelost. Wij zien ook in de monitoring de performance weer stabiliseren. 
Volledig artikel weergeven
10-10-2022 11:00
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 433 Weergaven
4 oktober 2022 - 16:00 - Wij hebben de performance verder gemonitord. Wij zien dat deze is verbeterd en dat de problemen van gisteren niet zijn teruggekomen. Door de aanpassingen die we hebben uitgevoerd,  is het probleem verholpen. Daarom sluiten we hiermee deze melding.   De problemen van gisteren stonden los van de problemen van vorige week. Over deze problemen zullen wij nog een analyse van de dieperliggende oorzaak geven. Een aantal klanten heeft aangegeven dat zij nog performance problemen hebben. Deze zijn niet gerelateerd aan de problemen van gisteren; wij gaan dit via de ingediende ITRP tickets verder onderzoeken.   3 oktober 2022 - 16:30 - De Firewall is aangepast en we zien dat deze hierdoor weer goed werkt. De storing in de firewall veroorzaakte ook problemen in systemen binnen HR Self Service. Deze systemen hebben we opnieuw opgestart en ze werken nu ook weer naar behoren. Hoewel meerdere klanten ons hebben laten weten dat het weer goed werkt, lijken er voor sommige klanten nog steeds vertragingen te zijn. Wij blijven de performance monitoren en zullen acties ondernemen waar nodig. We zijn aan het onderzoeken waarom het nog niet bij iedereen goed werkt. Morgenochtend volgt een nieuwe update.   3 oktober 2022 - 10:40 - Wij hebben zojuist een aantal aanpassingen gedaan, waardoor je geen foutmeldingen meer te zien krijgt. Er ging iets niet goed in de Firewall die wij gebruiken. Hierdoor werden veel aanvragen afgewezen en dat gaf foutmeldingen. Dit gebeurde voornamelijk in HR Self Service, maar ook andere modules werden hierdoor geraakt. Inmiddels hebben wij aanpassingen gedaan en zien dat de Firewall nu weer alle aanvragen kan behandelen. Als je nog steeds dergelijke meldingen krijgt, horen wij dat graag. Wij onderzoeken momenteel waardoor dit probleem is ontstaan. Als wij hier meer informatie over hebben, laten we dit weten via een update van dit bericht.   3 oktober 2022 - 09:40 - Momenteel komen er veel foutmeldingen in HR Self Service. Voornamelijk de 500-melding, de melding dat de webpagina problemen ondervindt en mogelijk is verplaatst naar een ander webadres. Wij zijn deze problemen aan het onderzoeken. Zodra er meer informatie is, plaatsen we een update. 
Volledig artikel weergeven
03-10-2022 09:43 (Bijgewerkt op 04-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 10 kudos
 • 1617 Weergaven
Update 30 september 2022: 10:30 De performance is de afgelopen 2 dagen stabiel gebleven. Wij sluiten deze storingsmelding. Wij blijven de performance monitoren en werken aan verbeteringen. Uiterlijk maandag volgt er een update aan alle klanten op het eerder deze week verzonden statement.   Update 29 september 2022 - 17:00 - De performance is vandaag stabiel gebleken en gebleven. Uiteraard blijven we dit nog steeds scherp monitoren. Morgenochtend volgt een nieuwe een update.   Update 29 september 2022 - 09:15 - Uit onze monitoring blijkt dat de performance stabiel blijft door de gisteren doorgevoerde verbeteringen. Uiteraard blijven we dit scherp monitoren en werken aan verbeteringen. Aan het eind van de middag publiceren we weer een update.   Update 28 september 2022 - 17:00 - De performance is nog steeds stabiel. Een aantal klanten heeft gemeld dat zij nog foutmeldingen zien, zowel bij het inloggen als in het systeem zelf. We adviseren je om bij een foutmelding de pagina opnieuw te laden. We zijn nog druk bezig om deze foutmeldingen op te lossen. Morgenochtend zullen wij opnieuw een update publiceren.    Update 28 september 2022 - 15:30 - De performance lijkt stabiel, maar we blijven scherp monitoren. Het onderzoek naar de oorzaak is nog gaande. Aan het eind van de middag publiceren we de volgende update.   Update 28 september 2022 - 13:45 - De oplossing voor de performanceverbeteringen is zojuist uitgevoerd. We zien een verbetering in de performance. Deze lijkt nu weer op het niveau van voor afgelopen dinsdag 20 september te zijn. We blijven hier scherp op monitoren. Vanmiddag rond 15:15 uur volgt een volgende update.   Update 28 september 2022 - 11:45 - Rond 12.00 uur worden er opnieuw verbeteringen doorgevoerd om de performance te verbeteren. Wij werken nog steeds met de hoogste prioriteit en alle benodigde capaciteit aan een structurele oplossing. Vanmiddag volgt een nieuwe update.   Update 28 september 2022 - 09:00 - De doorgevoerde verbeteringen hebben niet het gewenste effect gehad. Wij werken nog steeds met de hoogste prioriteit en alle benodigde capaciteit aan een oplossing. Aan het eind van de ochtend volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 17:00 - Het doorvoeren van de verbetering is succesvol verlopen. Op dit moment is het aantal actieve gebruikers ongeveer 50% vergeleken met een willekeurige werkdag om 8.30. Uit onze monitoring blijkt dat de performance met dit volume aan gebruikers stabiel is. Vanavond gaan we nog verdere verbeteringen doorvoeren. Wij blijven de performance monitoren. Morgenochtend volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 14:30 - Het doorvoeren van de verbetering is vertraagd tot minimaal 15.15 uur. Wij hebben meer tijd nodig om de oplossing grondig te testen. Einde van de middag volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 12:00 - Rond 14.00 uur gaan wij, op basis van de aanbevelingen van Microsoft, een aantal verbeteringen doorvoeren. Dit zou moeten bijdragen aan een verbetering in de performance. Daarbuiten blijven wij uiteraard de performance monitoren. Aan het eind van de middag volgt een nieuwe update.   Update 27 september 2022 - 09:30 - De doorgevoerde aanpassingen hebben nog niet het gewenste effect gehad. Diverse klanten ervaren nog steeds performance problemen. Microsoft heeft een aantal aanbevelingen gedaan. Deze worden momenteel verder geanalyseerd en onderzocht. De verwachting is dat we, op basis hiervan, in de loop van de dag een aantal verbeteringen kunnen doorvoeren. Het opleveren van deze oplossingen kan een korte periode extra negatieve invloed hebben op de performance. Hierover informeren we jullie via een update van dit bericht. Deze volgt, naar verwachting, aan het eind van deze ochtend.   Update 26 september 2022 - 17:30 - Wij hebben een aantal aanpassingen doorgevoerd, waardoor uit onze monitoring een verbetering in de performance blijkt. Samen met Microsoft werken wij nog steeds aan een definitieve oplossing. Tot de problemen volledig zijn opgelost, blijven wij de performance continu monitoren. Morgenochtend volgt de volgende update.   Update 26 september 2022 - 13:50 - Deze ochtend hebben we op basis van de aanvullende monitoring een crash logboek gegenereerd, dat is gedeeld met Microsoft. Het genereren van een crash logboek heeft helaas ook invloed op de performance van Self Service, maar is noodzakelijk om de dieperliggende oorzaak van de problemen te vinden. Onderzoek naar de oorzaak van deze problemen in Self Service heeft de hoogste prioriteit. We houden je van onze bevindingen op de hoogte.   Update 26 september 2022 - 12:15 - Vanmorgen hebben wij weer overleg met Microsoft gehad om de performance problemen verder te onderzoeken. Helaas is de oorzaak van het probleem nog niet gevonden. Ook wij zien nog steeds performance problemen in Self Service. Inmiddels zijn er binnen Visma | RAET meer mensen bijgesprongen om de problemen op te lossen. Daarnaast blijven wij aanvullende informatie naar Microsoft sturen zodat ook zij dit probleem verder kunnen onderzoeken. Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij dit met jullie delen. Aan het einde van de middag plaatsen wij in ieder geval nog een update.   Update 26 september 2022 - 09:30 - Momenteel zijn er opnieuw performance problemen binnen HR Self Service. Dit is gerelateerd aan de corrupte server waar wij vorige week ook problemen mee hadden. Wij zijn acties aan het ondernemen om de performance weer op peil te krijgen. Afgelopen vrijdag is er een overleg geweest tussen Microsoft en ons team. Helaas is de oorzaak van het probleem nog niet gevonden. Wij hebben aanvullende monitoring ingesteld om dit verder te onderzoeken. Ook is Microsoft dit vanaf hun kant verder aan het onderzoeken. We houden je hiervan op de hoogte.   Update 23 september 2022 - 10:15 - Op dit moment  ervaren wij weer performance problemen binnen HR Self Service. Hierdoor verschijnen er ook veel 500 meldingen. Dit heeft nog steeds te maken met de server van Microsoft. Wij hebben acties ondernomen om de performance weer op peil te krijgen.  Daarnaast is er vandaag om 10:30 een meeting tussen Visma en Microsoft om de problemen met deze server verder te behandelen. Wij hopen dat Microsoft hiermee de problemen met deze server kan oplossen.   Update 22 september 2022 - 16:00 - Vanochtend hebben wij een storing gehad waardoor veel klanten performance problemen ondervonden. Ook waren er problemen met het inloggen in HR Self Service en andere foutmeldingen. De oorzaak van dit probleem was hetzelfde als afgelopen dinsdag. Eén van de Microsoft-servers werkt niet goed en veroorzaakt deze problemen. Wij hebben deze problemen gemeld bij Microsoft. Omdat dit probleem buiten Visma | RAET ligt, zijn wij afhankelijk van Microsoft voor het oplossen ervan. Wij hebben hierover intensief contact met Microsoft. Totdat Microsoft het probleem heeft opgelost, kan het opnieuw storingen veroorzaken. Wij hebben nu extra monitoring ingesteld zodat wij adequaat kunnen reageren mocht dit probleem weer ontstaan. Hierdoor kunnen wij de performance sneller herstellen. Onze oprechte excuses voor al het ongemak van de afgelopen dagen hierdoor. Wanneer er meer informatie is over de voortgang van het onderzoek, brengen wij je hiervan op de hoogte. Voor nu sluiten we deze melding.   22 september 2022 - Op het moment is er sprake van vertraging binnen Self Service. Dit veroorzaakt verschillende foutmeldingen. We werken hard aan een oplossing en houden je op de hoogte.    22 september 2022 - Op het moment is er sprake van vertraging binnen Self Service. Dit veroorzaakt verschillende foutmeldingen. We werken hard aan een oplossing en houden je op de hoogte. 
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 09:45 (Bijgewerkt op 30-09-2022)
 • 1 Antwoorden
 • 12 kudos
 • 6643 Weergaven
Update 21 september 2022 - 09:00 - We zien dat de acties die we gisteren hebben uitgevoerd, hebben geholpen en dat de performance van Self Service weer stabiel is. Hiermee sluiten we dit bericht.   Update 20 september 2022 - 17:00 - We hebben een aantal corrupte bestanden verwijderd en verwachten dat de performance in de loop van de avond verbetert. We nemen nog contact op met Microsoft Azure om de dieperliggende oorzaak te achterhalen. Morgen volgt er een nieuwe update.   20 september 2022 - 14:00 - Op dit moment is er sprake van een verstoring binnen Self Service waarbij verschillende foutmeldingen optreden waardoor de toegang is vertraagd  of geblokkeerd. We onderzoeken de oorzaak en houden je op de hoogte. 
Volledig artikel weergeven
20-09-2022 14:10 (Bijgewerkt op 21-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 768 Weergaven
Labels