avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 

Användartips för Visma Control

Sortera efter:
När du skapar en vikarie för en användare ärver inte vikarien denna användares behörigheter och rättigheter. För att lättare hantera detta kan du tilldela den vikarierande användaren temporära roller. Detta gör du genom att öppna upp användarkortet för den vikarierande användaren och klicka på fliken "Köer och roller". Längst ner till höger ser du fältet "Temporära roller". Här klicka du på "Ny" Ett nytt fönster öppnar sig där du kan välja den/de roll/er som användaren behöver för att kunna hantera de fakturor som den användare som hen vikarierar för. Sedan väljer du under vilken period som dessa roller skall vara giltiga och klickar på "OK". Nu har användaren fått dessa roller under den aktuella perioden. OBS, notera att du fortfarande måste tilldela användaren eventuella köer som hen behöver för att kunna hantera fakturor för användaren som hen vikarierar för.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:50
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 354 Visningar
Visste du att du kan rensa alla filter på en gång i fakturavyn genom att klicka på länken längst ner till vänster "Rensa filterfält".    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 319 Visningar
Visma Document Center Enterprise har stöd för följande XML format:   - Finvoice SE12 - Svefaktura 1.0 - Svefaktura attachment - S-EDI 2.0 - BGC Invoice 1.1.2 - E2B    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 330 Visningar
Hjälpen i Visma DCE 8 hittar du genom att klicka på hjälp ikonen   uppe i högra hörnet. När du klickar på denna ikon öppnar sig ett nytt fönster i din webbläsare med hjälpinformation. Här finns även en länk till Visma Community.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 315 Visningar
I Visma DCE är det möjligt att kopiera inställningar som man gjort till andra enheter. Mycket viktigt att tänka på här är att man när man t.ex är inne i enhetsparametrar och vill kopiera ut en förändrings som man gjort till andra enheter markerar den förändrade inställningen och markerar "Kopiera vald parameter" innan man klickar på OK. Om man ej gör detta skrivs alla inställningar över på den andra enheten inklusive ConnectionString vilket gör att enheten försöker använda fel Visma Control databas.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 310 Visningar
Om du har Visma DCE 4.51 och Internet Explorer 11 kan det finnas problem med vikariefunktionen. För att avhjälpa detta måste du gå in i temporära internet inställningar och göra följande inställning. Först ställ in att sidan måste uppdateras varje gång den besöks Efter du har gjort denna inställning och klickat på OK skall du ta bort de temporära internetfilerna genom att göra följande. Stäng nu alla Internet Explorer fönster som du har igång och starta sedan Internet Explorer igen. Efter du har loggat in i Visma DCE kan du lägga upp en vikarie en gång. Sedan måste du göra om steg två på nytt. Ett annat alternativ är att använda DCE administrator för att lägga upp vikarier för användarna.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 348 Visningar
Visste du att det är möjligt att periodisera flera rader samtidigt i Visma DCE 7.x?  För att göra detta öppna upp den faktura som du vill periodisera. Kontera fakturan med de konton och objekt som skall finnas.  Markera samtliga rader och klicka på knappen periodisera.   Periodiseringsrutan kommer upp med ett meddelande om att värdena inte kan visas när periodisering görs på flera rader samtidigt.   Välj periodiseringskonto och period och klicka på lägg till och sedan spara.    Periodiseringen är nu skapad för samtliga markerade rader.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 351 Visningar
Det har tillkommit ett nytt fält i Avtalsmodulen i Visma DCE som heter "Sista uppsägningsdag" på sidan för avtalsdetaljer. Fältet är skrivskyddat och visar den uträknade sista dagen för uppsägning, baserat på slutdatum och uppsägningstid.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:49
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 384 Visningar
Tidigare kunde man inte söka på stängda konton eller objekt. Man bara kunde söka på värden som visades i listan och denna visade endast aktiva konto och objekt. I Visma DCE 7.1.1 är det nu möjligt att skriva in ett värde i sökfältet och får träff på stängda konto och objekt.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:48
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 310 Visningar
Det är nu möjligt att flytta på dialogrutona i Visma DCE 7.1.1 och placera dessa på önskat läge i webben.     
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:48
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 297 Visningar
I sökdialogen finns nu stöd för flervalsalternativ för vissa fält. Användaren kan göra selekteringar baserat på intervaller i listan och göra en sökning på dessa. Då man gör ett flervalsalternativsval markeras hela listan i sökdialogen.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:48
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 298 Visningar
I Visma DCE 7.x finns en ny funktion som heter Sök & Kopiera. Detta är en sammanslagning av funktionerna Sök faktura och Leverantörs historik. Fakturabild visa och öppnas i ett nytt fönster genom att du klickar på ikonen nedan.      
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 301 Visningar
Checkboxen "Aktiv" på användaren i Visma DCE administrator innebär att användaren kan logga in i DCE. En inaktiv användare förbrukar fortfarande en licens. Kom också ihåg att en inaktiv användare inte kan ha en vikarie. Fakturan kommer att stanna hos den inaktiva användaren.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 317 Visningar
I vissa fall kan man få problem att visa fakturabilden första gången man logga in i Visma DCE 7.x med Internet Explorer 10/11. Lösningen på detta är att återställa inställningar i Internet Exploerers.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 355 Visningar
Du vet väl Visma Document Center Enterprise 4.51 fungerar tillsammans med Internet Explorer 11? Kontakta din konsult eller supporten för mer information.      
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 283 Visningar
När man väljer Visa i "Leverantörshistorik" kan det hända att IE 9 öppnar en ny flik och leverantörshistoriks-fönstret måste stängas först innan man kan se fakturan. För att istället få ett popup fönster gör följande: - Starta Internet Explorer. - Gå in i Internet alternativ - Flikar - Inställningar - Under rubriken "Gör följande när ett popup-fönster ska visas:" ska du klicka i "Öppna alltid popup-fönstret i nya fönster".    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:47
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 324 Visningar
Om du använder Visma DCE med Visma Control, lås då perioder i Visma Control för att förhindra att fakturor bokas på perioder som du har stängt.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:46
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 290 Visningar
För att en vikarie skall kunna ta hand om dina fakturor krävs det att denna har samma köer, rättigheter samt behörigheter som du har.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:46
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 310 Visningar
Om du t.ex. installerar eller uppdaterar QuickTime eller Photoshop (eller någon annan bildredigerings programvara) på din dator, så kan AlternaTIFF kan sluta fungera eller så försöker Quicktime öppna TIFF-bilder i Visma DCE.  En lösning för detta är att ominstallera AlternaTIFF. Detta gör du genom att gå till http://www.alternatiff.com. Följ sedan instruktionerna på sidan. Ett annat alternativ är att byta bildvisare i Visma DCE. Detta gör du genom att gå in i Inställningar - Fakturor - Generell och välj "Skalade från servern" som TIFF-visning.      
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:46
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 330 Visningar
Om du erfar att Alternatiff bildvisare visar samma faktura bild på alla fakturor gå då in i Internet Explorer - Internetalternativ - Allmänt - Webbhistorik - Inställningar. Se till att "Varje gång jag besöker webbsidan" är markerad. Klicka på ok. Klicka sedan på knappen "Ta bort..." och låt standard värdena vara markerade. Klicka sedan på "Ta bort". Starta om Internet Explorer.    
Visa fullständig artikel
10-11-2017 14:46
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 292 Visningar
Etiketter