Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma Mamut

Sortera efter:
Som vi tidigare informerat här, kommer funktionen för Visma Mamut Webshop inte längre vara aktiv från 2023-01-01. Vi skapat ett generellt script: 24161 - Export website products, för att säkra att Ni kan exportera en lista över de produkter ni registrerade i er webshop.   För att få tillgång till detta script kontaktar ni supporten som aktiverar ett script och skickar ut  inloggningsinformation till Mamut Script Tool. Hur Ni kör scriptet kan Ni se under Export nedan i artikeln.   I det ärende Ni sänder in till oss, behöver Vi följade information: Skriv in Produktexport webbshop i ämnesraden. I ärendet inkluderar Ni: - Kundnamn - Licensnummer - Kort beskrivning Om Ni använder kundinloggning Er webshop har vi även scriptet:  24160 - Export website users. Detta exporterar ut en lista med de kunder som registrerat sig i Er webshop. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Om Ni har uppladdade produktbilder, så kan Vi även exportera ut dessa.  I detta fall tar Vi in en säkerhetskopia och exporterar ut bilderna som bildfiler med respektive produkts produktnummer som filnamn. Önskar Ni detta, notera detta i ärendebeskrivningen. Scriptet körs via programmet Visma Mamut Script Tool och exporterar ut en lista med följande information för Era produkter från Er webshop:   ProduktNr. - Produktnamn - Produktgrupp - Undergrupp 1 - Undergrupp  2 - Undergrupp 3 - Kort beskrivning - Detaljerad beskrivning - Hemsideregistrering - Hemsidenamn - Hemside-URL   Export   För att exportera ut listan gör Ni följande steg: Starta Mamut Script Tool. Har Ni inte redan Mamut Script Tool, kan Ni ladda ner detta via länken: http://cdl.mamut.com/BIN/Support/MamutScriptTool/SetupMamutScriptTool.msi När nerladdningen är klar, installerar Ni programmet och startar det. Logga in med de uppgifter som Vi sänt ut till Er.   Välj den företagsdatabas Ni önskar exportera från.   Markera scriptet Ni önskar köra: Export Website Products. Tryck på knappen med tre prickar på raden för Folder for saving export file och välj vart exportfilen ska sparas. Välj om Ni önskar exportera till formatet Excel eller .CSV. Om Ni sätter .CSV, fyll också i vilket tecken Ni önskar använda som avgränsare (seperator) Tryck sedan på Run   Filen kommer nu att exporteras till den plats Ni valt i steg 6 ovan.  OBS! Kom ihåg att om Ni valt att spara i formatet  .CSV, kommer Ni behöva ställa in i Excel att programmet ska avgränsa information i filen baserat på avgränsningsvalet Ni gjorde i steg 6.  
Visa fullständig artikel
28-09-2022 14:31 (Uppdaterad 22-04-2023)
  • 0 Svar
  • 0 gilla
  • 337 Visningar