Mina produkter
Hjälp

Personal

09-08-2018 12:12 (Uppdaterad 29-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2130 Visningar

Här hittar du all information om din personal, samt redigerar uppgifter och lägger in ny personal. En liten förklaring till gränssnittet är nog på sin plats.

    1      2       3      4      5                                  6

image.png

        7

 1. Växla mellan aktiva och inaktiva anställda
 2. Exportera urval till Excel
 3. Filtrera på specifikt sökkriterium 
 4. Spara dina personliga inställningar för sidvisningen
 5. Återställ inställningarna för sidvisning till standard
 6. Sök på förnamn, efternamn, signatur eller anställningsnummer
 7. Grupperingsordning. Dra en kolumnrubrik hit, för att gruppera personal efter detta

image.png

Samtliga kolumnrubriker är förutom att de är sorteringsbara, även möjligt att ändra ordning och stänga av och på. Klicka, drag och släpp en rubrik för att byta plats på kolumnerna. Högerklicka på en rubrik för att få fram ovanstående meny, klicka på Kolumner för att dölja en specifik kolumn. När du är nöjd med utseendet på sidan sparar du med knappen högst upp (4).

 

Lägga till ny personal

Allmänt

Efter att du klickat Lägg till personal kommer följande ruta upp:

image.png

Personens signatur måste vara unik, men TransPA varnar om den har använts tidigare. Den kommer heller inte kunna ändras, så titta noga på vad du skriver, i synnerhet efter att du hoppat till nästa ruta. Ta för vana att spara personen direkt du skrivit signaturen, så finns det ingen risk att det blir fel. 

 

Övriga personuppgifter är bara att skriva in, och observera att även anställningsnumret måste vara unikt. Förarkortsnummer är viktigt att det blir rätt, om ni vill ha färdskrivardata tillgängligt i TransPA, läs mer hur man aktiverar färdskrivarkoppling. Välj på vilket sätt personen ska tidrapportera och klicka i Ändra lösenord för att sätta personens initiala lösenord, det går ändra av den anställde själv senare. Glöm inte att spara alla ändringar.

 

Anställningskontrakt

Vidare på fliken för anställningskontrakt, som också är viktigt att det blir gjort. Innan ett sådant finns kan inte den anställde logga in och registrera tid till exempel och det är här som arbetstidsförläggningen sätts.

image.png

Det mesta är tämligen självförklarande, men vissa saker är värt att notera: 

 • Fr o m-datumet är kontraktets start, Anställd fr o m är när personen började på företaget, men saknar betydelse i löneberäkningen.
 • Ingångslön har ingen påverkan för löneberäkningen, men för den som vill veta vad en anställd började på för lön kan det anges. Uppgiften syns även på anställningskontraktet, där annars lönegrupp är den information som pekar mot vilken lön den anställde har.
 • Anställningsform pekar mot villkoren i respektive avtal. Är du osäker, läs om skillnaderna som finns i det avtal som ni önskar tillämpa (ett exempel är skillnaden mellan visstid vikarie/övrigt och visstid extra, åkeriavtalet)
 • Om du sätter en person som deltidsanställd, ska du fylla i antalet timmar per vecka, inte i procent. Vissa begränsningar finns som kan kräva manuell hantering i löneberäkningen - har ni personal som är anställda på deltid, läs avsnitt om Deltidsanställda.
 • Sättet att välja arbetstidsförläggning ser olika ut, beroende på om din personal går enligt Transportavtalet, Bussbranschavtalet, Maskinföraravtalet eller Tjänstemannaavtalet.
 • Varje anställd måste ha en lönegrupp angiven, även om du tänker sätta en personlig månadslön. Många värden som påverkar personens lön, såsom OB och premiekomp, finns bara i lönegruppen. Vill du ändra något i en lönegrupp, t ex ett belopp eller en arbetstidsförläggning görs det så här.

Glöm inte att spara kontraktet. Noteringsfältet kan användas till särskild information som inte kan skrivas någon annanstans, med tänk på GDPR, vem som har tillgång till programmet och vad du skriver.

 

Lön

Det vanligaste och smidigaste är naturligtvis att låta lönen hämtas från lönegruppen, men det går även att sätta personlig månadslön. Om ni utgår från timlön istället, multiplicera den med 174 och skriv den här.

image.png

Om ni använder er av semesterpass och har stöd för semesterfaktor i ert löneprogram, kan ni sätta den här, men ni kan också låta TransPA räkna ut den, direkt i från schemaläggningen. Omfattas av högriskskydd avser personer med hög sjukfrånvaro, som av Försäkringskassan blivit godkända att slippa karenstid. Har du personal som går på kontinuerligt skiftarbete, kan du med denna inställning även låta TransPA reducera för helgdagar som inträffar på söndagar.

 

Användning av tidnycklar gör att du kan låta transPA ge särskilda tillägg vid särskilda tider, och mer om det kan du läsa här.

 

Under Saldon lägger du till de saldon ni räknar med i er verksamhet, som du vill hålla koll på för den anställde, om det så är flex, komp eller arbetstidsförkortning. Var noga att i inledningsskedet registrera in aktuella saldon från ert löneprogram så de överensstämmer, då rörelser sker i transPA allt eftersom er personal tidrapporterar och ni sparar och för över lön.

 

 

Grupper

Fliken Grupper används för att gruppera din personal enligt flera olika dimensioner, och kan vara viktigt för att du ska ha korrekta register och underlag. Du har glädje av detta i exempelvis löneberäkningen eller i din kalendervy.

image.png

Observera att Yrkeskategori, förutom grupperingsalternativ, även avgör om klockslag för OB ska gälla som för Terminalarbetare, eller som för alla andra kategorier, om man utgår från Transportavtalet vill säga. 

... 

 

Fortsätt sedan att göra flikarna Lönetillägg, Utrustning, Kompetens och Dokument och din anställde är klar! 

 

Få uppdateringar på det här inlägget i din inkorg

Klicka på de tre prickarna till höger i inlägget/artikeln och välj Prenumerera.

Läs mer om prenumeration här