Mina produkter
Hjälp

Användartips för Visma TransPA

Sortera efter:
Först en förklaring i text och längst ned i artikeln finns även film som förklarar funktionen.   Vill ni göra egna anpassningar vid beräkning av arbetstidsförkortning, ATF, så finns möjlighet att bygga upp detta i eget register och därefter aktivera dessa beräkningar på individnivå.   Funktionen finns tillgänglig i ert TransPA oavsett vilket avtalsområde ni tillämpar.   Inställning för hur beräkningen ska ske ställs in för var och en anställd under fliken lön. Här väljer man om atf ska beräknas enligt avtal, enligt arbetstidsförkortningsnyckel eller inte alls. Som standard är valet enligt avtal.       För att bygga upp en eller flera arbetstidsförkortningsnycklar, gå till register - arbetstidsförkortning.   Att tänka på när man bygger upp dessa - när man väljer att gå ifrån avtalets beräkning så kommer man också tappa den inbyggda hårdkodade beräkningen som man är van vid sker för de berörda anställda. Se då till att få med avtalets ordinarie atf i er nyckel ni skapar.   Tryck på plustecknet för att lägga till ny. Välj ett lämpligt namn.       Därefter, tryck på pennan vid den du skapat. Nu får du sätta upp parametrar för när och hur beräkningen ska ske. Ett typnamn krävs som kännetecknar hur du satt upp denna atf-nyckel.   OBS! Värt att nämna är att tidnycklarna bör gå fram till midnatt och därefter ytterligare en nyckel från midnatt och framåt. Se exemplet nedan där vi skapar nyckel som ska ge extra ATF mellan kl 22-06. Vi skapar en från 22:00 - 00.00 och en från 00:00 - 06:00.             När ni skapat upp de nycklar ni behöver, gå till var och en anställd och aktivera nyckel vid fliken lön, där ni nu kan välja bland de ni skapat.     Kända begränsningar Vid tillämpning för Transports tjänstemannaavtal. Lönearten Arbetstidsförkortning och uttag för ATF finns ej i ert TransPA vilket försvårar. Vi kan trots detta hjälpa er att få arbetstidsförkortning att räknas upp vid intjänande. Dock kommer ej uttag av atf att kunna räkna ner ert saldo. Kontakta oss gärna så förklarar vi mer hur ni ändå kan nyttja funktionen och vilka manuella åtgärder som krävs.    
Visa fullständig artikel
21-06-2021 09:25 (Uppdaterad 07-02-2024)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 2080 Visningar
I menyn Verktyg-Inställningar-Löneberäkning under kategorin Export anger ni till vilket lönesystem ni vill överföra lönefilen till.  OBS! Vi rekommenderar att ni köper till en lönematchning för att få allt rätt inställt mellan systemen, samt bäst funktion och support. Vi kan lönematcha mot Visma, Hogia och Kontek lönesystem.   Inställningar för konteringsdimension används i de tillfällen ni vill exportera över information till löneprogrammet för kostnadsfördelning per fordon utifrån fordonsregistret.    Beroende på vilket lönesystem ni använder så skapas det upp olika filformat, och konteringsdimension kan vara olika inställt beroende på vilket lönesystem ni använder t. ex. kostnadsfördela på två olika saker samtidigt. I denna artikel kan ni läsa om Resultat och kostnadsuppföljning.   Här nedan är en kort beskrivning för de lönesystem vi har stöd för.     Visma 300/600 Skapas en fil upp, lönefilen är av typen TLU. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Hogia Lön+ Skapas två filer upp, lönefilen är av typen WLI och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har.   Hogia Transportlön Skapas två filer upp, lönefilen är av typen WLI och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Kontek Skapas tre filer upp, lönefil, personalfil och schemafil är av typen XML. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har. Resultatenhet i TransPA motsvarar kostnadsställe i Kontek.  Kostnadsbärare i TransPA motsvarar nivå 4 i Kontek. Projekt i TransPA motsvarar objekt i Kontek.   AGDA Skapas tre filer upp, lönefilen är av typen WLI, personalfil och schemafil är av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning Resultatenhet och Projekt.   Crona Lön Skapas två filer upp lönefilen är av typen CIE och personalfilen av typen TXT. Klarar av kostnadsfördelning på alla varianter TransPA har.   Vilka filer ska läsas in när vi importerar TransPAs filer vid lönekörning i vårt löneprogram? Även om TransPA skapar upp flera filer i olika fall som ni läser om här ovan, så läser man generellt sett inte in anställdafilen vid en lönekörning.   När import sker vid lönekörning är det endast lönefilen som ni läser in och eventuellt en schemafil.   Skulle ni ha ett helt tomt löneprogram som saknar anställda och många anställda uppskapade i TransPA så kan ni läsa in personalfilen och sedan fortsätta addera saknad information manuellt i löneprogrammet.                        
Visa fullständig artikel
09-09-2020 07:35 (Uppdaterad 29-01-2024)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3121 Visningar
Guide för start av fjärrhjälp / Team Viewer. Börja med att logga in på TransPA, och klicka på kugghjulet uppe till höger bredvid sitt namn,    Fortsätt med att klicka på Starta fjärrhjälp.      Nu kommer det laddas ner en fil, vanligast är att den hamnar i övre hörnet på höger sida, när nedladdningen är klart väljer man att köra filen.     När man har valt att köra denna filen kan det komma upp en säkerhetsfråga Tillåter du att denna appen får göra ändringar på enheten JA eller Nej, här väljer man att klicka på JA.   Nu startar Team Viewer upp och då behöver vi Dit id: Tex. 1 215 450 506.   Om det skulle uppstå ett problem kan det bero på att du redan har Team Viewer installerat. Då behöver man avsluta sin installerade Team Viewer genom att klicka på märket /\ nere vid klockan i högra hörnet för att visa dolda ikoner    Höger klicka på den ikonen som är för Team Viewer och välj Avsluta TeamViewer   Nu kan vi börja om igen genom att logga in på connect.mytranspa.com
Visa fullständig artikel
04-07-2019 13:07 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1391 Visningar
Med trial-versionen av TransPA är du snabbt igång med digital tidrapportering, attestering, kalenderöversikt, kompetensuppföljning mm.   Här kommer lite information om hur du kommer igång. 1. Börja med att lägga in din personal i TransPA under fliken Personal Här fyller du i uppgifter som Namn, efternamn, signatur, lösenord, färdskrivarkortnr, anställningskontrakt, ange vilken yrkeskategori och arbetsledare m,m som personalen skall ha så kan dom anställda snart börja logga in och tidrapportera sina arbetsdagar. Här kan du läsa mer om dom olika inställningarna under fliken Personal      Under fliken kalender får man en bra översikt på dom anställdas arbetsdagar, här kan vi ställa in kalendern på många olika sätt för att få den efter just den kalender vy som du vill ha. sortera efter arbetsgrupper, stationsorter, anställningsform, arbetsledare m,m vi får även en överskådlig vy på den arbetade tiden, vi lägger även in frånvaro samt justerar arbetspassen här. Du kan läsa mer om dom olika inställnings alternativen under fliken Kalender      Under fliken Attest kan man enkelt godkänna personalens tidsrapporter i Attest vyn kan se olika start och stop tider på tidrapporten, arbetspasset, färdskrivartiderna, resorna. Vi kan även här se hur mycket tidsrapporterna avviker från färdskrivaren. du kan läsa mer om dom olika flikarna på länken Attest   En bra idé kan vara att ha sina fordon registrerade i TransPA både i planeringshänseende, men också för möjligheten till kostnadsuppföljning, om du låter dina anställda ange fordon när de tid rapporterar. du kan läsa mer om detta på länken Fordon     Genom att registrera kompetens i TransPA får ni full koll på era kompetenser i företaget och dess giltighetstider. När det gäller hur kompetens avlönas så har vi en funktion som sköter detta per automatik och förenklar hanteringen för er. När kompetensutvecklingen utförs utanför den ordinarie arbetstiden utgår endast timlön men inte övertidsersättning. du kan läsa mer om detta på länken Kompetens Färdskrivarkoppling En populär funktion som vi erbjuder är att läsa in er färdskrivardata i TransPA. Att kunna se färdskrivardata är en viktig funktion för kontroll och uppföljning. Vi hämtar färdskrivaraktiviteter varje natt. För Idha Online, Scania, Optac Stoneridge, Tacho-online, görs utöver natthämtningen även hämtning då anställd loggar in och tidrapporterar. För Volvo Dynafleet skickas även data direkt från bilen så fort det används, ungefär var 10:e minut. Vi hjälper er gärna igång med denna tjänst. Du kan läsa mer om hur du aktiverar denna funktionen på länken Färdskrivare Under fliken Analyser kan vi ta fram olika typer av rapporter och uppföljningar vi kan även här se olika avvikelser från färdskrivarrapporten. I silver version kan vi få tillgång till olika tids rapporter som utförd tid, rapporterad tid, arbetad tid/månaden, aktiviteter, frånvaro, arbetad tid per fordon eller anställd, här finns massor av olika rapporter att kunna få ut.      Meddelandefunktionen är ett enkelt och effektivt sätt att kommunicera med personalen.  Med hjälp av denna kan du skicka ut information som du vill sprida till enskilda personer, till utvalda grupper eller till hela företaget. Det kan vara något som behöver bli känt inom organisationen, policys, personalinformation, inbjudningar m m. Du kan även skicka personliga meddelande som bara riktar sig till en eller några personer. du kan läsa mer om meddelande funktionen på länken Meddelanden     Här har vi samlat allt som har med säkerhet att göra, 1. Felrapporter visar obehandlade (nya) rapporter och inkluderar resultaten av förarnas säkerhetskontroll av fordon och registrering av tillbud, skador och olyckor. du kan läsa mer om detta på länken Felrapporter  2. Säkerhetskontrollen innefattar kontroller av fordon som förarna kan göra innan avfärd, som registreras direkt i samband med att de tid rapporterar. Det går välja att göra den tvingande och man kan även schemalägga den, du kan läsa mer om detta på länken Säkerhetskontroll  3.Tillbudsrapportering är en funktion som ger möjlighet att rapportera händelser som är viktiga i ert företags löpande kvalitets- och arbetsmiljöarbete. Ett tillbud kan avse olika grader av allvarlighet, alltifrån en enkel avvikelse till en allvarlig olycka. du kan läsa mer om detta på länken Tillbudsrapportering 4. Med hjälp av behörighetskontroll i samarbete med BKY kan du låta Transportstyrelsens dagliga kontroll av körkort och behörigheter även slå igenom i TransPA, med larm, påminnelser etc. du kan läsa mer om detta på länken Behörighetskontroll     Under fliken påminnelser får man olika påminnelse i fall något giltighetstid håller på att gå ut som T.ex. Anställningskontrakt, kompetenserna m,m     Under fliken register, registrerar vi alla olika typer av inställningar i TransPA som Aktivitetstyp, arbetsgrupp , arbetsuppgifter, tex i fall man vill att föraren registrera någon speciell arbetsuppgift under dagen.  Man kan lägga in olika stationsorter , trafikområden, vi skapar även här upp ett register för all utrustningen som man delar ut till sina förare som passerkort, tank kort kläder, m,m du kan läsa mer om detta på länken Register     Under fliken verktyg kan man ställa in sina inställningar för TransPA för att det skall passa just dit företag, som T.ex. företagsinställningar, tidsrapportering och attest inställningar, man kan även lägga till fler företag, snabbregistrera tids rapporter eller frånvaro för föraren. Går man vidare med TransPA kommer det finnas fler inställningar som man kan justera som systeminställningar, löneberäkning, personliga inställningar m,m     TransPA erbjuder dig en enkel och smidig möjlighet att skapa en handbok för din personal. I handboken kan du publicera alla dokument som din personal behöver ha tillgång till, t ex personalpolicy, kvalitetspolicy, lastningsinstruktioner, förarhandbok m m. Handboken kan läsas direkt i mobiltelefonen via personalens tidsrapportering. du kan läsa mer om detta på länken Handbok    
Visa fullständig artikel
14-02-2020 14:08 (Uppdaterad 21-11-2023)
 • 0 Svar
 • 4 gilla
 • 1176 Visningar
1.  Tillbaka till huvudmenyn       2.   Snabbmeny 3.   Kalender 4.   Kalender Fordon & Pass 5.   Schemaläggning 6.   Analyser 7.   Meddelande 8.   Attest 9.   Personal 10. Fordon 11. Kompetens 12. Säkerhet 12. Påminnelser 13. Register 14. Verktyg 15. Handbok 17.  Export 18. Löneberäkning 19.  API      
Visa fullständig artikel
09-08-2018 09:16 (Uppdaterad 14-11-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1707 Visningar
 Det finns möjlighet att skapa upp flera företag i systemet. Detta gör ni under verktyg-inställningar- Lägg till företag   Skriv in företagsnamn välj vilka avtalsområde det nya företaget skall ha klicka sedan på spara en gång, kan vara en liten fördröjning innan företaget skapas upp. När ni ser rutan "FÖRETAG SKAPAT" är det klart.  OBS: Tjänstemannaavtalet kostar 250 kr/mån/företag detta är en extra modul.     Nu har det nya företaget skapats upp, ni behöver logga ut och in i systemet igen för att företaget skall synas i listan på startsidan där ni växlar mellan era olika bolag.     Det finns en del saker som ni behöver gå igenom när man skapar ett nytt bolag eftersom det nya företaget är helt tomt uppgifterna ni har i andra bolag kommer inte automatiskt med när man skapar nytt bolag.    I registret lönearter behöver man lägga till lönearter. Vi rekommenderar att boka in en lönematchning för att få allt rätt inställt mellan systemen. Inställningar för löneberäkning t ex vilket Lönesystem ni ska exportera till. Detta ställer ni in under Verktyg-Inställningar-Löneberäkning. I denna artikel kan ni läsa mer om inställningar för export av lönefil och konteringsdimension vid resultat- och kostnadsuppföljning. Aktivitetstyper t ex Föräldraledig behöver kopplas till rätt löneart. Detta ställer ni in under  Register-Aktivitetstyper. I denna artikel kan ni läsa mer om aktivitetstyper. Arbetsuppgifter behöver kopplas till rätt löneart. Detta ställer ni in under Register-Arbetsuppgifter. Inställningar för Tidrapportering. Detta ställer ni in under Verktyg-Inställningar-Tidrapportering. Företagsinställningar. Detta ställer ni in under Verktyg-Inställningar-Företagsinställningar. Andra Systemanvändare som ska ha rättigheter till företaget o.s.v Detta ställer ni in under Verktyg-Inställningar-Sytemanvändare      
Visa fullständig artikel
22-11-2018 15:48 (Uppdaterad 20-10-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1829 Visningar
I detta avsnitt bekantar vi oss med Fordon och Passvyn.   Fordonsvyn används då du vill se hur dina fordon är planerade. Bakåt i tiden kan du se vem som kört aktuellt fordon en viss dag. Detta blir definitivt först när tidrapporten syns (grön). Framåt i tiden ses planerat fordon (blå). För att få en rättvis bild behöver ni planera alla fordon.     Passvyn använder du som arbetar och utgår från företagets arbetspass. Här syns passmallarna och hur de är planerade och utlagda i kalendern.     Verktygsfältet 1. Här väljer du hur många dagar som ni vill skall visas. 2. Placera händelser över hela dagen. 3. Placera händelser exakt där de inträffar på dygnet. 4. Hovring visa/dölj detaljer på aktiviteten   I denna artikel kan ni läsa om Kalender-Anställda     
Visa fullständig artikel
16-03-2020 11:19 (Uppdaterad 21-09-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1301 Visningar
    1. Aktivitetstyper 2. Arbetsgrupper 3. Arbetstidsförkortning 4. Arbetsuppgifter 5. Helgdagar 6. Lönearter 7. Lönegrupper 8. Lönetillägg 9. Passmallar 10. Semestergrupper              11. Stationsorter 12. Tidnycklar 13. Trafikområden 14. Utrustning 25. Övertidsnycklar           
Visa fullständig artikel
10-08-2018 13:53 (Uppdaterad 01-09-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 1426 Visningar
Här hittar du all information om din personal, samt redigerar uppgifter och lägger in ny personal. En liten förklaring till gränssnittet är nog på sin plats.     1      2       3      4      5                                  6         7 Växla mellan aktiva och inaktiva anställda Exportera urval till Excel Filtrera på specifikt sökkriterium  Spara dina personliga inställningar för sidvisningen Återställ inställningarna för sidvisning till standard Sök på förnamn, efternamn, signatur eller anställningsnummer Grupperingsordning. Dra en kolumnrubrik hit, för att gruppera personal efter detta Samtliga kolumnrubriker är förutom att de är sorteringsbara, även möjligt att ändra ordning och stänga av och på. Klicka, drag och släpp en rubrik för att byta plats på kolumnerna. Högerklicka på en rubrik för att få fram ovanstående meny, klicka på Kolumner för att dölja en specifik kolumn. När du är nöjd med utseendet på sidan sparar du med knappen högst upp (4).   Lägga till ny personal Allmänt Efter att du klickat Lägg till personal kommer följande ruta upp: Personens signatur måste vara unik, men TransPA varnar om den har använts tidigare. Den kommer heller inte kunna ändras, så titta noga på vad du skriver, i synnerhet efter att du hoppat till nästa ruta. Ta för vana att spara personen direkt du skrivit signaturen, så finns det ingen risk att det blir fel.    Övriga personuppgifter är bara att skriva in, och observera att även anställningsnumret måste vara unikt. Förarkortsnummer är viktigt att det blir rätt, om ni vill ha färdskrivardata tillgängligt i TransPA, läs mer hur man aktiverar färdskrivarkoppling. Välj på vilket sätt personen ska tidrapportera och klicka i Ändra lösenord för att sätta personens initiala lösenord, det går ändra av den anställde själv senare. Glöm inte att spara alla ändringar.   Anställningskontrakt Vidare på fliken för anställningskontrakt, som också är viktigt att det blir gjort. Innan ett sådant finns kan inte den anställde logga in och registrera tid till exempel och det är här som arbetstidsförläggningen sätts. Det mesta är tämligen självförklarande, men vissa saker är värt att notera:  Fr o m-datumet är kontraktets start, Anställd fr o m är när personen började på företaget, men saknar betydelse i löneberäkningen. Ingångslön har ingen påverkan för löneberäkningen, men för den som vill veta vad en anställd började på för lön kan det anges. Uppgiften syns även på anställningskontraktet, där annars lönegrupp är den information som pekar mot vilken lön den anställde har. Anställningsform pekar mot villkoren i respektive avtal. Är du osäker, läs om skillnaderna som finns i det avtal som ni önskar tillämpa (ett exempel är skillnaden mellan visstid vikarie/övrigt och visstid extra, åkeriavtalet) Om du sätter en person som deltidsanställd, ska du fylla i antalet timmar per vecka, inte i procent. Vissa begränsningar finns som kan kräva manuell hantering i löneberäkningen - har ni personal som är anställda på deltid, läs avsnitt om Deltidsanställda. Sättet att välja arbetstidsförläggning ser olika ut, beroende på om din personal går enligt Transportavtalet, Bussbranschavtalet, Maskinföraravtalet eller Tjänstemannaavtalet. Varje anställd måste ha en lönegrupp angiven, även om du tänker sätta en personlig månadslön. Många värden som påverkar personens lön, såsom OB och premiekomp, finns bara i lönegruppen. Vill du ändra något i en lönegrupp, t ex ett belopp eller en arbetstidsförläggning görs det så här. Glöm inte att spara kontraktet. Noteringsfältet kan användas till särskild information som inte kan skrivas någon annanstans, med tänk på GDPR, vem som har tillgång till programmet och vad du skriver.   Lön Det vanligaste och smidigaste är naturligtvis att låta lönen hämtas från lönegruppen, men det går även att sätta personlig månadslön. Om ni utgår från timlön istället, multiplicera den med 174 och skriv den här. Om ni använder er av semesterpass och har stöd för semesterfaktor i ert löneprogram, kan ni sätta den här, men ni kan också låta TransPA räkna ut den, direkt i från schemaläggningen. Omfattas av högriskskydd avser personer med hög sjukfrånvaro, som av Försäkringskassan blivit godkända att slippa karenstid. Har du personal som går på kontinuerligt skiftarbete, kan du med denna inställning även låta TransPA reducera för helgdagar som inträffar på söndagar.   Användning av tidnycklar gör att du kan låta transPA ge särskilda tillägg vid särskilda tider, och mer om det kan du läsa här.   Under Saldon lägger du till de saldon ni räknar med i er verksamhet, som du vill hålla koll på för den anställde, om det så är flex, komp eller arbetstidsförkortning. Var noga att i inledningsskedet registrera in aktuella saldon från ert löneprogram så de överensstämmer, då rörelser sker i transPA allt eftersom er personal tidrapporterar och ni sparar och för över lön.     Grupper Fliken Grupper används för att gruppera din personal enligt flera olika dimensioner, och kan vara viktigt för att du ska ha korrekta register och underlag. Du har glädje av detta i exempelvis löneberäkningen eller i din kalendervy. Observera att Yrkeskategori, förutom grupperingsalternativ, även avgör om klockslag för OB ska gälla som för Terminalarbetare, eller som för alla andra kategorier, om man utgår från Transportavtalet vill säga.  ...    Fortsätt sedan att göra flikarna Lönetillägg, Utrustning, Kompetens och Dokument och din anställde är klar!   
Visa fullständig artikel
09-08-2018 12:12 (Uppdaterad 29-08-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 2117 Visningar
Här har vi listat några frågor och svar bland dom olika modulerna i TransPA. Genom att klicka på Ctrl+F kan du använda dig av webbläsarens sökfunktion för att söka i artikeln     Schemaläggning Fråga: Hur kan jag se vilket schema som används på den anställde? Svar: Lättast är att titta i Kalender/Anställda "hovra" på passet den anställde har, så ser ni schemanamnet.     Fråga: Hur tar jag bort inaktiv passmall? Svar: Om passmallen används i ett schema behöver ni först ta bort passmallen därifrån. Artikel om passmallar hittar ni här   Fråga: Jag har byggt ett schema varför ser jag inte passen på mina chaufförer när jag tittar i kalender/anställda? Svar: Gå till schemaläggningen och titta så att ni har klickat på knappen "skapa arbetspass" Artikel om schemaläggning steg för steg   Arbetsuppgift Fråga: Kan man ta ut en rapport över arbetsuppgifter som personen har tidrapporterat? Svar:  Under analyser-rapporter-tidrapporter har vi en rapport som heter tidstransaktioner där ser ni vilka arbetsuppgifter den anställde har rapporterat i sin tidrapport.  Artikel om tidstransaktioner hittar ni här   Fråga: I enlighet med avtalet så vill vi ge chaufförerna extra ersättning då de är handledare för APL-elev. Går det att lägga till så att chaufförerna rapporterar det direkt? Svar: Ja det går fint, här rekommenderar vi att lägga upp arbetsuppgift som ni kallar något lämpligt. Sedan kan den anställde välja arbetsuppgiften när de tidrapporterar. Artikel om arbetsuppgifter hittar ni här.     Attest Fråga: Varför ser jag inte alla anställda i attestvyn? Svar: Gå in på personalkortet på den anställde, välj fliken grupper titta så ni har valt arbetsledare på personen.   Fråga: Kan två systemanvändare se samma attestposter? Svar: Ja det går fint, arbetsledaren som står som ansvarig på personkortet under fliken grupper är den som först och främst ser tiderna för attest. Men ni kan sätta även en person som erättare för den ordinarie arbetsledaren. Då kommer båda personerna se attesterna och kunna attestera. Artikel om attesfunktionen och hur ni skapar ersättare hittar ni här.     Rapporter Fråga: Jag skulle vilja veta hur många timmar en chaufför har arbetat under en period, hur får jag fram det? Svar: Vi har en rapport som heter utförd tid, den finns under analyser-rapporter-tidrapporter. Artikel om utförd tid hittar ni här.   Fråga: Finns det på något sätt att få ut en rapport på undertiden som visas i löneberäkningen? Svar: Vi har en rapport som heter utbetald lön, där kan ni få en summering per löneart eller person. Den finns under analyser-rapporter-löner utbetald lön. Artikel om utbetald lön hittar ni här.   Fråga: Jag ska analysera vår sjukfrånvaro. Hur kan jag få fram en rapport som visar sjuktillfällen senaste 12 månaderna? Svar: Vi har en rapport under analyser-rapporter-tidrapporter som heter aktiviteter.  I denna rapport visar vi allt som inte är ren arbetstid. De vill säga all slags form av frånvaro, kompetensutveckling, resa, noterin från kalenderns osv. Artikel om uppföljning av olika frånvaroaktivteter hittar ni här.   Fråga: Kan jag få ut en övertidsjournal? Svar: Ja, den hittar ni under analyser-rapporter-löner.   Fråga: Kan jag få ut en rapport för innestående saldo de anställda har? Svar: Ja, under analyser-rapporter-löner- innestående saldo kan ni se aktuellt saldo som rör kompsaldo, flexsaldo, atf-saldo samt övertidstimmar. Samtliga saldon är efter senast sparad lön. Artikel om innesående saldo hittar ni här.   Fråga: Hur kan jag se på ett smidigt sätt se alla födelsedagar på alla anställda i TransPA? Svar: Under analyser rapporter -personal finns en rapport som heter födelsedagar. Väljer du valet false klicka sedan på Preview knappen då får du fram alla födelsedagar. Visa månader betyder hur många månader man visar framåt i tiden.     Inställningar Fråga: Efter vår IT återställt windows i min dator så har TransPA ändrat sig till Engelska, hur ställer jag det tillbaka till Svenska? Svar: Om du behöver byta språk i TransPA så är det webbläsaren som styr detta. För att ändra språk i Google Chrome kan du ta hjälp av denna guide.   Fråga: Vart lägger jag upp en ny systemanvändare? Svar: Under verktyg-inställningar-systemanvändare. Artikel registrera ny systemanvändare hittar ni här.     Löneberäkning Fråga: Har en anställd som ska sluta på företaget vad ska jag tänka på? Svar: Börja med att avsluta anställningskontraktet detta gör ni på personalkortet under fliken anställningskontrakt. Om den anställd slutar i mitten av en månad kan ni behöva justera lönen mot timlön. Artikel avsluta anställning hittar ni här.   Fråga: Hur beräknas sjuklön i transPA? Svar: Sjuklön beräknas på olika sätt beroende på vilken arbetstidsförläggning den anställde går på.   Här nedan är en artikel som beskriver de olika arbetstidsförläggningarna som finns i TransPA med en lathund som beskriver kort på hur beräkning görs för övertid eller hur sjuklön beräknas utifrån den arbetstidsförläggning ni väljer på personkortet. Arbetstidsförläggning enligt transportavtalet   Tidrapportering Fråga: Hur kan en anställd se att ett schema är ett extrapass, inte ordinarie? Svar: I tidrapporteringen kan den anställde klicka på raden pass då visas detaljer på passet.   Fråga: Varför ser inte mina anställda kompsaldo i tidrapporteringen? Svar: Titta under verktyg-inställningar-tidrapportering så att ni inte har gömt "saldo för personalen"          
Visa fullständig artikel
19-04-2023 09:39 (Uppdaterad 19-04-2023)
 • 0 Svar
 • 0 gilla
 • 696 Visningar
  När ni loggar in första gången i TransPA kommer ni till vår startmeny, där ser du blåa och orange knappar. De orange knapparna behöver ni aktivt gå in för att se eller göra någonting, de blå knapparna visar information om något skall göras t. ex attestera tidrapporter eller påminnelser t. ex när ett anställningskontrakt går ut. Layouten är i bokstavsordning och styrs av dina användarrättigheter, med andra ord så har du de knappar som du har tillgång till och behöver i ditt arbete. I denna artikel kan ni läsa mer om behörigheter.   Längs upp till vänster i det blå listfältet ser ni två symboler, transPA och en ”kub” dessa visas alltid oavsett i viken knapp du är inne och arbetar i. transPA kan du klicka på när ni vill tillbaka till startsidan. Kuben är en snabbmeny då du snabbt och enkelt vill komma till en speciell sida, klicka och alla knappar kommer fram välj vilken ruta ni vill arbeta i.   Längst upp till höger i det blå listfältet ser ni namn på företag, systemanvändares namn, inställningar och logga ut.     Byte av företag   Har ni fler företag växlar ni enkelt mellan dessa genom att trycka på vänsterpilen. Ni kommer då ut till val av företag och väljer i rullistan. Befinner du dig inte på TransPA startsida - gör som i beskrivningen ovan - klicka på transPA-logga n högst uppe till vänster för att komma dit.     Klicka därefter på pilen för att komma ut till företagsväljaren.   Välj vilket företag du vill arbeta i.       Inställningar   När ni klickar på "kugg hjulet" kommer en meny upp.   När ni klickar på starta fjärrhjälp så laddas TeamViewer ner det är vårt verktyg som vi använder om vi behöver koppla upp oss mot er dator. I denna artikel finns en guide.   Klickar ni här kommer ni till kontoinställningarna på connect-visma här kan ni  t. ex lägga till mobilnummer i denna artikel kan ni läsa mer.    Den klickar ni på om vi behöver supportåtkomst i er miljö. Ett verktyg som vi använder oss av för t. ex felsökning.    Dörren är utloggning.   Här kan ni klicka på de olika knapparna som tar er vidare till vårt användarstöd som finns på community. I denna artikel kan ni läsa mer. Nedanför ser ni de senaste nyheterna.   Längst ner i högra hörnet ser ni vår chat.  Är vi online kan ni klicka på bilden så öppnas chattfönstret upp här kan ni skriva en fråga till oss i support.     Är vi inte tillgängliga på Chatten ser ni det i info rutan.                                           
Visa fullständig artikel
11-11-2020 13:11 (Uppdaterad 13-04-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 1177 Visningar
Skulle ni önska bättre överblick när ni arbetar i Visma TransPA? Visste ni att ni kan öppna ytterligare flikar för att hoppa mellan önskade vyer snabbt?   Ni kanske alltid vill ha rapportdelen öppen som extra flik eller ska registrera kompetens för flertalet chaufförer men vill inte tappa kalendervyn?   När du står i den vy du vill ha kvar, högerklicka på menyfliken och välj "Duplicera".  Nu har du fått dubbla flikar med samma information. I detta fall vill jag ha kvar min kalendervy men öppna schemaläggningen och förlänga mina scheman. Jag går till menyn och väljer schemaläggning. Nu har jag fått dubbla vyer och kan enkelt växla mellan dom. Efter utläggning av scheman krävs att jag uppdaterar sidan i kalendern så att den senaste informationen visas. Tänk på detta om du använder vyer som uppdateras med ny information frekvent.    
Visa fullständig artikel
29-03-2019 15:01 (Uppdaterad 21-02-2023)
 • 0 Svar
 • 5 gilla
 • 1289 Visningar
Question Date  formats in Chrome appear incorrectly in TransPA ( MM/DD/YYYY), how can i change it to UK date format ( DD/MM/YYY) ? Cause  Google Chrome tends to be installed with U.S. English settings by default in English-speaking countries. This defaults the date stamps seen in TransPA to the format of MM/DD/YYYY which is not the standard for countries outside the U.S.  Chrome does not use your machines localisation settings like Internet Explorer and so you must set the preferred view inside Chrome settings.   Solution To change the option to a standard DD/MM/YYYY. (Optionally update your language settings to non-U.S)   Go to Chrome Options (3 vertical pips in the top right hand corner) Choose Settings. Choose Show Advanced Options. Under Language, click on Language and input settings…  Click Add and find your location specific language e.g. English (United Kingdom) and add it to the existing list. You can also click the Use this language for spell checking button to ensure that you get localised spelling. PUT the language at the top of the list using … on the right of the language  Restart chrome.  
Visa fullständig artikel
03-02-2023 09:00 (Uppdaterad 31-01-2023)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 639 Visningar
Nu blir det ännu enklare att komma till Community där vi samlar och lägger upp Nyheter / Användartips / Utbildningar samt Driftinformation om TransPA.   På höger sida i TransPAs startsida kan ni nu klicka på de olika knapparna som tar er vidare till Community.    Klicka på Community. Och du kommer direkt in till TransPAs startsida på Community med de allra senaste nyheterna ifrån oss. Klicka på Användartips. Då kommer du direkt in till våra artiklar som innehåller tips och guider. Klicka på Utbildning. Här kan ni se vilka utbildningar som vi erbjuder. Klicka på Drift.  Här får du den senaste informationen om vi har några driftproblem. För att få det senaste nyheterna av TransPA kan man välja att prenumerera på dom olika flikarna. Nedan visar vi hur man gör för att prenumerera på Drifts informationen, 1. Klicka på drift knappen i TransPA. 2. Klicka på knappen Prenumerera.  (För att prenumerera på dom olika flikarna behöver man vara registrerad på community)
Visa fullständig artikel
18-12-2019 16:20 (Uppdaterad 25-01-2023)
 • 0 Svar
 • 3 gilla
 • 1401 Visningar
Ifall du skulle uppleva problem att logga in i TransPA eller några andra driftstörningar som gör att du inte kan arbeta i programmet, börja med att titta på status.visma.com om det finns några kända rapporterade fel eller ett planerat driftstopp.   Om du inte hittar något känt fel som kan kopplas till det du upplever och vår support har stängt, så finns ett telefonnummer som alltid är bemannat, dvs 16:30 - 08.00 på vardagar och dygnet runt lördagar, söndagar och helgdagar. Supporten är enbart engelsktalande och gäller för systemkritiska ärenden, t ex driftstopp.  Telefonnumret är +46 40 688 76 69.   Beroende på ärendets allvarlighetsgrad kan de rapportera vidare till vår utvecklingsavdelning.
Visa fullständig artikel
15-12-2022 13:12
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 634 Visningar
Skapa upp en ny systemanvändare. Klicka på Verktyg / Inställningar / Systemanvändare:   Klicka därefter på  i översta vänstra hörnet.   Ange personuppgifter. Förnamn och efternamn får endast innehålla bokstäver och bindestreck, inga siffror eller specialtecken. Mejladressen är obligatorisk och kommer att användas som användarnamn till connect inloggningen. Mobilnummer anges om ni använder tjänsten Behörighetskontroll och väljer att skicka larm till utvalda systemanvändare, då är det viktigt att det finns mobilnummer registrerat här. vill du läsa mer om behörighetskontrollen klicka här.    Registrera användarens behörigheter. Är du osäker på vilken behörighet personen skall ha kan du läsa mer om behörigheterna här.    Markera slutligen vilket företag som användaren skall ha tillgång till. Klicka därefter på spara.   I samband med att ni klickat på Spara kommer användaren tillges ett välkomstmejl. Med hjälp av detta mejl kommer användaren kunna skapa ett lösenord för inloggning till www.connect.mytranspa.com                                Notera att länken som tilldelas användaren är en engångslänk och upphör att gälla 24 timmar efter att den mottagits. Skulle användaren missa att aktivera sitt konto inom denna tidsperiod kan man skicka om välkomstmejlet via inställningar för Visma Connect (se bild nedan)     Genom att klicka på Aktivera konto kommer användaren skickas vidare till TransPA inloggningssida där personen skall ange lösenord.                       Skulle användaren inte mottagit inbjudan kan du skicka inbjudan igen. Klicka på pennan för att öppna inställningarna och skicka om välkomstmejl. Tips: Ni kan enkelt hålla koll på alla systemanvändares konton till Connect via vår Connect Status. Dessa finner du i registret för systemanvändare.      denna symbol betyder att användaren är registrerad i Connect men har ännu inte verifierat sitt konto via länken i välkomstmejlet .  denna symbol betyder att användaren inte är registrerad i Connect denna symbol betyder att användaren är registrerad i Connect.      Skall en systemanvändare tas bort från systemet eller behöver en användare ändra sin mejladress kan du läsa mer om det Här    
Visa fullständig artikel
14-05-2019 11:24 (Uppdaterad 11-11-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2282 Visningar
Har ni utökat er verksamhet, eller behöver hjälp med att lägga in flera nya medarbetare i TransPA eller importera ny data på befintliga anställda.  Så kan vi hjälpa er att importera detta. Kontakta supporten för att få en uppladdningslänk för excel dokumentet eller prisuppgift och tidsbokning av tjänsten Support.transpa@visma.com. Tänk på !! För av vi skall kunna behandla er data på ett säkert och bra sätt behöver ni skicka denna personliga datan via vår Visma Filehub som är ett säkerhetsverktyg för just denna transporten av personlig data & bilder Kontakta oss i supporten för att få en inloggning där du kan ladda upp exceldokument.   Import av Allmän info ( Ny personal )  Anställd namn Personnummer Anställningsnummer mejladress Signatur (Blir det samma som anställningsnummer om inget annat anges) Kommentar Gatuadress Postnummer Postort Telefonnummer Förarkortsnummer Semesterlön per dag Semesterfaktor Tidrapporteringsmetod (Stämpelklocka eller tidregistrering) Yrkeskategori Vi behöver ha uppgifterna i ett  excel dokument där de olika Rubrikerna är kolumner och de anställda som rader.  All information behöver inte finnas i dokumentet. Import av Utvidgad info ( på befintlig personal ) Önskas inläsning av övriga uppgifter så kan vi hjälpa till med en Utvidgad Import. I Utvidgad import kan dessa värden ingå Stationsort Arbetsgrupp Trafikområde Semestergrupp Kompetens Anhöriga Saldo Utrustning Lönetillägg Fordon Med mera....   Semester dag lön Vill ni ha hjälp med att uppdatera semesterdag/värde på era anställda kan vi hjälpa er att uppdatera detta för endast 595 kr exkl moms per bolag i databasen.    Vi behöver ha uppgifterna i ett  excel dokument där de olika Rubrikerna är kolumner och de anställda som rader.  Anställd Anställningsnummer Semesterlön/dag Kontakta oss i Supporten för att få en inloggning till Visma Filehub för uppladdning av exceldokumentet  support.transpa@visma.com
Visa fullständig artikel
24-10-2022 08:00 (Uppdaterad 13-10-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 867 Visningar
Här går vi igenom schemaläggningens funktion steg för steg och hur schemaläggningen fungerar, var alla knappar sitter samt hur man skapar ett schema. Schemaläggningen funktion. Startsidan. På första sidan har vi olika funktioner längst till vänster i bilden har vi en penna denna klickar man på om man vill redigera ett befintligt schema. Ruta nr 1. Här ser ni schemanamnet. Ruta nr 2. Här ser ni hur många schemaperioder schemat innehåller t.ex. om det är 2 olika veckors schema eller om det är 1 veckors schema där alla veckor är samma oavsett hur lång schemat är. Ruta nr 3. Här visas utlagd schemaperiod som ligger utrullad i kalendern, vill man ta bort dessa pass som ligger ute kan man klicka på knappen Ta bort arbetspass Ruta nr 4. Här visas nästa schemaperiod som kommer att läggas ut i kalendern om man klickar på knappen Skapa arbetspass längst bort till höger. Efter man skapat ett schema eller om man har gjort en förändring i schemat måste man klicka på denna knapp för att schemat skall rullas ut i kalendern.      Översiktsbild inne i schemaläggaren.  Ruta nr 1. Här skriver man in namn på schemat samt om schemat skall innehålla flera olika veckor t.ex. en person som är ledig varannan fredag, då har man ett 2 veckors schema. Man bestämmer också hur många perioder som skall läggas ut t.ex. 2 veckors schema som man vill lägga ut i 10 veckor fram över. (då kommer schemat bli 20 veckor långt.)  Ruta nr 2. Här ser ni passmallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till ny passmall  man ser start och sluttid och en summering av totaltiden på passet.    Ruta nr 3. Här ser ni behovs mallar som man byggt upp tidigare, eller så skapar man upp en ny genom att klicka på + Lägg till nytt behov Ruta nr 4. Längst upp har vi en menyrad med olika funktioner.   Pilen längst till vänster är ett Markeringsverktyg som används för att flytta pass inom schemat. Plus ( + ) tecknet är ett Lägg till verktyg, använd detta när du snabbt vill lägga till pass i schemat. När du klickar på en dag i schemat kommer ett nytt pass att skapas med den passmall som är markerad i listan över passmallar eller behovsmallar. Minus ( - ) tecknet är ett Radera-verktyg, Använd detta när du snabbt och effektivt vill ta bort flera pass i schemat. När du klickar på ett pass tas det bort direkt utan varning. Återgärden kan inte ångras. Sen har vi en knapp där vi kan välja vilken information som skall visas på passet t.ex. passnamn, aktivitetens start och sluttid, eller arbetstid. Sist men inte minst har vi tidsaxeln, här kan vi välja att se flera veckor i schemat.   Ruta nr 5. Här bygger du själva schemat. Det finns tre sätt att bygga schema på. 1. Utgå ifrån personal. 2. Utgå ifrån behov. 3. Utgå ifrån fordon välj flik beroende på vad vill jobba utifrån.   Ruta nr 6. Här kan man få hjälp med kontroll av sitt schema om den följer vägarbetstidslagen. Skulle schemat vara utanför regelverket kommer det att visa sig som en varning här nere läs mer om kontroll av schema mot vägarbetstidslagen här  Ruta nr 7. Här finns personalen alla personer i listan kan man lägga till i schemat genom att markera deras namn dra och släpp personen in i schemafönstret. Ruta nr 8. Här finns fordonen och det är samma funktion som för personalen man drar och släpper fordonet man vill schemalägga.   Tips! överst i alla delfönster finns en sökfunktion.   Hur man skapar ett schema utifrån Personal. här går vi igenom ett exempel  steg för steg. Vi har en kille som heter Henrik som kör mellan Munkedal - Göteborg. Henrik skall vara ledig varannan fredag. Vecka 1 arbetar Henrik måndag - fredag och vecka 2 arbetar han måndag -torsdag. Först klickar vi på + Lägg till schema från startsidan i schemaläggningen  Sen namnger vi schemat i detta exempel skriver vi Munkedal - Göteborg. Vi vet också att schemaperioden skall vara 2 eftersom Henrik arbetar 5 dagar vecka 1 och 4 dagar vecka 2. Hur långt schema skall vi lägga ut? ja här får man själv bestämma men ett tips är att inte ha för långa perioder i fall man behöver korrigera något, i detta exempel väljer vi att lägga ut 8 perioder alltså kommer det att rullas ut 16 veckor i kalendern. Startdag för schemat har vi valt söndag den 30 Augusti 2020 för det är då denna körning skall börja. Då Henrik inte har några arbetspass sedan tidigare behöver vi inte klicka i rutan Ersätt utlagda pass från startdatum.  Skulle Henrik däremot ha ett annat schema på sig sedan tidigare så är det väldigt bra om ni klickar i rutan, då den skriver över de arbetspass som finns utlagt i kalendern, annars får Henrik dubbla scheman. Använder man semesterfaktor så väljer man att klicka i denna rutan också, annars låter man den vara läs gärna mer om semesterfaktor här.  Nu är det dags att lägga till personal i schemat, och som vi skrev tidigare använder man sig av drag och drop funktionen. Här tar vi tag i Henriks namn och drar och släpper hans namn i schemafönstret. När man lagt till sin personal skall man börja att lägga ut de passmallar som Henrik skall ha. Klicka på + tecknet längst upp kolla på bilden nedan ruta nr 1 . Markera sedan passmallen längst ner till vänster som du vill lägga ut på Henrik ruta nr 2. Klicka sedan i schemafönstret på de dagar som du vill att passmallen skall ligga, Henrik skulle arbeta måndag - fredag vecka 1. Efter att vecka 1 är ifylld med rätt passmallar för Henrik klickar vi på  pilen > ruta nr 4 för att gå vidare till vecka 2 ( schemaperiod 2)    När man klickar på pilen > ser vi i ruta nr 1 att det nu står vecka 2 och då fortsätter vi på samma sätt som i vecka 1, vi markerar plus tecknet (+) längst upp samt markerar passmallen som vi skall lägga ut på Henrik längst ner till vänster. Sen är det bara att klicka på de dagarna som Henrik skall arbeta vilket var måndag - torsdag. När man är klar kan man välja att dra tidsaxeln till höger (Alla) se ruta nr 5 för att se hela schemaperioden.   Nu är schemaplaneringen klar. Klicka på spara och stäng knappen    Nu behöver du bara klicka på knappen Skapa arbetspass från schemaläggningens startsida se bild nedan.   Vill du se fler tips och möjligheter till schemaläggning finns här några filmer som också beskriver schemaläggning på olika sätt  Schemaläggning introduktion, Schemaläggning av fordon. Schemaläggning med pass utan personal Ta bort en anställd från schemat  
Visa fullständig artikel
01-09-2020 10:16 (Uppdaterad 15-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 3603 Visningar
Lönetillägg är en extra kontant ersättning som den anställde erhåller vid varje arbetad timme eller per löneperiod (typiskt per månad). Ersättningen kan vara ett fast belopp eller en procentdel av aktuell timlön. Lönetillägg skapas under Register - Lönetillägg - Lägg till lönetillägg. Vid registrering anges också vilken löneart som lönetillägget skall kopplas till   När du har registrerat Lönetillägget behöver du koppla de anställda till Lönetillägget. Vi rekommenderar att du skapar Lönetillägg i registret först, istället för att lägga personliga lönetillägg direkt på personen, även om det är tekniskt möjligt. Det gör det t ex mer överskådligt, t ex om beloppet ska höjas vid ett tillfälle, och en höjning som dessutom ska gälla flera anställa på en gång. Öppna upp en anställd, gå till fliken Lönetillägg, Lägg till lönetillägg och markera rätt lönetillägg. Här kan du även välja om lönetillägget gäller skall tidsbegränsas eller ej. Att tänka på om man sätter en tidsbegränsning är att lönetillägget kommer gå efter utbetalningsmånad, T ex om lönetillägget skall gälla September - Februari, då skall du ange datumperioden Oktober-Mars ( Utbetalning Oktober avser septembers dagar )     Tänk på att ni har ett eget ansvar över de ni skapar och att Visma TransPA i regel ej ombesörjer uppdatering av belopp i registret lönetillägg då nya avtal träffas. 
Visa fullständig artikel
14-09-2020 14:20 (Uppdaterad 03-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 gilla
 • 2118 Visningar
Löneartsregistret är ett centralt register som används i själva löneexporten till löneprogrammet som ni hittar under Register-Lönearter. Här finns ett register av standardlönearter upplagda. Man kan även lägga till egna lönearter utifrån ert företags förutsättningar.  Det är löneartsnummer som exporteras och som därför måste matchas med upplagda lönearter i löneprogrammet.  OBS! Vi rekommenderar att boka in en lönematchning för att få allt rätt inställt mellan systemen, samt bästa funktion och support. Vi kan lönematcha mot Visma, Hogia, Kontek. I denna artikel kan ni läsa om inställningar för export av löner.   Lönearterna i registret är sorterade efter avtalsområde, i dagsläget för Tjänstemannaavtalet och Övriga avtal (Transportavtalet, Bussbranschavtalet, Maskinföraravtalet).    I Verktygsfältet finns det olika symboler här kommer en förklaring till hur knapparna fungerar. Med denna symbol kan du växla mellan aktiva och inaktiva lönearter. Om du slutar använda en löneart kan det vara bra att sätta den som inaktiv, för att slippa se den, men ändå möjlighet att ta fram statistik om den i framtiden. För att se att alla lönearter i TransPA är desamma som i löneprogrammet, kan det vara bra att exportera en excelfil, eventuellt för att skriva ut. Samma sak kan även göras från Analyser - Rapporter - Register - Lönearter Med denna knapp kan du filtrera på t ex ett sökord, för att hitta den löneart du är ute efter. Om du till exempel vill hitta alla lönearter som börjar på 5, kan du skriva en 5:a i rutan för löneartsnummer, och på den blå trattsymbolen intill, välja Börjar med. Här placerar du sorteringsordningen, genom att dra och släppa kolumnrubriken. Klicka på krysset om du vill ta bort en sortering. Om ni vill lägga till en ny löneart klicka på + Lägg till löneart. Skriv sedan in benämning på lönearten och löneartsnummer som ni  har i ert lönesystem. Tänk på att det är löneartsnumret som exporteras, inte namnet, så var noggrann med vilken löneart du väljer. I TransPAs löneberäkning kan allt se korrekt ut, men kan bli fel i ditt löneprogram för att du har använt ett löneartsnummer som används till annat.     På varje löneart har ni möjlighet att själva välja vad som skall exporteras över till löneprogrammet. Antal, a-pris, belopp, datum eller att lönearten inte ska exporteras alls. Vill ni inte att datum ska exporteras över på en viss löneart kan ni bocka ur inställningen ”Exportera datum” t ex vid släpande månadslön. Klicka på "pennan" bredvid lönarten för att redigera, klicka ur exportera datum klicka sedan på spara.      
Visa fullständig artikel
05-07-2021 09:56 (Uppdaterad 04-02-2022)
 • 0 Svar
 • 2 gilla
 • 2646 Visningar