Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Det er fra 2023 innført en ekstra arbeidsgiveravgift på 5% for inntekter over kr 750 000 per ansatt per arbeidsgiver.    Alle kunder som har inntektsmottakere som overstiger grensen på 750 000 kroner må laste ned nyeste versjon av Huldt & Lillevik - versjon 5.23.1(2988).  I versjon 5.23.1(2988) har vi rettet følgende:   Hvis en ansatt kom under grensen på 750 000 etter å først å ha passert grensen (noe som kan oppstå ved trekk i lønn for ferie), vil tidligere versjoner beregne feil på 5% ekstra arbeidsgiveravgift.   Nyeste versjon av Huldt & Lillevik kostnadsfører 5% ekstra arbeidsgiveravgift for feriepengene som utbetales for de ansatte som har passert grensen på utbetalingstidspunktet.    Det er også lagt inn mulighet for eget kontonummer for bokføring av ekstra aga 5% for de som benytter seg av variable avsetningskontoer. Legg inn ønsket konto under Kartotek |Kostnadsbærere | Kontosett.   Les mer om hva som er nytt i versjonen her.  
Vis hele artikkelen
21-12-2022 15:27 (Sist oppdatert 30-05-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2156 Visninger
Det er fra 2023 gjort noen endringer i rapportering av reise/kost.   Følgende inntektsbeskrivelser utgår fra og med 2023: - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på hybel/brakke/privat - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost med overnatting på pensjonat   De blir erstattet av disse: - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel med kokemulighet eller privat - Utgiftsgodtgjørelse, reise kost ved overnatting på hybel uten kokemulighet eller pensjonat eller brakke Vi anbefaler at du oppretter nye lønnsarter for bruk med de nye beskrivelsene fra og med 2023. Hvis du må korrigere tilbake i 2022 må du bruke lønnsartene med gammel beskrivelse.   Forslag til lønnsarter: Med kokemulighet   Uten kokemulighet   Dersom du benytter Visma.net Expense eller et annet reiseregningssystem, må du også endre til de nyopprettede lønnsartene på utleggstypene som gjelder diett hybel/brakke/pensjonat her.
Vis hele artikkelen
26-01-2023 12:51
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 795 Visninger
Det er meldt om vedlikehold i Altinn som kan medføre tregheter på tjenestene denne uken. Dette gjelder bl.a. ved bestilling av skattekort, bestilling av A07 og tilbakemelding på a-melding.   Les mer om dette her: https://www.altinndigital.no/driftsmeldinger/
Vis hele artikkelen
07-11-2022 12:12
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 331 Visninger
Skal du bytte lønnssystem så må første a-melding fra det nye lønnssystem skje måneden etter at du har sendt a-melding på det gamle lønnssystem. Du kan ikke sende a-melding fra to forskjellige lønnssystemer i en og samme måned. Dette kan medføre feil i a-meldingen og at deltidsprosenten til den ansatte dobler seg i Altinn. Eks: En ansatt med f.eks 100% stilling vil da ligge med  200% stilling i Altinn.    Med andre ord - skal du f.eks. gå over til et nytt lønnssystem i september, så skal du kun sende a-meldinger fra nye systemet fra og med september. Skal det sendes a-meldinger for måneder før september, så må dette skje fra det gamle systemet.   Har du allerede sendt inn a-melding for den samme måneden fra to forskjellige systemer - og f.eks. mottatt brev fra NAV vedrørende dette, så er løsningen følgende:   Annuller alle a-meldinger i måneden med dobbel innsending fra ett av systemene. Dersom det kun er sendt inn arbeidsforhold på måneden er dette nok . Bestill deretter en avstemmingsliste (A06) fra Altinn og kontroller at ansatte ikke ligger dobbelt. MERK! Dersom det er sendt inn flere a-meldinger med arbeidsforhold fra gammelt system må alle annulleres. Dersom det er sendt inn inntekt fra begge selskapene i en måned, annullerer du a-meldingen i gammelt system.Om dette er sendt fra Huldt og Lillevik går du inn på Periodens lønn | A-melding og haker av for å utelate arbeidsforhold fra innsending. Da vil kun inntekt og fødselsnummer på ansatt bli sendt inn og du unngår doble arbeidsforhold. Også her er det lurt å ta ut avstemmingsliste for amelding (A06) fra altinn og kontrollere.
Vis hele artikkelen
27-06-2022 14:19
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1056 Visninger
Forretningsregel (278) gjelder forskuddtrekk for arbeidstakere. Denne forretningsregelen kontrollerer at ansattes forskuddstrekk ikke er høyere enn 0. Dersom du får denne tilbakemeldingen, har den alvorlighetsgrad Øyeblikkelig, og må korrigeres.   Denne feilen oppstår eksempelvis dersom man har arbeidstakere som i januar ikke har skattekort, og blir trukket 50% skatt, og dette korrigeres  tilbake i a-melding for februar på grunn av at det har fått utstedt frikort.   Skal slike korrigeringer foretas korrekt, må dette korrigeres på måneden forskuddstrekket ble gjort, og ikke på den måneden frikortet hentes inn.   Dersom du har fått denne feilen må dette korrigeres i 2 ekstra lønnskjøringer. En hvor korrigeringen tilbakeføres på måneden feilen er oppstått, og en på måneden forskuddstrekket ble foretatt.   Først tilbakeføres forskuddtrekket i en kjøring (1) på måneden hvor feilen i a-melding ligger:     Deretter må det kjøres en ny kjøring (2) mot måneden forskuddstrekket ble trukket:     Når du skal sende a-meldingen med disse korrigeringene, bør du sette hake for å utelate arbeidsforhold fra innsendingen.     Her kan du lese mer om foretningsregelen i veiledningen til a-meldingen  
Vis hele artikkelen
06-03-2019 12:01 (Sist oppdatert 09-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 5379 Visninger
Flere av våre kunder får nå feilmeldingen 505-Forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk på a-melding retur.   Hvis du har fått denne feilen må du sjekke om du har riktig lønnsbeskrivelse på lønnsarten du har brukt.   Denne feilmeldingen kan komme hvis du har rapportert timelønn og antall timer og disse opplysningene gir en timelønnssats på over 10 000 kroner. Timelønnssatsen for en inntektsmottaker er normalt lavere. Feilmeldingen skyldes ofte at du har brukt feil lønnsbeskrivelse (timelønn) på lønnsarten (for eksempel brukt lønnsbeskrivelse timelønn på bonus med antall 1 og beløp kr 20.000).   Hvis du har brukt feil lønnsbeskrivelse må a-meldingen annulleres, lønnsbeskrivelsen endres til riktig på lønnsarten og a-meldingen sendes inn på nytt.  
Vis hele artikkelen
08-02-2022 10:53 (Sist oppdatert 08-02-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 557 Visninger
Flere av våre kunder får nå feilmelding 504-Antall timer oppgitt på timelønn er over 300 på a-melding retur. Du har da oppgitt over 300 timer for samme kalendermåned. Det er nesten dobbelt så mye som det en full stilling utgjør i en normal arbeidsmåned (162,5 timer). Du skal oppgi antall timer som ligger til grunn for utbetalingen.   Feilmelding kommer ofte ved etterbetaling, eller hvis du utbetaler tillegg og legger inn antall timer. I disse tilfellene skal du sette på hake for utelate antall på lønnsarten.     For å rette feilen må du annullere a-meldingen, sette på haken for å utelate antall på lønnsarten og sende inn a-meldingen på nytt.
Vis hele artikkelen
08-02-2022 10:51
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 900 Visninger
Hvordan hente A-melding retur manuelt
Vis hele artikkelen
10-05-2017 24:45 (Sist oppdatert 07-01-2022)
 • 6 Svar
 • 0 liker
 • 3842 Visninger
Kartotek | Personer | Arbeidsforhold   Endringer i arbeidsforhold skal rapporteres fortløpende. Feil informasjon om arbeidsforhold kan påvirke inntekstmottakers rettigheter hos NAV. Når du setter hake for innsending av kun arbeidsforhold, under oppgavevalget Periodens lønn | A-melding, kan du rapportere endringer uavhengig av lønnskjøring. Du kan velge å ta med alle personer, eller kun personer som det er gjort endringer på, ved å enten trykke på Velg personer eller Søk Person.   Du kan også inkludere avsluttede arbeidsforhold i en a-melding ved å sette hake for Ta med i a-melding under Arbeidsforholdhistorikk.    Under Rapporter | Personalrapporter | Arbeidsforhold finner du informasjon om hva som er lagt inn på hver enkelt ansatt.   Under oppgavevalget Periodens Lønn | Bestille a-melding avstemmingsrapport kan du bestille en avstemmingsrapport i Altinn som oppsummerer opplysninger fra a-melding for et valgt tidsrom. Hvis du velger for én og én mnd av gangen får du mulighet til å hake av for ta med arbeidsforhold, og vil da kunne se det som er blitt rapportert på de ansatte. Denne er blant annet fin å bruke for å kontrollere om det er blitt rapportert sluttdato på de ansatte.  
Vis hele artikkelen
19-12-2017 10:41 (Sist oppdatert 14-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4314 Visninger
Fra 2021 skal alle bedrifter som har avtale om obligatorisk tjenestepensjon (OTP), rapportere organisasjonsnummeret til sin pensjonstilbyder via a-meldingen.   Under Kartotek | Firmaoppsett | Firmaopplysninger, fane 1 kan du velge fra listen med selskaper som opererer i det norske markedet.  Her må du legge til ditt pensjonsselskap ved å velge de fra lista under Velg selskap.  Du trenger IKKE å legge inn informasjon på fanen Pensjonsrapportering.     Du trenger ikke å gjøre andre endringer i systemet. I løpet av 2021 vil pensjonsselskapene gradvis fase ut direkte rapportering, og begynne å hente pensjonsgrunnlag fra rapporterte lønnsbeskrivelser i a-ordningen. Du vil få beskjed fra pensjonsselskapet når du kan slutte å rapportere direkte.   ❗OBS:  Selv om pensjonselskapet ditt foreløpig ikke henter informasjon fra A-meldingen, må du rapportere deres organisasjonsnummer i hver eneste måned fra januar 2021.    Ved å bestille en a-melding avstemmingsrapport fra Altinn for en måned av gangen, kan du sjekke om du har rapportert ditt pensjonsselskap.      Dersom du ikke hadde registrert ditt pensjonselskap ved innsending av a-melding i f.eks januar 2021, kan du nå sende en a-melding med arbeidsforhold for en aktiv ansatt.  Informasjon om pensjonsselskap vil da bli rapportert.   
Vis hele artikkelen
04-05-2021 11:29 (Sist oppdatert 01-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4561 Visninger
Noen kunder har mottatt brev fra Skatteetaten - Skatteinnkreving om manglende rapportering av utleggstrekk for skattekrav.   Dette kommer ofte av at den ansatte som kravet gjelder ikke har hatt noe lønn i perioden (f.eks. vært permittert). Skatteetaten har i "Nyhetsbrev fra a-ordningen mai" opplyst at dette brevet er sendt feil.   I hht. veiledningen til a-meldingen fremkommer det ikke noe krav om at det da skal sendes "null oppgave" og i Huldt & Lillevik er det heller ikke mulighet for å sende inn beløp 0 i utleggstrekk.    Hvis du har mottatt brev om manglende rapportering og ønsker å gi Skatteetaten informasjon om hvorfor utleggstrekk ikke er trukket, kan du ta skriftlig kontakt med Skatteetaten via kontaktskjema.  
Vis hele artikkelen
17-08-2021 12:58 (Sist oppdatert 17-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1122 Visninger
I forbindelse med kjøring av lønn og feriepenger, får mange nå i a-meldingen beskjed om å legge inn arbeidsforhold på ansatte som har sluttet. Dette kan løses ved å sende inn lønn/feriepenger og arbeidsforhold hver for seg.   Send først inn arbeidsforhold. Sett på haken for kun arbeidsforhold. Send inn a-melding som normalt og hent returmelding.     Sett så en hake i utelate arbeidsforhold fra innsending. Send inn a-meldingen som normalt og hent returmelding.          
Vis hele artikkelen
04-06-2021 10:48 (Sist oppdatert 05-07-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2165 Visninger
Er du usikker på hvordan du skal rette feil i en a-melding?   I denne videoen viser vi deg hvordan du genererer, forkaster, sletter, annullerer, erstatter og henter retur på a-melding.     Ønsker du flere gode tips, ta en titt på våre kurstilbud her. Disse kursene er inkludert i ditt programvareabonnement.
Vis hele artikkelen
30-06-2021 11:10 (Sist oppdatert 30-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1414 Visninger
En del kunder etterlyser mulighet for å vise de ansattes navn på avstemmingsrapporten som kommer fra Altinn for å lettere kunne se hva som er innrapportert. A-melding avstemmingsrapport er en rapport som hentes ned fra Altinn, og som ikke genereres fra lønn. A-meldingen inneholder ikke navn, og derfor viser heller ikke rapporten navn.   Du kan likevel vise navn på rapporten ved å slå sammen A-melding avstemmingsrapport med en rapport som viser personnummer og navn. Hvordan du gjør dette kan du se i videoen nedenfor.   Rapportene som brukes i videoene er: 1. A-melding avstemmingsrapport, som du bestiller fra Periodens lønn. 2. Kartotek | Personer | Fanen SØK. Høyreklikk i listen og trykk på flere felt. Huk av for at du ønsker å viser personnummer, navn og ansattnummer - trykk på bruk. Så kan du høyreklikke igjen og trykke på "Eksporter til excel og åpne".       NB! Ønsker du flere nyttige tips i excel kan du melde deg på et av våre excelkurs! https://www.visma.no/kurs/microsoft-office/    
Vis hele artikkelen
29-01-2018 15:12 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1641 Visninger
  I menyvalget Altinn Innsending har meldingen statusen "Overført til Altinn, venter på godkjenning". Dette betyr at meldingen ikke er mottatt hos Altinn enda.   Avvent derfor en stund, før du forsøker å hente status ved å markere meldingen og klikke "Hent Status" i Altinn Innsending.    Om det ikke hjelper å hente status må vi på support lage ett script til deg for å endre status på a-meldingen, slik at du kan slette meldingen, generere og sende den på nytt.  Vi trenger ditt A-meldingsnummer og klientnummer (fire siffer) for å lage script til deg.    Ta kontakt på 09101 eller support.hl@visma.com for hjelp.      
Vis hele artikkelen
11-09-2020 11:43 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 1303 Visninger
Vi anbefaler at du leser nyhetsbrevene fra A-ordningen for å holde deg oppdatert på hvilke fokusområder a-ordningen har, og hva de opplever som utfordringer.
Vis hele artikkelen
05-10-2018 11:14 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1447 Visninger
Hvis du har en ansatt som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) skal dette rapporteres i A-meldingen. Registrer fraværet under Fravær | Registrere fravær og ferie med fraværskode Syk over 12 mnd (AAP)  og angi eventuelt syk % hvis den ansatte er på delvis arbeidsavklaringspenger. Neste gang du sender inn A-melding blir dette med i rapporteringen.      Skal du redusere lønn når den ansatte mottar delvis arbeidsavklaringspenger, kan du legge opp en lønnsart som trekker den ansatte og la fastlønn ligge. Dette gjør du på tilsvarende måte som når en ansatt er i delvis permisjon eller permittering.
Vis hele artikkelen
15-05-2018 10:41 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 5840 Visninger
Vi opplever at det er noe usikkerhet rundt hvilke tilfeller man må avslutte og opprette et nytt arbeidsforhold for en person. Vi har derfor laget en oversikt over dette.
Vis hele artikkelen
25-01-2017 17:48 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 5061 Visninger
Har du fått brev fra Skatteetaten om at du har aktive ansatte som ikke har fått lønn på ett år?   Bestill en a-melding avstemmingsrapport under Periodens lønn for siste måned du har sendt a-melding, hak av for å ta med arbeidsforhold og inntekt. På arkfanen Arbeidsforhold må du finne de aktive arbeidsforholdene mot oppgitte virksomhetsnummer.  Sammenlign disse fødselsnumrene mot fødselnumrene på fanen for innteksopplysninger.  Er det noen som mangler her, eller har null i beløp?   Kryssjekk disse mot generell statistikk  under lønnsrapporter for å finne ut hvem av disse som ikke har hatt lønn de siste månedene, og som må sluttmeldes.   Har du ansatte som går på arbeidsavklaringspenger og ikke har sluttet, skal du ikke avslutte disse, selv om de ikke har mottatt lønn på over et år. Du må melde inn AAP som permisjon i a-meldingen. Du kan bruke denne fraværskoden:  
Vis hele artikkelen
12-10-2018 10:58 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1520 Visninger
Her finner du en beskrivelse på hvordan du  håndterer innberetning av naturalytelser når arbeidstakere ikke har lønn til utbetaling, for eksempel i permitteringessituasjoner der arbeidsgiver ikke utbetaler lønn og da ikke kan foreta forskuddstrekk.   I dette tilfellet må du korrigere vekk skatten til arbeidstaker slik at dette ikke gir en negativ lønn i lønnsberegningen. Dette gjør du ved å gå til Periodens lønn | Registrere pr person. Her vil du da se at det er forskuddstrekket som blir beregnet tilsvarer det som ligger negativt til utbetaling.   Dette korrigerer du ved å legge inn lønnsart Korreksjon forskuddstrekk (standard lønnsart 198/298) med beløp tilsvarende forskuddstrekket med negativt fortegn.   Da vil du få rapportert inn ytelsen og beregnet arbeidsgiveravgift. Her kan du lese mer om dette i en prinsipputtalelse på skatteetaten.no   Det er viktig å gi Skatteetaten informasjon om dette, dersom du har arbedstakere som får innberettet naturalytelser uten at du kan beregne og gjennomføre forskuddstrekk. Dette gjør du via skjema RF-1306 .Da vil Skatteetaten vurdere om det er grunnlag for å utstede nytt skattekort eller om det skal utskrives forskuddsskatt.
Vis hele artikkelen
21-04-2020 10:40 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 2617 Visninger