Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
Er det mulig å sende inn data til Flyttefabrikken etter hovedkjøringen, men før ekstrakjøringen i desember?   Svaret er JA, det er mulig å sende inn data til Flyttefabrikken etter hovedkjøringen, men før ekstrakjøring. Merk at det er et par ting du må tenke på.     Vi vet det er mange som har en lønnskjøring tidlig i desember, men har en ekstra kjøring senere i måneden. Noe som gjør at tidsrommet mellom ekstrakjøringen og januar lønnskjøringen blir veldig kort. Det er da mulig å flytte over til Payroll etter hovedkjøringen og før ekstrakjøringen, for å få bedre tid.  Hva du må gjøre/tenke på for å migrere til Payroll mellom to kjøringer i samme måned: Trykk på “Flytt til Payroll”-knappen i H&L/VL og fyll ut skjemaet med oppstartsverdier som normalt etter at hovedkjøringen er ferdig. Bestilling av Flyttefabrikken Huldt & Lillevik Bestilling av Flyttefabrikken Visma Lønn Kontroll overført data som normalt  Gjennomfør ekstrakjøringen i H&L/VL som tiltenkt.  Du trenger ikke å kjøre Flyttefabrikken på nytt etter ekstrakjøringen.  Dersom du vet at ekstrakjøringen inneholder ytelser som påvirker feriepenger har du to muligheter:  Legge med en kommentar i skjemaet dere fyller ut ved flytting om at dere ikke ønsker at vi importerer inngående saldo. Da må dere selv legge inn dette når det er klart. Her kan dere bruke masseoppdateringsfunksjonen i Employee for å enklere registrere inngående saldo på flere ansatte.   Vi importerer inngående saldo. Dere oppdaterer importert saldo med riktig verdier etterpå. Dette må da oppdateres manuelt på en og en ansatt under transaksjoner i Employee. Alternativt legge til en ny transaksjon med kun korreksjonen.  Er det ingen ytelser som påvirker feriepengegrunnlaget er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer på importert saldo etter at ekstrakjøringen er kjørt i gammelt system.  Kontroll overført data som normalt      Merk: Dersom det er en kobling mot Visma.net vil denne bli brutt ved overgang til Payroll. Det vil si at bruker dere Calendar, Expense og/eller Payslip vil ikke disse tjenestene lengre være koblet mot gammelt system etter overgang. 
Vis hele artikkelen
08-12-2023 10:27 (Sist oppdatert 08-12-2023)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 352 Visninger
Dersom du har byttet lønnssystem i løpet av 2023 er det et par ting du må tenke på under årsavslutningen.   Du trenger ikke å oppgradere til årsoppgjørsversjon hvis du ikke har avtale med oss om å kjøre lønn i Huldt & Lillevik i 2024. Kun kunder med gyldig lisens for 2024 vil få overført til nytt år.     Oppslag Huldt & Lillevik Har du Huldt & Lillevik på egen maskin/server har du tilgang til programmet så lenge du ønsker. Dere må selv sørge for oppbevaring av data for oppslag og ihht. oppbevaringsplikt av regnskapsdokumentasjon.   Kunder som har Huldt & Lillevik hos forhandler må ta kontakt med forhandleren for innformasjon om evt. tilgang, oppslag og oppbevaring av data.   Dersom du ikke ønsker oppslagslisens så må du sørge selv for at du har dokumentasjon lagret internt for å tilfredsstille oppbevaringsplikten av regnskapsdokumentasjon.     Personoppsummering Det må sendes personoppsummering fra både Huldt & Lillevik og nytt system for 2023. Personoppsummering skal være sendt ut til de ansatte senest 01.02.2024. Du trenger ikke ny versjon for å få sendt personoppsummeringen til de ansatte.    Kjørejournal - dersom du ikke skal benytte Huldt & Lillevik til lønnskjøringer i 2024 stopper du etter punkt 19 i kjørejournal årsavslutning.     Avstemming Avstemmingsrapporter finnes under rapporter - avstemming. Disse bør skrives ut til papir eller pdf. Bestill avstemmingsrapport fra altinn A-06/A-07 for perioden du skal avstemme. Dersom du skal avstemme hele året samlet må du benytte rapporter fra både nytt og gammelt system.     Korreksjoner/ekstrakjøringer Lønn som eventuelt skal korrigeres for 2023 må korrigeres i det systemet lønnen opprinnelig ble kjørt.  Dersom du har gått over til oppslagslisens i Huldt & Lillevik Cloud og skal ta en ekstrakjøring i 2023, må du ta kontakt med oss for å få lønnsberegnet/godkjent lønnskjøring.              
Vis hele artikkelen
09-11-2022 09:00 (Sist oppdatert 20-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 3463 Visninger
Det du lurer på, lurer også mange andre på. Her får du en oversikt over spørsmålene mange stiller oss når de ringer support:   Må jeg ha ny versjon for å kjøre årsavslutning? Svar: Du må ha ny versjon for å overføre til nytt år, men alt annet i årsavslutningen kan du gjøre i nåværende versjon. Du kan utføre tom. punkt 22. i kjørejournalen. Den finner du her.   Hvilke datoer må jeg ta hensyn til i forbindelse med årsavslutning? Svar: 05.01.23 Innsending av a-melding for desember 2022 16.01.23 Betale skatt og arbeidsgiveravgift termin 6 2022 01.02.23 Sammenstillingsoppgave/personoppsummering til ansatte   Jeg har gjort en feil tidligere i år. Hvordan skal jeg korrigere? Svar: Lønnen må alltid korrigeres den måneden feilen har skjedd. Du kan altså ikke korrigere alt på lønn i desember. Dette gjelder også hvis du har overført til nytt år og skal sende en a-melding korreksjon.   Jeg har kjørt en ekstrakjøring i tillegg til lønnskjøringen for desember, hva gjør jeg med a-melding? Svar: Du sender inn a-meldingen på vanlig måte. I mottaket vil den slå seg sammen med den a-meldingen du allerede har sendt inn. Den vil ikke overskrive det som allerede er sendt inn. Dersom du ikke har sendt inn a-melding allerede, kan du sende begge samtidig.   Hvilke rapporter nullstiller seg og er viktige å ta ut før overgang til nytt år? Svar: Det er viktig at du tar ut disse rapportene: Feriepengeliste: Rapporter | Avstemming | Feriepengeliste Avstemmingsliste pr. lønnsbeskrivelse: Rapporter | Avstemming | Avstemmingsliste pr. lønnsbeskrivelse. Avstemmingsliste pr. konto: Rapporter | Avstemming | Avstemmingsliste pr. konto   Vi har innberettet EKOM på alle ansatte i 2022, men ønsker å gi dette som skattefri gave. Hvordan retter vi det? Svar: Hvis du ønsker å korrigere naturalytelser som allerede er rapportert i 2022 må du gjøre dette i ekstrakjøring for hver periode det gjelder. Du trenger ikke å innberette gaven på annen måte, så lenge den er under det trekkfrie beløpet.   Kan jeg kjøre lønn på to år samtidig?  Svar: Nei, dette er ikke mulig etter at A-ordningen kom. Men det er mulig å sende korreksjoner i a-melding på forrige år etter overføring til nytt år, dersom det er behov for dette. Du finner beskrivelse på dette her.   Kan jeg legge inn variable lønnsarter klar til lønn i januar, før jeg har overført til nytt år? Svar: Ja, disse blir ikke borte og vil da ligge klare til lønnskjøring etter overgang til nytt år.   Må personoppsummeringen sendes ut til de ansatte før jeg overfører til nytt år?  Svar: Nei, du kan sende denne også etter overføring til nytt år.   Skal Personoppsummeringen sendes per post eller kan den sendes på mail?  Svar: Dette bestemmer du selv. Du kan sende enten per post eller på mail i valget "Elektronisk personoppsummering".    Jeg har tidligere brukt Huldt & Lillevik Lønn og har tatt i bruk Payroll i løpet av 2022. Må jeg sende ut personoppsummering/sammenstillingsoppgave fra begge systemer? Svar: Ja. Hittilverdier er ikke med over i Payroll, så du må sende en fra Huldt & Lillevik Lønn med den lønnen du har kjørt der, og en i Payroll for lønn som er kjørt der.      
Vis hele artikkelen
25-11-2021 11:26 (Sist oppdatert 16-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3033 Visninger
Før du ringer oss i januar anbefaler vi at du ser gjennom innholdet i denne artikkelen. Her finner du tips som kan hjelpe deg gjennom årsavslutningen. Januar er en hektisk måned for alle som jobber med lønn og du kan oppleve noe ventetid  hos support. Har du byttet lønnssystem? Det er ikke nødvendig med ny versjon for å foreta årsavslutning dersom du ikke skal fortsette med Huldt&Lillevik i 2023. Årsavslutning for deg som har byttet lønnsprogram - les mer her Ønsker du oppslagslisens på Huldt&Lillevik Cloud versjon - les mer her Kurs og veiledning Kurs Kurs er inkludert i ditt programvareabonnement. Årsavslutningskurset finner du her. Microkurs i avstemming av arbeidsgiveravgift finner du her   Veiledning Årsavslutningsboken kan du laste ned i PDF-format nederst til høyre i denne artikkelen. Veiledningen ble produsert i 2021 men er aktuell for i år også.  Kjørejournalen for årsavslutningen finner du her. Veiledningen  til a-meldingen finner du her.   Frister i 2023 5. januar: frist for å sende A-melding på desember 16. januar: frist for å betale skatt og arbeidsgiveravgift for termin 6 1. februar: frist for å sende lønnsoppgave til de ansatte (personoppsummering) Brukertips  Generelle brukertips på årsavslutning finner du her.   Under finner du også aktuelle brukertips vi får mye spørsmål om: Kontrollere arbeidsforhold Du finner informasjon om hvordan du kontrollerer arbeidsforhold her. Kontrollere lønnsarter Du finner en beskrivelse på hvordan du skal kontrollere at lønnsartene dine er riktig kodet iht. veiledningen til A-ordningen her. Avstemming av lønn mot regnskap Du finner informasjon om hvilke lister som bør tas ut i forbindelse med avstemming her.  Ofte stilte spørsmål I denne artikkelen finner du svar på spørsmålene mange stiller oss i forbindelse med årsavslutning. Support Selvbetjening - hjelp deg selv 24/7! Chat med oss nederst i høyre hjørne 💬 Kontakt våre produkteksperter - mer informasjon finner du her.
Vis hele artikkelen
07-12-2022 14:53 (Sist oppdatert 07-12-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4073 Visninger
Årets digitale årsavslutningskurs i Huldt & Lillevik Lønn finner du her.   Dette kurset er inkludert i ditt programvareabonnement og du kan se det når du selv ønsker.   Kurset er inndelt i to deler. Del 1 inneholder lover og regler som du bør kjenne til før du skal foreta årsavslutning. Del 2 viser hvordan du utfører årsavslutning praksis i Huldt & Lillevik Lønn. I slutten av kurset ligger også dokumentasjon for lover og regler   Kurset ligger i Learning Universe. Første gang du logger inn, må du bruke samme innlogging/epost som du har i Community. Ved første innlogging oppgir du hvilket land du jobber fra (Norge). Deretter har du en bruker og har tilgang til kurset. Øverst i denne artikkelen er det direkte link til kurset, men dersom du ikke skulle finne det kan du søke i søkefeltet etter “Huldt & Lillevik” så skal det også komme opp. Hvis du ikke klarer å logge på chat med oss nederst til høyre .
Vis hele artikkelen
22-11-2021 11:52 (Sist oppdatert 25-11-2022)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1427 Visninger
  Fritak for forskuddstrekk i lønn og godtgjørelser i november/desember. I følge reglene om forskuddstrekk skal ansatte med månedslønn være fritatt for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse for siste halvdel av novemer eller første halvdel av desember måned. Lønnstakere med 14-dagers lønn skal være fritatt for forskuddstrekk ved siste utbetaling i november eller første ubetaling i desember. Fritaket gjelder også lønnstakere som bare hjelper til i tiden før jul.   1. Ansatte med 14-dagerslønn I oppgavevalg Periodens lønn | Lønnsberegning velges "Skatt i desember 14-dgrlønn (null skatt)" i feltet Skatt. Det vil ikke bli beregnet ordinært forskuddstrekk på noen av de ansatte ved denne lønnsberegningen. For lønnsarter som er definert med Prosent i Grunnlag Skatt, dvs forskuddstrekk med marginalprosent, beregnes fullt forskuddstrekk. Dette gjelder også eventuelt påleggstrekk og frivillig forskuddstrekk.   2. Ansatte med månedslønn I oppgavevalg Periodens lønn | Lønnsberegning velges "Skatt i desember mndlønn (halv skatt)" i feltet Skatt. Forskuddstrekk på ordinær lønn vil bli halvert. For lønnsarter som er definert med Prosent i Grunnlag Skatt, dvs forskuddstrekk med marginalprosent, beregnes fullt forskuddstrekk. Dette gjelder også eventuelt påleggstrekk og frivillig forskuddstrekk.   3. Pensjon Pensjon er fritatt for forskuddstrekk hele desember. Ansatte som mottar pensjon kan settes i egen ansattgruppe ved utbetaling av pensjon for desember. Deretter velges "Skatt i desember 14-dgrlønn (null skatt)" i feltet skatt ved beregningen. Ved lønnsberegning vil pensjonen bli beregnet uten forskuddstrekk. Månedslønnede, 14-dagerslønnede, ukeslønnede, og eventuelle pensjonister må kjøres hver for seg i aktuell periode for at dette skal fungere korrekt.
Vis hele artikkelen
04-11-2021 10:49 (Sist oppdatert 16-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1517 Visninger
Bakgrunn: Vismas mailservere har siste 2-3 år slitt med svartelisting av mailservere. Vi har pr. idag ingen servere igjen på gammel løsning som ikke er hardt rammet av dette, og hele den gamle mailserverplattformen fjernes derfor f.o.m. 2022.   Derfor skifter vi til ny plattform hvor mailserver nå heter in-v3.mailjet.com. (Bilde av innstillinger fra Verktøy|Systemoppsett i HLCloud.)   Avsender vil heretter være: Firmanavn AS <hlpayslip.noreply@hlasp.visma.com>(Firmanavn AS er kundens firmanavn.) Eksempelbilde av elektronisk lønnslipp sendt fra ny mailplattform. Hvis mottaker(den ansatte) velger å svare på denne eposten så skal svaret sendes til mailadressen som ligger inne på Kartotek|Firmaoppsett i Lønn, selv om avsender som vises i mailen er en Visma mailadresse.   Rent teknisk sett så sendes nå mailene på en riktigere måte, som tilfredstiller nye sendekrav.   Buggen på Historiske Elektroniske Lønnslipper er Løst.    Vi gjør oppmerksom på at enkeltrapporter har en autentiseringsbug og dermed ikke vil bli hverken sendt eller levert. Men rapporter kan lagres til disk, så dette bør man kunne leve med.   Så vil vi gjøre oppmerksom på at selv om mailene sendes korrekt så er ikke det noen garanti for at de mottas i andre enden hos mottaker.   Det kan også være utfordrende mot firmaepost, men det er ikke noe vi får testet mot.
Vis hele artikkelen
22-12-2021 16:12 (Sist oppdatert 18-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1522 Visninger
Mange av våre kunder spør oss om hjelp til avstemming. Vi har laget et minikurs med noen tips til hvordan du kan avstemme selv. De fleste av dere har slike avstemmingsskjemaer som blir brukt her, men har spørsmål om hva som skal fylles ut og hvor det skal fylles ut.   Denne videoen viser deg hvilke rapporter du må ta ut og hvordan du selv kan avstemme arbeidsgiveravgift.      
Vis hele artikkelen
24-11-2021 12:44 (Sist oppdatert 24-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1413 Visninger
Vi anbefaler alle å ta i bruk kjørejournalen for årsavslutning hvert år.   Kjørejournalen vår er dynamisk, der du kan klikke på hvert trinn for å få mer informasjon. I tillegg til at du kan velge PDF for utskrift som tidligere.   Vi håper dere får god nytte av kjørejournalen, og lykke til med årsavslutningen 2021! 🙌
Vis hele artikkelen
12-11-2021 15:19 (Sist oppdatert 12-11-2021)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4078 Visninger
Her finner du årsavslutningsboka for 2021.   Ønsker du å delta på et årsavslutningskurs? Det blir lagt ut her i siste del av november.
Vis hele artikkelen
11-11-2021 15:33
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 6086 Visninger
Full skatt i desember?
Vis hele artikkelen
19-11-2015 21:30 (Sist oppdatert 04-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2715 Visninger
Avstemming i lønnssystemet bør gjøres flere ganger i løpet av året. Vi anbefaler at du som et minimum foretar en avstemming pr. 30.06, 31.10 og 31.12. Formålet er å kontrollere at data i lønnssystemet er korrekt, samt å foreta en avstemming mot regnskapet.   Under oppgavevalget Rapporter | Avstemming finner dere alle avstemmingslistene i Huldt & Lillevik Lønn 5.0.   Alle rapportene her, utenom arbeidsgiveravgiftsgrunnlag pr.person og innskudd, utlån og renter kan kun tas ut for inneværende år, og vil bli nullstilt ved overføring til nytt år. Så det er svært viktig at dere husker å skrive ut eller lagre dem som en PDF i en egen mappe marker med for eksempel «årsavslutning 2021».   Alle rapportene utenom feriepengelisten kan tas ut pr. periode eller kjørenummer. Feriepengelisten er flytende, og vil alltid vise status pr. dags dato.   Det kan være lurt å ta ut Generell statistikk for å hjelpe med avstemming mot for eksempel fagforeningstrekk, forsikringer og arbeidsgivers andel av forsikringer.   Listen A-melding oppsummering kan sjekkes mot avstemmingsrapport.   Avstemmingsrapport bestiller du under Periodens lønn | Bestille a-melding avstemmingsrapport. Angi ønsket år og mnd. Hvis du trenger å se innsendte arbeidsforhold kan du kun velge en mnd av gangen.                     Send inn på samme måte som du sender inn a-melding. Høyreklikk på retur og velg fil som slutter på .ods  for å se på listen i Excel.   Det kan være lurt å ta ut en feriepengeliste hver måned, og lagre denne i pdf. I tillegg anbefaler vi at du tar ut en feriepengeliste før du overfører til nytt år.
Vis hele artikkelen
13-11-2017 14:27 (Sist oppdatert 04-11-2021)
 • 3 Svar
 • 0 liker
 • 6433 Visninger
Kartotek | Personer | Arbeidsforhold   Endringer i arbeidsforhold skal rapporteres fortløpende. Feil informasjon om arbeidsforhold kan påvirke inntekstmottakers rettigheter hos NAV. Når du setter hake for innsending av kun arbeidsforhold, under oppgavevalget Periodens lønn | A-melding, kan du rapportere endringer uavhengig av lønnskjøring. Du kan velge å ta med alle personer, eller kun personer som det er gjort endringer på, ved å enten trykke på Velg personer eller Søk Person.   Du kan også inkludere avsluttede arbeidsforhold i en a-melding ved å sette hake for Ta med i a-melding under Arbeidsforholdhistorikk.    Under Rapporter | Personalrapporter | Arbeidsforhold finner du informasjon om hva som er lagt inn på hver enkelt ansatt.   Under oppgavevalget Periodens Lønn | Bestille a-melding avstemmingsrapport kan du bestille en avstemmingsrapport i Altinn som oppsummerer opplysninger fra a-melding for et valgt tidsrom. Hvis du velger for én og én mnd av gangen får du mulighet til å hake av for ta med arbeidsforhold, og vil da kunne se det som er blitt rapportert på de ansatte. Denne er blant annet fin å bruke for å kontrollere om det er blitt rapportert sluttdato på de ansatte.  
Vis hele artikkelen
19-12-2017 10:41 (Sist oppdatert 14-09-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4299 Visninger
  Det er viktig at alle lønnsarter er kodet med gyldige kombinasjoner, etter A-ordningens veiledning som du finner her: https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/arbeidsgiver/a-meldingen/veiledning/lonn-og-ytelser/oversikt-over-lonn-og-andre-ytelser/   Fremgangsmåte: Velg oppgaven Kartotek | Lønnsarter Klikk på Skriveren Velg Skrive ut lønnsartoversikt og Skrive ut oppsett for a-melding Kontroller Skrive ut oppsett for a-melding mot veiledningen på Skatteetaten sine sider. Lønnsbeskrivelse/Fradragsbeskrivelse Fordel Tilleggsopplysninger Spesifikasjon kontrollere Grunnlag i Skrive ut Lønnsartoversikt: AA (arbeidsgiveravgift) FP (feriepenger) FF (fagforening) PG (pensjonsgrunnlag) Velg oppgaven Rapporter | Lønnsstatistikker | Generell Statistikk Utvalg på alle lønnsarter og år 2019 Hak av for å Spesifisere Totaler Hak av for å Ta med sluttede Skriv ut siste side av rapporten (benytt denne for å få en mer spesifisert kontroll)   Hvis du har benyttet en lønnsart med feil beskrivelse av ytelsen og/eller feil verdi i grunnlag, må du korrigere det i en ekstrakjøring: Opprett en ny lønnsart med korrekt beskrivelse og grunnlag. Registrer transaksjon(er) på gammel lønnsart med negativt fortegn, og uten fortegn (pluss) på den nye lønnsarten. Når du skal kontrollere kombinasjon av lønns- og fradragsbeskrivelse, bruker du rapporten Skrive ut oppsett for a-melding.   Her er en oversikt over alle lønnsbeskrivelser som inngår i grunnlag for ytelser fra NAV:  
Vis hele artikkelen
19-12-2017 10:41 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 4 Svar
 • 0 liker
 • 10081 Visninger