cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Mamut One

Sort by:
Hvis du skal bytte system fra Mamut til Tripletex kan det være aktuelt å eksportere data fra Mamut og som skal importeres til Tripletex.    Vi har laget script som kan benyttes for eksport av følgende data: Ansatte Produkter Kunder og Leverandører    Før man henter eksportfilene fra Mamut må man laste ned Mamut Script Tool.    Viktig: Scriptene eksporterer kun aktiv data, du bør derfor ha ryddet i databasen og satt ansatt, produkter og kontakter inaktive hvis de ikke skal tas med i eksporten. Det finnes også script  for å anonymisere og slette data i Mamut-basen i forbindelse med GDPR, les mer om GDPR-scriptene her.   Merk: Mamut Script Tool fungerer kun for kunder som arbeider i lokal installasjon av Mamut, dersom du arbeider via Application Hosting må du ta kontakt med Mamut support og gi beskjed om  hvilke av scriptene under du ønsker at få aktivert, og hvor mange kjøringer du trenger. (Hvis du f.eks. ønsker å få aktivert eksportscript for produkter som skal kjøres mot 2 stk firmadatabaser så skal du be om eksportscript for produkter med 2 stk kjøringer.) Deretter vil administrator i Application Hosting kunne kjøre scriptene via Customer Administration.   Når du har installert Mamut Script Tool , må du logge deg inn med følgende: Customer: 1113 Password: 1113   Når du er inne i Mamut Script Tool, må du velge det selskapet du vil ta eksport fra ved å trykke på “Select company database”. Velg CSV som det filformatet du vil eksportere i, marker for ANSI 1252 og trykk på de tre prikkene til høyre i programvinduet. Velg så hvor du vil lagre filen lokalt på din datamaskin.   Velg så det eksportscript du vil kjøre og trykk på “Run”.     Når du har eksportert disse filene via Mamut Script Tool kan du begynne å laste inn disse til Tripletex. Her finner du veiledning for import: KUNDER/LEVERANDØRER PRODUKTER ANSATTE     Hvis du opplever problem med Mamut Script tool, eller har andre spørsmål relatert til eksport av data i Mamut kan du ta kontakt med Mamut support via telefon (815 55 470), chat som vises til høyre side i Visma Community eller sende oss en e-post (support@mamut.no)   Har du spørsmål relatert Tripletex anbefaler vi at du kontakter Tripletex support.     Har du aktivert Visma Autoinvoice i Mamut? Hvis ja, da anbefaler vi at du deaktiverer dette når du skal bytte system til Tripletex. Du går inn i menyen for Autoinvoice i Mamut og klikker på ikonet "Aktiver Autoinvoice", og deretter på knappen "Deaktiver".  
View full article
14-10-2020 15:28 (Updated Friday )
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 209 Views