Mine områder
Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Nytt grunnbeløp for folketrygden ble endret 1.Mai 2018. Under kan du se hvordan du enkelt oppdaterer Mamut på noen få sekunder.
Vis hele artikkelen
05-06-2017 15:00 (Sist oppdatert 17-09-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1854 Visninger
For å beregne feriepenger i Mamut må du benytte deg av standard lønnsarter for feriepenger. Har du kjørt lønninger i fjor kan du rekalkulere feriegrunnlaget fra fjoråret.
Vis hele artikkelen
08-05-2014 09:00 (Sist oppdatert 18-06-2020)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 5715 Visninger
Permisjon og permitteringer skal rapporteres som en del av A-meldingen. I denne artikkelen kan du lese om hvilke koder som er gyldige for innrapportering til A-ordningen og hvordan du registrerer det i Mamut.
Vis hele artikkelen
17-03-2020 14:51 (Sist oppdatert 17-03-2020)
 • 1 Svar
 • 2 liker
 • 5632 Visninger
Flere og flere bedrifter ser nytten av å registrere timer for å ha kontroll over tidsforbruk bl.a. i forbindelse med prosjekter, lønnsutbetaling og viderefakturering. Mange ansatte registrerer daglig hvor mange timer de har jobbet med ulike prosjekter, konsulenttimer som skal viderefaktureres kunder, antall arbeidstimer, overtidstimer, ferie, sykdom og annet fravær. Ved hjelp av modulen Timeregistrering kan du og dine ansatte registrere de typer timer som er viktig for din bedrift å holde rede på. 
Vis hele artikkelen
21-04-2009 09:00 (Sist oppdatert 21-02-2020)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1400 Visninger
Fra 1/1 2016 er det kommet nye regler for beskatning av privat fordel ved bruk av yrkesbil. Arbeidsgiver kan velge mellom to metoder for å beregne den skattepliktige fordelen til den ansatte:
Vis hele artikkelen
16-02-2016 20:45 (Sist oppdatert 08-01-2020)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 4174 Visninger
Dersom du opplever at du tar ut rapporten Sammenstilling til inntektsmottaker fra opplysningspliktig og opplever at ansatte mangler Desember lønn så skyldes dette trolig hvordan denne rapporten bruker dato.
Vis hele artikkelen
20-12-2016 20:22 (Sist oppdatert 14-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1496 Visninger
Vi har publisert mange artikler som handler om den «a-ordningen» og «a-meldingen» og alt du bør forberede og tenke på i forbindelse med den. I denne artikkelen ønsker vi å legge fokus på konsekvensene om du ikke leverer a-meldingen innen fristen.
Vis hele artikkelen
19-12-2017 14:07 (Sist oppdatert 14-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1472 Visninger
A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen trådte i kraft 1. januar 2015.
Vis hele artikkelen
12-12-2017 15:16 (Sist oppdatert 14-08-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1972 Visninger
Dersom du får meldingen Skjemaet kan ikke leveres til Altinn fordi det har oppstått en autentiserings- eller autorisasjonsfeil, så må du sjekke følgende:
Vis hele artikkelen
16-12-2011 08:00 (Sist oppdatert 03-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3773 Visninger
Det er dessverre en feil i versjon 19.1.1188 som fører til at halv skatt ikke beregnes på tabelltrekk
Vis hele artikkelen
17-11-2016 19:44 (Sist oppdatert 03-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2340 Visninger
Arbeidstakere som fyller 60 år vil ha rett til ekstraferie på 6 virkedager, noe som tilsvarer en ekstra ferieuke. Feriepenger for den ekstra ferieuken beregnes med 2,3 % av det ordinære feriepengegrunnlag som er opptjent i opptjeningsåret.
Vis hele artikkelen
08-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 03-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 10137 Visninger
Dersom du skal utbetale feriepenger via Mamut, men benyttet et annet system for lønnskjøring i opptjeningsåret er det flere måter å løse dette på, de ulike alternativene er beskrevet nedenfor.
Vis hele artikkelen
10-05-2012 09:00 (Sist oppdatert 03-06-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2576 Visninger
I og med at Mamut Online avvikles, vil man ha behov for å opprette egne brukerprofiler som kun skal registrere timer i Mamut.
Vis hele artikkelen
29-05-2019 17:16
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1057 Visninger
Hvis du skal korrigere en lønn som tidligere er kjørt via lønnsmodulen, vil du få det beste resultatet ved å kjøre korrigeringen via lønnsmodulen også. På den måten kan du sikre at lønnshistorikken på den ansatte er korrekt til enhver tid.  
Vis hele artikkelen
04-01-2011 08:00 (Sist oppdatert 12-03-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3105 Visninger
I Mamut kan du enkelt korrigere en lønn som er ført via lønnsmodulen ved å benytte en egen reverseringsfunksjon. Herfra har du også muligheten til å reversere lønnen for alle ansatte i den aktuelle lønnskjøringen.
Vis hele artikkelen
04-01-2011 08:00 (Sist oppdatert 12-03-2019)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 12342 Visninger
Fra og med januar 2018 er det endringer i innrapportering av permisjon i A-meldingen. Permisjonsbeskrivelsen permisjon er erstattet med fire nye typer permisjoner: Permisjon med foreldrepenger Permisjon ved militærtjeneste Utdanningspermisjon Velferdspermisjon
Vis hele artikkelen
18-12-2017 15:26 (Sist oppdatert 25-02-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3069 Visninger
I Mamut er det lagt inn brukerinnstilling på om du ønsker på få automatisk lagring når du klikker på forrige/neste ansatt.
Vis hele artikkelen
11-01-2010 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 751 Visninger
Fra 2014 skal ikke lenger de ansatte levere skattekort til arbeidsgiver. Det blir arbeidsgivers plikt å hente dette direkte fra Altinn, og før hver lønnskjøring sjekke om noen ansatte har foretatt endringer på skattekortet.
Vis hele artikkelen
21-12-2012 08:00 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4889 Visninger
I Personalregisteret lagres alle viktige opplysninger om dine ansatte. Dette gjelder informasjon som navn, adresse, telefonnummer, stilling, ansatt dato, lønn, skattetrekk, feriepenger, fagforening, med mer.
Vis hele artikkelen
25-10-2014 24:49 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 9620 Visninger
Se video her   1: Lønnskjøring: Lønnsregistreringen gjøres på samme måte som tidligere ved å gå til Vis – Lønn – Lønnsregistrering. Du registrerer her lønnslinjene på de enkelte ansatte på de ønskede lønnsarter. Husk at det er lønnskjøringsdatoen som avgjør hvilken A-meldingsmåned lønnen teller for. Du kan eventuelt lese mer om lønnskjøring i følgende artikkel: https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Mamut-One/Kom-i-gang-med-Lonn-video/ta-p/27838   2: Tilleggsinformasjon: Innstillinger for A-melding på lønnsarten styrer om det skal anføres tilleggsopplysninger for den aktuelle ytelse/godtgjørelse. Du kan finne mer informasjon om hvilke ytelser/utgiftsgodtgjørelser det skal oppgis tilleggsinformasjon på i kodespeilet, som du finner på følgende link: https://www.altinn.no/no/A-ordningen/Veiledning/   Er en lønnsart satt opp med krav om tilleggsinformasjon, vil ikonet bli aktivt i verktøylinjen over lønnslinjene når lønnsarten legges til i lønnsregistreringen. Klikker du på ikonet får du mulighet til å legge til de tilleggsopplysningene det er krav om. Vises ikonet med en rød firkant rundt betyr det at det mangler tilleggsinformasjon for den aktuelle lønnslinje. Klikk på knappen for å oppgi tilleggsinformasjon. Vi anbefaler at tilleggsopplysninger legges inn i forbindelse med lønnsregistreringen.  Har man ikke lagt til tilleggsinformasjonen ved lønnsregistreringen kan dette også gjøres etter lønnsavregning. For å registrere tilleggsinformasjon etter lønnsavregningen er gjennomført gjør du følgende: Gå til Vis – Lønn – A-melding 2. Velg År og Rapporteringsmåned øverst. 3. Klikk Generer A-melding om det ikke finnes noe der fra før. 4. Marker den ansatte som mangler tilleggsinformasjon og klikk på knappen Rediger. 5. Marker lønnslinjen som mangler tilleggsinformasjon. 6. Ikonet blir da aktivt. Klikk på dette og oppgi påkrevd tilleggsinformasjon. 7. Klikk deretter OK og Lukk. Mer informasjon om innsending av A-melding finner du her. Mer informasjon om A-meldingen og dens innhold finner du hos Altinn: https://www.altinn.no/no/A-ordningen/
Vis hele artikkelen
28-10-2014 07:05 (Sist oppdatert 25-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3271 Visninger