avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
 Det er programmet og eventuelle tilleggslisenser som bestemmer hvor mange produkter du kan ha i din nettbutikk. Nøyaktig antall produkter som du kan legge ut står oppgitt under   Vis/Netthandel/Rediger hjemmeside/Innhold/Bestill produkter. Har du behov for flere produkter kan du kjøpe tilleggslisens for dette. Du kan velge mellom 1000 eller   4000 ekstra produkter.   Kontakt vår salgsavdeling for en utvidelse av din lisens: Telefon: 23 20 35 00 Epost  info@mamut.com          
Vis hele artikkelen
13-07-2017 12:47 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 358 Visninger
Du kan tilpasse overskrifter og tekster på nettstedet ditt slik at det passer til dine behov. Du kan blant annet forandre tekster som beskriver felter, linker, nedtrekkslister etc.  Slik går du frem for å endre ledetekster på ditt nettsted:   Velg   Vis - Netthandel - Nettstedinnstillinger - Aktivt nettsted. Klikk på knappen   Ledetekster. Marker teksten du ønsker å endre i kolonnen   Standardverdi. Klikk i feltet   Her endrer du din egendefinerte tekst. Skriv inn teksten du ønsker skal vises i stedet for standardverdien. Ønsker du ikke å vise noen tekst taster du inn * i feltet. Klikk deretter på standardteksten i kolonnen   Standardverdi.  Verdien (teksten) du har lagt inn vises i kolonnen   Egendefinert tekst.   Oppdater nettstedet for å publisere endringene du har gjort.   Tips! Angrer du på endringen du har gjort kan du markere aktuell tekst og klikke   Bruk standard. Ønsker du å endre samtlige overstyrte ledetekster til standardverdier, klikker du på knappen   Alle standard.    
Vis hele artikkelen
13-07-2017 10:55 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 334 Visninger
 For nettsteds statistikk anbefaler vi våre kunder å benytte Google Analytics. Denne tjenesten gir deg mer detaljert statistikk (antall besøkende på ulike sider, tidspunkt og hvor de kommer fra).
Vis hele artikkelen
13-07-2017 09:45 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 381 Visninger
Denne meldingen kan komme ved forhåndsvisning av hjemmeside i Mamut dersom Mamut kjøres på en terminalserver med Windows Server 2008 eller 2008 R2.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 09:42 (Sist oppdatert 17-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 428 Visninger
Dersom du ønsker å tilby en betalingsbetingelse som en betalingsform i nettbutikken, må du spesifisere at betalingsbetingelsen skal være tilgjengelig på Internett inne i standardregisteret. Slik går du frem: Steg 1 Gå til Vis - Innstillinger - Firma. Klikk på knappen   Standardregister. Marker Betalingsbetingelser   og klikk   Redigere. Marker betalingsbetingelsen du ønsker å gjøre tilgjengelig på Internett og klikk   Rediger Merk av for Tilgjengelig på Internett. Klikk OK   og deretter   OK   på nytt. Klikk   OK   en gang til og   Lukk   slik at skrivebordet i programmet blir synlig.   Steg 2 Gå til Vis - Netthandel - Rediger hjemmeside. Åpne fanekortet   Nettbutikk   og deretter fanekortet   Betalingsform. Du ser nå at den aktuelle betalingsbetingelsen ligger inne som en betalingsform i listen.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 13:23 (Sist oppdatert 12-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 404 Visninger
Du kan selv velge om du vil bruke enkel eller dobbel linjeavstand når du legger inn tekst og bilder på ditt nettsted.  Når man trykker   Enter   er generell standard ved redigering av hjemmesider (for eksempel html) at man oppretter et nytt avsnitt. Derfor blir dette å oppfatte som dobbel linjeavstand. Dersom du ønsker enkel linjeavstand (ikke opprette et nytt avsnitt) slik at setningene "står tettere", må du holde   Shift-knappen nede og samtidig trykke   Enter. Dette kalles et "mykt linjeskift".
Vis hele artikkelen
13-07-2017 13:07 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 398 Visninger
 Du kan selv bestemme om undersider du oppretter på ditt nettsted skal vises i hovedmenyen eller ikke.  Slik går du frem for å fjerne en underside fra hovedmenyen: Velg   Vis/Netthandel/Rediger hjemmeside. Velg fanekortet   Innhold   og deretter fanekortet   Undersider. Velg ønsket underside og klikk   Rediger. Fjern markeringen for   Vis i meny. Du må oppdatere nettstedet ditt på nytt for at endringene skal ta effekt på nettstedet ditt.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 13:05 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 335 Visninger
Endring av bakgrunnsfarge på ditt nettsted kan gjøres på hovedsiden, undersider og nyheter. Knappen for endring av bakgrunnsfarge finner du i verktøymenyen. 
Vis hele artikkelen
13-07-2017 13:01 (Sist oppdatert 17-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 401 Visninger
I Mamut kan du linke dine produkter til undersider på ditt nettsted, men du kan også linke til eksterne sider om ønskelig, for eksempel til leverandørens siden med informasjon om produktet.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 12:46 (Sist oppdatert 10-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 382 Visninger
 Alle ordrer som genereres i din nettbutikk kan lastes direkte ned i ditt Mamut program via Vis - Netthandel - Hent nettsted data. Mamut vil da koble seg opp mot server, laste ned og importere dine ordrer. Ordrer som registreres via web fungerer på samme måte som ordre som registreres i systemet. Etter at ordrene er importert inn i Mamut vil de bli liggende som ubehandlede ordrer, og du må godkjenne ordrene før de effektueres.   Hvis du går inn i Mamut og velger Vis - Netthandel - Hent nettsted data -  Vis ordreliste   vil du få en liste over totalt antall ordrer som har blitt lastet ned til ditt system på hvilken dato. Du vil også kunne se et eget felt i   Ordre/faktura-modulen under fanekortet   Diverse   som forteller at ordren er generert fra web.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 12:42 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 337 Visninger
 Før du registrerer din Kelkoo lisens er det viktig at du går gjennom registreringsveiviseren for ditt nettsted. Veiviseren startes ved å velge Vis - Netthandel - Nettstedinnstillinger - Admin - Registrer nettsted. Legg inn all påkrevd informasjon og fullfør veiviseren. Dette sikrer at Kelkoo mottar korrekt kundeinformasjon når du setter ditt nettsted opp for Kelkoo.    Endring av firmadata for Kelkoo kunder Når du registrerer din Kelkoo lisens, blir enkel firmainformasjon oversendt Kelkoo. Det er derfor svært viktig at du har oppdatert din firmainformasjon i forkant, slik Kelkoo mottar korrekt kontaktinformasjon. Endring av e-post adresse Er du Kelkoo kunde og har endret e-post adresse eller trenger å endre e-post adresse, må du både oppdatere firmainformasjonen i registreringsveiviseren og kontakte Kelkoo. Opplys Kelkoo om at din e-post adressen er endret. Kelkoo vil dermed ta de nødvendige steg som gjør at dine produkter fortsatt er tilgjengelig i Kelkoo søket. Hvis ditt firmanavn (Som hos Kelkoo vises som "Tilbyder") skal endres, må Kelkoo også manuelt informeres.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 12:36 (Sist oppdatert 13-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 334 Visninger
 Det er mulig å lage html-sider i annen programvare for deretter å importere filene i ditt Mamut-program. For å importere filene må du bruke funksjonen Åpne HTML-fil i Netthandelmodulen. MERK: Når du benytter funksjonen for å importere HTML-filer, vil det eksisterende innholdet på den aktuelle siden overskrives. Du kan i ettertid redigere og tilpasse siden og sette inn evt. bilder på nytt.   Følgende gjelder for importert htm/html kode i Mamut: Alt innhold som er laget i Mamut blir plassert innenfor "skallet" av designmalen. Dette gir begrensninger og ikke all kode blir godtatt eller vil fungere. Teknisk sett skjer følgende ved import av html filer: Kun innholdet etter innledende body tag blir tatt med. Kode i eller etter avsluttende body tag blir ikke tatt med. I eksemplene under er kode som blir tatt med markert med blått. Scripting: I standard html-kode skal script kode legges i HEAD tagen som ligger utenfor (over) BODY tagen. Da det kun er koden som er plassert inni BODY tagen som taes med ved import, kan du derfor ikke referere til scripts/html objekter som befinner seg utenfor BODY tagen.    Dette eksemplet vil ikke fungere: <html> <head> <script language="javascript"> function fun(o) { o.value="clicked"; } </script> </head> <body > Included code by Mamut. Note that the script code in head tag is not included <input type="button" value="click me" onclick="fun(this);"/> </body> </html>   Hvis du ønsker enkel scripting, må dette gjøres i form av "In-line" scripting. <html> <head> </head> <body> Included code by Mamut <input type="button" value="click me" onclick="javascript&colon;this.value='clicked';"/> </body> </html>
Vis hele artikkelen
13-07-2017 12:35 (Sist oppdatert 02-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 376 Visninger
 Når du oppretter ditt nettsted, bør du tenke litt på valg av farger og design. Valgene du tar for ditt nettsted, bør stå i tråd med firmaet ditt og profilen firmaet har ellers.  Fonter, størrelse og farger Når du skal velge hvilken font som skal brukes på ditt nettsted, bør du først og fremst tenke på at den skal være lesevennlig. Verdana og Arial er fonter som brukes mye på nett og regnes som lette å lese på skjerm. Størrelsen på fonten du velger bør ikke være for stor, men ikke for liten heller. Størrelse 8-10 vil i mange tilfeller være passende størrelse. Pass også på å bruke samme font på alle sidene dine slik at du får et helhetlig utseende på nettstedet. Understreking av tekst på nettsider bør unngås, da tekst som er understreket vil bli oppfattet som en link av folk flest. Noe annet du bør tenke på er bruk av farger på nettstedet. Teksten bør ha en farge som er lett å lese på bakgrunnsfargen du velger. Pass også på ikke å bruke for mange ulike farger på tekstene, da dette kan virke forstyrrende og uprofesjonelt. Bruk av logo, bilder og grafikk Har firmaet ditt en egen logo, kan du laste opp og bruke denne på nettstedet ditt. En logo er en fin måte å markedsføre ditt firma på og vil være med på å skape gjenkjennelse og troverdighet hos kundene dine. Bruk gjerne relevante bilder og grafikk på nettstedet ditt for å gjøre sidene mer levende og attraktive å lese. Nettsider med ren tekst kan virke litt kjedelige, men pass på ikke å overdrive bruken av bilder og grafikk. Det er også mulig å bruke bakgrunnsbilder på nettstedet ditt, men vær veldig forsiktig med bruken. Et bakgrunnsbilde har lett for å stjele fokuset fra teksten og kan virke forstyrrende.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 10:57 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 385 Visninger
 Mamut har en innebygd funksjon for publisering av ditt nettsted fra Mamut-programmet til server. Etter at du er ferdig med å designe ditt nettsted, så kan du se en forhåndsvisning av hvordan den vil se ut ved å gå til   Vis - Netthandel - Forhåndsvisning. Hvis du er fornøyd med resultatet, så kan du publisere nettstedet. Slik går du frem for å publisere/oppdatere ditt nettsted: 1.      Gå til   Vis -   Netthandel -   Oppdater. 2.      Klikk   Neste. 3.      Merk av for hvilket nettsted som skal publiseres. 4.      Klikk   Oppdater   (ved å merke av for   Full oppdatering   så blir all informasjon oppdatert, ikke bare endringer som er blitt gjort).   5.      Ditt Mamut-program vil nå generere ditt nettsted, pakke filene som skal overføres til server og aktivere din vanlige Internett-tilkobling. Deretter vil overføringen av filer starte og ditt nettsted automatisk publiseres. 6.      Når filene er overført til server, vil du kunne klikke på knappen Åpne nettsted og se ditt nettsted på Internett.   NB: Hvis du i prosessen ovenfor velger å laste ned for eksempel nye designmaler som du ønsker å benytte, så kan du enkelt velge disse ved å gå til Vis - Netthandel - Rediger nettsted   og velge fanekortet   Designmal. Oppdater nettstedet på nytt for at endringene skal ta effekt. Merk: Hvis en kritisk oppdatering ligger tilgjengelig, så vil du ikke få muligheten til å oppdatere nettstedet før den kritiske oppdateringen har blitt lastet ned og installert. Mamut vil alltid sjekke om det finnes slike oppdateringer før oppdatering av nettstedet, og du vil eventuelt bli forklart hva som må gjøres.  
Vis hele artikkelen
13-07-2017 10:42 (Sist oppdatert 13-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 374 Visninger
Noen brukere har behov for regelmessig oppdatering av dokumenter på nettsiden sin, for eksempel hvis de tilbyr kurs og må redigere timeplanen daglig, og denne artikkelen viser hvordan du kan laste opp et redigert dokument fra vedleggsmappen. 
Vis hele artikkelen
13-07-2017 10:13 (Sist oppdatert 11-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 350 Visninger
Hvis du fortsatt har tilgang på ditt nettsted fra Mamut kan du selv avregistrere nettstedet.
Vis hele artikkelen
07-07-2017 14:28 (Sist oppdatert 17-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 447 Visninger
 t godt utarbeidet nettsted kan fort bli en av de viktigste informasjonskanalene du har til kundene dine. Ikke bare ved at du gir informasjon om dine produkter, men også som formidler av informasjon om bedriften din, kampanjer og annen nyttig informasjon til både kunder og samarbeidspartnere. Et nettsted består av flere nettsider hvorav en er hovedsiden som besøkende møter når de klikker seg inn på nettstedet ditt. I tillegg kan du bygge opp nettstedet med ønsket antall undersider og nyhetssider etter behov. Du kan også opprette kontaktsider som besøkende kan bruke for å ta kontakt med deg på en enkel måte. Selve innholdet som du ønsker å ha på ditt nettsted, må legges inn under Vis - Netthandel - Rediger nettsted - Innhold   og i underliggende fanekort.   Forklaring av de underliggende fanekortene finner du nedenfor. Hovedside I fanekortet   Hovedside   legger du inn informasjon og evt. bilder som skal vises på nettstedets hovedside. Når du har skrevet inn ønsket informasjon, kan du formatere teksten ved hjelp av de ulike knappene i verktøyraden. Tips!   Husk at den første siden på nettstedet ditt vil danne kundens førsteinntrykk. Det kan være en god idé å fortelle litt om hensikten med nettstedet, hva kunden kan finne av informasjon etc. Kampanje   I fanekortet   Kampanje   kan du presentere spesielle tilbud for besøkende på ditt nettsted. Kampanjesiden vil være det første kundene møter når de besøker sidene dine. Siden vil forsvinne etter det antall sekunder du har bestemt den skal vises i   Tidsforsinkelse i sekunder, og kunden vil bli videresendt til hovedsiden. Produktutvalg I fanekortet   Produktutvalg bestemmer du hvilke av dine produkter som skal være tilgjengelig for salg i nettbutikken din. Fremgangsmåte finner du   her. Nyheter På fanekortet   Nyheter   kan du legge til nyheter og artikler som du ønsker å publisere på ditt nettsted. Dersom du ønsker at nyheten/artikkelen skal vises på hovedsiden på ditt nettsted, kan du merke av for   Vis på forside. Undersider Undersider er separate sider på ditt nettsted hvor du kan gi tilleggsinformasjon til kundene dine. Du kan opprette en underside for hvert enkelt produkt med detaljert informasjon og kanskje et stort bilde av produktet, om ønskelig. Det er mulig å opprette en egen "side" med produktdetaljer, der du slipper å måtte opprette en underside som det igjen må linkes til fra produktet. Fremgangsmåte finner du   her.)   Fremgangsmåte for å sortere undersider på nettstedet finner du   her. Kontaktsider Ved hjelp av   Kontaktsider   gir du kundene mulighet til å kontakte selskapet ditt på en enkel måte. Når du oppretter en kontaktside, oppretter du egentlig et skjema som kundene fyller ut med informasjonen du har valgt må fylles ut. Kontaktsider kan opprettes for generell kontakt, påmelding til nyhetsbrev, gratis katalog, o.l.   Fremgangsmåte for å opprette kontaktsider finner du   her.  
Vis hele artikkelen
13-07-2017 10:38 (Sist oppdatert 24-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 490 Visninger
 Hvis du vil kontrollere størrelsen på ditt nettsted, kan du gjøre det på følgende måte:   1.    Gå til   Vis – Netthandel – Forhåndsvisning. 2.    Klikk på   Vis i nettleser. 3.    Kopier adressen i adressefeltet ved å høyreklikke i adressefeltet og velge   Kopier (Copy). 4.    Velg   Start – Kjør   i Windows og lim inn adressen. Har du Windows Vista eller Windows 7, så må du trykke   Windowstasten (mellom Ctrl og Alt)   og trykke   R. 5.     Fjern   ”parse\default.htm”,   som står bakerst i adressen, og klikk   OK         I Windows XP vil det typisk se slik ut:   C:\Documents and Settings\brukernavn\Local Settings\Temp\mamutgenerator\ I Windows 7 og Windows Vista vil det typisk se slik ut:   C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\Temp\mamutgenerator\      6.  Høyreklikk på mappen   Parse   og velg   Egenskaper. Her kan du se størrelsen på ditt nettsted.
Vis hele artikkelen
13-07-2017 10:08 (Sist oppdatert 29-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 336 Visninger