avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Total Årsoppgjør

Sorter etter:
Selskapet jeg skal utarbeide årsoppgjøret for, er etablert i løpet av året. Jeg får en feilmelding om differanse mellom post 150 i RF-1052 og post 9450 i RF-1167. Jeg ser at differansen tilsvarer aksjekapitalen og stiftelsesgebyret i dette nystiftede selskapet. Hvordan blir jeg kvitt differansen?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:36 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 899 Visninger
Klienten har en skatteberegning som ikke stemmer. I skatteberegningen vises et uriktig beløp på linjen «For lite/ for mye avsatt selskapsskatt tidligere år». Hva skyldes dette?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:53 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1019 Visninger
Jeg skal sende inn konsernregnskap for en klient. Må jeg legge til to vedleggsskjema, et for selskapsregnskapet og ett for konsernregnskapet? Hvordan håndterer jeg dette i Total?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 23:30 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 753 Visninger
Jeg har lastet inn fjorårstall fra altinn på denne klienten som er ny i år for meg. I tillegg har jeg importert saldobalansen for fjoråret.
Vis hele artikkelen
23-09-2016 18:16 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 673 Visninger
Jeg har feilmelding i midlertidige forskjeller 01.01. Hvordan kan jeg finne ut av hva avviket skyldes?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:42 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 889 Visninger
Jeg har fått en ny klient som har skattemessig fremførbart underskudd fra tidligere år. Hvordan får jeg dette underskuddet frem i post 280 i selvangivelsen?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:54 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1046 Visninger
På denne klienten har jeg fått doblet avskrivninger for 2015 for klient. Hvordan korrigerer jeg dette?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 21:37 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 687 Visninger
Det ligger ikke inne standardtekst-formler på forsiden i Total Periode for noen klienter. Jeg får da blank forside når jeg skal lage rapport. Hvordan henter jeg dette inn uten å måtte skrive formlene inn for hver enkelt?Jeg får bare “ruten” opp, men ikke navnet til kunden.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 23:37 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 672 Visninger
Jeg har fått to nye AS-klienter og en ny PN-klient. Hvordan kan jeg få på plass fjorårstallene til disse klientene på en effektiv måte?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:46 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1015 Visninger
I denne klientfilen har jeg lagt inn et konsernbidrag fra mor til datter. Selskapet i klientfilen er morselskapet. Total systemposterer konsernbidraget som en økning av investering i datterselskapet til konto 1300. Det mener vi blir feil, på bakgrunn av at datterselskapet har underskudd. Hvordan får vi i stedet føringen til å redusere egenkapitalen i morselskapet?
Vis hele artikkelen
16-09-2016 23:38 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 738 Visninger
Når jeg lager en pdf-fil av skjemaet RF-1022 får jeg ikke med alt på skjemaet. Skjemaets side 2 blir liggende i feil retning. Hva er løsningen på dette?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:34 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 747 Visninger
Jeg skal avvikle og be om forhåndsligning av et selskap for 2016 og får problemer med utsatt og betalbar skatt hvor det blir avvik med feilmelding; Kan vi endre skattesatsene i Total, og hvordan gjør vi det?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:15 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 703 Visninger
Jeg har en klient, hvor jeg må bokføre endring på konto 8300 Betalbar skatt. Kontoen er imidlertid sperret for bokføring. Hvordan løser jeg denne problemstillingen?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:52 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 999 Visninger
Det beregnes 23 % utsatt skatt pr 31.12.17 i Total. Dette blir vel feil, siden selskapsskatten skal reduseres til 23% fra inntektsår 2018 og ikke i 2017?
Vis hele artikkelen
04-12-2015 24:03 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 882 Visninger
Når jeg skal importere opplysninger på skjema A07 fra altinn i bildet Lønn, fremkommer ingen tall etter at jeg har kjørt import. Jeg for også feilmelding. Hva er det jeg ikke gjør riktig? Jeg tror jeg følger vanlig prosedyre for import.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:27 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 762 Visninger
Jeg har en varsel-melding nederst i saldobalansen om avvik på konto 2050 om at årets saldo ikke stemmer med UB-saldo i fjor. Hva kan det skyldes?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:48 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 1 Svar
 • 0 Liker
 • 1276 Visninger
Her finner du programlink for Total 2014
Vis hele artikkelen
07-12-2015 19:02 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1001 Visninger
Total bruker Microsoft XPS Document Writer både til forhåndsvisning og til utskrift til PDF. Denne må derfor være installert på maskinen hvor man kjører Total.
Vis hele artikkelen
18-10-2016 20:39 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 865 Visninger
Hvor legger jeg inn korrekte ligningsverdier for aksjer i denne klienten, slik at post 461 og 462 i RF-1028 Skattemelding viser korrekt formuesverdi?
Vis hele artikkelen
04-12-2015 24:07 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1208 Visninger
Den enkleste måten å flytte klienter fra en installasjon av Total til en annen er å bruke sikkerhetskopier. Her er en beskrivelse av hvordan dette gjøres.
Vis hele artikkelen
11-01-2017 18:19 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 815 Visninger
Høstkonferanse 2021