avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 13:26
I forbindelse med statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt særskilte regler om at lån fra selskap til personlige aksjonærer skal anses som utbytte. Finansdepartementet har den 05.02.2016 fastsatt forskrift om enkelte unntak fra reglene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:22
Dette kan være ønskelig ut fra bestemmelsen i regnskapslovens §6-1 2. ledd som lyder "I tilknytning til resultatregnskapet skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag".
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 13:16
Denne artikkelen omhandler regnskapsføring av tilvirkningskontrakter for korrekt regnskapsmessig presentasjon og behandling i ligningsoppgaven RF-1217 Forskjeller post 21, 22 og 23.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 12:19
Skatteetatens skjema RF-1113 Søknad om utsettelse med innsendelse av ligningsoppgaverbrukes for søknader via Altinn-portalen. FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt inneholder funksjonalitet for å levere søknadene elektronisk direkte fra klientoversikten i programmene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 12:14
Hjemmelsgrunnlaget for adgangen til å endre konsernbidrag er ulovfestet og er utviklet gjennom bl.a. uttalelse fra Finansdepartementet og rettspraksis. Endring av konsernbidrag forekommer enten i form av økning eller reduksjon av konsernbidrag. Denne uttalelsen går nærmere inn på hvordan endringene gjennomføres rent praktisk.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 10:58
Her får du en detaljert fremgangsmåte for hvordan dette skal gjøres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 10:19
Dersom du får feilmeldingen "Uventet feil eller ikke-eksisterende org.nr./f.nr" ved innsendelse til Regnskapsregisteret, kan dette skyldes at forsendelsen inneholder et vedlegg som er for stort.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 10:16
Det kommer stadig spørsmål som gjelder mangler på en eller annen innberetningspliktig konto eller AGA-pliktig konto.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 10:07
Her er en oversikt over ting man må passe på når man benytter RF-1175, eller man går over fra å benytte RF-1167 til RF-1175
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎25-07-2019 09:56
 Driver man flere næringer må man levere en næringsoppgave og skille næringene på næringsoppgavens side 4. Det er da veldig praktisk å skille dette allerede ved innlesing av saldotall fra regnskapet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:17
Det er mulig å oppheve alternativ henvisning til næringsoppgave / offentlig regnskap på en enkeltstående konto når alternativ lenking er slått på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 14:28
Regnskapsregisteret endrer varslingsmåte ved manglende innsendelse av årsregnskaper. Dette medfører at den innsendingspliktige får varsling tidligere, men stiller større krav til de som kan bli pålagt gebyrer ved at elektronisk adresse må være oppdatert i Altinn for at meldingen skal komme frem til mottakeren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 14:23
Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 15:26
Det innføres en plikt til elektronisk innsendelse av årsregnskaper via Altinn fra 01.01.2015 for alle regnskapspliktige med unntak av indre selskaper og selskaper som anvender IFRS og resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanen etter regnskapslovens kapittel 6.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:43
Det er mulig å lage egen linje for totalresultat (vi vil komme funksjonalitet for dette siden), her finner du hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:41
Skatteetaten har i tidligere år ikke anvendt sanksjoner ved forsinket innlevering av aksjonærregisteroppgaver. Dette endrer seg for oppgaven for 2016. Den nye skatteforvaltningsloven som trer ikraft fra 01.01.2017 har hjemmel for døgnmulkt, og Skatteetaten har besluttet å anvende denne hjemmelen for aksjonærregisteroppgavene. Det er derfor viktig å levere oppgaven i tide. Husk at du allerede nå kan sende inn oppgavene for 2016 med Visma Finale Årsoppgjør for 2015.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:39
 Feilen, Bryter med lenght-begrensning for 9- Kan ikke analysere elementet, tyder på at det er lagt inn tekst i et tallfelt eller tilsvarende ved innsendingen til Altinn, hvilket Altinn ikke kan ta i mot.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:26
Regnskapsmessig behandling av skattemessig finansiell leasing i tilfeller der avtalen regnskapsmessig behandles som operasjonell leasing
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:00
Revisorforeningen har i sin spørretjeneste gitt et svar på følgende spørsmål: Ved regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt, hvilken effekt får den endrede skattesatsen f.o.m. 2016 på regnskapsføring av konsernbidrag i årsregnskapet for 2015?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:59
Denne artikkelen omtaler håndtering av stiftelsesutgifter i FINALE Årsoppgjør og sammen med NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips