avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:53
Elektronisk innsendelse av RF-1030, Skattemelding for personlige skattytere, for inntektsåret  2017 er ikke lenger mulig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:17
Det er mulig å oppheve alternativ henvisning til næringsoppgave / offentlig regnskap på en enkeltstående konto når alternativ lenking er slått på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 15:16
Det er mulig å levere søknad om utsettelse av innlevering av ligningsoppgaver direkte fra FINALE's programvare. Funksjonen er tilgjengelig i FINALE Skatt og i FINALE Årsoppgjør. Denne funksjonen kan kun brukes av regnskapskontorer og revisorer for disse selskapenes klienter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 14:28
Regnskapsregisteret endrer varslingsmåte ved manglende innsendelse av årsregnskaper. Dette medfører at den innsendingspliktige får varsling tidligere, men stiller større krav til de som kan bli pålagt gebyrer ved at elektronisk adresse må være oppdatert i Altinn for at meldingen skal komme frem til mottakeren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 14:23
Altinn oppretter i uke 51 spesialiserte roller for regnskapsførere og revisorer. - Dette har vært et sterkt ønske fra serviceorganisasjonene, som vi er glade for å nå kunne komme et steg nærmere å oppfylle, sier kommunikasjonsrådgiver Lars Vegard Bachmann.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎24-07-2019 13:46
Skattefradrag i pensjonsinntekt begrenses til innbetalt inntektsskatt og trygdeavgift, uavhengig av ektefellens inntektsforhold. Ektefeller kan påvirke fordeling av skatt seg imellom, slik at skattefradraget i pensjonsinntekt kan utnyttes og ektefellenes samlede skatt kan bli redusert.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 15:26
Det innføres en plikt til elektronisk innsendelse av årsregnskaper via Altinn fra 01.01.2015 for alle regnskapspliktige med unntak av indre selskaper og selskaper som anvender IFRS og resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanen etter regnskapslovens kapittel 6.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:52
Tidligere har det ikke vært mulig å anvende hjelpeselskaper ved overdragelse av justeringsforpliktelser, slik at fradragsrett for inngående merverdiavgift kunne gå tapt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:43
Det er mulig å lage egen linje for totalresultat (vi vil komme funksjonalitet for dette siden), her finner du hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:41
Skatteetaten har i tidligere år ikke anvendt sanksjoner ved forsinket innlevering av aksjonærregisteroppgaver. Dette endrer seg for oppgaven for 2016. Den nye skatteforvaltningsloven som trer ikraft fra 01.01.2017 har hjemmel for døgnmulkt, og Skatteetaten har besluttet å anvende denne hjemmelen for aksjonærregisteroppgavene. Det er derfor viktig å levere oppgaven i tide. Husk at du allerede nå kan sende inn oppgavene for 2016 med Visma Finale Årsoppgjør for 2015.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 13:39
 Feilen, Bryter med lenght-begrensning for 9- Kan ikke analysere elementet, tyder på at det er lagt inn tekst i et tallfelt eller tilsvarende ved innsendingen til Altinn, hvilket Altinn ikke kan ta i mot.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:29
Et feilregistrert salg rettes enkelt opp ved å gå til skillekortet Detaljer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:26
Regnskapsmessig behandling av skattemessig finansiell leasing i tilfeller der avtalen regnskapsmessig behandles som operasjonell leasing
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:16
Omsetningsoppgaven for merverdiavgift og selvangivelsen for næringsdrivende (uavhengig av selskapsform) med vedlegg må leveres elektronisk fra og med 1. januar 2016.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 13:00
Revisorforeningen har i sin spørretjeneste gitt et svar på følgende spørsmål: Ved regnskapsføring av konsernbidrag med skatteeffekt, hvilken effekt får den endrede skattesatsen f.o.m. 2016 på regnskapsføring av konsernbidrag i årsregnskapet for 2015?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:59
Denne artikkelen omtaler håndtering av stiftelsesutgifter i FINALE Årsoppgjør og sammen med NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:58
Regnskapsførere og revisorer får tildelt rettigheter automatisk fra Enhetsregisteret som gir rett til de mest vanlige operasjonene for disse for innsendelse til Altinn samt muligheter til å registrere opplysninger samt signere forsendelser på vegne av klientene. Her er en oversikt over hvilke rettigheter som kreves til de ulike operasjonene, og hva som må gjøres i tilfeller der man ikke har de nødvendige rettighetene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 12:32
Med FINALE Driftsmidler kan du enkelt ta utskrift av tidligere regnskapsår.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎23-07-2019 12:30
Før du sender opp data til Visma Boardroom må du påse at all påkrevet informasjon er fyllt ut korrekt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 12:23
Ved innsendelse av aksjonærregisteroppgaver fra Visma Finale Årsoppgjør kan man komme opp i fusjoner og fisjoner både på eiersiden (f.eks. at to aksjonærer fusjoner) eller på selskapssiden ved at et selskap man rapporterer inn på, er involvert i en fusjon eller fisjon.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt