Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:36
For å få tilgang til utvidelsen av moduler/brukere i lisensen din må man følge denne prosedyren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:37
Vil minne om de tekniske kravene ved installasjon av versjon 11.14 og høyere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:44
Har lagt inn ny aktiveringsnøkkel og får feilmelding.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:35
Etter oppgradering til versjon 9.x av Global opplever noen å få forskyvninger på PDF utskriftene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:24
Informasjon om scriptfeil i Visma Global og hvordan man kan jobbe seg rundt det.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:43
Det er ikke støtte for Office365 i skyen mot Visma Global.   Man kan ikke kjøre Office i skyen, men må ha lokalt installert Office. Kjøper du 365 får du ofte med mulighet for å installere lokalt, men den må installeres på PC/Terminal server.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:42
Feilmelding ved import / drop av dokument i Visma document senter: ”The creator of this fault did not specify a Reason”
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎05-06-2019 11:39
Noen opplever at skriften på faner kan være for stor til selve feltet    Løsning: Det kan være fordi du har fontstørrelse 125 % på skjermen.  Høyreklikk på skrivebordet og velg skjerminnstillinger. Der finner du et valg som heter Lag tekst og andre bilder større. Der kan du velge mellom 100%, 125% eller 150 %.  Velg 100% og Global vil fungere optimalt.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:00
Det har blitt implementert en ny søkemotor i Visma Global 9.0 som gir mulighet til å søke innenfor en eller flere tabeller.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:40
Du kan sette opp regler for hva du ønsker å logge av informasjon om når noen oppretter, endrer og sletter poster. Rutinen gjelder pr. bruker og for alle tabeller. Under rutinen "Endringslogg" kan du se hvilke poster som er endret, av hvem og når. Du kan også slette poster fra endringsloggen etter eget ønske.   Rutinen "Loggregler" finner du på menyen "Verktøy/Administratorfunksjoner/System/Loggregler".  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:38
Dersom man ønsker høyt loggnivå for Global klienten f.eks i forbindelse med feilsøk kan dette endres på to ulike måter: I Visma Global under "Verktøy / Administrator rutiner / Generelt / Administrator - Generelt". I feltet "Server logg nivå" velger du "Høy (Alle meldinger)" Gå på "Start" på maskinen og søk frem "Regedit" - Gå på "HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Rubicon\Global-Profiles\Application\LogLevel". Endre følgende registrykey fra 7 til 15 (decimal) Vedlagt på denne artikkelen ligger også en oversikt over alle logger du kan få bruk for i forhold til Global og integrasjoner.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:39
Versjonsbrevene inneholder viktig informasjon om hva som er nytt og hva som er forbedret.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎11-03-2019 08:45
Kompatibelhet med Apple
Vis hele artikkelen
av Anniken Strand - Visma VISMA
Hvordan sette opp integrasjonen? Hvordan du setter opp integrasjonen mellom Visma Global og Visma.net kan du lese mer om her.    Innledning Har du problemer med synkronisering av kostnadsbærere, hovedbokskontoer og kontakter til Visma.net? Vi har laget en oversikt over hvordan du kan gå frem for å feilsøke i slike saker.   Merk! Om du trenger hjelp med denne feilsøkingen kan din IT leverandør eller din Visma Partner hjelpe deg med dette. Det er ikke sikkert at du som kunde har tilgang til å gjøre alle punktene i denne oversikten.    Hvordan fungerer integrasjonen? Før vi ser på feilsøking så tar vi en rask gjennomgang av hvordan integrasjonen fungerer. Du aktiverer integrasjonen i Visma Global Visma OnDemand Servicen (en service som går på applikasjonsserver) registrerer opp alle klientene mot Visma.net Master Data Management (MDM) med de ulike registrene som kan overføres; kostnadsbærere, hovedbokskontoer og kontakter Visma Global sender kostnadsbærere og hovedbokskontoer til Visma.net De går fra Visma Global via Visma OnDemand Servicen til OnPremiss Gateway (OPG). OPG sikrer dataene og sender de videre til Visma.net MDM MDM lagrer alle dataene i sin database og sjekker hvilke tjenester som er aktivert hos kunden. MDM sender videre datene til de ulike Visma.net tjenestene Logger Det som skjer mellom Visma Global og Visma OnDemand Servicen logges i MDM.log og ODSVC.log. Det som skjer mellom OPG og Visma.net logges i Opgatewayservice.log. Disse loggene finner du der programmene er installert på mappen "Programdata" Eier av registrene Vil også minne om eierskapet i MDM. Når et lønnssystem og et ERP system er integrert med Visma.net for samme firma så er eierskapet slik: Lønnssystemet sender ansatte og lønnsarter, mens ERP systemet sender hovedbokskontoer og kostnadsbærere.   Husk at medarbeider fra Visma Global er å regne som en kostnadsbærer ved overføring fra Visma Global til Visma.net. Det er ikke det samme som ansatt fra lønnssystemet. Fra lønnssystemet er ansatt en ansatt. Det er veldig viktig at lønnssystemet har de samme kostnadsbærerne som ligger i ERP systemet. Kostnadsbæreren medarbeider må også finnes som en kostnadsbærere i lønn om det ligger på reiseregningen. Hvis dette ikke stemmer overens vil du få problemer med overføring av reiseregning til lønnssystemet. Feilmelding om at kostnadsbæreren ikke finnes. Feilsøking Nå skal vi se litt på hvordan du kan feilsøke. Vi har laget en liste over ting du kan teste å gjøre for å finne feilen.   Det første du gjør er en endring i navnet på en kostnadsbærer eller hovedbokskonto i Visma Global for å se om den endringen blir overført. Du kan f.eks. legge inn et tall bak navnet. Gå deretter inn i Visma.net og se om endringen har kommet over. Blir den endringen overført fungerer synkroniseringen. Du kan også sjekke ved å stå inne på “Grunndata / Vedlikehold registre” og “Hovedbokskonto” eller kostnadsbærere i tabellform. Hent frem kolonnene “MDM_ExternalID” og “MDM_PublicID”. Ligger det verdier i begge felt har registeret blitt overført til Visma.net. “MDM_PublicID” er en verdi som blir satt av Visma Global. Den blir sendt til Visma.net og hvis Visma.net mottar  registeret så får Visma Global tilbake en ID fra Visma.net som legges i feltet “MDM_ExternalID” som en bekreftelse på at Visma.net har mottatt registeret. Denne er ofte lik IDen som Global har satt.  Om du ikke får synkronisert noe bør en restart av Visma onDemand Servicen gjøres. Dette er en service som kan gå i heng, og en restart kan løse opp i det. I Visma Global går du på "Verktøy / Visma.net innstillinger / Programinnstillinger". Trykk på "Start OnDemand Windows tjeneste på nytt". Merk! Har dere mange klienter i Visma Global kan denne rutinen ta noe tid. Da vil endringer i de andre klientene også stoppe frem til denne tjenesten er oppe og kjører.  (Tjenesten kan også restartes direkte på applikasjonsserver. Hent frem “Services”. Den heter “Visma Global OnDemand Service”. Høyreklikk på denne og velg restart.) Merk! Du kan ikke ha flere klienter med samme organisasjonsnummer. Har du f.eks. en demoklient med samme organisasjonsnummer som hovedklienten så må du gå inn på demofirma og fjerne organisasjonsnummeret slik at det ikke er likt. Dette vil også fremkomme i loggen til Visma Global OnDemand servicen - loggen Rg_odsvc.log. Videre kan du teste kommunikasjonen og parametere via Visma Global. Åpne Visma Global og gå til “Verktøy / Visma.net innstillinger”. Fane 1 - Programinnstillinger: Her kan du kontrollere at OPG er installert og at det er kontakt ved å trykke på “Sjekk Visma OPG Installasjon”. Du kan også teste kommunikasjonen mot Visma OnDemand Tjenesten ved å trykke på “Test OnDemand Windows tjeneste”. Da vil du se status her. Fane er "2 - Firmainnstillinger": I feltet “Firma ID” skal det ligge en ID. Det er det samme som ODPCompanyID som du finner i SQL i tabellen “CompanyInformation”. Dette er en ID Visma.net har gitt dette firma. Du vil i samme bilde se de tjenestene som er aktivert på firma i Visma.net. Om ingen av tjenestene som ligger aktivert på firma i Visma.net er huket av kan restart av Visma OnDemand Tjenesten være løsningen. Om det ikke løser problemet kan du avregistrere firma. Og registrere på nytt. Da knyttes firma på nytt mot Visma.net. Om det fortsatt ikke løses kan du fjerne ID’en i SQL. Gå ut og inn av klienten og registrer på nytt. Om du ikke vil gjøre dette alene kan din Visma Partner bistå deg med dette.  Det neste du kan sjekke er feltet “ODPClientUUID” i “CompanyInformation” i SQL. Dette skal være det samme som du finner i Visma.net Settings under “Bedrifter / Integrerte bedrifter”. Søk frem firma det gjelder og trykk på linjen for Global. “Ekstern ID” som ligger her skal være den samme som i “ODPClientUUID” i SQL. Matcher de ikke kan du kopiere idn i Visma.net og legge inn i SQL manuelt.  Om du ikke har tilgang til databasen må du kontakte din IT leverandør eller din Visma Partner for hjelp med dette.  Under fanen "Master Data Management" kan du sette loggnivå til de ulike loggnivåene. Under feilsøking bør denne stå til “Alle meldinger”. Merk! Om du endrer loggnivå må Visma OnDemand Servicen restartes for at endringen skal trå i kraft. For at du skal få synkronisert over til Visma.net må huken for "Aktiver synkronisering for kostnadsbærere og hovedbokskonter" stå på. Du kan også her i dette bildet teste om du har kontakt med Visma.net MDM. Trykker du på “Legg tilbake…” knappene så vil systemet synkronisere alle registrene - ikke bare endringer.   Minner også om https://status.visma.com/ - her vil du se om det er noe feil i en av tjenestene. Du kan også se når det er vedlikehold eller nedetid. Det kan også være grunnen til at synkronisering ikke fungerer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎29-03-2019 11:14
I feilsøkingsprosesser må man ofte restarte rg_srv for å teste endringer. Det kan også lønne seg å restarte rg_srv ved diverse feil. Framgangsmåten i denne artikkelen detaljerer hvordan du lager en snarvei på skrivebord som automatisk tar ned rg_srv når du trykker på den.
Vis hele artikkelen
av Øyvind Fotland VISMA
Det kan forekomme at problemer i applikasjon kan stamme fra underliggende feil i operativsystemet. Da kan det være fornuftig å supplere loggingen fra applikasjon (som du finner i programdata) med logging fra Windows Event Viewer.   Event Viewer finner du under Control Panel -> Administrative tools -> Event Viewer.  Her utvider du rotmappen Windows Logs. Den loggingen som oftest er relevant finner du under Application og System i denne rotmappen.    Loggene her inneholder store mengder informasjon. For å gjøre det lettere å finne eventuelle feil, kan du velge "Filter Current Log" under Actions-panelet på høyre side. Her kan du velge tidsperiode du vil ha logging fra ved hjelp av rullegardinen, og du kan også filtrere etter forskjellige "events". Merk av for Critical, Warning og Error, og du vil få en filtrert oversikt over alle feil som er logget i tidsrommet.       
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎04-06-2019 09:49
I tillegg til logging gjort av applikasjon kan det finnes relevant logging fra sql server. SQL server logger finner du under programmappen til SQL på maskinen hvor SQL Server kjører. Mappestien for denne (merk at denne stien er et eksempel fra standard installasjon):    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log     Dersom du har installert 32-bit SQL Server vil den ligge under Program Files(x86). 
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Prøv Visma Sign