avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

(updated by Morten A Karlsen VISMA ‎03-04-2020 12:14 )
  • 0 Svar
  • 4 Liker
  • 11060 Visninger

Har du ansatte som er permitterte må disse rapporteres inn til A-ordningen. 

 

I Visma Lønn har du to muligheter for rapportering av permittering, fra ansattkortet eller via fraværsregistreringen.

 

Fra ansattkortet

Rapporterer du permisjoner fra Ansattopplysninger, blir også permittering rapportert fra Ansattopplysninger. Hvis den ansatte ikke skal permitteres 100% anbefaler vi rapportering fra Fraværsregistreringen, da Arbeidsstatus "Permittert uten lønn" stopper alle faste transaksjoner.

 

Endre Arbeidsstatus til 6 - Permittert uten lønn, Type permisjon skal stå til 0 -Ingen verdi. Legg inn datoen for når den ansatte ble permittert i "Perm. fra dato" og permitteringsprosent i "Perm.prosent".

 

Permittert.PNG

MERK! 

Angir du arbeidsstatus 6- permittert uten lønn vil ingen faste transaksjoner bli overført til lønnsregistreringen.

Hvis ansatt f.eks skal ha naturalytelser i perioden men ikke fastlønn/timelønn kan du gå under arkfane "4- faste transaksjoner" og legge en til dato på de transaksjonene som ikke skal overføres til lønnsregistreringen. 

 

La arbeidsstatusen stå til 0 - aktiv i ansattopplysningene, men overstyr arbeidsstatus under arkfane 5- arbeidsforhold / arb.status. Legg inn arbeidsstatus manuelt, med perm. fra dato og perm. prosent. 

permittering.PNG

 

Da vil de faste transaksjonene som ikke har en til dato bli overført til lønnsregistreringen og riktig opplysning ifh til at ansatt er permittert via arbeidsforholdet. 

 

Delvis lønn i mars måned:

Hvis ansatt ansatt skal ha fastlønn i starten av perioden f.eks fra 01.03.20 til 13.03.20 så vil ikke fastlønn bli automatisk beregnet, eller overført til lønnsregistreringen dersom du har lagt inn en til dato. 

Før fastlønn manuelt i lønnsregistreringen hvor du regner om beløpet som skal utbetales i perioden. Fastlønn / 21,67 = dagslønn. Dagslønn * arbeidsdager.  Her finner du vårt brukertips på hvordan du kan lage en "dagslønn" lønnsart.

 

Delvis permittert:

For ansatte som blir delvis permittert er vår anbefaling at du lar den ansatte stå som aktiv i ansattopplysningsbilde, og at du overstyrer arbeidsforhold til permittert som vi har skrevet om over.

På den måten vil alle faste transaksjoner bli overført. Overstyr feltet "Angi % redusert fastlønn ved perm." - mer informasjon kan du se her.

 

I dette tilfelle her - anbefaler vi at dere heller vurderer å rapportere permitteringer via fraværsregistreringen isteden. 

 

For å kontrollere at det blir riktig rapportert kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" under "Kontrollrapporter a-melding" under "Utskrifter". Der skal beskrivelsen på permitteringen stå til Permittering.

 

Fra fraværsregistreringen

 Hvis du har ansatte som er delvis permitterte anbefaler vi at du benytter deg av Fraværsregistreringen for innrapportering til a-meldingen.

 

For å melde inn permittering og permisjoner fra Fraværsregistreringen må du gjøre følgende:

 

  • Før du begynner med å hente permisjon fra fraværsregistreringen må du sørge for at alle permisjoner / permitteringer som er meldt inn tidligere i A-meldingen og ikke er avsluttet pr idag også er registrert i fraværsregistreringen med samme / riktig fra- dato. For å kontrollere dette kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" fra forrige måned. Denne ligger under "Utskrifter / Kontrollrapporter a-melding". Se om de samme permisjonene ligger under "Rutiner / Fraværsregistrering, alle".
  • Skal denne funskjonen benyttes må du se at du har på en huke for "Hent permisjonsopplysninger fra fraværsregistreringen". Denne huken finner du under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsopplysninger".

 For registrering av permitteringer må du benytte fraværskode "35 - Permittering". Se oppsettet av fraværskoden her

 

MERK! 

Fraværskode "35- Permittering" er en type fridag, du kan ikke registrere denne på samme dag som en ordinær fridag uten at du får alarm på overlappende fraværsregistrering. Dette vil også medføre dobbeltreduksjon av avtalte dagsverk, det vil si du vil få negative avtalte dagsverk (og faktisk utførte dagsverk) på fraværsrapportene. Dette har ikke noe påvirkning på A-meldingen. Når du skal registrerer på fraværskode "35-Permittering" må du fjerne alle fridagene i permitteringsperioden, eller registrere for en uke av gangen. 

 

Hvordan slette/endre permitteringsperioden i fraværsregistreringen? 

Fraværskode for permittering er en type fridag noe som gjør at du ikke får slettet permitteringen på samme måte som annen type fravær. Du kan enten slette/endre permitteringen:

1 - I kalenderen til den ansatte. Sett på huke for "Registrere/endre fridager" for å komme i endremodus. Marker tilfellet og delete. 

2 - Gå under arkfane "2 - Fraværstilfeller / Registrerte fridager". Her vil du se alle fridagene og permittering. I kolonnen for "Fraværskode" kan du søke frem fraværskode 35 for å filtrere bort andre fridager: 

permittering1.PNG

 

 

For å kontrollere at det blir riktig rapportert kan du ta ut rapporten "A-melding permisjoner" under "Kontrollrapporter a-melding" under "Utskrifter". Der skal beskrivelsen på permitteringen stå til Permittering.

 

Spørsmål til support:

- Skal det sendes inntektsmelding ved permittering? 

NAV beregner dagpenger ut fra inntektsopplysninger rapportert i tidligere a-meldinger. Det skal IKKE sendes inntektsmelding ved permittering.

 

- Vi benytter Visma.net Calendar, hvordan registreres permittering der?

- Permittering registreres ikke i Visma.net Calendar, kun i Visma Lønn.