Mine områder
Hjelp

Avvist a-melding

25-04-2022 12:26 (Sist oppdatert 04-05-2023)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 4183 Visninger

I noen tilfeller kan du oppleve at innsendt a-melding blir avvist. I dette brukertipset har vi tatt for oss noen kjente feilmeldinger, årsaker og hvordan det kan rettes.

1. Avvist pga "Beløp is not valid"

I tilbakemeldingen står det noe som dette:

Avvist XMLA-melding har blitt avvist den 23.04.2022 kl 16:09 .
Value '8769.625' of 'Beløp' is not valid.
Organisasjonsnummer: xxxxxxxxx Skatteperiode: 2022 4

 

Grunnen til denne feilmeldingen er at det er sendt inn et tall med flere desimaler enn 2 (8769.625).

Løsning: Finn lønnsarten som har rapportert beløpet. Payroll | Innstillinger | Regler. Gå til fanen Avansert. Endre avrundingsverdien til det samme som for lønnsart 10100.

Opprett så en ny lønnskjøring. Send inn a-melding fra denne nye kjøringen og fullfør den du har fått feil på.

 

Avvist a-melding EDAG 108

Meldingen som kommer er tilsvarende dette: Det mangler opplysninger om arbeidsforhold (EDAG 108).

EDAG 108 kommer av at Altinn kontrollerer at alle ansatte som er rapportert forrige måned som ikke har sluttdato, må sendes inn i etterfølgende måned.

Det er flere årsaker til at en 108-feil kan oppstå.

 1. Ved oppstart av Payroll er ikke alle ansatte som er sendt inn forrige måned lagt inn i Payroll.  Løsning: Opprett den ansatte i Payroll, eller sluttmeld i forrige lønnssystem.
 2. Det er sendt inn både fra gammelt lønnssystem og Payroll på en måned. Dette gir garantert feilmelding måneden etter. Løsning: Nullstill innsendingen fra gammelt system.
 3. Den/de ansatte er registrert manuelt i Payroll og registrert med forskjellige verdier i forhold til forrige måned.
  Altinn sammenligner følgende felt: Virksomhetsnummer, ansattdato og arbeidsforholdstype. Her kan du hente ut A07 for forrige måned for å sammenligne. -Løsning: Korriger verdiene i Payroll slik at verdiene på den ansatte er identiske med forrige måned.
 4. Den ansatte kan også sluttmeldes i gammelt system i måneden før a-melding sendes fra Payroll.

  Uansett årsak så blir  Løsning: Korriger verdiene som beskrevet pr. punkt, opprett så en ny lønnskjøring. Send inn A-melding fra denne nye kjøringen, fullfør og fullfør den kjøring du har fått feil på.
  Alternativ måte å rette EDAG-108 feilmelding.

Avvist a-melding EDAG 231

Meldingen som kommer er "Opplysninger om permisjon mangler".

Denne meldingen kommer fordi at det forrige måned er sendt inn opplysninger om en permisjon/permittering, hvor denne permisjonen ikke har sluttdato eller sluttdatoen er i etterfølgende måned. Løsning: Registrer den samme permisjonen i Calendar og send inn en ny a-melding. 

Her kan du hente ut A07 for forrige måned for å finne permisjonsverdien som er sendt inn tidligere. 

Opprett så en ny lønnskjøring. Send inn A-melding fra denne nye kjøringen, fullfør og fullfør den kjøringen du har fått feil på.

Avvist a-melding EDAG 298

Meldingen videre er :"Denne inntekten er rapportert med feil opplysninger og er ugyldig". 

I de fleste tilfeller skyldes dette at inntekten må rapporteres som "skattepliktig", men på lønnsarten på fanen Generelt, felt "skattepliktig" er det ikke hake. 
Løsning: sett på haken, opprett en ny kjøring og send A-melding fra denne.

 

Den kan være andre mangler, for å finne ut hva som mangler, må du se hva som kreves av opplysninger på den inntektstypen som er satt på lønnsarten. Dette finner du i veiledningen til A-meldingen.

MAGNET_EDAG-184

Avvik mellom oppgitt avgiftsgrunnlag og summen av avgiftspliktige inntekter for alle inntektsmottakerne.
Oppgitt avgiftsgrunnlag er 600.000. Summen av avgiftspliktige ytelser for inntektsmottakerne er 650.000. Differansen er 5000.00. Sjekk avviket og rett opp hvis det er feil.

Løsning: Årsaken er at det på en eller flere lønnsarter som er benyttet mangler kryss på "Rapportere til A-melding". For å rette dette, er det bare å sette på krysset og velge gjelde fra gjeldene versjon. Opprett så en ny lønnskjøring. Send inn A-melding fra denne nye kjøringen, fullfør og fullfør den kjøringen du har fått feil på.

MAGNET_EDAG-114b

Ugyldig verdi for denne kalendermåneden. Ugildig verdi i beskrivelse. Oppgitt verdi er velferdspermisjon. Gyldig verdier er .....

Løsning: Her er ikke tidligere permisjon avsluttet som beskrevet i dette brukertipset  eller fraværskoden som er benyttet har feil verdi. Avslutt den gamle fraværskoden pr. 31.12.2022 og benytt en korrekt for 2023. Hvis feil kode er benyttet i 2023, slett dette i Calendar og benytt en som er gyldig. 

MAGNET_EDAG-510

Ugyldig landkode for internasjonal identifikator

Land under internasjonal identifikator kan ikke være NO

Løsning: Her er det på en ansatt i feltet "Type identifikator" valgt "Internasjonal id" og videre angitt landkode "NO". Det er ikke akseptabelt. Velg et annet land, og send inn ny A-melding.

 

Relaterte brukertips:

EDAG-278 positiv forskuddstrekk

MAGNET_EDAG-505 - Forholdet mellom timelønn og antall timer er ulogisk

Ekstra lønnskjøring

Permisjonsbeskrivelser (nye 2023)

Bestille A07 (A06) i Altinn

Registrere datasystem i Altinn

Lønnskjøring

Sende A-melding

Annullere A-melding sendt fra Huldt & Lillevik

EDAG-108 feilmelding - alternativ retting

 

  

Husk at alle kurs i Payroll er inkludert i ditt abonnement. Du finner dem her.

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"