Mine områder
Hjelp

Flere stillinger og feriepenger og feriedager

26-04-2023 11:37 (Sist oppdatert 09-06-2023)
  • 0 Svar
  • 1 liker
  • 905 Visninger

Noen ansatte vil ha flere stillinger i Payroll. Enten fordi de har sluttet og kommet tilbake, eller fordi de har endret arbeidssted/virksomhet eller Arbeidsforholdstype. Endring av arbeidssted/virksomhet eller Arbeidsforholdstype gjøres ved at den ansatte sluttmeldes og reansattes. Dette gjør da at den ansatte får flere stillinger.

 

Det er et par ting å være oppmerksom på når en ansatt har flere stillinger.

 

Opptjening og utbetaling av feriepenger

Feriepenger opptjenes per stilling. Hvis feriepengene utbetales av feriepenge automatikken, så har dette ingen betydning og alle feriepenger tilgode vil bli utbetalt den ansatte.

Men hvis feriepengene skal utbetales manuelt, så må du når du registrer lønnsarten for feriepenger 16100/16120 gjøre dette på alle stillinger for å få utbetalt alle feriepenger tilgode.

Da vil du inne i Employees | Transaksjoner | Variable, da måtte registrere lønnsart 16100/16120 på alle stillinger.

 

Selv om du registrerer lønnsartene på flere stillinger, så vil det fremkomme som en linje i lønnskjøringen.

fp2stillinger.png

 

MERK! Hvis den ansatte slutter og skal ha utbetalt årets feriepenger, må også lønnsart 16110 registreres på alle stillinger.

Feriedager

Når en ansatt blir reansatt, tildeles denne ansatte 25 (21) dager ubetalt ferie.

Dette gjør at det stilles noen spørsmål:

  1. Hva med ferietrekk i ferie måneden på ansatte som ikke har reg. noe ferie?
  2. Hva med ansatte som har tatt ut deler av ferien?
  3. Hva med ansatte som har tatt ut all ferie?

1-Hva med ferietrekk i ferie måneden på ansatte som ikke har reg. noe ferie?

Når en ansatt får ny stilling, så må du inne i Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning og endre fra "Ubetalte feriedager" til "Betalte dager". Dette vil gjøre at den ansatte trekkes som forventet, uavhengig av stilling.

 

2- Hva med ansatte som har tatt ut deler av ferien?

For at den ansatte skal ha korrekt antall feriedager i Calendar, må du endre både under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.  Endre til det rest feriedager den ansatte har igjen. Når du endre påse at du velger kun inneværende år. Hvis du ikke angir noe i til feltet, så vil endringen gjelde for alle år fremover. 

ferieavtaleEndre.png

 

Kontroller og eventuelt endre slik at samme antall ligger under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning.  Endringer under Ferieberegning  vil kun gjelde for inneværende år. 

3- Hva med ansatte som har tatt ut all ferie og feriepenger er utbetalt?

Her er det ikke nødvendig å gjøre noen endringer i Calendar. Den ansatte vil få tildelt 25 ubetalte dager. Disse blir ikke overført til nytt år. Hvis den ansatte reg. ferie vil det bli trukket i den ansattes lønn. Alternativt kan utbetalte feriedager settes til 0.

 

Overførte feriedager fra tidligere år

Hvis den ansatte hadde feriedager tilgode fra ifjor, så anbefaler vi å følge avsnittet 

Masseoppdatere feriesaldo på ansatte, i dette brukertipset

Relaterte brukertips

Samleside feriepenger

Utebetale feriepenger

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"