Mine områder
Hjelp

Overførte feriedager for fastlønnede - hvordan endre/korrigere/nullstille

08-01-2020 16:31 (Sist oppdatert 22-02-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 8044 Visninger

Feriedager tilgode fra forrige år, ligger som overførte feriedager under Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning for inneværende år på ansatte. For fastlønnede vil endring av antall dager her medføre retro, dersom det allerede er trukket i lønn for ferie.

 

NB! For ansatte med avlønningstype Timelønn vil endring av feriedager ikke påvirke lønn.

 

Dersom du skal endre overførte feriedager for fastlønnede er det forskjellig fremgangsmåte avhengig av når du tok i bruk Visma.net Payroll.  I dette brukertipset vil vil illustrere dette med noen eksempler:

 

1. Registrere feriedager manuelt

For å få korrekt antall overførte feriedager, kan du/den ansatte registrere feriedagene i Visma.net Calendar slik at saldoen reduseres til det antallet som skal overføres.

 

NB! Dersom den ansatte er tilknyttet en ferieavtale som har løpende trekk for ferie (ikke standard), vil dette medføre trekk i lønn når du registrerer ferien.

Screenshot (15).png

For å unngå at registreringen påvirker lønn kan du krysse av for Historisk registrering når du registrer ferie fra tidligere.

tempsnip.png

 

 

2. Masseoppdatere feriesaldo på ansatte

Det finnes en mulighet for å masseoppdatere feriesaldo på ansatte som egentlig er ment til å brukes ved oppstart av systemet. Men denne kan også brukes ved overgang til nytt år for å masseoppdatere Ordinære feriedager, samt antall dager som er overført fra i fjor. Den kan også benytte dersom du har brukt Payroll over flere år uten å gjøre noe med feriedager og det har samlet seg en stor saldo på Overførte dager på de ansatte som du ønsker å nullstille.

 

I Employee - velg Masseoppdatering

MariusFjeldstad_0-1677073195708.png

 

Velg Import feriebalanse

import ferie.png

 

I import bildet kan du velge mellom å laste ned en tom Excel mal, eller en som er ferdig utfylt med selskapets ansatte.

steg 1.png

 

Fyll inn verdier i filen på hvor mange ordinære dager, ekstra dager (over 60) og overførte dager ansatte skal bli tildelt i år, og importer den. 

excelfil.png

 

Filen valideres og i neste steg kan du kontrollere at verdiene ser riktig ut før du starter importen. Klikk deretter Import.

Merk: Importen kan kun gjøres i det året vi står i på dagen du gjør importen.

se over.png

 

Når importen er ferdig vil du få en status på om saldoer er oppdaterte og eventuelle feil som har oppstått.

status import.png

 

Kontroller til slutt i Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning | Ferieåret (i år) at feriesaldoer ser korrekt ut.

Kontroller også neste åpne lønnskjøring at det ikke er transaksjoner på trekk i lønn for ferie som du ikke forventer.

 

Relaterte brukertips

Utbetaling av feriepenger.

Feriepengegrunnlag

Feriedager ved oppstart Payroll

Utbetale ubrukte feriedager til ansatt som slutter

Sluttoppgjør

Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"