avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma.net Payroll

Sorter etter:
Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere med kortere arbeidsopphold i Norge. De fleste utenlandske arbeidstakere vil komme inn under denne ordningen det første året de jobber i Norge.
Vis hele artikkelen
17-11-2020 10:35
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 320 Visninger
For korrekt utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll er det viktig at de ansatte har korrekt saldo for årets feriepenger. Vi anbefaler at du skriver ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger. For å se årets feriepenger (2021), må rapporten skrives ut for opptjeningsåret 2020.   Dersom du har tatt i bruk Payroll som lønnssystem i løpet av foregående år eller i inneværende år, må du legge inn feriepenger som skal utbetales i inneværende år som en inngående saldo under Employees | Oversikt | Aktuell ansatt | Transaksjoner | Inngående saldo. Vær oppmerksom på følgende: Når du legger inn inngående saldo, vil feriepengelisten først bli oppdatert etter du har kjørt en lønnskjøring. Hvis du skriver ut feriepengeliste under Betaling og rapportering i lønnskjøringen, før betalingen er bekreftet, vises avsatte feriepenger hittil i år inkludert denne lønnskjøringen. Skriver du ut feriepengelisten under Payroll | Rapporter | Standardrapporter | Feriepenger  kan du velge å kun ta med utbetalte/fullførte lønnskjøringer ved å huke av feltet "Kun utbetalte resultater".     Relaterte brukertips: Hvordan utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Inngående saldo  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:19
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1377 Visninger
Det er enkelt å utbetale feriepenger i Visma.net Payroll. Her følger en veiledning på hva som bør kontrolleres, hvordan du utbetaler selve feriepengene og hvordan du sørger for at de ansatte trekkes for korrekte antall feriedager. 
Vis hele artikkelen
06-06-2017 22:19
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 6634 Visninger
I Calendar finnes det 3 ulike valg/skjermbilder for oppsett av feriepenger på de ansatte. I dette brukertipset ser vi på hvilke valg du skal benytte for ulike endringer på feriedager, avtale, trekk mm.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Konfigurasjon ferieavtale Som standard leveres Visma.net Payroll med 2 standard ferieavtaler, 12.0 % og 10.2 %. Følgende innstillinger kan du endre på en standard ferieavtale: Beregningsfaktor for trekk av fastlønn i feriemåneden (21,67 standard, 22 eller 26) Utbetalingsmåned for feriepenger Hvordan trekk for ferie skal gjøres (fullt trekk ved utbetaling av feriepenger, løpende trekk eller ingen trekk) Om feriepenger for ansatte over 60 år skal begrenses til 6G Dersom det er forskjeller internt i selskapet på hvordan feriepenger skal håndteres/utbetales kan det være aktuelt å opprette nye ferieavtaler. F.eks. hvis enkelte ansatte skal ha feriepenger i mai og andre i juni, eller hvis noen ansatte skal ha begrensninger på 6G og ikke andre. Etter at en ferieavtale er opprettet må den knyttes til den ansatte. Dette gjør du  under  Ferieadministrasjon | Ferieavtale | Ansattes ferieavtale.   Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale Ansatte vil automatisk bli knyttet til den ferieavtalen som er angitt som standard under Innstillinger | Selskapsinnstillinger, så det er kun når ansatte skal være knyttet til en annen ferieavtale at du trenger å gjøre endringer. Dette gjør du i Ferieadministrasjon| Ferieavtale / Ansattes ferieavtale.   Dersom du har ansatte med redusert stilling, f.eks. 80% stilling, hvor vedkommende ikke arbeider hver dag, må du endre antall feriedager for disse ansatte. Når du gjør en endring kan du velge hvilket ferieår endringen skal gjelde fra, og eventuelt til hvilket år. Noen kunder opplever også at trekk i lønn for ekstra uke (60 år) ikke kommer opp i lønnskjøringen. Årsaken til dette er at den ansatte mangler antall dager over 60 år på innstillingene. Ved å legge inn korrekt antall dager her, vil trekket komme opp.   Ferieadministrasjon| Ferieberegning Dersom ansatte ikke har full opptjening av feriepenger, og derfor ikke skal ta ut full ferie, legger du inn antall dager ferie den ansatte skal avvikle/trekkes for under opprinnelig saldo i Ferieberegning. Nåværende saldo vil bli oppdatert etter lagring. Denne endringen gjelder kun for inneværende år.   Legg merke til at du ved endring av ferieberegning kan velge "Ferieåret" på venstre side.   Standard er inneværende, men du har mulighet for å gjøre endringer på "Forrige" og "Neste". Dersom overførte feriedager er feil for inneværende år, må du endre antall ordinære feriedager på foregående år.     Relaterte brukertips: Utbetale feriepenger og trekke i lønn for ferie  
Vis hele artikkelen
03-06-2019 09:22
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1159 Visninger
Her finner du en veiledning for de ulike fanene og feltene i ferieavtalen. 
Vis hele artikkelen
08-03-2018 13:41
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1655 Visninger
Ansatte som slutter etter utbetalingsmåneden for feriepenger og hvor det er gjort fullt ferietrekk, kan oppleve å sitte igjen med feriedager som ikke er avviklet når de slutter.   Den ansatte har da krav på å få utbetalt disse dagene. Den enkleste måten å gjøre dette dette på er å endre antall feriedager i ferieberegningen på den ansatte.   Eksempel:  En ansatt slutter 30.09.20. Han har blitt trukket for full ferie i juni, 25 dager, men har kun avviklet 19 dager. Han skal derfor ha utbetalt 6 dager.   Gå til Calendar | Ferieberegning , klikk på den ansatte og deretter Endre .     Her endrer du verdien i feltet Opprinnelig saldo , til det faktisk antall feriedager den ansatte har avviklet, i vårt eksempel 19.   I neste åpne lønnskjøringen blir feriedagene som ikke er avviklet automatisk utbetalt (tilbakeført) på lønnsart 16410 - Trekk i lønn for ferie .   Dersom du istedet ønsker å gjøre en manuell korrigering av ferietrekket, kan du bruke lønnsarten 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell  med negativt fortegn, eller opprette en kopi av denne lønnsarten.   Relaterte brukertips: Sluttoppgjør feriepenger  
Vis hele artikkelen
28-10-2020 07:26
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 488 Visninger
Når en ansatt slutter har denne ansatte krav på å få utbetalt alle feriepenger. Både feriepenger opptjent i fjoråret hvis disse ikke er utbetalt og det som er opptjent i år. Her finner du hvordan du gjør dette.
Vis hele artikkelen
02-01-2019 13:30
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 6391 Visninger
Når du legger inn ansatte i Employees, blir de automatisk knyttet til bedriftens standard ferieavtale. I denne ferieavtalen ligger det et antall feriedager som den ansatte skal avvikle hvert ferieår. Det er viktig å sjekke om den ansatte ligger med korrekt antall betalte eller ubetalte dager for å sikre at den ansatte blir trukket korrekt ifbm. ferieavvikling. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:20
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2221 Visninger
Når du starter opp med Visma.net Payroll i løpet av året, vil en del ansatte allerede ha avviklet deler av ferien. For at den ansatte skal få korrekt antall feriedager i Payroll, må du korrigere antall feriedager.   Velg Calendar | Ferieadministrasjon | Ferieberegning. Påse at du har valgt Inneværende under Ferieåret  i menyen til venstre. Hent opp aktuell ansatt og angi antall feriedager den ansatte har tilgode under Ordinære. Dersom den ansatte allerede har registrert ferie i Visma.net Calendar vil dette påvirke Nåværende saldo. Denne vil også bli oppdatert når du lagrer.   Ett alternativ til denne løsningen kan være å legge inn ferie som er avviklet hittil i år som historisk fravær i Calendar.  Klikk Overstyre lønn og merk deretter Historisk registrering.    
Vis hele artikkelen
24-05-2019 07:22
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1232 Visninger
Ansatte som ikke har full opptjening av feriepenger kan motsette seg å avvikle full ferie. Dette er kun i de tilfellene hvor feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet i ferien (dvs. at trekk for lønn i ferie er høyere enn feriepenger til utbetaling). Her finner du en veiledning på innstillinger i systemet som bør kontrolleres, og evt. endres. 
Vis hele artikkelen
07-06-2018 11:40
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 3450 Visninger
Dersom du har ansatte som arbeider deltid, bør du kontrollere den ansattes feriedager. Her har du en guide til hvordan du gjør dette i Visma.net Payroll.
Vis hele artikkelen
07-06-2018 10:44
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 2025 Visninger
I henhold til ferielovens skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling. Det er imidlertid vanlig i mange bedrifter å utbetale feriepengene til fastlønnede en fast måned i året, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene. Når det gjelder utbetaling av feriepenger til timelønnede, anbefaler vi at man følger ferielovens regler og utbetaler når den ansatte avvikler ferie. I denne artikkelen har vi samlet relevante brukertips i forbindelse med utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll.  Ferieavtale - Oppsett og endring  Knytte ferieavtalen til de ansatte Endre feriedager for ansatte i redusert stilling Endre feriedager for ansatte uten full opptjening Feriedager for ansatte som starter i feriåret Hva er forskjellen på betalte og ubetalte feriedager  Kontrollere feriepenger til utbetaling - Feriepengelisten Inngående saldo feriepenger Regler ved utbetaling av feriepenger til månedslønnede Utbetale feriepenger og trekk i lønn for ferie Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert Automatisk korrigere ferietrekk for flere ansatte Utbetale sluttoppgjør Bokføring av arbeidsgiveravgift ved utbetaling av feriepenger
Vis hele artikkelen
14-05-2020 08:28
 • 0 Svar
 • 2 Liker
 • 1763 Visninger
Visma.net Payroll trekker automatisk ansatte for ferie i henhold til valget som er gjort på ferieavtalen den ansatte tilhører.   Den vanlig måten å endre dette trekket på er å legge inn en korreksjon på lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell på hver enkelte ansatt.   Enkelt kunder praktiserer 0 trekk i feriemåneden, dvs at feriepengene skal utbetales og fastlønn stoppes. Siden det ikke er mulig å fjerne det automatisk genererte ferietrekket, må du føre bort bort trekket som overstiger den ansattes månedslønn. For å slippe å gjøre dette manuelt kan du opprette en lønnsart som automatisk gjør dette.  Denne lønnsarten skal beregne en andel av fastlønnen som legges til det automatiske genererte ferietrekket, slik at trekket reduseres tilsvarende en månedslønn. Faktoren som skal benyttes avhenger av Dager pr uke på ferieavtalen.   Faktoren beregnes på følgende måte:  (Feriedager/Dager pr uke) - 1 = Faktor for beregning av andel fastlønn.   Dager pr uke Feriedager Faktor 21,67 25 0,153668666 22 25 0,136363636 26 30 0,153846154   Lønnsart for korreksjon av ferietrekk Lønnsarten som skal beregne reduksjon av ferietrekket, skal benytte den ansattes fastlønn som grunnlag for beregningen. I dette eksemplet bruker vi grunnlag 1 på lønnsarten for å ta vare på fastlønn. Det forutsettes at dette grunnlaget ikke allerede er benyttet.   Velg Innstillinger | Regler | Lønnsart , klikk på lønnsarten for Fastlønn og velg Endre . I fanen Generell informasjon  klikker du huken for Grunnlag Beløp 1 og deretter  Lagre .   Deretter må du opprette en ny lønnsart for korreksjon av ferietrekket.  Velg Ny lønnsart , Kopier fra eksisterende av velg lønnsart "16410 Trekk i lønn for ferie”.  I fanen Generell informasjon legger du inn et passende navn. Fjerne huken på Variabel og sette den på Datosensitiv . Dette for å kunne bruke funksjonen masseregistrering som kun er tilgjengelig for faste transaksjoner.     Klikk på fanen Visning . Fjern huken på Rapportering og Trekk og sett på huken på Transaksjon og Lønn .       Klikk deretter i fanen Avansert . Fjern skriptet under Beløp og legg til Grunnlag.Belop1 . Under Faktor legger du inn faktoren som skal benyttes i beregning, ref ovenfor. Eksemplet nedenfor tar utgangspunkt i at 21,67 er valgt som antall dager på ferieavtalen.   Klikk deretter Lagre .   Masseregistrere lønnsarten på aktuelle ansatte For å registrere denne lønnsarten på flere ansatte går du til Employees og velger Masseopprett faste transaksjoner nederst i venstre hjørne.  Velg dato i henhold til den måneden du skal utbetale feriepenger. Er utbetalingsmåned i ferieavtalen juni skal fra/til dato være 01.06 - 30.06. Velg deretter aktuell lønnsart, i dette eksemplet 16411.       Klikk Neste og du får opp følgende skjermbilde. Her kan du velge hvilke ansatte som skal ha denne lønnsarten.   Klikk Neste og deretter Lagre .    Lønnskjøring I lønnskjøringen på den ansatte blir resultatet da som følger.     Summen av lønnsart 16410 og 16411 blir i dette eksemplet -48.750,- som tilsvarer fastlønnen.   NB! Du bør kontrollere at trekket blir korrekt på ansatte i redusert stilling, og ansatte som ikke har full opptjening.
Vis hele artikkelen
11-06-2020 07:29
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 438 Visninger
Ved utbetaling av feriepenger i Visma.net Payroll blir arbeidsgiveravgift av feriepenger overført fra tidligere avsetning, i tillegg til at den "tilsynelatende" bokføres på nytt. Det som i praksis skjer er at  arbeidsgiveravgiften føres debet/kredit konto for arbeidsgiveravgift (5400), så det er ingen reell  kostnadsføring. Kunder som tidligere har brukt Visma Lønn eller Huldt & Lillevik Lønn, vil oppleve en forskjell i hvordan arbeidsgiveravgiften ved utbetaling av feriepenger bokføres. I dette brukertipset har vi satt opp et eksempel som forklarer hva som skjer i Visma.net Payroll. Eksemplet tar utgangspunkt i norsk standard kontoplan.   Opptjening feriepenger 2019: Lønnsarter Konto Debet Kredit 902000 - Avsatte feriepenger 2940   10000   5092  10000           910000 - Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger 5405  790     2785   790   Utbetaling feriepenger 2020: Lønnsarter Konto Debet Kredit 16100 - Feriepenger fjoråret 2940 10000   901100 - Til Utbetaling 2930   10000         92000 - Overføring av avsatt aga 2785  790     5400   790 119100 - Arbeidsgiveravgift 5400 790     2770   790
Vis hele artikkelen
09-06-2020 14:06
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 438 Visninger
I henhold til ferieloven skal feriepenger først utbetales når ferien tas. Hvis det er fastsatt ferie i permitteringstiden har de ansatte krav på utbetaling av feriepenger. De ansatte må melde ifra på meldekortet sitt at de tar ut ferie. Viser til brukertips fra Fagområdet for Lønn & Hr om  Permittering og feriepenger Det finnes flere måter å løse dette på i Visma.net Payroll:   Ansatt er 100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas Siden den ansatte står inne med “Stopp fastlønn” så kan du ikke utføre ferietrekket på den ansatte. Opprett en ny ferieavtale (ta en kopi av ferieavtalen selskapet benytter pr.nå) hvor utbetalingsmåned for både fastlønnede og timelønnede settes til “Desember”. Dette gjør at det automatiske trekket og utbetalingen forskyves til desember. Tildel denne ferieavtalen til de ansatte som er permittert. Endringen skal gjelde fra f.eks 01.01.2020. Viktig at det ikke gjør endring fra tidenes morgen for å unngå retro for tidligere år.  Se mer om hvordan tildele en ansatt ferieavtale i dette brukertipset Du kan nå utbetale feriepenger manuelt når den ansatte tar feriedagene sine. Dette gjør du ved å legge inn lønnsart “16100 Feriepenger fjorårets” som en variabel transaksjon med ønsket beløp. Legger du ikke inn et beløp så vil Payroll hente fram hele feriepengebeløpet. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.   Ansatt er <100% permittert - følger ferieloven om utbetaling når ferien tas F.eks. er den ansatte 60% permittert og dermed står inne med “Stopp fastlønn” på 60%. Den ansatte mottar 40% lønn fra selskapet. Følg punkt 1-3 ovenfor. Utfør trekk i lønn for ferie ved å bruke lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell. I vårt eksempel skal den ansattes ferietrekk være 40% av stillingsbrøken. Dersom den ansatte har tatt feriedager tidligere i året så skal lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell brukes for å utføre trekk for de dagene. I desember vil den ansatte stå igjen med 0 kr. i feriepenger (dersom alle pengene er utbetalt) eller en rest dersom du ikke har utbetalt alle feriepengene underveis. Trekket som kommer opp i desember kan du nulle ut med lønnsart 16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell.   MERK! Når du kommer til lønnskjøringen i desember så vil ikke trekk i lønn for ferie automatisk være nullet ut. Du må derfor bruke lønnsart “16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell” for å nulle ut ferietrekket som kommer opp i denne lønnskjøringen.   Hvorfor bruke denne metoden? Ved å bruke denne metoden så forskyver du den automatiske utbetalingen og trekket til slutten av året. Da kan du manuelt utbetale feriepenger gjennom året. Dette gjør at beløpet for feriepenger på den ansatte alltid er oppdatert. Det betyr også at du ikke risikerer å utbetale feil/for mye feriepenger, og feriepengelisten vil alltid være oppdatert med rest feriepenger som står igjen ved delutbetaling. Firma ønsker å utbetale alle feriepenger i juni selv om den ansatte er permittert I et slikt eksempel trenger du ikke å foreta noen endringer. Trekk i lønn for ferie og feriepengene vil automatisk komme opp i lønnskjøringen. Dersom den ansatte er permittert, så vil du se at systemet trekker den ansatte for 25 dager ferie. Dette trekket må nulles ut ved bruk av lønnsart “16400 - Trekk i lønn for ferie - Manuell”.
Vis hele artikkelen
27-04-2020 15:02
 • 0 Svar
 • 1 Liker
 • 1163 Visninger
Link til hvordan man kan legge inn feriepengegrunnlag i Visma.net Payroll
Vis hele artikkelen
29-08-2018 09:38
 • 0 Svar
 • 0 Liker
 • 1083 Visninger