Mine områder
Hjelp

Forenklede betalingsregler - Fleksitid

17-11-2023 09:57 (Sist oppdatert 24-11-2023)
  • 0 Svar
  • 2 liker
  • 390 Visninger

Du kan sette opp Visma.net Calendar slik at systemet automatisk beregner overtid/fleksitid på ansatte (betalingsregler). Dette innebærer at den ansatte kun trenger å registrere antall timer han har arbeidet, så vil systemet automatisk kalkulere eventuell overtid/fleksitid.

Forenklede betalingsregler

 

Forenklede betalingsregler finner du under Innstillinger|Oppsett timekoder|Tidsavtale.

 

Trykk "Legg til tidsavtale".

"Start med blank" og "Lage", Legg inn navn og velg "Forenklede regler". Velg "Flexitime" i nedtrekkslisten.

RenateMartensson_0-1700210614544.png

Med dette valget får du opp en ny fane "Forenklede betalingsregler".

RenateMartensson_1-1700210854389.png

Forklaring til felter

Kode for bruk av registrering av timer: legg inn koden de ansatte skal registrere på.

MERK! Ved bruk av Sjekk inn /  Sjekk ut, så er det fortsatt bare mulig å bruke kode Timelønn.

 

Arbeidstimer betales ut: er de ansatte timelønnet sett hake her, hvis de skal ha utbetalt timene de registrerer. Du må da velge en resultatkode som timene skal utbetales på. Resultatkoden må ha Type "Arbeidstid" og være koblet til en lønnsart.

 

Oppretting av resultatkode gjøres under Innstillinger|Oppsett timekoder|Resultatkoder

Trykk "Resultat kode". Velg "Norway" og "Start med blank". Trykk "Lage".

ID: denne skal være et tall.

Navn: Navn på koden.

Type: Velg "Arbeidstid" i nedtrekkslisten.

Lønnsart: Velg "10100 Timelønn" i listen (eventuelt om du har en egen kode for timelønn kan den kobles til).

 

Bruk satt arbeidstid som beregningsgrunnlag: velg dette hvis det skal være arbeidstiden på de ansatte i kalenderen som skal være grunnlag for når fleksitid skal slå inn.

 

Fleksitid kalkuleres etter at satt kvote er nådd: velg dette hvis du ønsker at ansatte skal jobbe over x antall timer per døgn (Sett daglig kvote), og antall timer per uke (Sett kvote for uke) før de får fleksitid. Du trenger ikke fylle ut begge.

 

Kalkuler fleksitid minus: velg dette hvis du ønsker at fleksitid skal reduseres automatisk hvis ansatte registrerer færre timer enn avtalte arbeidstimer eller arbeidstid.

 

Tips! Hvis du holder musepekeren over de blå infoknappene får du informasjon om hva dette punktet gjelder.

 

Når Tidsavtalen er laget og lagret, må den tildeles de ansatte. Dette gjøres under Innstillinger|Innstillinger ansatt|Tidsavtale.

Det er datovalg i dette bildet som bestemmer når reglene skal gjelde fra. Vi anbefaler her at du ikke velger dato tilbake i tid, da det vil føre til retro beregninger.

 

Begrensninger i betalingsregler

  • Slette Tidsavtale på ansatte er per i dag ikke mulig. Hvis ansatt ikke skulle hatt betalingsregler er omgåelse per nå og lage en Tidsavtale uten betalingsregler, og tildele denne til den/de ansatte.
  • Per nå er det ikke mulig å overstyre koden som kommer ved bruk av "Sjekk inn - Sjekk ut", standardkode er "Timelønn", betalingsregler må derfor settes på denne hendelseskoden hvis ansatte skal bruke "Sjekk inn - Sjekk ut".

Relaterte brukertips

Betalingsregler - muligheter

Forenklede betalingsregler - timelønned

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"