Mine områder
Hjelp

Hvordan opprette en ny kode for arbeidstid?

08-03-2018 15:09 (Sist oppdatert 20-07-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 3009 Visninger
Dette brukertipset er en del av dokumentasjonen "Kom i gang med Payroll". Ønsker du å se alle stegene i oppstartsdokumentasjonen, klikk her.

 

Du kan velge å opprette nye arbeidstidskoder dersom dette er ønskelig. For å opprette en ny kode trykker du på «Legg til kode».

legg til kode.PNG

 

Vi anbefaler at du velger «Kopiere fra eksisterende» og velger en kode som er tilnærmet lik som mal.  Alternativet «Start med blankt» er per nå ikke mulig å velge i denne løsningen.

kopier fra eksisterende.png

Marker koden du ønsker å kopiere fra, og klikk «Lage».

 

Vanlig

ny arbeidstidskode.PNG

Navn: Gi den nye arbeidstidskoden en passende navn.
Kortnavn: Gi den nye arbeidstidskoden et kode på tre bokstaver.
Type: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode.

 

Anse som: Feltet fylles ut automatisk ut i fra om du har valgt å opprette en arbeidstidskode eller fraværskode. Det er ikke mulig å endre dette feltet fordi det er forhåndsdefinert ut i fra hvilken type kode som er kopiert.
Mulig å registrere: Her velger du når koden skal være mulig å registrere. Foreløpig har ikke feltet stor betydning, men ettersom nye funksjoner vil bli tilgjengelig i Calendar vil dette feltet avgjøre når den ansatte kan benytte arbeidstidskoden. Feltet er allikevel av betydning for videre innstillinger av arbeidstidskoden.
Mulig å registrere i prosent: Huk av dersom arbeidstidskoden skal være mulig å registrere i prosent. Valget er lite aktuelt for arbeidstidskoder. 
Mulig å registrere i timer: Huk av dersom arbeidstidskoden skal være mulig å registrere i antall timer.
Bare gyldig for del av dag: Huk av dersom arbeidstidskoden kun er gyldig for en del av dagen.
Bare gyldig for hel dag: Huk av dersom arbeidstidskoden kun er gyldig for en hel dag.
En kommentar er obligatorisk: Huk av dersom den ansatte må legge inn en kommentar ved registrering av arbeidstidskoden.
Anse som fraværssøknad: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.

 

Sjekk minimum ansettelsestid før koden kan benyttes: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.
Behandle flere stillinger sammen: Dette feltet er i utgangspunktet kun i bruk for fraværskoder.

 

 

Terskel

terskel.PNG

 

Kontroll av terskel: I nåværende versjon er det kun mulig å legge inn «Tilfelle» i dette feltet.
Deling av terskel: Feltet er ikke mulig å endre og er heller ikke i bruk for arbeidstidskoder.
Reduser ekstra arbeidstillegg: Feltet er ikke i bruk for arbeidstidskoder i nåværende versjon.
Type kontroll: Legg inn hvilken lønnsart som skal genereres i Payroll når arbeidstidskoden benyttes. Legg også inn hvilken enhet som skal benyttes på lønnsarten. Det er også mulig å legge til flere koder som skal genereres sammen, men i nåværende versjon er det kun aktuelt å bruke kontrollen «generer alltid» ved bruk av denne funksjonen.

 

Fanene «Del av dag» og «Hel måned» er foreløpig ikke i bruk.

 

Merk.jpg

Merk! Det er ikke mulig å legge til en arbeidstidskode med Enhet på lønnsart lik «arbeidsdag». Dette vil føre til en feilmelding når den ansatte forsøker å benytte koden for registrering.

 

 

Klikk her for en veiledning for hvordan du kan opprette en ny kode for fravær. 

Relaterte brukertips

Beskrivelse av felter på koder i Calendar

Automatisk beregning av timer, overtid mv.

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"