Mine områder
Hjelp

Lønn / styrehonorar utland / opptjeningsland

20-08-2021 07:51 (Sist oppdatert 02-11-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 2555 Visninger

Dersom du har ansatte som mottar lønn og andre ytelser for arbeid som er utført i utlandet og/eller på utenlandsk kontinentalsokkel, må du opprette en egen lønnsart for å utbetale ytelsen. Også styrehonorar utbetalt til person som er skattemessig bosatt utenfor Norge må innberettes på egen lønnsart. 

 

Link til skatteetatenTimelønn, styrehonorar eller andre variable ytelser for arbeid i utlandet

Vi anbefaler at du oppretter en kopi av lønnsarten du skal bruke for arbeid som er utført i utlandet. I dette eksemplet har vi valgt å ta kopi av lønnsarten for 10100 - Timelønn.


I fanen Generell informasjon må du gjøre en vurdering av skatt/arbeidsgiveravgift og eventuelt andre grunnlag under Basis. Dersom det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift av ytelsen fjerner du haken i feltet Grunnlag Arbeidsgiveravgift. Skal det ikke trekkes skatt av ytelsen fjerner du verdien i feltet Skattbar inntekt. Husk at feltet Skattepliktig under Basis må være avhuket.

 

TimelønnUtland.png


I fanen Tilleggsinformasjon klikker du Legg til og legger til kodene 2300 Opptjeningsland og 2200 Opptjent på kontinentalsokkel. Husk at begge feltene alltid må være med, selv om det ikke er opptjening på kontinentalsokkel. Huk av feltet Påkrevd for begge kodene.

 

TimelønnUtland2.png

Registrerer transaksjonen på vanlig måte på den den ansatte. Ved registrering må du angi opptjeningsland og om beløpet er opptjent på kontinentalsokkel.

timelønn utland.png

 

Fastlønn for arbeid i utlandet

Dersom du skal utbetale fastlønn for arbeid som er utført i utlandet må du ta kopi av lønnsart 10020 - Mal for Fastlønn med tilleggsinformasjon.

 

I fanen Generell informasjon må du gjøre en vurdering av skatt/arbeidsgiveravgift og eventuelt andre grunnlag under Basis. Dersom det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift av ytelsen fjerner du haken i feltet Grunnlag Arbeidsgiveravgift. Skal det ikke trekkes skatt av ytelsen fjerner du verdien i feltet Skattbar inntekt. Husk at feltet Skattepliktig under Basis fortsatt må være avhuket.

FastlønnUtland.png

 

Klikk deretter i fanen Visning og huk av feltet Transaksjon.

FastlønnUtlandTranskasjon.png


I fanen Tilleggsinformasjon klikker du Legg til og legger til kodene 2300 Opptjeningsland og 2200 Opptjent på kontinentalsokkel. Husk at begge feltene alltid må være med, selv om det ikke er opptjening på kontinentalsokkel. Huk av feltet Påkrevd for begge kodene.

FastlønnUtland2.png


Legg inn lønnsarten som en fast transaksjonen på den ansatte i Employees. Ved registrering må du angi kontinentalsokkel og om beløpet er opptjent i utlandet.

fastlønn utland.png
 
Hvis det er kun deler av fastlønnen som skal rapporteres med tilleggsinformasjon, så gjør følgende endringer på fanen Avansert. 
LonnUtlandAvansert.png
Endringene under Faktor, gjør at når du legger opp transaksjonen, så kan du angi f.eks. 0,75 for at 75% av lønnen skal rapporters som utenlands opptjening.

I lønnskjøringen vil du se at systemet nullstiller den automatisk fastlønnen på den ansatte med lønnsart 10040 (motregning).

LønnslippUtland.png

 


Når inntektsmottaker er skattemessig bosatt i utlandet, gjelder særskilte skatteregler. Alt arbeid i forbindelse med styreverv anses utført på styremøtet/-ene. Det skal oppgis hvilket land personen er skattemessig bosatt, da dette kan ha betydning for skatteplikten.


Styrehonorar til person skattemessig bosatt utland

Hvis du skal betale styrehonorar til en person som er skattemessig bosatt i utlandet, må du opprette en kopi av lønnsarten 13000 - Styrehonorar.


I fanen Generell informasjon kan du eventuelt fjerne haken i feltet Grunnlag Arbeidsgiveravgift under Basis, dersom det ikke skal beregnes arbeidsgiveravgift av ytelsen. Det skal alltid trekkes skatt av denne ytelsen.

Syrehonorar.png

 

I fanen Tilleggsinformasjon klikker du Legg til og legger til kodene 2100 Skattemessig bosatt land. Huk av for at feltet skal være Påkrevd.

 

Syrehonorar2.png


Registrerer transaksjonen på vanlig måte på den den ansatte. Ved registrering må du angi landet hvor personen er skattemessig bosatt.

 

styrehonorar utland.png

 

Spesielt for svenske ansatte, som jobber i Sverige og skal betale svensk skatt og arbeidsgiveravgift

Bedrifter med ansatte som skal beskattes i Sverige, må registrere seg på "Skatteverket" .

Noen bedrifter vil bli pålagt å trekke skatt og beregne svensk arbeidsgiveravgift. Da må du opprette en lønnsart for skattetrekk og en for beregning av arbeidsgiveravgift. Følg fremgangsmåten i dette brukertipset slik at Payroll automatisk beregner beløpene.

 

Relaterte brukertips:

 

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"