Mine områder
Hjelp

Rapporteringsperiode

25-11-2022 15:17 (Sist oppdatert 15-09-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 1817 Visninger

På lønnsartene i Payroll under fanen "Innberetning A-melding" ligger det et felt for "Rapporteringsperiode". Dette avgjør hvilken periode en transaksjon blir innrapportert, basert på transaksjonsdato og hvilket fortegn transaksjonen har (utbetaling eller trekk).

rapporteringsperiode..png

 

I Payroll så vil alle transaksjoner som kommer fra en tidligere periode/måned vises som en "Retroaktiv" transaksjon. Men det vil nødvendigvis ikke si at transaksjonen rapporteres eller påvirker skatt og arbeidsgiveravgift for tidligere perioder. Under har vi listet opp de forskjellige rapporteringsinnstillingene med eksempler på transaksjoner og hvordan de blir håndtert:

 

Betalt periode

Brukes av de aller fleste lønnsarter. Alle lønnsarter som utbetales skal normalt følge kontantprinsippet og rapporteres i den perioden det utbetales. Det vil si at selv om transaksjonen ligger som en retroaktiv transaksjon, vil den innrapporteres i den måneden det utbetales. Denne innstillingene brukes av lønnsarter som f.eks Timelønn og Fastlønn. 

Merk: Hvis det finnes transaksjoner med negativt fortegn, blir det ansett som en korreksjon av en tidligere utbetalt og rapportert transaksjon. Dette vil da rapporteres i opprinnelig periode. 

Eksempel:

  • Du registrerer timelønn med dato i oktober som utbetales i november. Siden det er en transaksjon på lønnsart med "Betalt periode" og et positivt beløp blir det rapportert i utbetalingsmåned (november), selv om det er en retroaktiv transaksjon.
  • Du sletter en tidligere utbetalt og rapportert transaksjon. Transaksjonen vil også vises som retro, men siden verdien er negativ vil den ansees som en korrigering av et tidligere rapportert beløp rapporteres i opprinnelig periode (tilbake i tid).

 

Betalt periode  - Trekk

Brukes av flere standard trekklønnsarter i Payroll. Lønnsarter som trekkes skal også følge kontantprinsippet. Denne innstillingen brukes av f.eks "Trekk ubetalte dager" eller "Fravær uten lønn, trekk i timer".

Merk: Hvis det finnes transaksjoner med positivt fortegn, blir det ansett som en korreksjon av et tidligere innrapportert trekk. Dette vil da rapporteres i opprinnelig periode. 

Eksempel:

  • Du har lagt opp løpende trekk på de fastlønnede i firmaet. En ansatt registrerer en feriedag i oktober, som trekkes måneden etter november. Dette blir en retroaktiv transaksjon i lønnskjøring, men siden transaksjonen har betalt periode trekk vil den følge kontantprinsippet og rapporteres i den perioden det trekkes (november).
  • Det ble feilaktig lagt ett trekk på en ansatt i oktober. Du går inn på transaksjonen og sletter den i forbindelse med neste måneds kjøring (november). Transaksjonen reverseres og får en positiv verdi (utbetaling). Dette korrigeres i den perioden trekket opprinnelig ble innrapportert (oktober).

 

Opprinnelig periode

Brukes blant annet på standard lønnsarter for rapportering av naturalytelser (Fri bil, forsikring, elektronisk kommunikasjon). Under veiledning til A-meldingen og feltet "Når skal du rapportere" på naturalytelser står det: Oppgi skattepliktig fordel hver kalendermåned ytelsen har stått til disposisjon. Det vil si "Opprinnelig periode". 

 

Eksempel:

  • Du legger inn en firmabil med dato i oktober i en lønnskjøring som har utbetaling i november. Ytelsen vil rapporteres i opprinnelig periode (oktober) uavhengig av hvilket fortegn transaksjonen har.

 

Lønnskjøringsperiode

Brukes sjeldent på standard lønnsarter. For lønnsarter som har innstilling "Lønnskjøringsperiode" vil transaksjonen alltid rapporteres i samme periode som utbetalingsdato på lønnskjøringen uavhengig av fortegn på transaksjonen.  

Eksempel: 

  • Du registrerer transaksjon på to forskjellige ansatte på en lønnsart med innstilling "Lønnskjøringsperiode" med transaksjonsdato forrige måned. Den ene transaksjonen legger du inn med positivt fortegn (utbetaling) den andre med negativt fortegn (trekk). Begge transaksjonene vil rapporteres i den måneden det utbetales/trekkes.

 

Følg akkumulatorens betalte periode

Brukes sjeldent på standard lønnsarter, ikke anbefalt på egne lønnsarter. Innstillingen gjør at transaksjonen følger innstillingen som er satt på lønnsarten den følger. 

Eksempel: Lønnsart bruker "Følg akkumulatorens betalte periode" - Fastlønn. Transaksjonen vil da følge regler som ligger inne på lønnsarten Fastlønn som er "Betalt periode".

 

Relaterte brukertips

Innstillinger på lønnsart

Rapportere ytelser tilbake i tid

Hva er retro og hvorfor får jeg det?

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"