avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til fagområdet Lønn & HR

Finn informasjonen du trenger om faget Lønn & HR - innenfor alt fra a-melding, til skatteregler, til satser og beløpsgrenser. Snakk med andre som jobber med lønn & HR, og finn nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Med det formål at arbeidstakeren skal ha anledning til å kontrollere at lønnen er beregnet riktig, og hvilke fradrag som er gjort, følger det av arbeidsmiljøloven § 14-15 (5) at arbeidstakeren ved avlønningen eller straks etter skal ha skriftlig oppgave over beregningsmåten for lønn, beregningsgrunnlaget for feriepenger og de trekk som er foretatt. Lønnslippen inneholder ofte opplysninger av personlig karakter som den enkelte ikke ønsker å dele med andre. Lønnsslippen inneholder bl.a informasjon om den enkeltes lønn, kontonummer, fødselsnummer, diverse trekk som f.eks fagforeningskontingent, bidragstrekk og for mange også informasjon om fravær mm.   Det er arbeidsgivers ansvar at informasjonssikkerheten er tilstrekkelig ved utsendelse av lønnslipper. Det samme utgangspunkt gjelder der hvor lønnslippen sendes ut fra eksternt regnskapsfirma. I disse tilfeller bør arbeidsgiver sørge for at kravene til sikker utsendelse er uttømmende og tydelig spesifisert i databehandleravtalen som skal utarbeides med regnskapsfirmaet.     Lønnslippen kan sendes til den ansattes jobb-epost, det følger av arbeidsgivers styringsrett å beslutte dette. Ordningen forutsetter at virksomhetens IT-system og e-postserver har tilfredstillende sikkerhet – f.eks ved at det er etablert en «to-faktorautentisering». Samme krav er gjeldende om serveren står hos virksomheten selv eller driftes fra en ekstern leverandør.   Lønnsslipp kan også sendes per epost til ansattes private epost. Arbeidsgiver bør likevel være tilbakeholden med en slik ordning og i det minste forsikre seg om at sikkerheten ivaretas i form av f.eks kryperting. En alternativ og tryggere måte å sende lønnsslipp på i slike tilfelle kan være oversendelse pr.post (ikke krav om rekommandert brev) eller en portalløsning der den ansatte logger seg inn via en kryptert tilgang med «to-faktor autentisering».   Arbeidsgivere er rettslig forpliktet til å rapportere inntekt til skattemyndighetene, og gi kvittering for forskuddstrekket til arbeidstaker. Behandlingsgrunnlaget for bruk av fødselsnummer på lønnsslipper følger av skattebetalingsforskriften § 5-10-20. Arbeidsgiver som behandlingsansvarlig er forpliktet til dette. Krav etter personvernforordningen om bruk av fødselsnummer knytter seg til når bruken inngår i en «forsendelse». Her gjelder det et krav om at nummeret ikke er tilgjengelig for andre enn adressaten. Fødselsnummer bør ikke sendes i åpen e-post over internett, men «pakkes inn» i tilstrekkelig sikkerhetstiltak som f.eks kryptering.  
2 1
Postet av
Mange bedrifter har rause ordninger hvor de ansatte kan låne arbeidsgivers biler ved behov. Vil slikt lån kunne være skattefritt? Og vil det alltid være skattefritt å leie arbeidsgivers bil?
0 2
I begynnelsen av april la regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget om endringer i arbeidsmiljøloven.
0 3
Nå nærmer vi oss sakte, men sikkert sommerferien, og du som arbeidsgiver bør nå ha startet å planlegge når arbeidstakerne skal avvikle årets hovedferie.
0 2
I valg av timeregistreringssystem er det mange muligheter. Er det noen som har gode erfaringer med noen systemer? Vi har H&L som lønnssystem i dag, men det kan byttes om nødvendig. Noen som har erfaring med Visma Lønn?Viktige momenter for oss er:- Mye automatikk mellom timeregistreringssystemet og selve lønnskjøringen i lønnssystemet. Herunder også for reiseregninger.- Saldo som viser oversikt over timer tilgode, ferie, fravær etc.- Brukervennlig og raskt system. - Timer må kunne føres "uavhengig" av plattform. Viktigste er mobil, nettbrett og pc. Noen som har gode tips og erfaringer?- 
0 0
Postet av
Les om elefanten i rommet
Påloggede brukere (442)