Mijn Communities
Help
asteeghs1
CHAMPION *

automatische herrekening reden 08-18

door asteeghs1

Op het mutatieverslag van 08-2022 staan veel automatische herrekeningen met reden 08-18. Ik kan deze reden niet terugvinden in de releasenotes Payroll Gemal van agustus. Weet iemand wat deze herrekening inhoudt?

10 ANTWOORDEN 10
Marian Linssen
CONTRIBUTOR ***

door Marian Linssen

Mee eens, een vast percentage is geen oplossing, omdat niet alle loonbestanddelen die grondslag zijn voor het uurloon verlof, ook meetellen voor het IKB. Het was daarom voor juist vaststellen van het uurloon voor aan /verkoop verlof noodzakelijk dat de opbouw IKB dmv codes 1753/1754/1755 in dit uurloon opgenomen worden. Na veel wikken en wegen daroom nu toch dit uurloon ingericht met codes opbouw ikb ipv het vaste percentage, en nu worden deze codes opbouw IKB gewijzigd. Het  heeft ons veel tijd en energie gekost. Hopelijk komen er dus wel  codes opbouw IKB, waarin  de kortingen ouderschapsverlof niet opgenomen zijn en die we wel kunnen gebruiken. dit is m.i. de enige juiste oplossing

HMogezomp1
CONTRIBUTOR ***

door HMogezomp1

@asteeghs1 @SvdK 

 

Ik heb inmiddels begrepen dat we de genoemde uitvoercodes uit de grondslag voor de verlofuren kunnen halen. We kunnen het uurloon verhogen met een opslagpercentage ter grootte van het IKB %. Als we aangeven of het uurloon inclusief opslag gepresenteerd wordt, dan kan ook het uurloon op de salarisstrook (UC 2931 ev) en ook in FlexBenefits het uurloon inclusief worden weer gegeven.

SvdK
CONTRIBUTOR **

door SvdK

Goedendag, bedoel je dat je 1753, 1754 en 1755 uit de grondslag voor verlofuren gaat halen? Die oplossing werkt alleen als het IKB opslag percentage altijd hetzelfde is. In ons geval (CAO Gemeenten) geldt over het salaris 17,05%, maar over bijv. toelagen en overwerk 8% (art. 4.2).  

Wij hebben een verschil in de grondslag voor 'kopen' en 'verkopen' van verlofuren. Dit hebben we zowel in Flex Benefits als Gemal correct kunnen inrichten. Enige issue is nu nog de 'korting' die in de vaste opbouw is meegenomen. Tips om dit op te lossen blijven welkom! @Evert van Manen 

HMogezomp1
CONTRIBUTOR ***

door HMogezomp1

@SvdK Je hebt helemaal gelijk. Dan werkt een vast percentage niet. 

HMogezomp1
CONTRIBUTOR ***

door HMogezomp1

@SvdK  Wij lopen tegen hetzelfde aan. Wij overwegen om de uitvoercodes 1753/1754/1755 uit de grondslag van de verlofuren te halen en te gaan werken met een opslagpercentage van 17,05% (IKB gemeenten). Qua berekening in Gemal gaat dit prima. Echter de keuze voor aan- en verkoop verlofuren wordt bij ons gemaakt in FlexBenefits. Werken met een lager uurloon dat verhoogd wordt met het opslagpercentage betekent in FlexBenefits dat het lagere uurloon wordt weergegeven. Dit heeft tot gevolg dat een medewerker bij de aankoop van verlof te weinig IKB laat uitbetalen om de waarde van de verlof uren te compenseren. 

 

@Evert van Manen Kan dit op korte termijn worden opgepakt? 

door Evert van Manen

In één van de komende Releasenotes komen we terug op  kortingen bij IKB in relatie met vaste opbouw IKB.

SvdK
CONTRIBUTOR **

door SvdK

We hebben een reactie gekregen van de service desk en zijn naar mijn idee weer wat dichter bij de oplossing.

1. We  hebben nu uitvoercode 02090 IKB Opbouw op de salarisstrook staan in blok 2. Dit geeft alleen een weergave van de vaste opbouw en moeten we vervangen door een eigen comprimeertotaal met de uitvoercodes 1903, 1904, 1503. 

2. De 'korting' (bijv. ouderschapsverlof en generatiepact) die met de release van 2022/07 in de grondslag van het vaste budget is opgenomen, uitvoercodes 1753, 1754 en 1755, zou moeten worden teruggedraaid, omdat deze uitvoercodes gebruikt worden voor de grondslagen van verlofuren. De korting is voor het bepalen van de waarde van een verlofuur niet van toepassing. 

3. De opbouw van IKB gaat goed, de waarden van uitvoercodes 1503, 1903 en 1904 zijn correct. Er wordt zowel rekening gehouden met vaste als variabele componenten. 

Wij werken met CAO Gemeenten. 

asteeghs1
CHAMPION *

door asteeghs1

Evert, dank voor je reactie. In het bericht wordt vermeld dat de korting niet meer werd verrekend in de uitvoercodes voor vaste opbouw budget. Over welke korting gaat dit? Wij hebben uitvoercodes 01753, 01754 en 01755 opgenomen in de grondslag voor aan- en verkoop van verlofuren. Kun je aangeven op welke manier deze herrekening hierin doorwerkt? Is het noodzakelijk om alle medewerkers met deze herrekening te controleren?

SvdK
CONTRIBUTOR **

door SvdK

De grondslag van uitvoercodes 01753, 01754 en 01755 wordt beïnvloed door o.a. ouderschapsverlof en onbetaald verlof.
• Voor de opbouw van IKB is dit conform de regelgeving.
• Voor het vaststellen van de waarde van een verlofuur verwacht ik (cf. de CAO Gemeente) IKB over salaris en toelagen en niet over variabelen zoals ouderschapsverlof, onbetaald verlof en overwerk.


We kunnen uitvoercodes 01753, 01754 en 01755 dus niet gebruiken voor zowel de grondslag van een verlofuur als de IKB opbouw.

Met de huidige inrichting (na release 2022/07 en 2022/08), veroorzaken de codes 01753, 01754 en 01755 een issue in de grondslag voor verlof. De waarde van het verlofuur wordt verlaagd met de variabele opbouw van het IKB van o.a. ouderschapsverlof). Dat is niet correct en niet cf. de regelgeving. De vraag is hoe we dat op moeten lossen. 

 

Geluk bij een ongeluk: het overwerk is nog niet opgenomen in de IKB opbouw, uitvoercodes 01753, 01754, 01755. Voor een correcte opbouw van IKB is dat wel nodig. Maar als dat zou worden aangepast, dan wordt de waarde van een verlofuur ten onrechte te hoog vastgesteld. Overigens is het IKB saldo wel correct. 

 

Wij houden ons aanbevolen voor de tip die dit probleem oplost! 

@Evert van Manen 

door Evert van Manen

Hier is een berichtje  over geschreven; deze link stuurt je er naartoe.