Mijn Communities
Help
Anneke Petersen
CHAMPION *

Vanuit ziekmelding een e-mail kunnen sturen naar e-mailadres

door Anneke Petersen
Status: In onderzoek

De vraag komt of er vanuit de ziekmeldingsapp een e-mail verstuurd kan worden van de ziek- en of (gedeeltelijke) herstelmelding naar een te kiezen e-mailadres. Dit zou helpend zijn voor de roosteraar. Nu moet de leidinggevende via e-mail de roosteraar nog los informeren over de afwezigheid van de medewerker in het rooster.

9 Opmerkingen
Maarten VB
VISMA
door Maarten VB
Status changed to: Status: In onderzoek
 
debby1
CONTRIBUTOR **
door debby1

Vanuit onze organisatie ligt die wens er inderdaad ook en dat dit nu niet kan is een reden om dit onderdeel van de app nog niet te gebruiken. 

TvanOudenaarden
CONTRIBUTOR ***
door TvanOudenaarden

Wij zouden ook graag een mail willen richting de roosteraar/planner. Bij ons ook een reden om nog niet ziek en hersteld te melden via de app.

Paul Wevers Consultancy
CONTRIBUTOR **
door Paul Wevers Consultancy

Bij een wijziging in het verzuim% van een medewerker in een vangnetsituatie moet er een handmatige melding bij het UWV gedaan worden. Daarom sturen wij de verzuimadministratie een email vanuit het proces.

Sylvia Schilt
CONTRIBUTOR ***
door Sylvia Schilt

Als er sprake is van een ongeval schuld derde, zouden we ook graag de mogelijkheid hebben om vanuit de ziekmelding een mail te kunnen versturen.

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide

Komt de mogelijkheid om een mail te versturen ook in het onderdeel declaraties? Waarbij de declaratie als pdf meegestuurd kan worden / cq de bijlage(n) ? 

door Bastiaan Friederichs

hi @Ellie van der Heide, nee. Voor het versturen van e-mails vanuit Declaraties hebben we geen plannen, laat staan met een bijlage. (Ik kan me ook niet herinneren dat ik dergelijke voorbeelden heb gezien toen ik naar de Self Service workflows heb gekeken, ter voorbereiding op de nieuwe declaratie-module)

Ellie van der Heide
CHAMPION *
door Ellie van der Heide

Dank voor je reactie Bastiaan, toevallig hebben we een vrij bijzondere situatie waarvoor we overwegen de app in te zetten. (Verantwoording fractiebudget) maar daarbij rees de vraag, hoe kunnen we eenvoudig de bijlagen inzichtelijk hebben bij een controle. Wij zagen daar geen oplossing anders dan stuk voor stuk de declaraties te openen (en dat kan een beoordelaar niet meer zelf) en zo kwamen we op het idee en deze vraag: kunnen we ze als bijlage laten versturen en dus opslaan. 

Sylvia Schilt
CONTRIBUTOR ***
door Sylvia Schilt

Is er inmiddels meer bekend over mogelijkheden van het sturen van een e-mail vanuit de ziekmelding?

Binnen onze organisatie is het ook zeer wenselijk dat ongeval schuld derde direct kan worden gemeld in de ziekmelding.

We willen niet dat er onderscheid moet worden gemaakt welke meldingen in de app gedaan kunnen worden en welke in Self Service.