Mijn Communities
Help

Kennisbank Youforce Portaal

Sorteren op:
Doelbinding Deze applicatie biedt de gebruiker toegang tot de Youforce applicaties die de betreffende organisatie afneemt. De organisatie wijst minimaal één persoon aan als beheerder van de applicatie. Via de module Portaalbeheer kan de beheerder individuele gebruikers toevoegen of verwijderen, gegevens aanpassen en tevens wachtwoorden en e-mailadressen beheren. Deze gegevens worden bewaard in de applicatie User Management en niet in deze applicatie. Bewaartermijnen De bewaartermijn van het gebruikersaccount van deze applicatie wordt vastgesteld door de werkgever. De gebruiker blijft toegang houden tot een (instelbaar) aantal maanden na uitdiensttreding. Het gebruikersaccount is daarna op elk gewenst moment te blokkeren, waardoor de gebruiker de applicatie niet meer kan gebruiken. Het verwijderen van het account is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Recht op vergetelheid De beheerder kan handmatig de gebruikers(accounts) verwijderen via Individueel gebruikersbeheer of via de wizard Groepsgewijs gebruikers verwijderen. Toegang tot gegevens De persoonsgegevens die deze applicatie gebruikt zijn opgeslagen in de applicatie User Management. Daar zijn de persoonsgegevens uitsluitend toegankelijk voor beheerders met autorisatie voor gebruikersbeheer. Als beheerders geen toegang meer mogen hebben tot gebruikersbeheer, kan een andere beheerder of het master account de expliciete autorisatie voor dit onderdeel verwijderen. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt geen persoonsgegevens aan andere Raet applicaties. User Management verstrekt persoonsgevens aan andere Youforce applicaties. Dit zijn persoonsgegevens als het privé of zakelijk e-mailadres om salarisstroken naar de medewerker te kunnen mailen. Externe partijen Deze applicatie verstrekt géén persoonsgegevens aan externe partijen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 15:52 (Bijgewerkt op 12-01-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 546 Weergaven
Doelbinding Deze applicatie vormt de basis van Youforce. Medewerkers kunnen een gebruikersaccount laten aanmaken door de werkgever om zodoende toegang te krijgen tot Youforce. Het gebruikersaccount bevat enkele persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het identificeren van een gebruiker en het toekennen van autorisaties. In deze applicatie zijn in beperkte mate bewerkingen op persoonsgegevens mogelijk. De registratie en aanpassing vindt plaats in het HR Core systeem. Alle beschikbare persoonsgegevens in deze applicatie zijn beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn ter identificatie van een medewerker en het toekennen van autorisaties. Bewaartermijnen De bewaartermijn van het gebruikersaccount wordt vastgesteld door de werkgever. De gebruiker blijft toegang houden tot het Youforce Portaal tot een instelbaar aantal maanden na uitdiensttreding. Het gebruikersaccount is daarna op iedere gewenst moment te blokkeren, waardoor de gebruiker niet meer kan inloggen. Het verwijderen van het account is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Recht op vergetelheid Gebruikers(accounts) kunnen door de beheerder handmatig worden verwijderd via individueel gebruikersbeheer of via de wizard groepsgewijs gebruikers verwijderen. Een voorwaarde voor het verwijderen van een gebruiker is dat er geen actieve dienstverbanden meer zijn voor de betreffende werknemer. De medewerker of het dienstverband zal allereerst uit het HR Core systeem moeten worden verwijderd. Toegang tot gegevens De gegevens in deze applicatie zijn uitsluitend toegankelijk voor beheerders die geautoriseerd zijn voor gebruikersbeheer. Als beheerders geen toegang meer mogen hebben tot gebruikersbeheer kan een andere beheerder of het master account de expliciete autorisatie voor dit onderdeel verwijderen. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende Raet applicaties. Bijvoorbeeld het privé of zakelijk e-mailadres om salarisstroken naar de medewerker te mailen. Externe partijen Deze applicatie verstrekt géén persoonsgegevens aan externe partijen.   Publishing Date: 2/28/2019
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 15:54 (Bijgewerkt op 12-01-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 619 Weergaven
Je vindt de algemene informatie over de AVG hier.
Volledig artikel weergeven
05-08-2021 16:49 (Bijgewerkt op 27-03-2023)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 514 Weergaven