Mine områder
Hjelp

Arbeidstid og lønn i påsken

av Monica Bremtun-Olaussen - (Oppdatert ‎17-06-2021 08:14 av Monica Bremtun-Olaussen - VISMA )

Hvilke regler har vi for arbeidstid i påsken, skal det utbetales lønn på fridagene, og hva har arbeidstaker krav på i lønn dersom han eller hun må jobbe?

 

Arbeidstid onsdagen før skjærtorsdag

Det følger av arbeidsmiljøloven at det skal være arbeidsfri fra kl.18.00 onsdag i påskeuken siden dette er dagen før en helligdag. Dersom man skal arbeide etter kl.18.00, skal vilkårene for søndagsarbeid være oppfylt – det vil si at «arbeidets art gjør det nødvendig» å arbeide. Det kan for eksempel være om det er nødvendig av produksjonsmessige grunner eller for å dekke samfunnets eller allmennhetens behov. Eksempler på arbeid som er tillatt er arbeid innenfor helse og omsorg, transportsektor, bevertningssteder og bergingsarbeid. Det betyr at kontorarbeid normalt ikke er tillatt etter klokken 18.00 onsdag før skjærtorsdag. I mange bedrifter finnes det egne avtaler om kortere arbeidstid denne dagen.

 

Arbeidstid skjærtorsdag og langfredag

Skjærtorsdag og langfredag er helligdager. Hvilke dager som regnes som helligdag er definert i L​ov om helligdager og helligdagsfred § 2.​​ Arbeid på slike dager er bare tillatt i den grad «arbeidets art gjør det nødvendig».

 

Arbeidstid påskeaften

Påskeaften er ikke en helligdag, men ifølge arbeidsmiljøloven skal det være arbeidsfri fra kl. 15.00. Dersom man skal arbeide etter kl. 15.00 på påskeaften, må «arbeidets art gjøre det nødvendig».

 

Arbeidstid 1. og 2. påskedag

1 og 2. påskedag er helligdager. Det innebærer at arbeid bare er tillatt i den grad «arbeidets art gjør det nødvendig».

 

Rett på lønn på helligdagene i påsken hvis man har fri?

Når arbeidstakers rett på lønn for bevegelige helligdager skal vurderes er det viktig å skille på om arbeidstaker har månedslønn eller timelønn.

 

Arbeidstakere som har avtale om fast månedslønn vil som hovedregel ha avtale om fast lønn utbetalt hver måned uavhengig av hvor mange arbeidsdager/fridager det er i hver enkelt måned. Har arbeidstaker en slik avtale skal man ikke trekke arbeidstaker i lønn for bevegelige helligdager.

 

Timelønnede arbeidstakere vil i utgangspunktet kun få lønn for de timene de faktisk er på jobb. En timelønnet vil derfor ha krav på lønn for de bevegelige helligdagene i påsken dersom vedkommende faktisk har arbeidet. Mange tariffavtaler gir imidlertid rett til betaling på helligdagene i påsken – uavhengig av om det utføres arbeid eller ikke. En tilsvarende rett kan også følge av den enkeltes arbeidsavtale.

 

Har man rett på «helligdagstillegg» for arbeid i påsken?

Hvilken lønn en ansatt skal ha, og hvilke tillegg han eller hun har krav på ved arbeid i påsken, ​er ikke lovregulert. Egne regler om lønn i påsken kan eventuelt være fastsatt enten i avtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller gjennom tariffavtale.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

2 Kommentarer
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"