avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Bilgodtgjørelse på tjeneste- yrkesreiser

av Tormod Johansen

Skattedirektoratets satser for trekkfri bilgodtgjørelse 

2017 

Det kan gis trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse med kr 3,50 pr. kilometer. 

Denne satsen gjelder for all kilometergodtgjørelse, også om det kjøres over 10.000 km.

Satsen gjelder videre for elbil, ved tillegg for de med arbeidssted i Tromsø, samt ved kjøring i utlandet. 

2016 

Kjøring inntil 10.000 kilometer i Norge 

Det kan gis trekkfri og skattefri kilometergodtgjørelse med følgende satsekr 3,80 pr. kilometer for de første 10.000 kilometrene. Hvis det utbetales en høyere sats enn dette, er overskytende beløp trekkpliktig.

Den skattefrie grensen gjelder for kjøring med vanlig bil og med elbil. 

Kjøring ut over 10.000 kilometer i Norge 

For kjøring over 10.000 kilometer kan det utbetales kr 3,45 pr. kilometer trekk- og skattefritt. Utbetales det en høyere sats enn dette, er overskytende beløp trekk- og avgifts- og skattepliktig.

Den skattefrie grensen gjelder for kjøring med vanlig bil og med elbil. 

Kjøring i utlandet 

Ved kjøring i utlandet kan det gis skattefri kilometergodtgjørelse med kr 3,80 uansett kjørelengde. 

Tillegg til kilometergodtgjørelsen

Passasjertillegg, tilhengertillegg og kjøring på skogs- og anleggsvei kan utbetales trekkfritt inntil satsene i statens særavtaler. 

Dette gjelder også godtgjørelse for kjøring med andre transportmidler som moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, båter og andre motoriserte fremkomstmidler, så fremt satsen ikke overstiger satsene i statens særavtaler. 

 

Satsene i statens særavtaler 

Reiser i Norge

Når den ansatte har fått tillatelse til å benytte egen bil i tjeneste, kan bilgodtgjørelse utbetales med følgende satser i henhold til statens særavtaler:

2017

Antall kilometer

Satser

 

Ordinær sats

Sats Tromsø

0 – 10.000 km.

Kr 4,10

Kr 4,20

Over 10.000 km.

Kr 3,45

Kr 3,55

Tillegget for de med arbeidssted i Tromsø utgjør 10 øre pr km.

2016

Antall kilometer

Satser

 

Ordinær sats

Sats Tromsø

0 – 10.000 km.

Kr 4,10

Kr 4,20

Over 10.000 km.

Kr 3,45

Kr 3,55

Tillegget for de med arbeidssted i Tromsø utgjør 10 øre pr km.

 

Tillegg til bilgodtgjørelsen

Type tillegg

Satser 2017 Satser 2016

Passasjertillegg

Kr 1,00 Kr 1,00

Tilhengertillegg

Kr 1,00 Kr 1,00

Kjøring på skogs- og anleggsvei

Kr 1,00 Kr 1,00

Andre skyssmidler 2017

Type tillegg

Satser pr km 2017  Satser pr km 2016

Motorsykkel over 125 ccm

Kr 2,95 Kr 2,95

Snøscooter og ATV

Kr 7,50 Kr 7,50

Båt med motor

Kr 7,50
Kr 7,50

Moped, motorsykkel, opp t.o.m. 125 ccm og andre motoriserte fremkomstmidler

Kr 2,00

Kr 2,00

El-bil

Kr 4,20 Kr 4,20


Reiser i utlandet

2016 og 2017 

Når den ansatte har fått tillatelse til å benytte egen bil på tjenestereise til utlandet betales bilgodtgjørelse utbetales kilometergodtgjørelse etter samme satser som for reiser i Norge. 

Dvs:

  • kr 4,10 pr km inntil 10.000 km. 
  • kr 3,45 pr km ut over 10.000 km. 

Passasjertillegg utland

Når det er tilstått kilometergodtgjørelse etter sats for bruk av egen bil på tjenestereise til utlandet, kan passasjertillegg gis med samme sats som i Norge, dvs.:

  • kr 1,00 pr. passasjer pr km i 2017
  • kr 1,00 pr. passasjer pr km i 2016