cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Diett som utbetales i 2018 - NYE satser

by Ivar Grøndahl1 (Updated ‎31-01-2018 14:40 by Ivar Grøndahl1 VISMA )

Det blir store endringer i regelverket for utbetaling av skattefri diett i 2018. Satsene for skattefri diett for reiser med overnatting i Norge blir redusert og hybel/brakke-satsen vil bli borte.

 

Siste nytt 31. januar 2018.

Hybel/brakke-satsen er allikevel gjeninnført med virkning for hele inntektsåret 2018 for ansatte på yrkes- eller tjenestereise med kr 88,- pr døgn. Gjeninnføringen gjelder ikke pendleropphold.

 

Trekk- og avgiftsfrie satser for 2018

Skattedirektoratet har fastsatt følgende trekk- og avgiftsfrie satser for reiser i Norge:

Døgndiett:
Overnatting på hotell uten frokost Kr 569,-
Overnatting på pensjonat Kr 159,-
Overnatting hybel/brakke/privat Kr 88,-

 

Fradrag måltider i Norge (av aktuell sats):
Frokost: 20 %
Lunsj: 30 %
Middag: 50 %


Skattedirektoratet har fastsatt følgende trekk- og avgiftsfrie satser for reiser i utlandet:

Døgndiett:
Overnatting på hotell Landets/byens sats i statens særavtale utland
Overnatting på pensjonat Kr 159,-
Overnatting hybel/brakke/privat Kr 88,-

 

Fradrag måltider (av aktuell sats):
Frokost: 10 %
Lunsj: 40 %
Middag: 50 %

 

Langtransportsjåfører
For langtransportsjåfører som kjører i utlandet har den trekk- og avgiftsfrie satsen vært kr 300,- pr døgn. Denne satsen videreføres, og er også utvidet til å gjelde for langtransportsjåfører i Norge.

 

Vil du vite mer om de nye særavtalene for reiser og skattereglene rundt dekning av reisekostnader, da bør du delta på:

Lønnsforum Vår 2018 - Visma Lønn

Lønnsforum Vår 2018 - Huldt & Lillevik Lønn

52 Comments
by Ivar Grøndahl1

Om ansatt skal ha, og hva de evt skal ha i kostgodtgjørelse, følger av avtaler i bedriften.

Skatteregler vedr dagdiett, ser du i denne artikkelen:

https://community.visma.com/t5/Nyheter-i-Fagomrade-Lonn-HR/Hvem-kan-fa-skattefri-diett-pa-dagsreiser...

 

CONTRIBUTOR *
by Albena

Tusen takk Ivar Grøndahl!