Mine områder
Hjelp

EK-tjeneste som skattefri gave - korrigere fordel

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎23-04-2024 14:51 av Ivar Grøndahl1 VISMA )

Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 1. januar i år gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader.

 

Generelt om gaver i arbeidsforhold

Gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet en skattepliktig fordel, men det følger av (FSFIN), § 5-15 at gaver i arbeidsforhold er skattefrie når nærmere vilkår er oppfylt. Gaven må blant annet bestå av noe annet enn kontante penger eller gavekort som kan veksles inn i penger. Refusjon etter bilag av ansattes kjøp av gave til seg selv vil også kunne være innenfor reglene.

 

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften er fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid.

 

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement skal denne fordelen beskattes med 366,- kroner pr måned, hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392,- kroner pr inntektsår.

 

Skattedirektoratet har uttalt at de nye reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som skattefri gave.

 

Refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag, er i denne sammenheng likestilt med naturalytelse som skattefri gave.

 

Skatte-ABC: Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

 

I de tilfeller ansatt kun får refundert kostnader til eget abonnement, er faktisk refundert beløp skattepliktig fordel, men maksimalt 4 392,- kroner.

 

Eks. Ansatt får refundert 2 000,- kroner på eget mobilabonnement. Skattepliktig fordel utgjør da 2 000 kroner. Når arbeidsgiver gir dette som gave, er 2 000,- kroner av grensen på 5 000 kroner i skattefrie gaver benyttet.

 

Når skattepliktig fordel på 4 392,- kroner er gitt som gave vil det da gjenstå 608,- kroner som kan benyttes til å gi f eks julegave.

 

OBS! Korreksjon a-meldinger

Når fordel ved ek-tjeneste er innberettet i a-meldinger gjennom året, og du nå ønsker å gi det som skattefri gave, må hver enkelt måned korrigeres. Ek-tjeneste kan altså ikke registreres i sin helhet med minus i periode 12. 

 

Hvordan du kan korrigere i ditt lønnssystem:

 

Visma.net Payroll

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-net-Payroll/Gaver-naturalytelser-som-gaver-nye-reg...

 

Huldt & Lillevik

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Huldt-Lillevik-Lonn/Gaver-naturalytelser-som-gaver-nye-r...

 

Visma Lønn

https://community.visma.com/t5/Brukertips-i-Visma-Lonn/Gaver-naturalytelser-som-gaver-nye-regler-fra...

 

Sparte kostnader 

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

 

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca 1 500,- kroner pr år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca 1 900,- kroner pr år. 

 

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr ansatt når fordelen er 4 392 kroner:

 

Avgiftssone     Kroner

I -      14,1%     619,-

II -     10,6 %    465,-

III -      6,4 %    281,-

IV -      5,1 %    224,-

IVa -    7,9 %    347,-

V -          0 %        0,-

 

Hvis bedriften har 300 ansatte som beskattes med 4 392,- kroner pr år for fri ek-tjeneste vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare  ca 185 000,- kroner.

 

Ved å gi ansatte ek-tjeneste som gave, vil altså arbeidsgiver i dette tilfellet spare ca 185 000,- kroner i arbeidsgiveravgift.

1 Kommentar
Nils Fossum
ACTIVE CONTRIBUTOR *
av Nils Fossum

Synes det er synd at dyktige fagfolk skal måtte bruke tid på å skrive en slik artikkel og at vi som jobber med lønn skal måtte forholde oss til slike regler. Her må politikerne og skattemyndigheten ha bommet fullstendig på en regelendring og ikke hatt mot nok til å innrømme det i ettertid. Forenklingskonferansen har akkurat blitt avviklet men det er ikke denne typen endringer næringslivet ønsker seg! Gi gavekort og ferdig med det er min oppfordring. Enkelt og effektivt for alle parter og selv om ikke gavekortet kan veksles inn i penger, kan det jo i prinsippet det da det kan brukes til innkjøp i matbutikken. Mye rart i dette gaveregelverket! Nei, nå får jeg snart dra for å hente fredagssushien og betale den med gavekortet fra arbeidsgiver kjøpt i gavekortautomaten ved det lokale Steen og Strøm kjøpesenteret. God helg!

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"