avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Er det alltid skattefritt å leie arbeidsgivers bil?

av Karianne Robøle-Sørensen

Reglene for beskatning av firmabil oppfattes av mange som strenge og rigide. Reglene praktiseres også strengt av skattemyndighetene. De fleste virksomheter er derfor påpasselig med å beregne riktig skattepliktig fordel av fri bil for de ansatte, og rapportere korrekt i a-meldingen hver måned.

Vi ser imidlertid at mange arbeidsgivere har rause ordninger hvor de ansatte kan lånebil ved behov. Vil slikt lån av bil kunne være skattefritt? Og vil det alltid være skattefritt å leie arbeidsgivers bil?

 

Lån av bil

Privat bruk av arbeidsgivers bil utover sporadisk bruk er skattepliktig. Det vil si at hvis ansatte låner arbeidsgivers bil mer enn 10 dager per år, eller bruken overstiger 1000 kjørte kilometer, så skal privat bruk av bilen som utgangspunkt beskattes fullt ut.

Arbeidsgivere som låner ut biler har derfor ofte en oversikt over hvilke ansatte som har brukt hvilken bil, hvor mange dager bilen er lånt og hvor mange kilometer som er kjørt. Ved et evt bokettersyn vil man da kunne sannsynliggjøre at lånet av bilen har vært innenfor reglene for sporadisk bruk.

 

Leie av bil
Noen virksomheter har innført en egenandel/leie hvis ansatte bruker arbeidsgivers bil privat. Vil dette innebære at privat bruk av arbeidsgivers bil utover sporadisk bruk er skattefri? Svaret på dette spørsmålet er nei. Som tidligere nevnt blir regelverket for beskatning av fri bil oppfattet som strengt. Grunnen til dette er blant annet at det følger av sktl. § 5-13 første ledd tredje punktum at verdien av fordelen ved privat bruk av bil ikke skal reduseres selv om brukeren helt eller delvis dekker kostnadene som påløper ved bilholdet.

 

Dette innebærer at en eventuell leie fra de ansatte ikke vil redusere den skattepliktige delen. I ytterste konsekvens kan arbeidstaker betale markedsleie for lån av arbeidsgivers bil, mens han likevel beskattes fullt ut. Unntaket vil kunne være hvis arbeidstaker leier bil av arbeidsgiver som har som sin virksomhet å leie ut biler, som Avis og Hertz.

1 Kommentar
Anonymous
Ikke relevant
av Anonymous

Hei

 

Vi har fått tilbud på gunstig bilutleie fra en av våre leverandører, er dette skattepliktig for de ansatte?

 

Sanaz