Mine områder
Hjelp

Feriepenger - hva er trekkfritt og hva er trekkpliktig?

av Ivar Grøndahl1

Rammer for trekkfritaket

Feriepengene kan ikke overstige 12,34 % av arbeidsvederlaget som er utbetalt i opptjeningsåret dersom trekkfritaket skal gjelde. Velger arbeidsgiver å benytte høyere feriepengeprosent, vil det overskytende av 12,34 % anses som en trekkpliktig fordel, uavhengig av om utbetalingen skjer i opptjeningsåret eller ferieåret.

 

Opptjeningsår og ferieår

Skattereglene skiller på opptjeningsår og ferieår. Dersom feriepengene utbetales i det året de opptjenes skal det beregnes ordinært forskuddstrekk av beløpet.

 

Utbetales feriepengene i ferieåret, altså året etter opptjeningsåret, vil trekkfritaket som hovedregel gjelde.

 

Dersom en ansatt f.eks. slutter i virksomheten i løpet av 2021, og arbeidsgiver utbetaler feriepengene som er opptjent fra januar og fram til sluttdato, vil feriepengene være trekkpliktig og forskuddstrekk skal beregnes. Avventer arbeidsgiver med å utbetale feriepengene til 2022 vil trekkfritaket gjelde.

 

Når ferie og feriepenger overføres til neste år, utbetales feriepengene i året etter ferieåret. Feriepengene vil da være trekkpliktige.

 

Brukertips

Huldt & Lillevik Lønn

Kjørejournal feriepenger

Praktisk gjennomgang for utbetaling av feriepenger til fastlønnede

Frikort og feriepenger

Utbetale feriepenger når ansatte er permittert

 

Visma.net Payroll

Utbetale feriepenger i Visma.net Payroll

Utbetale feriepenger til ansatte som er permittert

 

Visma Lønn

Utbetaling av feriepenger

Utbetale feriepenger når ansatte er permittert

 

Månedslønnede  

Dersom ansatte med månedslønn har naturalytelser, som f.eks. fri bil, elektronisk kommunikasjon, forsikringsordninger osv., kan trekkfritaket også omfatte disse ytelsene. Dette fordrer at den ansatte har full opptjeningsår, dvs. at vedkommende har vært ansatt i arbeidsforholdet gjennom hele opptjeningsåret. Har den ansatte vært i arbeidsforholdet deler av opptjeningsåret skal det beregnes ordinært forskuddstrekk av naturalytelsene ved feriepengeutbetalingen.

 

Trekkfritaket gjelder ikke variable ytelser. Utbetales overtid, bonus, provisjon ol. sammen med feriepengene, skal ordinært forskuddstrekk beregnes av disse ytelsene. Trekkfritaket gjelder heller ikke for trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser. Det betyr at bilgodtgjørelse eller kostgodtgjørelse utover skattedirektoratets forskuddssatser, eller andre trekkpliktige utgiftsgodtgjørelser som utbetales, skal inngå i trekkgrunnlaget også i feriemåneden.

 

Timelønnede      

Ansatte med uke-, dag- eller timebetaling har trekkfritak kun på ordinære feriepenger. Trekkfritaket på naturalytelser i feriemåneden gjelder ikke for timelønnede, selv om de har fullt opptjeningsår.

 

Feriepenger til arbeidstakere som har fylt 60 år

Ferieloven gir arbeidstakere som fyller 60 år eller mer i ferieåret, rett på en ekstra ferieuke. På grunn av en ekstra ferieuke vil disse ansatte få utbetalt 2,3 % ekstra i feriepenger. Denne delen av feriepengene omfattes ikke av trekkfritaket og vil være trekkpliktige selv om de utbetales i ferieåret.

 

Frikort

Det er viktig å være oppmerksom på at for ansatte med frikort, omfattes feriepengene av fribeløpet på samme måte som lønn. Det betyr at feriepengene medregnes i frikortbeløpet. Overstiger feriepengene frikortbeløpet, skal det derfor beregnes forskuddstrekk av det overskytende beløpet, selv om feriepengene utbetales i ferieåret.

 

Kildeskattekort - utenlandske arbeidstakere

Trekkfritak for feriepenger gjelder ikke for utenlandske ansatte som har skattekort med kildeskatt.

 

Utbetaling av feriepenger etter dødsfall

Feriepenger som utbetales til avdødes bo er trekkfritt og inngår ikke i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. 

Innberettes som: “Kontantytelse - Lønn etter dødsfall”

 

A-melding  

Husk å sende a-melding også i feriemåneden! Selv om enkelte ytelser er trekkfrie i forbindelse med feriepengeutbetalingen, er de ikke fritatt fra rapporteringsplikten. Det betyr at a-melding skal sendes på ordinær måte, også denne måneden.

 

Følg RegelPOD

Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

 

 

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"