Mine områder
Hjelp

Spar kostnader på nye gave-regler

av Ivar Grøndahl1 (Oppdatert ‎16-02-2021 08:46 av Morten A. Karlsen VISMA )

Endringene i reglene om gaver i arbeidsforhold, som trådte i kraft fra 1. januar i år gir deg som arbeidsgiver muligheter til å spare kostnader.

 

Generelt om gaver i arbeidsforhold

Gaver i arbeidsforhold er i utgangspunktet en skattepliktig fordel, men det følger av (FSFIN), § 5-15 at gaver i arbeidsforhold er skattefrie når nærmere vilkår er oppfylt. Gaven må blant annet bestå av noe annet enn kontante penger eller gavekort som kan veksles inn i penger. Refusjon av ansattes kjøp av gave til seg selv vil også kunne være innenfor reglene.

 

Vilkåret om at gaver fra arbeidsgiver må gis som ledd i en generell ordning i bedriften er fjernet fra 1. januar 2021. At dette vilkåret nå ikke gjelder lenger gir deg som arbeidsgiver mer fleksibilitet enn tidligere. Nå kan du skattefritt gi naturalytelser som gaver uten at alle i bedriften må få den samme ytelsen på samme tid.

 

Nye muligheter

Eksempler på naturalytelser som nå kan inngå i fribeløpet på 5 000,- kroner

  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste (fri telefoni)
  • Elektronisk kommunikasjonstjeneste - private innholdstjenester utover 1 000,- kroner
  • Skattepliktige gaver fra tredjeparter (forretningsforbindelser)
  • Skattepliktige rabatter fra tredjeparter
  • Personalrabatter utover fribeløpet på 8 000,- kroner
  • Treningsavgift
  • Personalforsikringer
  • Fordel fri bil (firmabil)

Elektronisk kommunikasjon

Når ansatte disponerer arbeidsgivers abonnement skal denne fordelen beskattes med 366,- kroner pr måned, hvor maksimal skattemessig verdi er 4 392,- kroner pr inntektsår.

 

Nå har Skattedirektoratet uttalt at de nye reglene på gaver i arbeidsforhold kan benyttes til bruk av ek-tjeneste som gave.

Skatte-ABC: Det samme gjelder gaver som i utgangspunktet består i penger, men hvor den ansatte leverer kvittering til arbeidsgiveren for kjøpet av gaven.

Det betyr at refusjon av ansattes kostnader til bredbånd hjemme som refunderes etter bilag, følger samme reglene som ved arbeidsgivers abonnement.

 

I de tilfeller ansatt kun får refundert kostnader til eget abonnement, er faktisk refundert beløp skattepliktig fordel, men maksimalt 4 392,- kroner.

Eks. Ansatt får refundert 2 000,- kroner på eget mobilabonnement. Skattepliktig fordel utgjør da 2 000 kroner. Når arbeidsgiver gir dette som gave, er 2 000,- kroner av grensen på 5 000 kroner i skattefrie gaver benyttet.

 

Når skattepliktig fordel på 4 392,- kroner er gitt som gave vil det da gjenstå 608,- kroner som kan benyttes til å gi f eks julegave.

 

Sparte kostnader 

Når arbeidsgiver allerede dekker kostnader til ek-tjeneste som er skattepliktig, vil en ordning med at ek-tjeneste gis som gave til ansatte, medføre besparelse både for arbeidsgiver og arbeidstaker. 

 

Eksempel på besparelse i skatt for ansatte:

Arbeidstaker slipper beskatning av fordelen. For en ansatt med inntekt på 500 000 kroner vil spart skatt på fordel ved ek-tjeneste utgjøre ca 1 500,- kroner pr år. Ved inntekt på 750 000 kroner vil spart skatt på ek-tjeneste utgjøre ca 1 900,- kroner pr år. 

 

Eksempel på besparelse i arbeidsgiveravgift:

Spart arbeidsgiveravgift pr ansatt når fordelen er 4 392 kroner:

 

Avgiftssone Kroner
I -      14,1% 619,-
II -     10,6 % 465,-
III -      6,4 % 281,-
IV -      5,1 % 224,-
IVa -    7,9 % 347,-
V -          0 %     0,-

 

Hvis bedriften har 300 ansatte som beskattes med 4 392,- kroner pr år for fri ek-tjeneste vil arbeidsgiveravgift i sone I (14,1 %) tilsvare  ca 185 000,- kroner.

 

Ved å gi ansatte ek-tjeneste som gave, vil altså arbeidsgiver i dette tilfellet spare ca 185 000,- kroner i arbeidsgiveravgift. 

 

Jubileumsgaver

Satsene for gaver til ansatte med lang tjenestetid i bedriften og jubileums- eller oppmerksomhetsgaver er ikke endret. Disse kommer i tillegg til de 5000 over.

 

20 års tjenestetid, deretter hvert 10’ende år

kr 8 000

Bedriften har bestått i 25 år eller i et antall år som er delelig med 25

kr 4 000

Ansatt gifter seg

kr 4 000

Ansatt fyller 50 år, og deretter hvert 10’ende år

kr 4 000

Ansatt går av med pensjon eller slutter etter minst 10 år

kr 4 000

 

Brukertips

Klikk her for å se brukertips i Visma Lønn.

Klikk her for å se brukertipset i Visma.net Payroll

 

Følg RegelPOD
Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.

RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.

Her finner du alle RegelPOD

 

2 Kommentarer
cathrine Tyskerud
CONTRIBUTOR *
av cathrine Tyskerud

Gjelder det også gruppelivs/ulykke/sykdoms forsikring?

Bente Kristiansen1
CHAMPION *
av Bente Kristiansen1

Finnes det en rapport som gir oss alt som er innrapportert på kode Naturalytelse i a-meldingen? Hvis vi får ut den sortert pr. person og art tenker jeg at vi kan klare å finne det som evt. kan tilbakeføres i slutten av året.

Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"