avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Utbetaling av lønn/feriepenger i forbindelse med dødsfall

av Ivar Grøndahl1

Når ansatte dør, og det skal utbetales lønn og feriepenger, er det viktig å skille på lønn/feriepenger som er opptjent før dødsfallet, og etterlønn som gjelder ytelser som ikke var opptjent før dødsfallet.

 

Lønn etter dødsfall

Lønn, bonus, feriepenger og andre ytelser som avdøde hadde opptjent før dødsfallet, men som ikke var utbetalt før dødsfallet, skal oppgis som “Lønn etter dødsfall” i a-meldingen.

 

Det skal ikke beregnes forskuddstrekk av utbetalingen og den skal heller ikke inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift. 

 

Husk: Tilbakefør avsatt arbeidsgiveravgift av avsatte feriepenger i regnskapet

 

Etterlønn

All lønn utbetalt etter dødsfallet og som ikke var opptjent ved dødsfallet, regnes som

etterlønn. 

 

Om det skal utbetales lønn for dager etter dødsfallet er ikke regulert i lov eller forskrift, men følger av tariffavtaler, interne avtaler i bedriftene/arbeidsavtaler.

 

Etterlønn tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden er skattefritt. Etterlønn utover dette er skattepliktig. (G = grunnbeløpet i folketrygden)

 

A-meldingen

Skattefri etterlønn inntil 1,5 G skal innberettes slik:

Type lønn eller ytelse:  Kontantytelse, etterlønn

Trekkplikt: Nei

Grunnlag for arbeidsgiveravgift: Nei

 

Skattepliktig etterlønn utover 1,5 G skal innberettes slik:

Type lønn eller ytelse: Kontantytelse, etterlønn og etterpensjon

Trekkplikt: Ja

Grunnlag for arbeidsgiveravgift: Nei

 

Eksempel

Lønnsutbetaling i bedriften er den 20. i hver måned. Ansatt dør den 15. I følge bedriftens personalhåndbok utbetales det full månedslønn for dødsmåneden. 

 

Som “Lønn etter dødsfall” anses:

Alle Lønn opptjent til og med den 14.

Alle opptjente feriepenger til og med den 14.

Alle opptjente bonuser og andre variabler som f eks overtid til og med den 14.

 

Som “Etterlønn - skattefritt” anses:

Alle ytelser som gjelder fra og med den 15.

Inntil 1,5 G

 

Som “Etterlønn - skattepliktig” anses:

Alle ytelser som gjelder fra og med den 15.

Utover 1,5 G

 

Brukertips

Huldt & Lillevik

Lønnsarter ved dødsfall

 

Visma Lønn

Utbetaling ved dødsfall

Etterlønn ved dødsfall

 

Visma.net Payroll

Utbetaling ved dødsfall

Etterlønn ved dødsfall

 

Følg RegelPOD
Ønsker du å få varsel når neste RegelPOD er tilgjengelig? Trykk på Follow i Soundcloud.
RegelPOD er også tilgjengelig i Spotify og iTunes.
Her finner du alle RegelPOD