My Products
Help

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
Eläkelajit Ohjelmassa on oletuksena luotuna TyEL -eläkelaji. Eläkelajeja voidaan luoda uusia, sekä eläkelajeille voidaan luoda useita arvoja. Luodaan uusi eläkelaji Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse ”Uusi eläkelaji” Anna eläkelajin tunnus ja selite Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivi ”Tallenna” -painikkeella Luodaan eläkelajille uudet arvot Avaa perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Valitse eläkelaji, jolle luodaan uudet arvot Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna eläkelajille päivämäärä sekä eläkelajin muut tiedot, josta alkaen eläkelajin tiedot ovat voimassa Tallenna eläkelaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella   Sairausvakuutusmaksun ja muiden vakuutuksien tietojen ylläpito (Sotu ja vakuutukset) Mikäli sairausvakuutusmaksun tai muiden vakuutusten prosentit muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun tiedetään uudet arvot. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry ”Sotu ja vakuutukset” -välilehdelle Paina ”Uusi” -painiketta työkaluriviltä. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna päivämäärä sekä muut tiedot, josta alkaen tiedot ovat voimassa Tallenna sotu ja vakuutustiedot työkalurivin Tallenna –painikkeella     Luontoisedut ja verottomat korvaukset Mikäli luontoisetujen tai verottomien korvausten tiedot muuttuvat, voidaan ohjelmaan luoda uudet tiedot heti, kun uudet arvot ovat tiedossa. Valitaan tunnus jolle määritellään muuttuneet tiedot ja annetaan päivämäärä, josta alkaen tiedot ovat voimassa. Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkanlaskennan yleistiedot” Siirry luontoisedut ja verottomat korvaukset -välilehdelle Valitse tyhjään tunnus -kenttään määriteltävä korvaus Anna summa/prosentti sekä alkaen päivämäärä. Alkaen päivämäärä luo vanhalle tunnukselle päättymispäivämäärän automaattisesti. Tallenna tiedot työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
22-12-2017 13:35 (Updated 04-04-2022)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 758 Views
 Muista tarkistaa Palkanlaskenta-osion perustiedot seuraavalle vuodelle. Tarkista Eläkelajit ja niiden tiedot Tarkista vakuutusten tiedot Tarkista Luontoisedut ja verottomat korvaukset tiedot Palkansaajan verokorttitietojen syöttö, yleensä tulee suorittaa helmikuun alkuun mennessä Tarvittaessa päivitä palkansaajan muuttunut tapaturmavakuutusprosentti palkansaajan perustiedoissa
View full article
22-12-2017 13:38
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 678 Views
Vakiopalkkojen luonti: Vakiopalkat -toiminnossa voidaan muodostaa aktiiviseen laskentaryhmään kuuluvien palkansaajien palkkatapahtumat aktiiviselle palkkakaudelle, mikäli palkansaajille on annettu palkansaajatiedoissa vakiopalkkatiedot. Jos palkansaajalle on jo kirjattu palkkatapahtumia, ohjelma lisää vakiopalkkatapahtumat palkansaajan palkkalaskelmalle. Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Vakiopalkat” Aloita vakiopalkkojen luonti ”Luo palkat” -painikkeesta Kuitataan vakiopalkat luoduiksi ”OK” –painikkeella   Palkkatapahtumien lisäys Palkkatapahtuman lisäyksellä voidaan lisätä palkkatapahtuma yhdelle tai useammalle aktiiviseen laskentaryhmään kuuluville palkansaajille, joiden työsuhde on voimassa aktiivisella palkkakaudella. Palkkatapahtuma lisätään aina aktiiviselle palkkakaudelle. Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Palkkatapahtumien lisäys” Valitse palkansaajat, joilla palkkatapahtuma lisätään Valitse palkkalaji, joka lisätään valituille palkansaajille Anna palkkatapahtumalle tarvittavat tiedot Lisää palkkatapahtumat valituille palkansaajille ”Lisää” -painikkeesta Kuitataan palkkatapahtumien lisäys ”OK” –painikkeella Verojen ja vähennysten laskenta Verojen ja vähennysten laskennassa suoritetaan kaikille aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjatuille palkkalaskelmille verojen ja vähennysten laskenta Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Verojen ja vähennysten laskenta” toiminto Aloita Verojen ja vähennysten laskenta ”Laske” -painikkeesta Kuitataan Verojen ja vähennysten laskenta ”OK” -painikkeella Suljetaan verojen ja vähennysten laskenta   Palkkatapahtumien hyväksyntä Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä -toiminnossa suoritetaan aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjattujen palkkalaskelmien hyväksyntä. Palkkalaskelmien verot ja vähennykset pitää olla laskettu ennen kuin palkkalaskelmat voidaan hyväksyä. Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä” Aloita Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ”Hyväksy” -painikkeesta Kuitataan Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä ”OK” -painikkeella Suljetaan Palkkakauden tapahtumien hyväksyntä   Palkan maksu, kuittaus maksetuksi tai pankkiin toimitettavan maksuaineiston luonti Palkan maksu -toiminnossa voidaan luoda aktiivisen laskentaryhmän aktiiviselle palkkakaudelle kirjatuista palkkalaskelmista maksuaineisto tai kuitata palkkalaskelmat maksetuiksi. Palkkakauden palkkalaskelmat pitää olla hyväksyttyjä, jotta palkat voidaan maksaa. Palkkalaskelmien kuittaaminen maksetuiksi (mikäli ei luoda pankkiaineistoa, vaan maksetaan palkat muulla tavalla) Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkan maksu” Oletuksena kaikki maksettavat palkkalaskelmat ovat valittuna ja voit halutessasi myös valita vain tietyt palkat maksetuksi. Tarkista että tiedot ovat oikein Merkitään valitut palkkalaskelmat maksetuiksi ”Kuittaa maksetuiksi” -painikkeesta Kuitataan toiminto ”OK” –painikkeella ja suljetaan ”Palkan maksu” Pankkiaineiston muodostaminen Avaa Palkanlaskenta -osiosta ”Palkan maksu” Oletuksena kaikki maksettavat palkkalaskelmat ovat valittuna ja voit halutessasi myös valita vain tietyt palkat maksetuksi Tarkista että tiedot ovat oikein Luo palkoista maksuaineisto painamalla ”Luo aineisto” -painiketta Kuitataan aineiston luominen OK –painikkeella ja suljetaan ”Palkan maksu” Lähetä luotu maksuaineisto pankkiyhteysohjelmallasi pankkiinne
View full article
22-12-2017 13:38
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 642 Views
Laskentaryhmän ja palkkakauden valinta -toiminnossa valitaan ohjelmassa käytössä oleva laskentaryhmä ja sen aktiivinen palkkakausi. Palkkatapahtumien kirjaus tapahtuu aina aktiiviselle laskentaryhmälle ja sen palkkakaudelle. Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Laskentaryhmän ja palkkakauden valinta” Valitse Laskentaryhmä Valitse Palkkakausi Paina ”OK” –painiketta Uusia palkkakausia voidaan luoda seuraavasti: Avaa Palkanlaskenta -valikosta ”Palkkakaudet” Valitse ”Laskentaryhmä”, jolle luodaan uusi palkkakausi Paina työkalurivin ”Uusi” -painiketta Anna palkkakaudelle tunnus ja selite. Ajanjakson pituudeksi ohjelma tarjoaa laskentaryhmälle määriteltyä laskentajaksoa. Tarkista että palkkakauden tiedot ovat oikein. Tallenna palkkakausi työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
22-12-2017 13:37
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 524 Views
Voit luoda uuden palkansaajan seuraavasti: Avaa Perustiedot valikko ja valitse ”Palkansaajat” Paina työkaluriviltä ”Uusi palkansaaja” -painiketta Anna palkansaajan yleistiedot Siirry työsuhdevälilehdelle ja paina ”Uusi työsuhde” -painiketta Anna työsuhdetiedot, sekä työsuhteen perus-, vero-, palkkatiedot. Voit myös määritellä palkansaajalle vakiopalkkojen luonnin yhteydessä luotavat palkkatiedot. Tallenna tiedot työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella   Mikäli palkansaajan palkkatiedot muuttuvat, palkansaajalle luodaan uudet palkkatiedot ja määritellään tietojen alkamispäivämäärä. Avaa perustiedot valikosta ”Palkansaajat” Siirry ”Työsuhteet” -välilehdelle Siirry ”Palkkatiedot” -välilehdelle Valitse palkansaaja muokkaus tilaan painamalla palkansaaja työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta Paina palkkatiedot välilehden työkaluriviltä ”Uusi palkkatieto” -painiketta Valitse tunnus ja anna hinta/prosentti sekä alkaen päivämäärä. Alkaen päivämäärä luo vanhalle tunnukselle päättymispäivämäärän automaattisesti. Uusi palkkatieto on käytössä alkaen päivästä lähtien. Tallenna palkansaajan tiedot ”Tallenna” –painikkeesta   Mikäli palkansaajan verotiedot muuttuvat, palkansaajalle luodaan uudet verotiedot ja määritellään tietojen alkamispäivämäärä. Avaa Perustiedot valikosta ”Palkansaajat” Siirry ”Työsuhteet” -välilehdelle Siirry Verotiedot -välilehdelle Valitse palkansaaja muokkaus tilaan painamalla palkansaaja työkalurivin ”Muokkaa” -painiketta Paina verotiedot välilehden työkaluriviltä ”Uudet verotiedot” -painiketta. Ohjelma kysyy kopioidaanko vanhat tiedot uusien pohjaksi Anna uudet verotiedot ja tarkista että ”Tiedot voimassa alkaen” päivämäärä on oikein verotietojen työkaluriviltä Tallenna palkansaajan tiedot ”Tallenna” –painikkeesta
View full article
22-12-2017 13:36
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 616 Views
Mikäli ohjelmassa ei ole valmiina palkkalajia, voidaan luoda uusia palkkalajeja joko kopioimalla olemassa olevan palkkalajin tiedot uuden pohjaksi tai luoda kokonaan uusi palkkalaji. Luodaan palkkalaji kopioimalla Avaa Perustiedot -valikko ja valitse ”Palkkalajit” Valitse palkkalaji, jonka tiedot kopioidaan uuden palkkalajin pohjaksi Paina työkaluriviltä Kopio -painiketta Anna palkkalajille puuttuvat tiedot ja tarkista että kopioidut tiedot ovat oikein Tallenna palkkalaji työkalurivin ”Tallenna” -painikkeella Luodaan uusi palkkalaji Avaa perustiedot -valikko ja valitse ”Palkkalajit” Paina työkaluriviltä ”Uusi” -painiketta Anna palkkalajille tarvittavat tiedot Tallenna palkkalaji työkalurivin ”Tallenna” –painikkeella
View full article
22-12-2017 13:35
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 648 Views
Palkanlaskenta-osion avauksen yhteydessä ohjelma luo automaattisesti Palkanlaskennan oletustietoja. Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Laskentaryhmät” Tarkista ja tarvittaessa muuta laskentajakso. Uutta palkkakautta avattaessa ohjelma ehdottaa palkkakauden pituudeksi laskentaryhmän laskentajakson pituutta. Tilit kenttään valitaan kirjanpitotili, jolle laskentaryhmälle kirjatut palkkatapahtumat tiliöidään. Anna palkkalaskelmille tulostuvan yhteyshenkilön tiedot   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkaperusteet”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalajeilla käytettäviä palkkaperusteita. Tarkista ja tarvittaessa luo uudet palkkaperusteet ”Yleiset” ja ”Palkansaajakohtaiset” välilehdille.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkanlaskennan yleistiedot” ”Eläkelaji” välilehdellä luodaan ja ylläpidetään työeläkemaksutietoja. ”Sotu ja vakuutukset” välilehdellä ylläpidetään sairausvakuutusmaksun ja muita vakuutusmaksutietoja ”Luontaisedut ja verottomat korvaukset” välilehdellä annetaan erilaisten luontaisetujen ja verottomien korvauksien arvoja   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Sopimusalat”. Toiminnossa ylläpidetään palkansaajien sopimusalakohtaisia tietoja. Tarkista ja tarvittaessa muuta sopimusalojen tiedot palkansaajille noudatettavien sopimuksen mukaisiksi.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Ammattiyhdistykset”. Toiminnossa ylläpidetään ammattiyhdistysten ja niiden osastojen tietoja. Mikäli yritys perii ja tilittää palkansaajien ammattiyhdistysjäsenmaksut, ylläpitäkää tarvittavat ammattiyhdistykset ja osastot.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tehtävänimikkeet”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat tehtävänimikkeet. Ylläpitäkää tarvittavat palkansaajien tehtävänimikkeet, palkansaajan palkkatodistukselle tulostuva tieto.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Tapaturmavakuutusluokat”. Toiminnossa määritellään yrityksessä käytössä olevat lakisääteiset tapaturmavakuutusluokat. Ylläpitäkää palkansaajien tehtävien mukaiset tapaturmavakuutusluokat.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Palkkalajit”. Toiminnossa ylläpidetään palkkalaskelmilla käytettäviä palkkalajeja. Palkkalajit mm. ohjaavat palkansaajille maksetut palkat veroraporteille ja muille tilastoille, on hyvin tärkeää käyttää oikeita palkkalajeja maksettaessa palkkoja Palkkalajien luomisesta on oma ohjeensa   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Poissaolokoodit”. Toiminnossa ylläpidetään tarvittavia poissaolokoodeja. Poissaolokoodeja käytetään poissaolojen merkitsemiseen ja raportoinnissa mm. rajaustekijänä.   Palkanlaskenta-osion valikosta valitaan ”Perustiedot” – ”Lomakertoimet” Lomakertoimia käytetään muuttuva palkkaisten vuosilomalaskennassa. Tarkista ja muuta lomakertoimet sopimusten mukaisiksi.
View full article
22-12-2017 13:33
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 859 Views